Uusi bitumikate

Rakentajakoulun tässä osassa autotallin vanha katto vaihdetaan uuteen. Ammattilainen näyttää, miten vanha bitumikate poistetaan helpoimmin ja katto valmistellaan uuden katteen kiinnittämistä varten.

Opit myös päällystämään katon oikein alus- ja pintakermillä ja asettamaan reunat kestävästi ja siististi. Bitumikate on joustava materiaali, jota on saatavana useina versioina. Tässä käytetään tavallista katetta, joka kiinnitetään kaasupolttimella.

Tähän työhön tarvitaan kuitenkin tulityökortti, joka edellyttää Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymää tulitöiden turvallisuuskoulutusta. Vanha kate on alkanut repeillä monesta kohtaa, ja katon reunoilla puurakenteeseen on tullut reikiä.

Jos kattoa ei vaihdeta, puurakenteet alkavat pian lahota.Sisäpuolelta näkee, että katto on viallinen. Sateella tästä kohdasta tippuu vettä katon läpi.nsimmäiseksi poistetaan kokonaan entinen bitumikate.

Aluksi siihen leikataan viilto, niin että sen alle mahtuu lapio, jolla katteen voi irrottaa. intakermin poistaminen on helppoa. Kermiä on kuitenkin kaksi kerrosta, joista aluskermi on tiukasti kiinni kattolaudoissa.

Sen poistaminen on hieman hankalampaa.Jotta seinä ei kolhiinnu katonreunan kohdalta, kermi poistetaan tästä repimällä käsin. Muutama kattotiili näyttää olevan irti katon toisella puolella.

Ne poistetaan ja asetetaan sivuun, jotta ne voi muurata paikalleen, kun katto on valmis. Joistakin kohdista kattoa aluskermiä voi olla hankala poistaa lapiolla. Siinä voi käyttää apuna sorkkavasaraa. Kermi naputellaan vasaran suipolla päällä kaistale kerrallaan irti laudoista.

Kun koko kate on poistettu, katto puhdistetaan viimeisistä rippeistä ja liasta. Nyt vanha kate on poistettu, ja katolle voi kiinnittää uuden kermin. Koska työssä käytetään tulta, on olemassa vaara, että lautojen ja seinän välisessä raossa oleva pöly ja lika voi syttyä tuleen.

Siksi katon reunoille on asennettava joko kolmiolistat tai aluskermin kappale, jossa on kateliimaa. Tällä katolla vanhat kolmiolistat ovat tallella, joten niitä ei tarvitse lisätä.

Työ aloitetaan katon päästä, josta aluskermi avataan rullalta katon pituussuuntaan. Aluskermi tulee aina lautojen suuntaisesti. Katteen pitää ulottua noin 2 cm katonreunan yli. Näin siihen jää hieman työskentelyvaraa.

Kun kermi leikataan päistä, sen on aina tultava hieman pitemmäksi kuin itse katto. Siksi kermi leikataan rullan keskeltä. Kun kermi on kunnolla paikallaan, se naulataan kiinni lautoihin huopanauloilla. Naulat ristiinnaulataan 6 senttimetrin välein kahteen riviin, jotka eivät tule samaan kohtaan.

Kermi naulataan koko matkalta katon toiseen päähän ja samalla tavoin kermin keskeltä.Sitten asetetaan seuraava kaistale paikalleen. Aluskermin musta raita tulevat edellisen kaistaleen päälle tarkalleen siihen kohtaan, johon edellinen kate naulattiin kiinni.

Musta raita on bitumipäällyste, jonka avulla kerrokset on helpompi hitsata yhteen myöhemmin. Toinen kaistale naulataan kiinni kuten edellinenkin, sekä reunoilta ja keskeltä.

Katon päästä puuttuu noin 25 senttimetrin pala kermiä. Kermiä leikataan 25 senttimetrin lisäkappale, ja se asetetaan katon reunalle. Lisäkappaleen pitää tulla vähintään 10 cm aiemman katteen päälle. Jotta liitoksesta tulee siisti ja kestävä, alemmasta kermistä leikataan kulma pois.

Nyt kappaleen voi naulata kiinni. Kun seuraava kaistale rullataan auki, katon reunaan kannattaa iskeä naula keskelle kermiä. Näin katteen voi rullata auki ja sitä voi siirrellä sivusuunnassa niin, että se tulee juuri sopivasti edellisen päälle.

Ennen viimeisen aluskermikaistaleen kiinnittämistä mitataan etäisyys katon reunaan. Tässä se on 42 cm.Koska kermi on metrin levyinen, pitkä kaistale kermiä on halkaistava pituussuunnassa. Kermi taivutetaan kahtia ja murretaan polkemalla jalalla koko matkalta.

Nyt kermi on helppo taittaa auki ja leikata katkoteräveitsellä. Ennen viimeisen kappaleen asettamista katon reunalle, tarkistetaan että reuna on täysin siisti. Kivet ja vanhan katteen jäänteet poistetaan, ja jos lautoihin on jäänyt vanhoja nauloja, nekin poistetaan.

