Porrasaukko vaatii osaamista

Kun välipohjaan tehdään portaita varten aukko, joudutaan usein katkaisemaan kantavia palkkeja. Rakenteen lujuus pitää varmistaa, mikä vaatii tietoa ja taitoa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
40 euroa

Johdanto

Kun uudet portaat työnnetään välipohjan läpi yläkertaan, joudutaan lähes aina sahaamaan välipohjan palkkirakenteesta hieman pois. Tällöin varoituslamppujen pitäisi syttyä, sillä lattian puhkaisemista varten kannattaa aina hakea ohjeita ja neuvoja rakennesuunnittelijalta. Palkit ovat osa koko talon rakennetta: ne kannattelevat kattoa ja välipohjaa yläkerrassa, mutta ovat myös osa koko talon jäykistävää ja vankistavaa rakennetta.

Ammattilaiset kysyvät heti ensimmäiseksi, miten portaiden ympärillä olevia rakenteita on ajateltu vahvistaa. Kuten kuvista nähdään, rakenteita voi useimmiten vahvistaa itse, kunhan vain tietää, miten se tulee tehdä.

Kysy neuvoa näiden kohdalla

Kattoikkunat ja -lyhdyt. Kun katolle asennetaan iso kattoikkuna tai perinteinen lyhty, joudutaan usein katkaisemaan yksi tai useampi katto-tuoli. Tällöin tarvitaan ehdottomasti aina ammattilaisen neuvoja.

Ullakkoportaat. Kapeatkin ullakko-portaat edellyttävät usein, että portaissa voi kääntyä, jolloin osa välipohjan palkeista tai kannattimista joudutaan poistamaan tai katkaisemaan. Kysy aina ammattilaiselta neuvoa.

Portaat. Useimmat portaat ovat 80-90 cm leveitä, ja koska tilaa tarvi-taan myös käsijohteelle ja sen taakse jäävälle raolle, välipohjan palkkeja jou-dutaan lähes aina katkaisemaan. Kysy aina ensin ammattilaiselta neuvoa.

Ohjeet

01
Välipohjaan tehdään aukko 3 Vaihe

Lattiaa olisi hyvä avata hieman, jotta korvattava palkki saadaan asennettua ja kiinnitettyä. Lattian aukaisemisesta ei ole mitään haittaa, jos lattia joka tapauksessa rakennetaan lopuksi uusiksi. Jos lattia kuitenkin halutaan säästää, joudu-taan työskentelemään ullakolta käsin ja kiinnittämään palkki vain aukon puolei-sesta sivusta. Suunnittelija ottaa ratkai-sun huomioon piirustuksissaan.

1

Lattiasta poistetaan pieni pätkä lautaa väliaikaisesti kohdasta, johon korvattava palkki tulee (porrasaukon koh-dalle). Laudat katkaistaan keskeltä palkkia, jotta ne on helppo asentaa takaisin.

2

Lattialautoja irrotetaan niin paljon, että tilaa on tarpeeksi - myös palkin takana. Uusi lattia asennetaan vanhan päälle, joten pienet naarmut eivät haittaa.

3

Eristeet poistetaan ennen kuin välipohja avataan aukkoa varten.

VINKKI: Ota eristeet talteen, jotta voit laittaa ne takaisin ennen lattian sulkemista.

02
Palkin kiinnitys-pintojen työstäminen 10 Vaihe

Palkkiin työstetään varmat kiinnityspin-nat. Suunnittelija on laskenut, että pal-kin leveydestä voi poistaa jopa 8 cm, kos-ka palkit ovat niin järeät. Säästettävästä palkista (C) sahataan pyöreys pois, jotta korvattava palkki saadaan tuettua tasaista pintaa vasten. Vastakkaisella puolella porrasaukon kohdalla poistetaan palkki (B2) ja seinään tehdään lovi, jota vasten korvattava palkki asetetaan. Lovi tukee hyvin ja lujasti uutta palkkia.

1

Katkaistava palkki tuetaan tolpalla, joka työnnetään puristuksiin lattian ja välipohjan väliin. Ylä- ja alapäähän sijoitetut poikkilaudat jakavat kuormitusta.

2

Ensin ullakolle tehdään merkinnät uuden palkin sijaintia varten. Palkki on 100 mm leveä, ja se asetetaan paikalleen porrasaukkoon sopivalle kohdalle.

3

Ullakolle tehtyjen merkintöjen mukaan tehdään palkkiin merkinnät molemmille sivuille (B ja C) vesivaa’an avul-la. Porrrasaukon puoli silotettiin täysin sileäksi hyödyntäen palkin isoa kokoa.

4

Puukkosahalla sahataan varo-vasti jäljelle jäävää palkkia (C) kohdasta, johon korvattava palkki tuetaan. Viillon syvyys riippuu palkin pyöreydestä. Esimerkissä sahattiin 4 cm:n syvyyteen.

5

Taltalla palkista poistettiin pyöreä reuna, joka sahattiin irti. Varmista, että lovi on täysin pystysuora ja talttaa vain niin isoja paloja kerrallaan, ettet vaurioita puuta turhaan.

6

Palkkiin tehdään merkintä (B) ja palkki katkaistaan, jotta portaille on tilaa. Muista korvattavan palkin vaatima tila.

TÄRKEÄÄ! Ennen kuin katkaiset palkin, jäljelle jäävä palkinosa pitää tukea.

7

Palkki sahataan useaan kertaan, koska seinän vieressä on niin vähän tilaa. Aloitetaan poistamalla pala palkkia porrasaukon kohdalta ja sahataan lopuksi viimeinen pala välipohjan päällä.

8

Palkin irtisahattu osa poistetaan taltalla. Sahaa ja talttaa vähän kerrallaan. Kun puuta poistetaan pienissä paloissa, palkin alapintaan nauloin kiinnitetty laudoitus ei vaurioidu.

9

Tiilireunusta avataan kulmahiomakoneella sekä sivuilta että pohjalta, jotta siihen saadaan lovi, jonka päälle korvaava palkki voidaan sijoittaa. Loven täytyy upota vähintään 10 cm sisään.

10

Kiveä ja laastia poistetaan vasaralla ja taltalla, jotta korvauspalkille saadaan tilaa. Loven pohjan täytyy myö-täillä välipohjan lautojen yläpintaa.

03
Korvaava palkki kiinnitetään nykyisiin 7 Vaihe

Nyt ollaan aivan asian ytimessä: poikit-taispalkin eli korvaavan palkin tehtä-vänä on kannatella katkaistua palkkia. Ratkaisu vaatii ammattilaisen laatimia laskelmia, jotta ratkaisu soveltuu oman asunnon olosuhteisiin. Tässä esiteltävät ohjeet koskevat vain kyseistä hanketta. Mutta kulmaraudoilla, pulteilla, lovilla yms. rakentamisen periaatteet sopivat useimpiin tilanteisiin.

1

Kauppaan lähdetään suunnittelijan laskelmat taskussa. Tarvitaan tietoa palkin koosta, kulmarautojen mallista, koosta ja lukumäärästä sekä ruuvien ja pulttien koosta.

2

Korvaava palkki (A) sahataan mit-taan, jotta se sopii sille valmistettuun loveen. Jos niiden palkkien sivut, joita vasten korvaava palkki tuetaan, eivät ole pys-tysuorat, sahataan palkki sivujen mukaan.

3

Korvaava palkki asetetaan paikal-leen. Säädä sijaintia tarvittaessa palkin ja loven pohjan väliin asetetulla huopapa-lalla, ja varmista, että palkki tukeutuu kivi-seinään ja asettuu vaakasuoraan.

4

Vankka kulmarauta (F) sitoo korvaavan palkin (A) kokonaiseen, rakenteeseen jääneeseen palkkiin (C). Kulmarauta kiinnitetään 5 x 50 helaruveilla.

TÄRKEÄÄ! Aseta ruuvit keskelle reikiä.

5

Ruuvien lukumäärä ja paikka on tärkeää. Suunnittelija näyttää ruuvien paikat, jotta ruuveja tulee tarpeeksi, eikä puuta toisaalta heikennetä sijoittamalla ruuveja liian tiiviisti tai liian lähelle päätyä.

6

Pulttiruuveille (D) esiporataan reiät, jotta korvaava palkki (A) saadaan kiinni palkkiin (B1). Ruuvikannoille 40 mm oksaporalla, korvaavan palkin läpi 16 mm kierukkaporalla ja palkkiin 12 mm:n poralla.

7

Vahvat ruuvit ja niihin kuuluvat aluslevyt asetetaan reikiin ja ruuvataan pohjaan hylsyavaimella tai kiinteällä avaimella. Kiristä ruuvit hyvin.

04
Palkki kiinnitetään kiviseinään 5 Vaihe

Kun lattiaa on hieman avattu, voidaan korvaava palkki (A) ja katkaistu palkki (B1) yhdistää sisäkulmaan sijoitettavalla kulmaraudalla pulttiruuveja vastapäätä. Suunnittelijan mukaan korvaavan pal-kin voi itse asiassa jättää kiinnittämättä suoraan seinään. Kiinnitys päätettiin kuitenkin varmistaa, joten säilytettiin kulmarauta (E), joka sitoo palkin suoraan seinärakenteeseen.

1

Korvaava palkki kiinnitetään seinään kulmaraudalla (E), jossa on pulttireiät toisessa laipiossa. Se kiinnitetään ensin naulauslevyruuveilla palkkiin (A) kivi-seinäkiinnitykseen sopivalle korkeudelle.

2

Kiviseinään porataan reiät kulmaraudan pulttireikien läpi. Käytä porakokoa, joka sopii käytettäviin liima-ankkureihin.

3

Reiät puhdistetaan porauspölystä esim. puhaltamalla niihin imupillillä, muuten liima-ankkurista ei ole hyötyä.

VINKKI: Käytä taivutettavaa imupilliä, niin et saa pölyjä silmillesi.

4

Liima-ankkurit (G) työnnetään reikiin, ja niihin kuuluvat kierre-tangot kierretään ruuvinvääntimellä tankojen sisään niin, että lasiampullit murskautuvat ja liima leviää ympäriinsä.

5

Kulmaraudat kiristetään kierretankoihin muttereilla, kun liima on kovettunut. Mutterista ulos jäävä tangon osa voidaan katkaista rautasahalla.

Materiaalit

100 x 200 mm rakennesahatavaraa:

  • 1 korvaava palkki (A), noin 100 cm

Lisäksi:

  • 2 pulttiruuvia (D) á 16 x 200 mm
  • 1 BMF-kulmarauta (E), 120 x 80 x 2,5 x 120 mm
  • 1 BMF-kulmarauta (F), 90 x 48 x 3 x 116 mm
  • 45 helaruuvia á 5 x 50 mm
  • 3 liima-ankkuria M10 (G)

Erikoistyökalut

  • Upotussaha (tarv. pyörösaha, pistosaha tai puukkosaha)
  • 40 mm oksa- tai levypora
  • 12 mm ja 16 mm:n kierukkaporat
  • Hylsyavain

Vie aikaa

Päivä.

Hinta

Noin 40 € tässä kohteessa.

Vaikeusaste

Tehtävä ei sisällä ylivoimaisia haasteita, mutta töissä on huomioitava ammattilaisten ohjeistus ja toisaalta osattava improvisoida yllättävissä tilanteissa.

Piirustus

Portaat & korvattava rakenne

Jokainen tehtävä vaatii erikoisratkaisun. Tämän vuoksi ei riitä, että lukee kirjan tai Tee Itse -lehtiä tietääkseen, miten rakenteet korvataan. Kuvien esimerkissä pystytämme yläkertaan johtavat portaat kulmaan kahden kiviseinän väliin.

Osa kannattimesta (B2) joudutaan poistamaan. Se kulkee lähimpänä päätyseinää poikittain talon läpi. Loppuosa palkista (B1) makaa ulkoseinän päällä toisessa päässä, ja nyt tehtä-vänä on varmistaa, että rakenne kestää kohdassa, josta palkki katkaistaan. Tämä tehdään kokoamalla uusi palkki, niin kutsuttu korvaava (A) palkki, joka asetetaan poikittain vierei-sestä palkista (C) päätyseinään ja kiinnitetään lujasti kummastakin kohdasta.

Portaat & korvattava rakenne

Kaksi mitoi-tettua sidosta

Suunnittelija piirtää ja kuvaa, kuinka tärkeä korvattava palkki pitää rakentaa. Ei ehkä yhtä hienoa piirrosta kuin yllä, mutta täysin yksiselitteisen.

Pulttiruuvit (D) sitovat korvattavan palkin (A) katkaistun palkin (B) päähän kiinni. Niitä ei aseteta suoraan kulmaan, jolloin ne sijoittuvat palkin päätypuun kuitujen suuntaisesti, vaan vinoon, jot-ta ne kulkevat kuituihin nähden syiden suuntaisesti. Jotta ne eivät vetäisi pal-kin ulkopuolta vinoon, ne upotetaan, jolloin ruuvien kannoille ja aluslevyille saadaan tilaa. Samoin hylsylle, jolla vankat ruuvit ruuvataan kiinni.

Vahvat kulmaraudat (E) kiinnitetään kiviseinään kolmella liima-ankkurilla (G). Ratkaisu edellyttää, että korvaava palkki sijoitetaan loveen, jotta kulmarauta ei kannattele painoa, vaan pitää korvaavan palkin paikallaan.

Jos lovea ei olisi voitu tehdä, suunnittelija olisi upottanut kulmaraudan 2 cm kivisei-nän sisään ja asettanut sen pitkän laipan palkkiin, jotta ruuvit olisi voitu sijoittaa etäälle päätypuusta ja liima-ankkurit lähelle korvaavaa palkkia. On syytä korostaa, miten tärkeää on nou-dattaa suunnittelijan ohjeita huolella - ja tarkistuta hänellä jokainen muutos.

Kaksi mitoi-tettua sidosta

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät puukkosahaa

Sahassa on paljon voimaa, ja se on korvaamaton purkutyökalu. Puukkosahalla ja oikealla terällä voi sahata puuta, rautaa, tiiltä ja betonia. Tällä videolla esitellään kaikki sahanterät ja kerrotaan, miten sahaa kannattaa käyttää.

Video

Vinkit & niksit

Oikean mittai-set rakentee

Vanhojen talojen palkit ovat yleensä erittäin vankkoja - esimer-kissä ne olivat 200 x 200 mm. Näin vankkoja korvattavista palkeista har-voin tarvitsee tehdä. Yleensä hennom-pikin palkki riittää näin lyhyen pätkän korvaamiseen. Tilaa tarvitaan vähem-män ja palkki on helpompi sahata ja kiinnittää. Muista, että muutos vaatii yleensä rakennesuunnittelijan laskel-mat ja hyväksynnän.

Palkin korkeuden sen sijaan on hyvä olla suurin piirtein sama kuin vanhankin. Tällöin palkki on helpompi kiinnittää ja porrasaukkokin on helpompi kattaa. Myös lattian ja seinäverhoilun rakenta-minen uusiksi sujuu vaivattomammin. Rakennesuunnittelijalle tämä on itses-täänselvyys, ja hän luultavasti ehdottaa 100 x 200 mm:n palkkikokoa.

Näin löydät palkit

Jos yläkerta ei ole käytössä, eikä välipohjassa ole lattiaa kohdassa, johon portaat halutaan sijoittaa, palkki-rakenne on selvästi nähtävissä ja por-taiden sijoituspaikka ja rakenteiden kuvaaminen rakennesuunnittelijalle palkkien sijoittamista ja mittaamista varten onnistuu helposti. Näin ei aina kuitenkaan ole, ja joskus palkkeja jou-tuu oikein etsimään.

Onko välipohjassa lautoja vai levyjä, selviää usein katsomalla, mistä kohdin ne on naulattu tai ruuvattu kiinni. Jos nauloja tai ruuveja ei näy, palkkien sijainti löydetään työntämällä seinän ja lattian välisestä raosta esimerkiksi rautasahan terä läpi.

Ulkoa katsomalla näkee usein, mihin tuulilaudat ja räystäät on kiinnitetty. Otat mitat esimerkiksi ikkunasta käsin.

Lattiaan voi myös sahata reiän kohtaan, johon porrasaukko tulee. Reiän pitää olla niin iso, että saat mitattua pal-keilta alas aukon molemmin puolin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Puutyöt