Kiveyksen kaato

VARMUUTTA: Sopiva kaato varmistaa, että vesi valuu pois talosta ja sokkeli pysyy kuivana.

NOLLALINJA JA KAATO
Kalteva nollalinja 1. Kiveyksen pitää kallistua vähintään 1,5 senttiä jokaista metriä kohti, jotta vesi valuu nopeasti pois. Kaato tehdään murskekerrokseen.
Kalteva nollalinja2. Rajaa alue, merkitse nollalinja ja sopiva kaato. Lyö nurkkakepit maahan 30–40 senttiä kivettävän alueen ulkopuolelle. Siten kepit eivät tule kaivamisen tielle.
Kalteva nollalinja3. Rajaa alue linjalangoilla siten, että langat risteävät kiveyksen nurkkien kohdalla. Tarkista mitat ja siirrä tarvittaessa keppejä hieman, jotta kaikki nurkat ovat suorassa kulmassa.
Kalteva nollalinja4. Piirrä keppeihin korkomerkit. Merkitse aluksi sama korkeus kaikkiin nurkkakeppeihin.
Kalteva nollalinja5. Jos kiveys on 3 metriä pitkä, kallistuksen pitää olla 4,5 senttiä. Piirrä toinen merkki 4,5 senttiä ensimmäisen alapuolelle ja siirrä lanka sen kohdalle. Langassa on nyt sopiva kaato.

NIKSI: SUORAT KULMAT

Kulmasta kulmaan mitattava ristimitta varmistaa, että kulmat ovat varmasti suorat. Jos ristimitat ovat yhtä pitkät, nurkat ovat tasan 90-asteiset. Jos mitat heittävät, siirrä nurkkakeppejä hieman eri paikkoihin.

TÄRKEÄÄ: LUJA POHJA!

Ennen murskeen lapioimista pitää varmistaa, että maapohja on tiivistetty huolellisesti tärylevyllä. Muuten valmis kiveys voi vajota.

ERILAISIA TAPOJA KALLISTUKSEN MITTAAMISEEN
Ristilinjalaser RISTILINJALASERLaserin käyttämistä pitää hieman harjoitella, ennen kuin siitä saa irti kaiken mahdollisen hyödyn. Laserilla voi virittää linjalangan, jota käytetään nollalinjana.
VesiletkuVESILETKU Letku on halpa, mutta harjoitusta vaativa korontarkistusmenetelmä. Vesi asettuu täsmälleen samaan korkeuteen letkun molemmissa päissä.
Pyörivä laserPYÖRIVÄ LASER Pyörivä lasersäde näyttää korkoerot selkeästi myös kirkkaassa päivänvalossa. Laser on liian kallis ostattavaksi, mutta sen voi vuokrata pariksi tunniksi.
Pitkä vatupassiPITKÄVATUPASSIPitkä vatupassi näyttää suoruuden pari metriä kerrallaan. Pitkillä välimatkoilla kannattaa käyttää vatupassin lisäksi linjalaseria.
LankavatupassiLANKAVATUPASSIHalpa, muttei kovin tarkka keino. Antaa vain viitteellisen käsityksen kallistuksesta. Pujota lankaan kaksi libelliä kolmasosan päähän langan molemmista päistä.
LINJALANGAT: VIRITÄ LANGAT KALLISTUKSEN MUKAISESTI
LinjalankaKiveyksen kallistus tehdään murskekerrokseen. Langat viritetään kiveyksen paikalle jo ennen kaivamisen aloittamista.
LinjalankaKun asennushiekka on levitetty murskeen päälle, upota hiekan pintaan kaksi putkea. Tasoita pinta suoraksi ja oikeaan korkeuteen putkia pintaa pitkin. Säädä putket vaakatasoon siihen suuntaan, johon ei tule kaatoa ja upota putkien toista päätä sen verran, että pintaan muodostuu sopiva kallistus.