Näin käytät ammattilaisia apuna

Jotkut projektit ovat liian isoja itse tehtäviksi. Toisissa on pakko käyttää ammattilaisia, joilla on työhön tarvittavat valtuudet. Kaikissa tapauksissa työn tilaajan pitää tietää, kenet palkkaa ja mistä kukin on vastuussa.

Kuinka isosta työstä on kyse?

Rakennusprojektin koko ja vaikeusaste vaikuttavat siihen, kuinka paljon ulkopuolista apua tarvitaan. Jaoimme projektit kolmeen kategoriaan ja annamme suosituksen siitä, mitä työn tilaajan kannattaa ottaa huomioon.

Pikkuhommat

Pistorasian asentaminen, vesiputken vaihtaminen tai parin ikkunan uusiminen ovat pieniä ja suhteellisen helppoja töitä, joihin voi palkata ammattilaisen. Kun työ on selkeä, yksinkertainen sähköpostisopimus riittää. Joskus asia selviää pelkällä puhelulla.

Jos et tunne työn tekijää ennalta, voit kirjoittaa lyhyen listan työn ajankohdasta, sisällöstä ja hinnasta. Varmista sähköpostilla, että olette käsittäneet kaiken samalla tavalla. Se on kirjallinen sopimus tai luonnos, johon työntekijä voi tehdä korjauksia.

Keskikokoiset työt

Uusi keittiö, katettu terassi tai uudet ikkunat koko taloon ovat sen kokoluokan asioita, joista kannattaa tehdä tarkka kirjallinen sopimus.

Pyydä aluksi tarjouksia useammasta paikasta ja valitse niistä paras. Kun olette päässeet yhteisymmär­ rykseen pääasioista, laadi kirjallinen sopimus, jossa sovitaan tarkasti siitä, kuka tekee mitäkin. Kirjatkaa ylös ainakin työn aikataulu, materiaalit, viimeistely ja maksuajat. Se vähentää riitojen mahdollisuutta.

Joskus työssä pitää käyttää apuna suunnittelijaa. Esimerkiksi kantavaa seinää ei saa purkaa omin päin, vaan rakenteet pitää laskea tarkasti.

Isot urakat

Lisäsiipi, iso piharkennus ja kattoremontti ovat niin isoja, kalliita ja monimutkaisia urakoita, että työn sisällöstä ja aikataulusta pitää olla selvät sopimukset. Laadi tarjouspyyntö niin tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuin voit ja sovi kaikesta kirjallisesti. Tilaa rakennussuunnitelmat ja hae tarvittavat luvat hyvissä ajoin ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä.

Jos työ on niin iso, että siihen tarvitaan rakennuslupa, työmaalle pitää nimetä vastaava mestari. Mestarin tehtävä on huolehtia siitä, että työt sujuvat säännösten ja rakennuttajan edun mukaisesti.

Työn tilaajan ja työntekijän välinen sanallinen sopimus on yhtä sitova ja pätevä kuin kirjallinen sopimus. Sanallisten sopimusten ongelma on, että niiden sisältöä on vaikea todistaa riitatilanteessa. Väärinymmärryksen vaara on iso, jos mitään ei kirjata ylös.

Riski on suuri etenkin, kun toinen sopijaosapuolista on ammattilainen ja toinen maallikko. Ammattilainen ei välttämättä ymmärrä, mitä tilaaja haluaa, eikä tilaaja aina tajua kaikkia teknisiä yksityiskohtia. Se voi johtaa riitelyyn.

Jos toimeksianto koskee vain yksittäisen pistorasian asentamisesta tarkasti osoitettuun paikkaan, kirjallista sopimusta ei tarvita. Jos jokin menee pieleen, se on helppo korjata. Mitä isompi projekti on, sitä enemmän siinä on huomioon otettavia yksityiskohtia. Pyydä aina kirjallinen tarjous isosta urakasta ja kysy tarvittaessa lisätietoja yksityiskohdista, joita et ole ymmärtänyt tai joista ei ole mainintaa. Se on helppo tapa välttää väärinymmärrykset ja selvittää jälkikäteen, mitä tuli sovittua.

Kun saat tilausvahvistuksen, muista tarkistaa, että se on linjassa tarjouksen kanssa. Jos niin ei ole, nyt on aika huomauttaa siitä. Tilausvahvistuksen tekemisen jälkeen se on myöhäistä. Pidä tallessa tilausta koskevat viestit.

Arvio ja tarjous ovat kaksi eri asiaa

Hinta-arviota ja tarjousta ei pidä sekoittaa toisiinsa. Hinta­arvio on ammattilaisen valistunut arvaus siitä, kuinka kalliiksi työ tulee. Sen sijaan tarjous on sitova sopimus työn sisällöstä ja siitä, mitä se maksaa.

Etenkin pikkuhommissa on tavallista, että ammattilainen antaa karkean arvion työn hinnasta ja ehdottaa sitten, että tekee sen tuntitöinä. Se tarkoittaa, että sovitte ammattilaisen kanssa tuntihinnasta, ja hän laskuttaa toteutuneiden työtuntien mukaan.

Tuntitöitä perustellaan usein sillä, että esimerkiksi pienestä remontista on vaikea sanoa etukäteen, kuinka kauan siihen menee. Jos työ hidastuu tai nopeutuu syystä, jota on vaikea ennakoida, tuntihinta on molemmille osapuolille reilu hinnoittelutapa.

