Tiivis huopakatto

Itseliimautuvasta kattokermistä on helppo asentaa uusi katto. Yksi katekerros riittää eikä kaasupoltinta tarvita.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
80 €/m2

Itseliimautuvan kattokermin avulla upea huopakatto syntyy helposti. Kaistaleista poistetaan vain kalvo ja ne painetaan yhteen. Näin liitos on varmasti tiivis.

Johdanto

Uuden hienon huopakaton asentaminen ei enää vaadi kaasupolttimen kanssa taiteilua. Kaasupolttimen tuomasta paloriskistä pääsee eroon nykyaikaisilla itseliimautuvilla kermikaistaleilla. Tässä esimerkissä niillä verhoillaan pienen lisärakennuksen katto.

Myös kermikaistaleiden saumat saadaan tiiviiksi ilman poltinta tai kylmäbitumia. Kaistaleet ovat itseliimautuvia. Nniiden päälli-ja alapinnassa on jo valmiiksi liima ja sitä suojaava ohut kalvo. Kun kermikaistaleet asennetaan toistensa päälle, muovikalvo irro-tetaan kummastakin kaistaleesta yhtä aikaa ja liimapinnat painetaan alustaa vasten, jolloin saumakohdasta tulee täysin tiivis. Niin tiivis, että yksi kerros kattohuopaa riittää.

Katteen voi asentaa suoraan kaikille kiinteille alustoille kuten vanerille ja laudoitukselle, kunhan kattokaltevuus on vähintään 1:10. Jos alle jätetään vanha huopakate, 3°:n kaltevuus (tai 5 cm/m) riittää. Tiivissaumakate ei ole paljon ”tavallista” katetta kallimpi tuote.

Ohjeet

01
Hyvä alusta 4 Vaihe

Ennen kuin alat asentaa itseliimautu-vaa kattokermiä, varmista alustan vankkuus ja kiinteys. Tässä kohteena on iäkäs rakennus, jonka vanha poimulevykatto oli jo niin hapero, että sen alla olevat vanerilevytkin oli vaihdettava uusiin.

Tämä aiheutti lisätyötä mutta tarjosi myös mahdollisuuden lisä-eristää yläpohjaa. Tätä varten asennettiin uudet kannattimet vanhojen päälle; ne olivat onneksi hyvässä kunnossa. Työtä helpotti se, että vanhat kannattimet sijoittuivat kattokaltevuuteen nähden poikittain, jolloin uudet kannattimet voitiin kiinnittää suoraan vanhojen päälle.

1

Uudet kannattimet (B) kiinnitetään vanhojen (A) päälle, kun vanhat katto-levyt ja niiden alla olevat vaurioituneet vanerilevyt on ensin poistettu. Uudet kannattimet kiinnitetään 60 cm:n välein kannattimen keskeltä keskelle mitattuna.

2

Katon eristystä (L) lisätään. Ristikoo-lattujen kannattimien vuoksi työ teh-dään vaiheittain. Ensin täytetään vanhojen kannattimien (A) välit kokonaan, sitten asennetaan toinen kerros uusien kannattimien (B) väliin. Tuuletusraoksi jätetään 50 mm.

Kannattimien väli on 60 cm, joten 56 cm leveät eristematot sopivat tähän hyvin.

3

Katon reunat suljetaan räystäslau-dalla (N) edestä ja alemmilla tuulilau-doilla kummaltakin sivulta (D). Räystäslaudat ja alemmat tuulilaudat myötäilevät uusien kannattimien yläreunaa, päällimmäiset tuuli-laudat asetetaan 70 mm ylemmäksi.

4

Vanerilevyt (E) kiinnitetään. 60 cm:n kannatinväleistä on etua, sillä nyt 240 cm pitkät levyt saadaan kannatti-mien päälle poikittain ja lyhyet sivut voi-daan koota kannattimien päälle. Jokaisen levyn sauma kohdistetaan kannattimille.

02
Kattokermi ja rimat 8 Vaihe

Nyt alusta on kunnossa kattokermin - tai oikeastaan kaikkien veden pois johta-vien elementtien - asennusta varten.

Työ aloitetaan räystäältä. Räystäslau-toihin kiinnitetään kiinnikkeet ja laudan päälle asennetaan räystäspelti.

Päätysivuissa uloin tuulilauta kiinnite-tään ensin alimpaan ja asennetaan hieman tätä ylemmäksi. Kattokermi jatkuu tuulilaudalle asti. Kermin ja puun sauma katetaan alumiinisella peitelistalla.

Jotta kattokermi ei taittuisi liian jyr-kästi ylöspäin, kattopinnan ja tuulilau-dan kulmaan asennetaan kolmiorima. Lopulta voidaan aloittaa kermin asen-nus, naulaus ja liimaus. Tämä työvaihe sujuu nopeasti.

