Vesikatto on tärkeä osa taloa, mutta aluskate on vielä tärkeämpi., sillä se pitää kattorakenteen kuivana, vaikka vettä tulisi kuin kaatamalla tai katolle kertyisi tuiskulunta.

Historian kuluessa on huomattu, että vesikatteiden tiiviys vaihtelee ja ne alkavat ajoittain vuotaa. Vikoja on perinteisesti yritetty korjata kattoa paikkaamalla. Vaatimustason noustessa kattovuotoihin ryhdyttiin kuitenkin kiinnittämään tarkempaa huomiota ja vuotoja alettiin torjua. Yksi ratkaisuista oli asentaa tiivis aluskate vesikatteen alle.

Aluskatteen tarkoitus on johtaa läpi päässyt vesi, tuiskulumen sulamisvedet, tiivistynyt kosteus ym. pois niin, etteivät ne turmele alla olevia rakenteita. Aluskate suojaa rakenteita vedeltä ja lumelta, jotka kulkeutuvat katteen alle tai tiivistyvät katteen alapintaan katteen ulko-ja sisäpuolella olevan ilman lämpötilaeron vuoksi. Nykyisin aluskate asennetaan käytännössä kaikkien vesikattojen alle.

Kerromme tässä katsauksessa aluskatteiden toimivuudesta, eduista ja huonoista puolista. Kartoitamme toki myös niiden hintoja ja kestävyyttä.