Helppo
Vaikea

Jos tulisija palaa huonosti, savuttaa sisään ja nokeennuttaa luukut, syynä saattaa olla huonosti vetävä hormi. Joskus syynä voi olla liian matala hormi, joskus talon liiallinen alipaine, kun esimerkiksi liesituuletin ja pesutilojen puhallin ovat yhtä aikaa päällä. Hormiongelmat voidaan ratkaista monella eri tavalla. Jos piippu on liian lyhyt, voit sijoittaa uuteen piippuun tai tehdä nykyisestä korkeamman. Tämä on kallis ratkaisu. Jos taas talossa on alipainetta, voit avata ikkunan. Helppo ratkaisu, mutta se tuo vetoa. Voit myös, kuten me tässä, asentaa hormin päälle savukaasuimurin. Se toimii ikään kuin liesituuletin, joka imee savut tulisijasta piippua pitkin ulos. Tulisija palaa paremmin, ja takan- tai uuninluukut pysyvät siisteinä. Savukaasuimuri käynnistetään ja sammutetaan sisätiloihin sijoitetusta painikkeesta. Imuri kytketään päälle, kun uuni tai liesi sytytetään, mutta sitä voi hyödyntää myös tavallisena ilmanvaihtolaitteena silloin, kun takkaa ei käytetä. Savukaasuimureita myyvät yritykset auttavat sopivan mallin löytämisessä. Valintaan vaikuttavat mm. piipun pituus ja hormin halkaisijakoko. Rakennusmääräysten mukaan savupiippu on ulotettava vesikaton yläpuolelle tai muutoin rakennukseen nähden niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto. Piippu on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa lähelle katon harjaa. Vesikaton harjalla on savupiipun pään ja katteen välisen pienimmän etäisyyden oltava piipun juuresta mitattuna vähintään 80 cm.