Suoria mittoja vinossa arjessa

Suorassa ja suorakulmaisessa maailmassa kappaleet on helppo sovittaa tarkasti paikoilleen. Todellisessa maailmassa vinous on aina osa arkea.

Vaikka tekisi todella tarkkaa työtä, kappaleet eivät välttämättä sovi paikoilleen. Uusi pöytä voi hiukan keikkua, seinäkaappi kallistua aavistuksen ulospäin tai levy olla lopulta liian lyhyt kulmaan.

Epäonnistumisia tulee, koska uskomme, että maailma ja kotimme ovat suoria, tasaisia ja piirustusten tapaan täysin vaaterissa.

Nyt saat 32 vinkkiä, joiden avulla havaitset vinoudet, sisustat fiksusti ja vältyt tekemästä vielä vinompaa jälkeä. Maailma on vino, ja siihen on vain sopeuduttava!

Todellisuudessa seinä, johon kaappi ripustetaan, ja lattia, jonka päälle pöytä asetetaan - ja vieläpä käyttämämme laudat ja le vyt - ovat lähes aina vinoja. Suorat linjat ovat yhtä harvinaisia kuin suorat kulmat ja tasaiset pinnat. Jos näitä tosiasioita ei huomioi, eikä tiedä, että voi itsekin aiheuttaa vinoutta, ei osia saa sopimaan paikoilleen.

Nyt saat 32 vinkkiä, joiden avulla havait-set vinoudet, sisustat fiksusti ja vältyt teke-mästä vielä vinompaa jälkeä. Maailma on vino, ja siihen on vain sopeuduttava!

1-6: Havaitse vinous

Jotta kappaleet ylipäätään saisi sopimaan paikoilleen, on tie dettävä, miten niitä pitäisi sovittaa. Harva kappale on täysin suora ja kulmastaan tarkka. Vinoutta on vaikea nähdä paljaal la silmällä, mutta muutamien niksien avulla voit nähdä maailman vinouden ja työskennellä niin, että kappaleet sopivat toisiinsa eikä sisustus näytä olevan vinksallaan.

1. Ristimitta paljastaa vinot kulmat

Voit mitata nopeasti ja tarkasti, onko huone tai muu neliömäinen rakenne suorakulmainen. Jos vastakkaiset sivut ovat yhtä pitkät, kulmat ovat suora-kulmaisia vain, mikäli ristimitat ovat yhtä pitkät. Vinoista kulmista pääsee eroon mittaamalla.

2. Ristilinjalaserilla pysty- ja vaakalinjat

Ristilinjalaserin punaiset viivat ovat tarkkoja vaaka- ja pystysuoraan. Voit käyttää laitetta vinouksien selvittämiseen ottamalla useita mittoja laserviivasta esimerkiksi seinän reunaan, oviaukkoon, ylös kattoon tai alas kohti lattiaa.

3. Suora ohjari löytää kohoumat ja kuopat

Pitkän vesivaa’an tai suorareunaisen laudan avulla voit löytää kohoumat ja kuo-pat isoilta pinnoilta. Aseta laite vinolle alustalle niin näet, kuinka monta milli-metriä ilmaa sen ja alustan väliin jää tie-tyllä pituudella, esim. 30 cm:llä tai 2 m:llä.

4. Vesivaaka osoittaa, mi ten vinossa kappale on

Vesivaa’an libellit ovat mestareita paljas-tamaan vinouksia pysty- ja vaakasuun-nissa sekä erilaisilla pinnoilla. Jos vesi-vaa’an kanssa käyttää nivelmittaa, voi mitata vinoudet ja merkitä ne muistiin.

5. Luotilankaan voi aina luottaa

Painovoimaan voi aina luottaa. Kun haluat tarkistaa, onko esim. jokin reuna pysty suora, voit ratkaista asian roikotta-malla reunaa vasten narua, jonka päässä on mutteri tmv. luotina. Painovoima saa na run roikkumaan tarkasti suorassa ja paljastaa näin pienenkin vinouden.

6. Suorakulma mittaa vinouksia

Lyhyiltä etäisyyksiltä voi löytää vi-noja kulmia suorakulman ja nivel-mitan avulla ja merkitä ne muistiin. Jos suorakulmassa ei ole mittamer-kintöjä, tee seinään pieni merk ki, niin tiedät, miltä etäisyydeltä poikkeama suorasta on mitattu.

