Vajalle 20 lisävuotta

Itseliimautuvat vuodat on helppo ja nopea asentaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
450 euroa

Johdanto

Itseliimautuvien bitumivuotien avulla uuden katon asennus sujuu helposti. Vuodat asennetaan vain yhtenä kerroksena ja ilman kaasupoltinta. Kun kerran olet vauhdissa, kannattaa samalla vaihtaa lahonneet laudat ja vahvistaa rakenteita kunnolla.

Huolehdi lämpötilasta

Huopakatto on hyvin herkkä sekä alhaisille että korkeille lämpötiloille. Tällä seikalla on merkitystä, kun työskentelee katolla.

Jos vuodat halutaan liimata kunnolla, on lämpötilan oltava työskentelyvaiheessa yli 5°. Ihannelämpötila on 20°C. Siinä lämpötilassa bitumihuopa käyttäytyy nimittäin hienosti ja notkeasti. Jos lämpötila nousee paljon, bitumihuovasta tulee hyvin pehmeää ja kohtuuttoman lämmin edes koskea.

Kun kuljet bitumihuovalla käytä kumipohjaisia kenkiä, jotta et vaurioita huopaa. Tämä koskee erityisesti kengän kärkiä, kun konttaat polvillasi ja työskentelet. Jos aurinko paistaa ja bitumihuopa lämpenee niin paljon, että liimapinta on lähes nestemäinen, vältä sen koskemista kokonaan.

Ohjeet

01
Oikaise ensin katto 6 Vaihe

Jotta uudeta huopakatosta tulisi varmasti hyvä ja onnistunut, on katon alustan myös oltava kunnossa. Vanha huopakate poistetaan, sillä se on epätasai-nen, eikä sitä ole kiinni-tetty oikeaoppisesti.

Asennamme samalla jä reämmät tuulilaudat ja oi kaisemme katon reunaa (räystäsreunaa) niin, että alusta saadaan kuntoon.

1

Poistamme vanhat räystäspellit. Ne ovat kiilattuja, vinoja ja peittävät räystäsreunan, joten emme voi vahvistaa reunaa. Puramme myös tuulilaudat pois.

2

Kiristämme lautojen alle 45 x 45 mm:n riman, jotta kattolautojen päät voidaan sahata siistiksi. Kiinnitä rima 4 x 40 mm:n ruuveilla.

3

Sahaamme 5 mm:n etäisyydeltä rimasta eli poistamme noin 25 mm lautojen päistä. Käytä pisto- tai pyörösahaa.

4

Uudet muovipinnoitetut räystäspellit asennetaan lyhennettyyn räystäslinjaan. Peltejä lyhennetään peltisaksilla niin, että ne limittyvät pari senttimetriä. Kiinnitä nauloilla.

5

Vanhat tuulilaudat poistetaan. Ohuet laudat vaihdetaan 25 x 150 mm:n painekyllästettyihin lautoihin. Lautojen ylälinjan tulee yltää 7 cm kattolaudoituksen yli. Käytä 5 x 80 mm:n ruuveja.

6

Kiinnitä kolmiorimat (50 x 50 mm) katto- ja tuulilautojen väliin molemmissa sivuissa. Kiinnitä lista 4 x 40 mm:n ruuveilla sekä katto- että tuulilautoihin.

02
Asenna bitumihuopa 9 Vaihe

Bitumihuopavuodat on varustettu liimapinnoilla sekä ylä- että alapuolelta limityskohdista. Liimapinnat on suojattu ohuella muovilla. Kun vuodat ovat paikoillaan toistensa päällä, suojamuovi vedetään irti molemmista vuodista yhtä aikaa. Paina liitokset alustaa vasten. Liitosta ei enää saa irti! Ei-esi liimatut pinnat tiivistetaan kumibitu-miliimalla.

1

Rullaa ensimmäinen kattohuopavuota katolle niin, että vuodan alareuna tulee 5-10 mm räystäsreunan ylä-puo lelle. Vuodan pituuden on vastattava sivujen kolmio-listojen välistä etäisyyttä.

2

Vedä puolet suojamuo-vista irti vuodasta. Kiin -nitä huopanaulat 6 cm:n välein siksakiin eli 2 cm ja 4 cm yläreu-nasta. Laita suojamuovi takaisin ja naulaa vuodan toinen pää.

3

Asenna toinen vuota. Tämän vuodan liima-pinnan tulee asettua noin 5 mm pidemmälle alas kuin ensim mäi sen vuodan liima-pinnan, jotta koko liimapinta saadaan katettua.

4

Vedä taka- ja päällys-pintojen suojamuovit pois kahdesta vuodasta yhtä aikaa. Paina limittyvät pinnat yhteen kävelemällä liitoskohdan päällä lyhyin askelin.

5

Taita bitumihuopaa räystäällä. Pursota kaksi vanaa kumibitumiliimaa räystäspelleille. Vedä bitumi-huo vasta muovi pois ja aseta liimapinta liimaan. Kävele sen päällä lyhyin askelin.

6

Lisävarmistus. Katon mo -lemmat sivut varmis tetaan ylimääräisellä täysliimat ta valla bitumihuopa kais taleel la. Vedä suojamuovi puoliksi pois. Pi dä peh meää reunaa tuulilau dan ylä-reunaa vasten ja naulaa kaistale.

7

Aseta kolme vanaa liimaa liituviivan sisä-puolelle, kun olet ensin vetänyt kaistaleen tuulilautaa vasten. Vedä suojamuovi pois. Paina kaistale liimaan. Kävele sen päällä pienin askelin.

8

Naulaa suojapelti tuulilaudan yläreunan päälle. Aloita alhaalta ja kiin nitä muovipinnoitettu suojapelti rih latuilla nauloilla.

9

Tältä harja näyttää. Se on katettu yhdellä 30 cm:n kaistaleella, liimattu kiinni alla oleviin bitumihuopavuotiin kah-della liimavanalla kummas takin sivusta. Muovipinnoitettu lista yltää reunan yli.

Materiaalit

Kattohuopaa ja suojapeltiä (Icopalilta):
• Topsafe-bitumihuopaa, 1 x 7 m
• Topsafe-kaistaleet, 0,3 x 7 m
• Kattoliimaa
• Huopanauloja
• Muovipinnoitettua räystäspeltiä
• Muovipinnoitettua suojapeltiä
• Rihlattuja nauloja suojapelleille

Lisäksi:
• 25 x 150 mm:n painekyllästettyjä tuulilautoja
• 45 x 45 mm:n höylättyä rimaa
• 50 x 50 mm:n kolmiorimoja
• 4 x 40 mm:n ja 5 x 80 mm:n ruuveja

Vie aikaa

Noin 450 €

Hinta

Noin 2 päivää/16 m2:n

Vaikeusaste

Esiliimatut vuodat on helppo ja nopea asentaa. Muista kuitenkin, että liimapintoja ei enää voi irrottaa toisistaan, kun ne on kerran painanut yhteen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.