Termokatto pitää kuivana

Tippuuko vajan tai katetun terassin katolta kondenssivettä niskaan? Ongelmasta pääsee eroon parin euron neliöhinnalla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
32 €/m2

Johdanto

Moni huomaa, että autokatoksen tai katetun terassin katosta tippuu kondenssivettä. Myös tuolinpehmusteiden ja työkalujen kostuminen johtuu usein kondenssivedestä. Katto ei olekaan tiivis!

Tilanne on sama kuin kylmässä ikkunassa talvisaikaan. Aivan kuten lämmin sisäilma jäähtyy kylmänä talvipäivänä ja luovuttaa kosteutta kohdatessaan kylmän lasin pinnan, kesäpäivän lauhkea ilma luovuttaa kosteutensa katon alapintaan, kun ohuet metalli- tai muovilevyt päivän päätteeksi säteilevät ja jäähtyvät paljon nopeammin kuin ilma. Veden tiputtelu loppuu, kuten katoksen alapintaa estetään jäähtymästä ilmaa nopeammin.

Tämä tehdään rakentamalla katto kahdesta kerroksesta. Kerrosten välissä seisova ilma estää kondensoitumisen termoruudun tavoin. Kalliisiin kattolevyihin sijoittamisen sijaan voi sijoittaa muutaman euron kirkkaaseen katteeseen, joka ajaa saman asian. Katto olisi parasta tehdä alun alkaen kahdesta kerroksesta, mutta se voidaan toteuttaa nykyiseenkin kattoon. Vanhat levyt poistetaan ennen katteen tai alimmaksi kerrokseksi ajatellun pinnan asentamista. Alustaa saatetaan joutua joskus säätämään hieman, mutta joskus riittää, että vanha katto on tiivis.

 • Säilyttää lämmön
 • Estää kondenssivettä
 • Edullinen

Ohjeet

01
Termokaton alempi kerros 6 Vaihe

Jotta pehmeä aluskate voitai-siin kiinnittää kaikista nel-jästä reunastaan, palkkien (A) päälle asennettujen rimojen (C) muodostamaa alkupe-räistä kattorakennetta pitää hieman säätää.

Tämä tarkoit-taa nimittäin, että sivuilla vain rimojen päät jäävät alus-katteen alle. Täydennämme rakennetta tukilistoilla (L), jotka asennetaan palkeille rimojen väliin.

1

Ruuvaa tukilistat (L) uloimpiin palkkeihin (A) kiinni rimojen (C) väliin. Nämä listat on sahattu terassilaudoista ja niiden kulmat on pyöristetty. Tukilistojen yläpinnan pitää olla samassa tasossa rimojen kanssa.

2

Levitä aluskate (D) ensimmäisen runkoosion päälle. Pidä katteen reuna suorassa linjassa, jotta se myötäilee tukilistojen alareunaa. Kiinnitä kate sinkilöillä.

3

Levitä nyt kate koko katospinnalle ja kiinnitä se kauttaaltaan sinkilöillä. Leikkaa ylimää-räinen kate pois.

4

Ruuvaa katoksen alareunaan kiinnirima (C) alimman riman ulkopuolelle, jot-ta kate puristuu kiinni. Pelkät sin-kilät repeytyvät nopeasti mate-riaalin läpi. Vaihtoehtoisesti voit ruuvata laudan katteen päälle.

5

Naulaa rimoihin kiinnikkeet (E). Niillä kiinnite-tään katon päällimmäinen levy-kerros. Ensimmäinen rivi asennetaan kaikkien rimojen keskelle 21 cm:n päähän reunasta. Kiinnikerivin pitää olla suora.

6

Kiinnitä seuraava kiinnikerivi. Kiinnik-keiden etäisyyksiä ohjataan niiden mukana saatavalla apumitalla. Tarkista sään-nöllisesti, että rivit ovat suorat ylhäältä alas asti.

02
Termokaton ylin kerros 7 Vaihe

Termokatoksen ylin kerros suljetaan kaikilta sivuilta, jotta termovaikutus olisi paras mahdollinen ja jotta ontelotilaan ei keräänny pölyä ja likaa.

Ennen kuin Fastlock Uni -katoksen pienet levyt työn-netään kiinnikkeisiin, levy-jen välit suljetaan vaahtomuovi-profiileilla ylä- ja ala-reunasta.

Räystäällä aluskate on jo katettu listalla, ja nyt suljemme sivut kahdella tuulilaudalla.

1

Vaahtomuoviset tiiviste-listat (F) asennetaan paikoilleen ylös ja alas. Kun levyt työnnetään paikalleen, ne vangitsevat tiivisteen sisälleen. Aluskatteen ja kattolevyjen väli saadaan näin tiiviiksi.

2

Kapeat kattolevyt (B) asennetaan yksi kerrallaan. Pieni sauma kiinnittyy kiinnikkeillä ja isompi edellisen levyn pieneen saumaan.

TÄRKEÄÄ! Älä astu suoraan levyille, jotta ne eivät lommoudu.

3

Vanhan katon rajapinta suljetaan myös profi-loidulla vaahtomuovitiiviste-listalla. Alareunan tiivistenau-haa kutsutaan ruodenauhaksi, yläreunan saumanauhaksi.

4

Reunimmaiset levyt kiinnitetään sivukiinnikkeillä (G). Levy painetaan alas ja kiinnike naulataan listaan kiinni mukana tulevilla nauloilla.

5

Sivureunat katetaan kahdella tuulilaudalla Ne työnnetään hieman palkeista irti rimoilla (H). Me käytämme irtopalikkaa, joka naulataan palkkiin. Alin tuulilauta (J1) kiinnite-tään ensin, sitten ylempi (J2).

6

Tuulilautojen yläpinnat suojataan alumiinilistalla (K), joka ohjaa veden pois puurakenteista. Metrin pituiset peitelistat työnnetään toistensa päälle limittäin ja kiinnitetään alumiininauloilla.

7

Ohuita teräslankoja tuskin havaitsee aluskatteesta. Muilta osin kate näyttää pitkälti samalta kuin muutkin katteet.

Materiaalit

 • Kattolevyt, Fastlock Uni, opaalinvalk. (B)
 • Ylimäär. rimat (C) katteen kiristämiseen
 • Kirkas, vahvistettu kate/aluskate (D)
 • Yläklipsit (E) ja sivuhelat (G) (katossa)
 • Vaahtotiivistelistat (F)
 • Rimoja (H) tuuletusrakoa varten
 • Tarvitt. tuuli- ja räystäslaudat (J1, J2)
 • Alumiiniset tai sinkityt/muovipinnoitetut peitelistat (K) ja naulat
 • 22 mm paksut tukilistat (L) ja ruuvit
 • Ruuveja, esim. 4 x 45 mm ulkokäyttöön, tai 2,5 x 55 mm galvanoituja nauloja
 • Ruuveja, 5 x 80 mm ulkokäyttöön
 • Sinkilöitä

Vie aikaa

1 päivä / 10-15 m2:n kattopinta-ala.

Hinta

Fastlock Uni: noin 30 € /m2.
Kirkas, vahvistettu alusmuovikate: noin 2 € / m2.

Vaikeusaste

Oikaise ja kiristä kate huolella. Muut työvaiheet ovat mutkattomia.

Piirustus

2 kerrosta

Tämän katon alla oleva rakenne oli valmiina, kuten yleensäkin. Lisäämme siihen vain joitakin lis-toja, jotta kate pysyy sileänä.

Katon alusrakenne on hyvin tavallinen:

Kannattimet (A) on asetettu seinään kiin-nitetylle palkille ja etureuna lepää kahden tolpan päälle sijoitetulla palkilla.

Rimat (C) kiinnitetään ylhäältä päin 60 cm välien - yleensä katto lepää näiden päällä.

Tukilistat (L) myötäilevät kahta ulointa kannatinta, jotta pehmeä aluskate (D) saa-daan kiristettyä molempiin sivuihin eikä se pääse roikkumaan kaarelle.

2 kerrosta

Kattolevyjen kiinnitys ilman reikiä

Fastlock Uni -järjestelmän kapeat levyt kiinnitetään kiinnikkeillä, jotka on ensin kiinnitetty palkkei-hin, siis ilman että levyn läpi joudutaan ruuvaa-maan tai naulaamaan. Jokaisessa levyssä on leveä putkisauma, joka painetaan sen toisella sivulla olevan pienemmän putkisauman päälle.

Kapea sauma kiinnittyy kiinnikkeisiin ja leveä sauma edellisen levyn kapean putkisauman ympärille.

Kattolevyjen kiinnitys ilman reikiä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …