34 tapaa mitata tarkasti - joka kerta!

Vasta kun osat sopivat tarkasti yhteen, pääset todella nauttimaan nikkarointisi tuottamasta energiasta ja tuloksista.

Tee itse -projektimme onnistuvat loistavasti tai epäonnistuvat lopullisesti mittaustaitojemme perusteella. Vaikka käsi olisi vakaa kuin kallio, silmät haukantarkat, niin ponnistelumme tuloksena listasta voi tulla 3 mm liian lyhyt, hylly ottaa kulmasta kiinni tai yksi seinäkaapeista roikkua hieman muita matalammalla. Kadehdimme ammattilaisten näppäryyttä, vaikka selviäisimme itsekin tehtävistä, jos vain selvittäisimme mittaamisen, merkitsemisen ja työstämisen perussäännöt.

Tarkkuus vaatii tietoa

Tarkkuudessa on pitkälti kyse tiedosta. On tiedettävä, miten asiat tehdään helpommin, jotta voi välttyä virheiltä. Jos tingit tarkkuudesta yhdenkin kerran, et saa lopputuloksesta koskaan täysin toivomasi kaltaista.

Näin mittaat tarkasti

Näiden sivujen 34 vinkkiä toimivat ohjenuoranasi. Ottaessasi mittoja, merkitessäsi mittoja ja työstäessäsi projektiasi mitoituksesta eteenpäin. Niin, että kaikki mitat täsmäävät – joka kerta.

1. Hyvät, nerokkaat ja tarkat sisämitat

Jos haluat ottaa kaapin pohjasta nivelmitalla sisämitan, aseta ensin merkki, esim. 30 cm, toisesta sivusta. Mittaa sitten tähän merkkiin toisesta sivusta ja lisää mittaan 30 cm. Paljon tarkemman mitan saat mittanauhalla, jonka kotelon takareunaan on merkitty kotelon tarkka mitta. Nyt voit lisätä kotelon mitan nauhan pituuteen. Kahdesta listanpalastakin on apua: aseta ne yhteen, siirrä lomittain ja teippaa toisiinsa kiinni - nyt sinulla on valmis mitta.

3. Mittaa vinot kulmat

Työskentelyolosuhteet eivät aina ole suorat. Esim. ikkunasyvennys on usein kapeampi ik-kunan kohdalla kuin seinältä mitattuna ei-vätkä sivut välttämättä ole yhtä vinoja. Jos haluat mitata tarkasti, aloita mittaus karmin pystysivusta ja mittaa molemmista sivuista.

Suorakulmalla on helppo mitata syvennyksen vinous ja siirtää mitta ikkunalautaan.

4. Mittaa reikien väli tarkasti

Kahden yhtä suuren reiän väliä on hankala mitata tarkasti - joten älä edes yritä. Mittaa sen sijaan etäisyys toisen reiän reunasta toisen reiän reunaan. Mitasta tulee aivan yhtä suuri, ja on paljon helpompaa mitata terävistä reunoista kuin yrittää tähdätä kahden reiän keskelle.

On helpompi mitata reunasta reunaan - ja etäisyys on aivan sama.

7. Käytä mittasuunnitelmaa

Mittasuunnitelma toimii kiintopis-teenä kaikille muille mitoille aivan kuten apuviivatkin. Kun asennat laattoja, valat lattiaa ja teet kattoa, mittakeppeihin kiristetystä vaa-kanarusta on paljon apua. Siitä voi tarkistaa kaikki korkeusmitat.

Terassin tekoa ja sopi-vaa kaatoa ohjataan keppeihin kiristetyllä narulla.

8. Vinokulmien tarkat liitokset

Kun kaksi listaa yhdistetään 90 asteen liitokseen, molempien päät sahataan 45 asteen kulmaan: näin viistopinnoista tulee yhtä pitkät ja ne sopivat toisiinsa. Hieman hankalampaa on, kun listat eivät kohtaa toisiaan suorassa kulmassa, kuten esim. räystäs-lautoja asennettaessa. Periaate on sama: Jokainen lauta sahataan kulmaan, joka on puolet liitoksen kal-tevuuskulmasta. Voit selvittää kaltevuuden linjalan-galla ja asettamalla suuntakulmaimen kattopintojen väliin, mutta kulman voi puolittaa ja saada tarkat liitokset monella muullakin tavalla. Näytämme neljä hyvää vaihtoehtoa.

Listat voi asettaa ha-luttuun kulmaan ja merkitä leikkuulinjat kaikkiin 4 reunaan.

Sähköinen suuntakulmain ilmoittaa kulman, joka on helppo puolittaa.

Suuntakulmaimen voi lukita kulmaan, jonka voit lukea astelevystä.

Katkaisusahaan saa suuntakulmaimen, joka näyttää puolikul-man pienellä ”lipulla”.

Näin siirrät mittoja

Tarkat mitat ovat kullan arvoisia, mutta niistä ei ole hyö-tyä, mikäli mittojen siirto sahaus- ja porauskohtiin epä-onnistuu. Onneksi tähän on monta hyvää kikkaa, jotka helpottavat merkitsemistä ja takaavat, että merkit vastaa-vat tarkoin mittauksiasi ja toiveitasi. Joka kerta.