Kyse on myös luottamuksesta ja järjen käytöstä. Tunnetko työntekijän entuudestaan ja luotatko häneen? Voitteko sopia, että työntekijä soittaa sinulle heti, jos työssä ilmenee jotain odottamatonta, jonka vuoksi työhön menee enemmän tunteja kun oli arvioitu? Jos niin käy, voit miettiä, kannattaako asiaan uhrata enempää aikaa ja rahaa. Isoista kokonaisuuksista kannattaa aina pyytää kiinteähintainen tarjous, sillä yllätysten todennäköisyys kasvaa projektin laajuuden myötä.

Mitä isompi, kalliimpi ja monimutkaisempi rakennus­ projekti on, sitä suuremmalla syyllä siitä on hyvä laatia yksityiskohtainen kirjallinen sopimus. Internetissä on paljon ilmaisia urakkasopimuspohjia, joita voi tulostaa tai täyttää verkossa.

Sopimuksessa nimetään työn tilaaja ja urakoitsija sekä mahdolliset aliurakoitsijat sekä sovitaan muista tärkeistä asioista kuten materiaalien hankinnasta, jätteiden kuljetuksesta ja loppusiivouksesta.

Sopimuspohjissa on se hyvä puoli, että ne auttavat huomaamaan asioita, joita kaikki eivät tule ajatelleeksi. Esimerkiksi viivästyssakot on helppo kirjata sopimukseen, kun ne on mainittu lomakkeessa valmiiksi. Sopimukseen voidaan kirjata myös se, kuka järjestää työntekijöiden sosiaalitilat ja miten. Internetissä on myös lisäsopimuspohjia, joista voi olla apua, jos urakassa tulee vastaan yllättäviä lisätöitä.

Kirjallinen sopimus auttaa ennen kaikkea välttämään väärinkä­ sityksiä. Tärkentä on, että työn tilaaja ja tekijä ymmärtävät toisiaan ja ovat samassa käsityksessä työn sisällöstä
ja toteutustavasta.
Jos osapuolilla ei ole urakasta yhteistä näkemystä, hyväkään kirjallinen sopimus ei aina takaa tyydyttävää lopputulosta.

Suurin osa kirvesmiehistä, sähköasentajista, maalareista ja putkiasentajista on ammattilaisia, jotka tietävät kaiken tarpeellisen ammatistaan. Suurin osa heistä ei kuitenkaan ole suunnittelijoita, eivätkä kaikki ammattilaiset ole perillä uusista työtavoista ja suosituksista. Rakennusmääräykset muuttuvat, ja markkinoille tulee uusia, entistä parempia tuotteita ja teknisiä ratkaisuja.

Ammattitaitoinen suunnittelija osaa laskea rakenteet, piirtää lupia varten tarvittavat kuvat ja suunnitella parhaat mahdolliset tekniset toteutustavat yhdessä tilaajan kanssa. Osaava suunnittelija ottaa huomioon tilaajan toiveet ja osaa ehdottaa ratkaisuja, jotka säästävät tilaa, aikaa ja rahaa. Hyvät neuvot, rakennelaskelmat ja lupakuvat eivät ole ilmaisia, mutta ne voivat pienentää rakennuskustannuksia ja maksaa itsensä takaisin.

Voit kysyä ilmaista suunnitteluapua myös kaupunkien energianeuvojilta, jos suunnittelet lisäeristämistä tai lämmitystavan vaihtoa.

Jos aiot ryhtyä isoon projektiin, johon tarvitaan rakennuslupa, tarvitset myös vastaavan mestarin. Lupaa ei myönnetä eikä töitä saa aloittaa, ellei kohteelle ole nimetty vastaavaa työnjohtajaa.

Rakennuksen pääsuunnittelija voi toimia vastaavana mestarina, jos hänellä on kunnan rakennusvalvonnan hyväksyntä toimia vastaavana työnjohtajana.

Vastaavan työnjohtajan toimi ei ole vain nimellinen, vaan mestari vastaa siitä, että rakennusprojekti sujuu asianmukaisesti. Mestarin tehtävä on sovitella yhteen eri ammatti­ laisten aikatauluja, pitää huolta rakentajan eduista ja siitä, että kaikki työt tehdään säännösten mukaisesti.

Pyri varmistamaan, ettei mestari ole sukua tai muuten liian läheisissä väleissä pääurakoitsijan kanssa. Vaikka mestarin pitäisi olla rakennuttajan puolella, eturistiriitoja kannattaa välttää kaikin keinoin. Aktiivinen mestari voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti estämällä ennalta ongelmia, jotka johtuvat huonosta johtamisesta.

Mikä neuvoksi, jos rakennusprojekti tai remontti ei ole sujunut, niin kuin pitäisi? Mitä jos työn jäljessä on puutteita tai virheitä? Entä jos työntekijä katoaa kesken kaiken?

Ongelmat liittyvät usein epäselviin sopimuksiin, mutta niiden takana voi olla myös inhimillisiä syitä. Valitusmahdollisuudet riippuvat siitä, onko työ ostettu yritykseltä, vai onko työn tilaaja palkannut työntekijän remonttia varten. Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä remontin viivästymisestä, virheestä tai huonosta laadusta johtuvan valituksen, jos työn tilaaja on yksityinen ihminen ja työ on tilattu yritykseltä. Lautakunta ei käsittele tapauksia, joissa työn tilaaja on yritys, tai jos yksitynen tilaaja on palkannut työntekijän suoraan.

Myös maksuaikatauluun kannattaa kiinnittää huomiota. Jos maksat urakasta liian etupainotteisesti, työntekijän motivaatio voi laskea alkuinnostuksen ja ensimmäisen tilin jälkeen. Se kannattaa ottaa
huomioon etenkin suoraan palkatun työntekijän kanssa, joka ei joudu maksamaan sopimussakkoa. Muista myös, ettei firmalle tarvitse suorittaa viimeisiä maksueriä, ennen kuin virheet on korjattu.

    Muut lukevat juuri nyt …