7-10: Piilota vinous

Joskus vinoutta ei kerta kaikkiaan pysty oikaisemaan, joten se kannattaa vain koettaa kätkeä. Yleensä on vaikea havaita, onko kulma vino tai seinä kaareva, jos sen lähellä ei ole suoria linjoja tai kulmia.

7. Jaa vinoudet, niin saat niistä pienemmät ja jopa täysin huomaamattomat

Jos ryhdyt myötäilemään huoneen yhtä seinää orjallisesti, kerään-tyy huoneen koko vinous toiseen seinään. Mikäli seinät eivät ole täysin samansuuntaisia, vinous kannattaa lähes aina jakaa sym-metrisesti niin, että molemmissa sivuissa on yhtä paljon vinoutta, jolloin se ei näy niin selvästi. Vinouden voi poistaa kokonaan, jos sen voi jakaa todella moneen osaan, esimerkiksi tekemällä kaikista laattasaumoista hiukan leveämpiä toisesta päästään.

8. Varjolista hämärtää vinoudet ja peittää saumakohdat

Valosta varjoon. Varjolistan muoto jättää heikon varjon, joka kätkee katon ja seinän rajalinjalla olevat halkeamat, raot ja muut vinoudet. Toinen ratkaisu epäkohtien peittä-miseen on päättää kattoverhoilu 10-12 mm:n päähän seinästä, jolloin liitoskohdan voi kätkeä saumaan.

9. Leveys ja etäisyys piilottavat vinouden

Vinot ja epätasaiset seinät ja keskenään eri linjassa olevat seinät korostuvat, jos niiden lähellä on suoria laattarivejä tai suora lattialau-doitus. Jos valitset leveät laatat tai laudat etkä asenna niitä liian lähelle seinäpintaa, etäisyys seinästä ensimmäiseen suoraan linjaan kasvaa, jolloin seinän hiukan vinot linjat eivät näy yhtä selvästi.

10. Vältä selkeitä kuvioita - rinnakkaiset linjat voivat olla vaarallisia

Suorat ja rinnakkaiset linjat ja raidat paljastavat lähiympäristönsä vinoudet. Voit välttää suoria ja rinnakkaisia linjojaiesimerkiksi asentamalla laatat diagonaalisesti tai valitsemalla tapetin, jonka kuvio ei kulje pysty- tai vaakasuuntaan.

11-15: Mittaa vinous tarkasti

Kun teet tarkkaa työtä, ei riitä, että tiedät kappaleen olevan vino. Vinous on mitattava ja mittatulos osattava siirtää. Nyt näet, miten saat tarkat mitat kaikista vinoista kohteista.

11. Yksinkertainen tekniikka siirtää vinouden millimetrin tarkkuudella

On lähes mahdotonta mitoittaa kaappien alla oleva sokkeli tiiviisti vinoa ja epätasaista lattiaa vasten. Voit kuitenkin saada nopeasti selville ilman yhtäkään mittaa, miten paljon sokkelista on sahattava pois. Aseta sokkeli paikalleen, oikaise yläreuna vaateriin ja siirrä lattian profiili sokkeliin vetämällä palikkaa ja lyijykynää lattiapintaa pitkin.

12. Vedä suorat linjat, joista voit ottaa vinot mitat hallintaan

Huoneen keskelle vedetty linja on vapaa kaikista vinouksista ja muodostaa tarkan lähtöpisteen, kun huone on mitattava ja esim. laatoitus on sovitettava lattiaan tai kipsilevyt kattoon. Ota mitat linjasta suorassa kulmassa, niin saat vinoudet hallintaan.

13. Ota useita mittoja ennen kuin ostat kaapin ja hyllykön - ja ennen kuin sahaat ne

Lattiassa voi olla kaatoa ja seinässä kohouma, ja seinät voivat olla epätasaiset ja kaikkea muuta kuin pystysuorat, joten ota mieluummin liian monta mittaa kuin liian harvoja ennen kuin ostat huonekaluja tai sahaat hyllyjä. Se, että lattialla on tilaa hyllykölle, ei takaa sitä, että hyllyille on tilaa myös ylempänä seinäpinnassa. Kun mittaat, ota useita mittoja ja aloita mieluiten lyhyimmästä mitasta sekä pysty-että vaakasuunnassa. On tärkeää, että mittaat tasaisesti molempiin suuntiin. Tämän voit tehdä nopeasti vesivaa’alla tai ristilinjalaserilla.