9. Merkitse viivat

Kun kirvesmies vetää viivan reunaa myöten, hän pitää usein timpurinkynää nivelmitan päässä ja antaa toisen käden sormen seurata reunaa haluttuun mittaan asti. Tämä on nopea ja suhteellisen tarkka niksi. Ensialkuun se saattaa näyttää hankalalta, mutta vähän harjoiteltuasi voit päästää puuseppäsi lepäämään ja tehdä tarkoilla taidoillasi perheeseesi ja ystäviisi vaikutuksen.

Nopeasti vedetty viiva on yleensä yhtä tarkka sahauslinja kuin perinteisesti mitattu viiva.

11. Suorat viivat pyöreisiin kappaleisiin

Pyöreään kappaleeseen vedettävä suora pit-kittäislinja voi olla hankala tehtävä - jos esimerkiksi haluat porata pyörökeppiin reikiä linjaan tai mitata putken sen puoliväliin. Ensi kerralla onnistut: aseta pyörökeppiin kulma profiili, ja vedä viiva sen reunaa pitkin.

Sopivan kokoisen kulmaprofiilin avulla on helppo vetää pyörökeppiin tarkka linja.

13. Naarmuta tarkka merkki

Naarmu on ohuempi kuin lyijykynän jälki ja aikaansaa tarkemman merkin. Osassa puuseppien hienoja työkaluja on jo valmiiksi piir-rotuspiikki. Jos piirrotat puukolla tai taltalla, voi piirrotusnaarmu toimia leikkauslinjana. Jotkut kohteet on toki parempi merkitä riittävän selvästi, ja tällöin lyijykynä toimii piikkiä paremmin.

Mittanauhan erityinen piikki piirtää helposti ja tarkasti merkin, mutta joskus lyijykynäviivan näkee paremmin.

15. Merkki nivelmitan nollakohtaan

Voit asettaa nivelmitan nollakohdan kappaleen reunaa vasten ja vetää viivan mittalukemalle. Mutta on helpompaa ja tarkempaa asettaa nivelmitta siten, että oikea mittalukema on kappaleen reunassa ja viiva vedetään nollakohtaan asti.

Aseta nivelmitan lukema tarkasti kappaleen reunaan ja vedä siitä viiva mitan päähän.

16. Patentoitu harppi suuria ympyröitä varten

Pienet ympyrät on helppo merkitä tarkasti harpilla. Isoja ympyröitä varten harppina voi käyttää narua tai listaa. Voit tehdä tarkan ja säädettävän harpin isoja ympyröitä varten myös reikänauhasta, ruuvista ja mutterista.

Mutterilla varustetulla ruuvilla on helppo säätää reikänauha-harpin sädettä.

18. Painovoimaan voi aina luottaa

Yksi vanhimmista mittavälineistä on luotinaru. Se koostuu punnuksesta, joka on ripustettu naruun. Painovoima takaa, että naru roikkuu täysin suorassa, ja täysin epävirallinen luoti, kuten mutteri narun päässä, on usein helpoin ja tarkin keino merkitä piste pystylinjaan.

Kun pöydän keskikohta on löydetty, lampun paikka selviää silmänräpäyksessä.

19. Viiva putken ympärille

Jos haluat katkaista putken tai pyö-rökepin tarkasti, tarvitset viivan, jota voit seurata putken ympäri. Rullaa paperiarkki putken tai kepin ympärille niin, että paperin reunat ovat päällekkäin. Piirrä viiva pape-rin reunaa pitkin putken ympäri.

Rullaa putken ympärille paperi ja vedä viiva, jota pitkin voit sahata.

Näin leikkaat niin, että se sopii

Mittaamisen ja merkitsemisen jälkeen alkaa sahaus ja poraus. Tämä työvaihe on tarkkuuden kannalta yhtä tär-keä kuin mittaaminen. Hyvillä käytännöillä saat rei’istä ja viilloista sopivat kuhunkin kohteeseen. Joka kerta.

21. Vaihda saha saksiin

Ohuet ja pehmeät materiaalit kuten ka-peat puulistat ja ohuet kaapelit on vaikeata sahata ja leikata tarkasti sahalla, sillä materiaali antaa myöten ja lopputu-loksesta tulee epätarkka ja rispaantunut. Tämän sijaan voi helposti jat tarkasti leikata hennot esineet listasaksilla.

Listasaksien alusta tukee listaa, kun sitä leikataan.

22. Jalkalistoihin hienot jiirit

Kun puuseppä kokoaa jalkalistoja sisäkul-missa, hän sahaa harvoin jiiriin, sillä tämä onnistuu vain, jos seinät ovat täysin pys-tysuorat ja suorakulmaiset. Sen sijaan hän tukee toisen listan kulmaan ja sahaa toisen niin, että se sopii ensimmäiseen.

Jalkalistat sahataan niin, että toinen lista asettuu toisen päälle.