Nyt viimeisen kaistaleen voi asettaa aivan reunalle. Koska kermi ei ylety koko katon pituudelle, loppuosaan käytetään toista puolikasta. Tässä toimitaan samalla tavalla kuin toisessakin päässä.

Alle jäävästä kermistä leikataan kulma pois, niin että ylempi kaistale tarttuu kumpaankin alla olevaan kerrokseen.Jos katetta täytyy pidentää, sen on aina tultava vähintään 10-15 cm viereisen katteen päälle.

Kapeat kaistaleet naulataan kiinni, mutta päällekkäisiä osia ei naulata, koska ne hitsataan yhteen myöhemmin. Seuraavaksi liitokset hitsataan yhteen. Siihen käytetään kaasupoltinta.

Muista pitää jauhesammutin käden ulottuvilla, kun käsittelet tulta katolla.Kermin reunoja nostetaan hieman, ja bitumipäällystettä kuumennetaan rauhallisin liikkein, mutta myös kermiä, johon päällyste hitsataan yhteen. Sen jälkeen liitosta painetaan kevyesti jalalla, niin että se tarttuu tukevasti.

Aluksi voi olla hankalaa määrittää, miten suurella lämmöllä hitsataan, mutta perussääntönä voi pitää, että kun kaistaleet painetaan yhteen, niiden välistä pitäisi valua hieman sulaa pikeä.

Tarvittaessa kermiä voi pidellä pienellä muurauskauhalla. Jos käytät tavallisia nahkaisia työkäsineitä, sitä voi pidellä myös käsin.Loput katosta hitsataan samalla tavoin. Kahden kapean kaistaleen liitos hitsataan yhteen erityisen tarkkaan. Reunat tasoitetaan muurauskauhalla.

Katon reunaan asennetaan räystäspelti. Sen avulla vesi pääsee valumaan räystäskouruun ilman ongelmia. Räystäspelti leikataan peltisaksilla, niin että se sopii hyvin katon kulmaan.

Räystäspelti tulee alus- ja pintakermin väliin, joten se asennetaan suoraan aluskermin päälle. Se ristiinnaulataan samalla tavoin kuin muutkin osat katteesta. Listan osat ovat valmiina, niin että ne voi kiinnittää toisiinsa.

Seuraavan osan voi työntää kiinni edelliseen, minkä jälkeen ne naulataan kiinni.Listoja naulattaessa on kätevintä lyödä aluksi yksi tai kaksi naulaa toiseen päähän. Sitten räystäspellin toinen puoli painetaan aivan kiinni katon reunaan ja naulataan kiinni toiselta puolelta.

Nyt loput naulat on helppo lyödä kiinni ilman, että räystäspelti liikahtaa.Katon loppuosa on 44 senttimetriä pitkä. Se merkitään seuraavaan räystäspellin kappaleeseen, joka leikataan sopivan kokoiseksi.

Lista sovitetaan samalla tavalla kuin aiemmin, niin että se sopii katon kulmaan.Kun kappale on kiinnitetty paikalleen, mitataan etäisyys katon kulmaan. Tässä se on 12,5 cm. Listan toinen sivu leikataan nyt vinosti, ja sen jälkeen lista leikataan mittausten mukaan. Kappaleen voi nyt naulata kiinni.

Sama tehdään katon toisella puolella. Leikattava kappale ei kuitenkaan sovi kunnolla paikalleen. Kun se asetetaan kulman kohdalle, siihen on helppo merkitä lyijykynällä, mistä kohtaa pitää leikata.

Nyt pala sopii kunnolla. Metallin reunaa naputellaan hieman, ettei siihen jää teräviä reunoja. Reunoille tulee lopuksi 30 senttimetrin levyiset kaistaleet kermiä. Jos käytettävissä ei ole 30 senttimetrin levyisiä rullia, siinä voi käyttää myös tavallista metrin rullaa.

Tässä käytetään mallina 30 cm levyistä aluskermin kaistaletta, ja sen avulla metrin levyisestä rullasta leikataan neljä ohutta kaistaletta. Ensimmäinen kaistale asetetaan räystäspellin ja katon yhtymäkohtaan.

Sitä pidellään kiinni toisella kädellä samalla kun kaistaleen alareunaa ja aluskatetta lämmitetään kaasupolttimella. Bitumikermiä kannattaa aina lämmittää hieman enemmän päistä, niin että se tarttuu varmasti kunnolla.

Loput kaistaleesta tasoitetaan jalalla. Toisessa päässä kermiin tehdään kaksi viiltoa, niin että se on helppo hitsata kulman ympärille. Kummallekin reunalle tulee ohut kaistale kermiä seinää vasten puoliksi katon ja puoliksi seinän päälle.

Aluksi hitsataan yläosa, niin että kaistale pysyy itsestään paikallaan. Sitten toinen puoli nostetaan ylös ja hitsataan kiinni. Kulmassa kaistaleen päähän leikataan viilto. Uloimmat liepeet asetetaan limittäin ja painetaan aivan kulmaan kiinni, johon se hitsataan paikalleen.

    Lisää samasta aiheesta Kattohuopa