1

Räystäslautaan kiinnitetään kiinnikkeet. Ne sijoitetaan tasaisin välein enint. 90 cm:n etäisyyksin. Kaatoa on 2 mm/ metri. Koko reunan pituudelle kiinnitetään alumiininen räystäspelti (M). Uloin tuulilauta (F) ja kolmiorima (G) kiinnitetään viimeiseksi.

2

Kermistä (H) leikataan pitkiä kaistaleita, jotka voidaan levittää katolle ja liimata yhteen ilman monia sau-moja. Leikkaa kaistale mittaan isolla katko-teräveitsellä. Leikkaa suorakulman avulla kohdennettua metallikiskoa pitkin.

3

Kermin asennus alkaa. Aloita oikealta (alhaalta katsottuna) ja levitä ensimmäinen kaistale niin, että liimattava reuna tulee tuulilaudan alareunaan. Naulaa kaistaleet huopanauloilla 6 cm:n välein har-jaa pitkin. Liimaa kaistale tuulilaudan päälle.

4

Jatka 1. vuodan kahdella viimei-sellä reunalla. Viillä pinta viistoon räystään kohdalta, pursota kaksi liimavanaa alumiinilistalle ja paina kaistale sen päälle. Poista vapaasta reunasta kalvo, viistonaulaa reuna ja aseta kalvo takaisin paikalleen.

5

Seuraava kaistale asennetaan niin, että alapinnalta esiliimattu reuna sijoit-tuu seuraavan kaistaleen naulatun reunan päälle. Kun kolme muuta reunaa on kiinni-tetty kuten 1. kaistale, liimaa saumat yhteen vetämällä molemmat kalvot pois yhtaikaa.

Molempien kaistaleiden kalvot poistetaan yhtä aikaa, jotta kaksi itseliimautuvaa pintaa saadaan yhteen.

6

Suojaa katto molemmilta sivuilta liimaamalla siihen kermikaistaleet (J), kun ensimmäinen kermikerros on naulattu reunaan kiinni. Vedä kapean kaistaleen kalvo puoliksi sivuun ja naulaa reuna tuulilautaan kiinni. Tee reunaan liidulla merkkiviiva.

7

Taita kaistale (J) tuulilaudan päälle ja pursota kolme liimavanaa alus-kermille (H) liitunarun sisäpuolelle. Vedä kalvo pois ja paina kaistale liimaan. Kun kummatkin sivut ovat valmiit, asennetaan kolmas kaistale näiden päälle.

8

Naputa alumiininen peitelista (K) tuulilaudan (F) päälle ja kiinnitä se alumiininauloilla. Listat ovat varsin lyhyitä, ja asennus alkaa alareunasta. Ensimmäisen listan annetaan ulottua 10 mm tuulilaudan yli, jotta tuulilauta pysyy kuivana.

Alumiinilista peittää loputkin kattokermiä kiinni pitävät naulat.

03
Vesikourut 6 Vaihe

Hienot sinkkiset vesikourut saivat jo vuosia sitten varteenotettavan kilpaili-jan edullisemmista ja helposti asennet-tavista muovikouruista. Nykyisin markkinoilla on myös useita teräskouruja, jotka ovat edullisempia kuin aidot sink-kikourut, mutta miltei yhtä hienoja ja kestäviä - ja itse asennettavissa.

Tässä asennettava kouru on hyvä esimerkki alumiinisinkkipinnoitteella suojatusta teräskourusta.

Alumiinisinkkikourut on helppo asentaa eikä hyvä lopputulos edellytä ammattilaisen taitoja. Kourut ja syöksy-putket leikataan tavallisella rautasahalla, ja osat kiristetään tai kootaan yhteen erikoissaumausaineella.

1

Kouru lyhennetään sopivaan pituuteen tavallisella hienohampai-sella rautasahalla. Kouruja tai putkia ei saa katkaista kulmahiomakoneella; metalli kuumenee niin paljon, että sinkkipinnoite vaurioituu pysyvästi ja teräs ruostuu.

2

Kourun pohjaan tehtävä reikä piirretään suppilon läpi, jotta se tulee oikein - mieluiten sadevesikaivon päälle. Suppilo työnnetään kourun reunukseen ja taivutetaan paikoilleen. Kouruun voi nyt merkitä reiän spriiliukoisella tussilla.

3

Reikä leikataan rautasahalla tekemällä kaksi viistoviiltoa kummastakin suunnasta. Reunasta taivutetaan pihdeillä 5 mm kaistale ulospäin, jotta sadevesi ei valu kourun alapuolelle vaan syöksyputkeen.

4

Aseta suppilo kouruun paikoilleen. Paina sitä kourua vasten samalla, kun puristat suppilon siivekkeet kourun takareunan ympärille.