24. Sahaa pistosahalla takapuolelta

Yleensä merkitsemme ja sahaamme etu-puolelta, mutta jos käytät pistosahaa, on varminta sahata kappaleen takapuolelta. Pitämällä pistosahaa kappaleen alapuolella terää on helpompi ohjata tarkasti viivaa pit-kin, sillä sahauspurut eivät peitä viivaa, ja näet, jos terä alkaa sahata vinoon. Sahaus-jäljestä tulee myös siistimpi.

Viiva näkyy etupuolella, mutta ohjaa sahaa takapuolelta.

26. Sahaa viivan oikealta puolelta

Kun olet tehnyt merkkiviivan oikein, se sijaitsee pois sahattavan palan puolella. Et voi sahata viivan keskeltä, sillä jos ura on leveämpi kuin viiva, sahaat sitä kappaleen osaa, jonka olet tarkkaan mitannut. Asenna sen sijaan terä niin, että se vain sahaa tarkasti viivan pois siitä osasta kappaletta, jota aiot käyttää.

Viiva ja sahausura kohdistetaan niin, että ne vain juuri ja juuri osuvat käytettävään osaan.

27. Stopparilla kappaleista saa tarkasti yhtä pitkät

Kun sahaat katkaisusahalla useita kappaleita samaan pituuteen, kannattaa säästää ja asettaa stoppari oikealle etäisyydelle terästä. Samalla se toimii kiinteänä ja tarkkana apuvälineenä, jonka turvin voi sahata merkkiviivaa tarkemmin. Lyhyitä kappaleita varten stoppari asennetaan saha-alustalle, mutta sen voi laittaa myös etäämmälle pöydälle.

Kaikista osista tulee yhtä pitkät, kun ne tuetaan samaa stopparia vasten.

28. Kuljeta sahaa ohjainta pitkin

Jopa kaikkein vakainkaan käsi ei pysty sahaamaan suoraan pyörösahalla, vaikka apuna olisi viiva, jota seurata. Tarkan viillon saamiseksi on keksittävä jokin tuki. Aseta suora lauta tai ohjain-kisko sahan sivuun, jota pitkin sahaa voi ohjata. Ohjaimen avulla pyörö-sahaa on yhtä helppo ohjata kuin pis-tosahaa ja yläjyrsintä, ja jäljestä tulee suora ja siisti. Moderneja työkaluja voi ajaa pitkin ohjainkiskon uraa, joka ohjaa sahauslinjaa vielä tarkemmin.

Lista toimii sahan ohjaimena, ja sahausjäljestä saadaan suora ja siisti.

30. Sahaa lopuksi pituuteen

Kun rakennat terassia, teet aitaa tai verhoilet päätyä, on paras olla välittämättä siitä, ovatko laudat täsmälleen yhtä pitkiä, kun ne on saatu paikoilleen. Vasta kun kaikki laudat on kiinnitetty, ne sahataan pyörösahalla linjaa tai muuta ohjainta pitkin yhtä pit-kiksi. Tuloksesta tulee tarkka, ja aikaa säästyy valtavasti.

Terassilaudat lyhennetään vasta, kun kaikki laudat ovat paikoillaan.

Näin korjaat pikkuvirheet

Harmittaa leikata tai sahata väärin, mutta aina se ei ole katastrof. Pienet virheet voi usein korjata tai peittää tyylikkäästi.

31 keinopuuta paljaille puupinnoille
Lovet, reiät ja vaurioituneet puukulmat, joita ei maalata, voi peittää muovisella tai kemiallisella massalla. Muovimassa kuivuu kauan, mutta sitä saa monessa värissä, joten voit löytää juuri oikean sävyn. Kemiallinen massa on kaksikomponenttis-ta, kovettuu nopeasti ja sopii suuriin korjauksiin.

32 akryyli sulkee raot
Tiiviit liitokset näyttävät myös viimeistellyiltä. Jos hylly repsottaa tai jalkalistan liitos ei ole täysin tiivis, levitä rakoihin akryylisau-mamassaa ennen maalausta, tai vielä mieluummin pohja-ja pintamaalauksen välissä.

33 käytä ikiomaa puumassaa
Jos teit pienen loven tai porasit reiän väärin, voit valmistaa itse puutäytettä, joka sopii puupintaasi. Säilö osa nikkaroinnissa syntyneistä sahaus- tai hiontapuruista ja sekoita siihen hieman PVAc-puuliimaa. Laita seosta reikään ja anna kuivua. Voit joutua täyttämään sitä lisää. Kun seos on laajen-tunut, hio se, niin saat reiän lähes katoamaan.

34 peitä liitoskohdat listalla
Listoilla saa usein hienosti peitettyä sellaiset liitokset, joita on vaikea saada tiiviiksi, esimerkiksi keit-tiöntason ja seinän välin tai uusin jalkalistojen ja vanhan puulattian välin. Usein eri materiaaleista muodostuvat liitoskohdat kannattaa peittää. Vaikka olisit tehnyt tarkkaa jälkeä, liitokset elävät eri tavalla ja synnyttävät rakoja. Lista kiinnitetään vain toiseen kappaleeseen.

    Muut lukevat juuri nyt …