14. Puolikkaista kulmista saa aina täysin tiiviit

Kun haluat koota osat 90°:n kulmaan, sahaa molemmat osat puolikkaaseen 45°:n kulmaan. Kun kulma puolitetaan, osat sopivat yhteen, sillä viistopinnat ovat yhtä pitkät. Näin myös ”vinoissa” kul-missa. Haasteena on mitata ja puolittaa kulma, mutta se onnistuu monella tapaa.

Säätökulmaimella saa selville kaikki kulmat: lue kulma ja puolita se kolmio viivaimen avulla.

Mittakulmalaite näyttää jokaisen kulma-asteen, jolloin sen voi jakaa kahdella ja säätää kulman oikein.

Yksinkertainen säätökulmain sopii katkaisusahalle. Kun säätökulmain sää-detään haluttuun kokonaiseen kulmaan, pieni lippu osoittaa puolikkaan kulman, jonka mukaan sahan voi säätää.

Mittaamisen voi välttää asettamalla kappaleet päällekkäin kulmaan ja mer-kitsemällä reunat, joissa ne kohtaavat, minkä jälkeen merkinnät yhdistetään.

15. Kaavat tuottavat aina tarkan muodon

Jos aiot leikata mattoa tai pöytä-levyä tai sovittaa jotakin muuta osaa vinoon, kaarevaan tai hankalaan kohtaan, kappale on var minta sahata, leikata tai koo ta kaavan mukaan. Näin voit ko keilla kappaletta kustannuksitta, kunnes se sopii tarkasti. Tämän jälkeen kaavan voi asettaa työstettävän kappaleen pääl le ja siirtää sen muodon kappaleeseen.

Kun kaava on valmis, jäljennä sen profiili kappaleeseen, jota joudut leikkaamaan.

16-22: Leikkaa osat sopimaan

Mittaamisen ja merkintöjen teon jälkeen työtä jatketaan yleensä leikaten, hioten tai muulla tavalla sovittaen. Tämä työvaihe on tarkkuuden kannalta yhtä tärkeä kuin kaikki edeltävätkin. Tämän aukeaman vinkeissä keskitytään siihen, miten voit välttyä lisäämästä vinoutta entisestään.

16. Sahaa pistosahalla alapuolelta, niin viillosta tulee siisti

Yleensä teemme käyttämiemme kappaleiden ylä- tai etupintaan merkintöjä, mutta jos kappale on tarkoitus sahata pistosahalla, merkinnät kannattaa usein tehdä vastakkaiselle puolelle.

Kun pidät pistosahaa kappaleen alapuolella, sinun on helpom-pi kuljettaa terää tarkasti merkkiviivaa pitkin, sillä nyt sahanpurut eivät peitä merkkiviivaa ja näet, jos terä alkaa kulkeutua vinoon.

Viillosta saa myös siistimmän, sillä terän hampaat ovat sahaa kohti, jolloin puu rispaantuu vähiten siltä puolelta, joka on kään-netty sahasta poispäin - toisin kuin esim. käsisahalla sahattaessa.

17. Anna yhden ja saman ihmisen tehdä merkinnät ja sahata

Hyvä nyrkkisääntö on antaa sen sahata, joka on tehnyt mer-kinnät. Seurasipa sahattaessa kuinka hienoja merkkiviivoja tahansa, tulkinnalle on aina tilaa. Se, joka on tehnyt merkin-nän, tietää parhaiten, miten kappale on sahattava halut-tuun mittaan, sahattiinpa sitten reunaan asti, keskeltä merkkiä tai epäselvemmin viivan sivulta. Tämä sääntö takaa, ettei tarkkuutta menetetä tulkintaerojen takia.

18. Mieluummin liian pitkä kuin liian lyhyt, jolloin kulma on helppo hioa tarkaksi

Kun kokoat kaksi levyä yhteen kulmassa, sahaa toisen levyn yli mene vä levy hiukan liian pitkäksi. Jos se työntyy hiukan toisen levyn yli, kapea reuna on helppo hioa, ja tällöin liitoksesta saa hyvin tarkan. Jos yrität sahata levyn tarkasti jo aluksi, siitä tulee yllättävän usein liian lyhyt. Tällöin joudut hiomaan isoa levypintaa saadaksesi liitok-sesta mahdollisimman tarkan ja tiiviin. Tämä on paljon vaikeampaa ja usein jopa käytännössä mahdotonta.

