Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Kun uudet portaat työnnetään välipohjan läpi yläkertaan, joudutaan lähes aina sahaamaan välipohjan palkkirakenteesta hieman pois. Tällöin varoituslamppujen pitäisi syttyä, sillä lattian puhkaisemista varten kannattaa aina hakea ohjeita ja neuvoja rakennesuunnittelijalta. Palkit ovat osa koko talon rakennetta: ne kannattelevat kattoa ja välipohjaa yläkerrassa, mutta ovat myös osa koko talon jäykistävää ja vankistavaa rakennetta. Ammattilaiset kysyvät heti ensimmäiseksi, miten portaiden ympärillä olevia rakenteita on ajateltu vahvistaa. Kuten kuvista nähdään, rakenteita voi useimmiten vahvistaa itse, kunhan vain tietää, miten se tulee tehdä.