5

Kouru suljetaan päädystä. Pursota kourun päätyreunojen sisäpintaan vana saumamassaa. Työnnä päätykappale kourun etureunan uraan, paina se sauma-massaan ja lukitse se kääntämällä sen siivekkeen takareunan ympäri.

6

Kourut asennetaan kiinnikkeille, ja niitä käännetään, kunnes ne tarttuvat takareunastaan kiinni. Sitten niitä väännetään alaspäin, kunnes ne kiinnittyvät myös etureunastaan.

04
Syöksyputki 3 Vaihe

Kun kouru on valmis ja paikoillaan kiin-nikkeillä, siitä puuttuvat enää tarvittavat mutkaosat ja helat.

Ensin kiinnittään kaksi kourunpidi-kettä seinään aivan suppilon alle ja sadevesikaivon yläpuolelle. Kiinnitä aina vähintään kaksi pidikettä, jotta saat putken tukevasti kiinni.

Putki kootaan ylhäältä kahdella mut-kapalalla ja mielellään ylimenokappa-leella, joka ohjaa putken räystäältä sisäänpäin, ja alhaalta mutkapalalla, joka ohjaa putkensuun sadevesikaivolle.

1

Suppilon paikka merkitään seinään suorakulman avulla. Merkitse tähän kohtaan pystyviiva ja ruuvaa kaksi putkipidikettä viivalle. Käytä pyöreä- tai litteäkantaisia ruuveja, jotka istuvat helaan siististi.

2

Syöksyputken osat työnnetään si-säkkäin, jotta vesi valuu suoraan seu-raavaan putkeen. Ylhäälle tulee kaksi mutka-palaa ja putkesta sahattu ylimenokappale, alhaalle mutkapala ja kaivon kauluspala.

VINKKI: Sovita osia ennen kuin sahaat ne.

3

Aseta syöksyputki pidikkeeseen, joka puristetaan yhteen putken ympä-rille. Lukitse pidikkeet putkien mukana tulevilla lukituskiiloilla.

VINKKI: Jos vesi ohjataan maahan, ala-osaan tarvitaan syöksyputken ulosheittäjä.

Materiaalit

Kattokermiä ja peitelistaa (Icopal):
• Topsafe-kermiä (1 x 7 m), musta (H)
• Topsafe-kaistale (0,3 x 7 m), musta (J)
• Kattoliimaa (Icopal), huopanauloja
• Alumiininen räystäspelti (M)
• Alumiiniset peitelistat (K)
• Alumiininauloja alumiinilistoihin (tai sinkittyä tai muovipinnoitettua peltiä ja sinkittyjä nauloja)

Vesikouru (Icopal):
• Vesikouru + päätykappale (100 mm)
• Kiinnikkeet (kannattimet) (100 mm)
• Suppilo ja syöksyputki (75 mm)
• Kaksi mutkapalaa (75 mm)
• Ylimenoputki, kaivonkaulus (75 mm)
• Syöksyn kiinnike + 5 x 25 mm ruuvit
• Saumausaine (esim. Sikaflex 11FC)

Lisäksi:
• 45 x 95 mm soiroja (B)
• Eristemattoja, tässä 56 cm leveitä (L)
• 15 mm kattovaneria (E)
• 25 x 150 mm painekylläst. mäntyä tuuli- ja räystäslautoihin (D, N)
• 25 x 100 mm painekylläst. mäntyä uloimpiin tuulilautoihin (F)
• Kolmiorimaa (G)
• Ruuveja: 5 x 50, 5 x 80 ja 6 x 150 mm

Erikoistyökalut

• Levysakset (alumiinilistoja varten)
• Käyräteräinen taittoteräveitsi (tarvitt.)

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

Kattohuopa: noin 30 €/m2. Soirot, vaneri, eristeet yms.: Noin 40 €/m2 Vesikourut (5 m) syöksyputkilla: Noin 170 €

Piirustus

Tiivis kermi ja alumiinilista

Kattokermi riittää sinänsä suojaamaan isotkin kattopinnat, mutta reunoilla kate pitää sulkea tiiviisti tuulilautoihin ja alumiinisiin peite-listoihin, jotta kermin alle ei pääse valumaan vettä.

Tiivis kermi ja alumiinilista

Kaistaleet asennetaan yksi kerrallaan

Topsafe -katteen ideana on, että kaistaleet liimataan ja naulataan kiinni, ja kaikki kiinni naulatut reunat katetaan pelkästään itseliimautuvalla kermillä. Kun kaikki kaistaleet (1-5) on asennettu, naulakohdat katetaan. Jäljellä ovat enää tuulilautojen ja harjan naulat. Ne katetaan kapeilla itseliimautuvilla kermikaistaleilla (6-8).

Kaistaleet asennetaan yksi kerrallaan

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …