Sen pitää osua kerralla: itseliimautuva huopa

Itseliimautuva kattohuopa tarttuu kiinni TODELLA lujasti. Jos huopa menee vinoon, peli on menetetty,sillä huopaa ei saa enää irti!Lue tästä, miten käytät itseliimautuvaa huopaa oikein ja vältät vaikeudet.

Kattohuovat tai täsmällisemmin sanottuna kumibitumikermit on asennettu perinteisesti kolmiorimojen avulla tai hitsattu kiinni kaasuliekillä. Tuli ja kattorakenteet ovat kuitenkin huono yhdistelmä, ja tulipalon vaara on ilmeinen, jos kaasu-poltinta käytetään huolimattomasti.

Onneksi kattohuovat ovat nykyään liimapohjaisia, eikä niiden asentami-seen tarvita kaasupulloa tai -poltinta. Toisaalta tahmaisella pohjalla on omat oikkunsa. Kumibitumiliima tarttuu todella tiukasti kiinni raakapontista tehtyyn aluskatteeseen, eikä huopaa saa enää vedettyä irti sen jälkeen, kun se saa kunnon otteen laudoista.

Se tarkoittaa, että huopakaistale pitää säätää todella tarkasti vaaka- tai pysty-suoraan ennen suojamuovin irrotta-mista. Huopaa voi kääntää vielä siinä vaiheessa, kun sen nurkka on kiinni katossa, mutta jos huopa lähtee väärään suuntaan, sitä ei voi enää oikaista!

Yksi vai kaksi kerrosta?

Katokset ja arastot

Piharakennuksiin riittää yksi kerros kattohuopaa. Asiassa on suotavaa käyttää omaa järkeä. Mitä vähäpätöisempi rakennus on, sitä järkevämpää sen katolle on asentaa vain yksi huopakerros. Esimerkiksi leikkimökit, pienet pihavajat, pyörä- ja roskakatokset pysyvät yleensä tarpeeksi hyvässä kunnossa yhden huopakerroksen alla.

Jotkut piharakennukset kuten lämpimät auto-tallit ovat rajatapauksia. Jos autotalli rakennetaan monen vuosikymmenen käyttöä varten, sitä ei kannata pilata liian heppoisella katolla.

Halvimmissa huovissa ei ole liimataustaa, vaan ne asennetaan naulaamalla.

Talot ja kesämökit

Asuinrakennusten katoille asennetaan kaksi kerrosta huopaa. Talojen ja kesämökkien on tarkoitus kestää pitkään, joten niiden katot eivät saa vuotaa. Ensimmäinen kerros tehdään yleensä halvasta alushuovasta, joka levitetään lappeelle vaakasuuntaan. Huopakaistaleita limitetään 10-15 senttiä siten, että ylempi huopa peittää alemman. Huovassa on limityksen levyinen liimareunus.

Toinen kerros tehdään yleensä huopapaanuista. Ne ovat noin metrin levyisiä ja noin 30 senttiä korkeita huopapalasia, joiden yläreunassa on liimatausta. Myös huopapaanut pitää asentaa tarkasti, sillä ne tarttuvat hanakasti kiinni alustaan etenkin kuumalla säällä.

Huopapaanut naulataan kiinni yläreunasta, ja alaosa liimataan kiinni alempaan huopaan. Huopanaulat jäävät siististi piiloon seuraavan rivin paanujen alle. Talon harjalle asennetaan lopuksi harjahuopapalat.

Asenna huopa oikein

Itseliimautuvat kattohuopa pitää asentaa huolellisesti. Huovan pitää osua oikeaan kohtaan heti, kun suojamuovi on irrotettu. Kerran liimattua huopaa EI VOI enää irrottaa ja oikaista.

1

Kattohuoparullat pitää säilyttää lämpimässä paikassa, jotta huopa pysyy notkeana ja sen levittäminen onnistuu.

2

Levitä asennettava huopa kokonaan auki. Jos käytät alushuopaa, levitä se eri suunnassa kuin pinta­ huopa tai limitä kerrosten saumat eri kohtiin.

3

Leikkaa huopa poikki katon reunaa pitkin. Jos katon lape on suunnikas, huopa kannattaa leikata sopivaksi vasta, kun se on paikallaan.

4

Aloita huovan levittäminen toisesta päästä. Vedä suojamuovi Vedä suojamuovi irti sitä mukaa, kun levität huopaa auki.

5

Pidä huoli siitä, että huopa on kireällä eikä siihen jää kohoumia. Paina huopa kunnolla kiinni alustaan joka puolelta.