19. Katkaisusahan pituusrajoitin tuottaa varmasti yhtä pitkiä kappaleita

Kun asennat pituusrajoittimen, jota vasten laudan päädyn voi sahat-taessa tukea, voit sahata monta täysin saman pituista kappaletta jou-tumatta mittaamaan jokaista niistä erikseen. Näin säästät aikaa ja saat osis ta varmasti yhtä pitkät. Monissa katkaisusahoissa on ra joitin lyhyi-tä kappaleita varten, ja myös pidemmille kannattaa asentaa omansa.

20. Sahaa kaikki osat kerralla

Jos aiot sahata useita kappaleita samaan pituuteen - ja luotat sahasi tarkkuuteen - voit pinota ne ja sahata ne yhdellä kertaa. Tällöin riittää, että teet merkinnän vain yhteen kappaleista ja kiinnität ne toisiinsa esim. puristimilla. Jos katkaiset koko pinon kerralla, kap-paleista tulee täysin yhtä pitkät.

21. Täysin suora viilto sahaa tukemalla

Jotta voisit sahata täysin suoraan, tarvit-set jonkinlaisen ohjurin. Voit käyttää suorareunaista lautaa tai ohjainkiskoa eli ohjuria, jota pitkin kuljetat sahaa.

Ohjuri helpottaa pyörösahan ohjaamista - miksei myös pistosahan ja yläjyr-simenkin -, ja tuloksena on joka kerta siisti viiltojälki. Useimpien nykytyökalu-jen kanssa voi käyttää erikoiskiskoa, jon-ka avulla terä tekee todella tarkkaa jälkeä.

Jotta voisit ohjata sahaa tarkasti ja olla varma, ettet sahaa liian syvään, aseta ohju ri sahattavan kappaleen sisäpuolel le. Jos kappale on liian kapea, tue ohjuria alapuolelta vastaavanlaisella kappaleella.

22. Sahaa koko viiva pois - tai sahaa puolet viivasta pois

Jos haluat tehdä tarkkaa jälkeä sahatessasi, et voi vain sahata viivaa pitkin. Viivan paksuus vaihtelee, joten kun teet viivan, päätä, onko tar-koitus sahata pois koko viiva vai puolet viivasta.

Jos olet tehnyt merkinnän nivelmitan päätyä vasten, viiva jää siihen kappaleeseen, jota ei käytetä. Sahaa tällöin niin, että sahanterä sahaa koko merkkiviivan tarkasti pois, ei enempää.

Jos teet merkinnän nivelmitan päältä, tee viiva hieman mittauskohdan ulkopuolelle. Olipa viivasi paksu tai ohut, sahaa siitä puolet pois niin, että puolet viivasta jää jäljelle siihen kappaleeseen, jota aiot käyttää.

23-28: Mitat ja linjat tarkasti

Niiden merkintöjen, joiden mukaan kappaletta sovitetaan, pitää sijaita tarkasti sekä oman turvallisuutesi vuoksi että vinouk sien välttämiseksi. Näiden vinkkien avulla teet työhösi tarkat merkkiviivat.

23. Mittaa kappaleet, joita aiot käyttää - älä niitä, joista sahaat kappaleet

Jos tarvitset 210 cm pitkän palan 240 cm:n pituisesta levystä, mittaa 210 cm siitä päästä sisäänpäin, jota aiot käyttää. Jos nimittäin yrität olla nokkela ja harjoittaa pikaista päässälaskua ja tehdä merkinnän 30 cm:n etäisyydelle levyn toiseen päähän, työsi jäljestä tulee todennäköisesti epätarkka. Jos otat mitat rullami-talla, viiva tulee siihen kappaleeseen, jota aiot käyttää, ja tällöin kappale on vaikea sahata tarkasti. Lisäksi se epätarkkuus, joka levyn pituuteen ehkä liittyi, jää siihen kappaleeseen, jota aiot käyttää, eikä siihen, jonka sahaat pois.

24. Isot ympyrät saa merkittyä tarkasti käyttämällä reikänauhaa harppina

Pienet ympyrät on helppo merkitä harpilla. Jos haluat piirtää isompia ympyröitä, pätkä reikänauhaa ja niitti tai ruuvi riittävät apuvälineiksi. Reikänauhan etu naruun nähden on se, että metallinauha ei anna periksi ja sitä on helpompi painaa alaspäin niin, ettei lyijykynän kulma aiheuta piirrettäessä epätarkkuutta. Ylipitkän nauhan avulla säteen voi säätää tarkasti paikalleen kiinnittämällä nauhan reikiin ruuvin ja mutterin.

25. Yritä löytää tai määrittää mitta yhdellä kertaa

Pituus on parasta mitata yhdellä kertaa. Jos otat mitat useam-massa erässä, virheiden määrä kasvaa, sillä tällöin niitä voi ilme-tä sekä tarkkuudessa, kokonaismitoissa että laskutoimituksissa. Käytä mittanauhaa, joka kattaa koko mitattavan pituuden, ja hanki pidempiä etäisyyksiä varten laseretäisyysmittalaite.

26. Teroita lyijykynän kärki tehtävän vaatiman tarkkuuden mukaan

Tarkat viivat ja merkinnät vaativat hyvin teroitetun lyijykynän. Etsi ky nä, joka sopii niin tehtävääsi, vaadittuun tarkkuuteen kuin materiaaliin, johon merkinnät tehdään. Tavallinen timpurinkynä on hyvä karkeaan puuhun, kovempi kynänjälki sopii betonilaattojen raakapin-taan, ja ohut kirjoituslyijykynä tekee siistit viivat tarkkaan puusepän-työhön. Hyvin teroitetun lyijykynän jälki on aina tylsää tarkempi.

27. Pyöreä viivain paperista

Jos haluat katkaista isokokoisen putken tarkasti, tarvitset viivan, jota voit sahatessasi seurata koko putken ympäri.

Onneksi voit tehdä suoran viivan putken ympärille tavalla, joka on paitsi yksinkertainen myös tarkka. Ota paperiarkki, jonka koko riittää putken ympärille ja vähän ylikin. Pidä paperia tiukalla putken ympä-rillä niin, että paperin reunat osuvat tarkasti päällekkäin. Nyt paperi on suorassa kulmassa ja voit piirtää putkeen merkkivii-van paperin reunaa seuraten.

28. Mittaa nivel-mitan päästä

Nivelmitan avulla voi tehdä mer-kintöjä millimetrin tarkkuudella. Tämä tosin vaatii, että käytät mittaa oikein.

Jos voit mitata tarvitsemasi kappaleen reunakohdasta, aseta nivelmitta niin, että mittaluku on kappaleen reunan kohdalla, ja tee merkintä toiseen päähän.

Jos joudut ottamaan mitan sei-nästä ulospäin, et voi toimia näin. Tue tällöin nivelmitan pääty sei-nään ja tee merkki mitan toisen pään kohdalle. Tällöin merkintä ei kuitenkaan ole yhtä tarkka.

29-32: Älä toista tyhmiä virheitä

Ajatusvirheisiin ja huolimattomuuteen syyllistyvät kaikki. Joskus työt eivät vain onnistu kuten haluaisi. Muutaman säännön avulla voit kuitenkin vähentää riskiä toistaa näitä tyhmiä ja tavanomaisia virheitä. Valmistaudu huolella välineiden käyttöön ja eri työvaiheisiin.

29. Mittaa uudestaan - ja vielä kerran

Tarkista mittasi, ja mittaa mieluummin liian usein kuin liian harvoin. On harmit-tavaa ja jopa kallista mitata ja sahata väärin. Mittaa myös toisesta päästä ja mieti, vaikuttaako mitta oikealta.

30. Varo aina 2 m:n mittaa

Tyypillinen virhe on sahata viiva, jonka teki vain välimerkiksi 2 met-riä pitkän rullamitan päätykoh-taan. Totuttaudu merkitsemään lopullinen mitta niin, ettet vahingossa sahaa väärän mitan mukaan.

31. Merkitsemätön mitta - vähemmän virheitä

Kun käytät nivelmittaa tai viivoitinta, sinun on muistettava ottamasi mitta. Tällöin mitan merkitsemisessä kappaleeseen on oma riskinsä.

Voit välttyä riskiltä, jos käytät lukitta-vaa mittanauhaa, esimerkiksi nk. merkin-tämittaa. Tällöin voit unohtaa sentti- ja millimetrit kokonaan ja vain luki ta mitta-nauhan niin, että sen pituus sopii ja siirtää mitan kappaleeseesi.

32. Aseta ohjuri näin - joka ainoa kerta

Kun käytät lautaa tai ohjain-kiskoa pyörösahan tai muun työkalun ohjausapuna, kiin-nitä ohjuri sen kappaleen sisäpuolelle, jota aiot käyttää, älä siihen kappaleeseen, jonka sahaat pois. Jos työkalu lipsahtaa tai menetät otteen ohjuriin, et vaurioita tarvitsemaasi kappaletta ja voit yhä oikaista sen ja päästä hyvään lopputulokseen.

Muut lukevat juuri nyt …