Pidennä kupariputkia

Sekoittaja on vaihdettu, ja se pitää liittää sulkuventtiiliin. Putket ovat kuitenkin liian lyhyet. Ongelman voi ratkaista helposti kahdella uudella kupariputkella ja muutamalla liittimellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 tunti
Hinta
20 euroa

Johdanto

Jos sekoittaja vaatii vaihtoa, saattaa käydä niin, että hankkimasi uuden sekoittajan kupariputket ovat liian lyhyitä eivätkä yllä sulkuventtiilille saakka. Putkien jatkamisesta selviää kuitenkin helpolla muutaman kupariputken ja parin helmiliittimen avulla. Helmiliittimet ovat pieniä messinkiliittimiä, joissa on pieni "helmi", joka puristuu automaattisesti kiinni kupariputken ympärille, kun mutteri kiristetään.

TÄRKEÄÄ! Tämä tehtävän saa tehdä itse vain, jos vesiputkissa on sulkuventtiilit, joista vedentulon voi sulkea työn ajaksi.

Ongelma

Uuden sekoitta- jan putket ovat liian lyhyet. Ne eivät yllä sulku- venttiiliin.

Ratkaisu

Kupariputkien ja helmiliittimien avulla putkia on helppo jatkaa.

Vie aikaa

Vaihdosta selviää tunnissa.

Hinta

Käytimme materiaaleihin noin 20 €.

Vaikeusaste

Sekoittajan putkien pidentäminen on helppo tehtävä.

Ohjeet

01
Helppo vaihto 5 Vaihe

Jos sekoittaja vaatii vaihtoa, saattaa käy-dä niin, että hankkimasi uuden sekoit-tajan kupariputket ovat liian lyhyitä eivätkä yllä sulkuventtiilille saakka. Putkien jatkamisesta selviää kuitenkin helpolla muutaman kupariputken ja parin helmiliittimen avulla. Helmiliit-timet ovat pieniä messinkiliittimiä, joissa on pieni ”helmi”, joka puristuu automaattisesti kiinni kupariputken ympärille, kun mutteri kiristetään.

TÄRKEÄÄ! Tämä tehtävän saa tehdä itse vain, jos vesiputkissa on sulkuventtiilit, joista vedentulon voi sulkea työn ajaksi.

1

Mittaa etäisyys nykyisten vesiputkien ja kromattujen kupariputkien välillä tai-vutettuasi ensin kupariputkia niin, että ne myötäilevät toisiaan. Jatkoputkien pitää olla 1 cm:n pidempiä kuin kupariputken ja vesiputken välinen etäisyys.

2

Kun jatkoputki on leikattu pituu-teen, leikkaa pienellä putkileikkurilla putki, jotta sen muoto ei väänny. Kierrä leikkuria ympäri putkea ja kiristä säätö-ruuvia neljänneksen verran joka kerta, kun olet kiertänyt putken ympäri.

Poista jäysteet, jotka syntyivät putken leikkaamisesta.

3

Aseta helmiliitin putken toiseen päähän ja kiristä se. Riittää, että se ”ottaa kiinni”, joten älä kiristä sitä liikaa - se saa vain helmen puristamaan putkea liian kovaa ja putkesta tulee epätiivis.

4

Kiinnitä nyt kupariputki ala-päästä kiinteän vesiasennuksen vierestä. Nytkään ei saa kiristää liikaa, jotta epätiiviyksiä ei pääse syntymään.

5

Yläpäästä kiristettäessä tarvitaan kaksi jakoavainta: kiristämään ja pitä-mään toisella vastaan. Tarkista lopuksi, että vesi ei vuoda ulos liitoskohdasta avaamalla päähana. Jos näin tapahtuu, kiristä varovas-ti liitintä, kunnes tihkuminen loppuu.

Kiedo kuiva liina putken ympärille, niin näet vuotaako liitoskohdasta vettä.

    Lisää samasta aiheesta Putkityöt