Eristä savupiippu ulkopinnalta

Vanhan piipun veto paranee, kun se eristetään. Värillisen rappauslaastin käyttö tekee piipusta aivan uuden näköisen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
60 €/m2

Johdanto

Ammattilaiset ovat jo vuosia eristä-neet taloja käyttämällä julkisi-vussa isoja kovia eristelevyjä ja viimeistelemällä pinnan verkkovahvis-teisella värillisellä rappauksella. Mene-telmä toimii hyvin, mutta sen käyttö ei ole sallittu muille kuin alan ammattilai-sille. Joillakin valtuutetuilla yrityksillä on ollut yksinoikeus tuotteiden käyttöön. Nyt monopoli on kuitenkin katoamassa.

Tanskalainen Skalflex-yritys on kehittänyt tuotesarjan talon ulkopuo-lista eristämistä varten, ja näitä tuotteita myydään vapaasti sekä yksityisille että ammattilaisille. Tee Itse -lehti on odot-tanut kehitystä jo pitkään testatak-seen uusia tuotteita.

Tuotteita päätettiin testata savupiip-puun. Savupiipun eristämisen etuja on, että se näyttää siistimmältä, piipun veto paranee ja lopulta noen muodostumis-riski pienenee merkittävästi, sillä läm-min savu ei enää kondensoidu kylmän savupiipun seinämään.

Luovutimme tehtävän ammattilai-selle, joka on tottunut tekemään pikem-minkin puutöitä eikä omaa muuraus-kokemusta. Kahden työpäivän jälkeen hän palautti ylijääneet tarvikkeet. - Ei ollut vaikea homma, hän sanoi.

Ohjeet

01
Valmistele savupiippu eristeille 5 Vaihe

Vanha kasvusto kuten levä tai sammal pitää pestä pois levänpoistoaineella tai sokke-lipuhdisteella ennen eristys-töitä. Mahdolliset reiät täyte-tään laastilla ja yli 5 mm suuremmat kohoumat hio-taan tasaisiksi.

Kohteen piippu sijaitsee talon ulkopuolella, joten koko piippu rapataan. Vaiheet näy-tetään vain savupiipun ylä-osan osalta, mutta työtä jatketaan aivan samaan tapaan piipun alaosaan asti.

1

Aloita telineistä. Jotta pii-pun parissa voi työskennel-lä turvallisesti ylös asti, kannattaa käyttää telineitä, ainakin jos olosuhteet sen sallivat, kuten kuvassa, missä piippu sijaitsee päätyseinän ulkopuolella.

2

Kaikki irtoaines pitää poistaa piipun pinnasta. Tämän jälkeen aukot ja reiät täytetään laastilla.

3

Epätasaiset kalkki-hiekkatiilet hiotaan tasaisiksi kulmahiomakoneen timanttihiomalaikalla. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulosuojaimia.

4

Piippu kostutetaan eli käytännössä piippu ”maalataan” ohuella sementin ja veden sekaisella vellillä.

5

Lopuksi piippu rapa-taan. Kun kostea velli on kuivunut, piippu voidaan sivellä rappauslaastilla käyttäen teräs-lastaa, jotta piipun pinnasta saadaan tasainen.

02
Piipulle tippalista 3 Vaihe

Esimerkin savupiipussa on ”hattu”, joka johtaa veden pois piipusta. Piipunhattu ei kuitenkaan ole enää riittävän iso, kun piippu eristetään, joten hattuun lisätään alu-miininen tippalista ennen eristystöitä. Tippalista ruuva-taan hatun alareunaan ja saumataan silikonilla, jotta vesi ei pääse eristeiden taakse.

1

Kiinnitä alumiiniprofiili piipun päälle. Kiinnitä L-muotoinen alumiiniprof ili ruuveilla ja kiviseinätulpilla. Katso asennusohjeet sivun alalaidan piirustuksesta.

2

Laita alumiiniprofiilin rakoon pohjanauha. Pyöreän vaahtomuovisen poh-janauhan pitää olla 1,5 kertaa raon leveyttä vastaava.

3

Saumaa. Leikkaa putkilon kärki viistoon niin, että se on hieman paksumpi kuin rako. Purista rakoon rakennussiliko-nia ja tasoita pinta saippuavedessä kostutetulla saumatikulla.

03
Asenna eriste 5 Vaihe

Kun savupiippu eristetään ulkopinnalta, se saadaan pysymään ”lämmön sisäpuo-lella” tuulelta ja sateelta suo-jassa.

Eristys suojaa piiippua veden ja pakkasen aiheutta-milta halkeamilta. Eristämi-nen parantaa myös vetoa, sillä epätiivis piippu ei vedä kunnolla. Eristys estää savua jäähtymästä liian nopeasti al-haalla ja kondensoidu piipun sisälle. Tämä vähentää nokeentumista.

1

Leikkaa eristelevyt. Levyt ovat jäykkiä ja tiiviitä, joten ne on helpoin ja kätevin leikata vanhalla (käytetyllä) käsisahalla.

2

Levitä levyille laastia. Sekoita laasti ja levitä levy-jen takapintaan laastinokareita. Kuvassa nokareita on paljon, koska kohteen piippu jatkuu koko päätyseinän pituudelta.

3

Levitä nokareet tasaiseksi karkealla lastalla, jotta liimapinnasta tulee laajempi. Käytä 8 mm:n hammaslastaa.

4

Tue eristelevyt tiiviisti toisiinsa. Poraa 8 mm:n reiät levyjen läpi piippuun. Reikien pitää sopia erityisille asennustapeille.

5

Työnnä reikiin tapit ja napauta ne paikoilleen vasaralla. Muovikaulus pitää eristeet kiinni piipussa. Aseta levyjä koko piipun pinta-alalle ennen kuin jatkat töitä.

04
Vahvike ja rappaus 8 Vaihe

Eristelevyt ovat puolikovia. Jotta laasti tarttuisi niihin kunnolla kiinni, levyjä pitää vahvistaa. Tämä tehdään valamalla erityinen vahvike-verkko kiinni rappauskerrok-seen.

Ensin sivellään ohut rappauskerros, sitten painetaan verkko kulmiin ja sivuille, ja lopulta sivellään toinen rappauskerros.

1

Aloita kulmasta ja sivele kulmaan 5-8 mm:n pohja-rappaus. Paina vahvikeverkolla varustetut erityiset kulmapro-f ilit kaikkien kulmien päälle.

2

Paina verkko rappaukseen teräslastalla. Verkko pitää saada kokonaan rappauksen sisään, jotta se ei kohoa esiin, kun pinta rapataan.

3

Koko piippu rapataan. Levitä alusrappaus-laasti kaikille pinnoille 5 mm:n paksuiseksi kerrokseksi.

4

Lisää vahviketta. Leikkaa vahvikeverkko niin, että kulmiin jää 5 cm:n etäisyys. Paina verkko kunnolla märkään rappaukseen. Tämä onnistuu helpoiten teräslastalla.

5

Levitä vielä kerros pohjarappauslaastia piipun pintaan teräslastalla, jotta verkko peittyy kokonaan ja pinnasta tulee tasainen.

6

Kun pohjarappaus on kuivunut, sen päälle levitetään pintarappaus. Levitä sidosainetta rappauslaastin sekoitusveteen, jotta rappauk-sesta tulee vahvempi.

7

Silota lopuksi pinta. Kastele sieni veteen ja väännä se kuivaksi. Tasoita pinta keveyesti, niin siitä tulee yhtenäisen näköinen ja sileä.

8

Piippu on rapattu valmiiksi haluttuun värisävyyn. Rappaus sopii talon ilmeeseen paljon paremmin kuin piipun vanha ulkonäkö.

Materiaalit

• Kulmaprofiili verkolla
• Skaltherm-raudoitusverkko
• Skalcem rappauslaastia
• Paroc-julkisivulevyjä (eriste)
• Tappeja muovikauluksella
• Skaltherm-pohjustetta
• CF2000 (värillinen pintarappauslaasti)
• Beto-sidosainetta

Lisäksi:
• Alumiiniprofiilia
• Muovikiiloja
• 6 mm kiviseinätulppia
• 4 x 50 mm asennusruuveja
• Pohjanauha
• Rakennussilikonia

Erikoistyökalut
• Teräslasta

Vie aikaa

Noin viikko vapaasti seisovaan savupiippuun, 1-2 päivää savukanavapiippuun.

Hinta

Noin 50-60 €/m2.

Vaikeusaste

Tehtävästä selviää ilman ammattiopintoja, kunhan seuraa ohjeita tarkasti.

Piirustus

Tippalistan sijainti

Tippalista on itse asiassa alumiininen Z-prof ili, joka on leikattu L-muotoon. Emme löytäneet tähän kohteeseen sopivaa valmista prof iliia.

A. Alumiiniprof ili
B. Muovikiiloja
C. Ruuvit ja kiviseinätulpat
D. Pohjanauha
E. Saumausaine
F. Piippu
G. Eriste
H. Vahvistettu laasti
J. Piipunhattu

Tippalistan sijainti

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Piiput