Unelmiesi työkalukaappi

Kaappi suojaa työkalujesi teriä vaurioitumasta. Kun ovet ovat kiinni, voit rauhassa höylätä, hioa ja sahata ilman, että työkalut pölyttyvät.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
100 euroa

Johdanto

Taltoille ja puutyökaluille sopii parhaiten puinen kaappi, ja se kannattaa rakentaa alusta pitäen itse, eikä vain laajentaa tavallista kaappia. Kerromme, miten tämä onnistuu.

Rakennamme suljetun kaapin liimapuulevyistä ja sahaamme kaapista etuosan pois. Pois sahattu etuosa jaetaan kahdeksi oveksi, jotka ovat niin syviä, että niihin voi ripustaa työkaluja samalla tavalla kuin kaapin takaseinään ja sivuihin. Ovet menevät tarkasti kiinni ja suojaavat työkalujasi tehokkaasti pölyltä työskentelysi aikana.

Kaappi tarjoaa tuplasti enemmän tilaa kuin samaan kohtaan seinää kiinnitetty työkalutaulu.Työkaluja ei myöskään tarvitse ripustaa metallia vasten, mikä vaurioittaisi nopeasti hienoja teriä. Kaappi on helppo sisustaa niin, että työkalut ovat siistissä järjestyksessä, niihin pääsee helposti käsiksi ja ne ovat pölyltä suojassa. Annamme tästä muutamia esimerkkejä.

Ohjeet

01
Kokoa sivut, ylä- ja alaosa 7 Vaihe

Kaappi rakennetaan suljetuksi, vankaksi laatikoksi, josta etuosa sahataan pois, jaetaan kahtia ja asennetaan takaisin oviksi.

Kaikki sivut on sahattu kaupan mäntyhyllylevyistä. Ne ovat halpoja ja niitä on helppo työstää. Kokoamme ensin sivut sekä ylä- ja ala-osan. Ne liimataan jiiriin eli sahataan viistoon niin, että päätypuu ei näy.

1

Sahaa sivut (A), ylä- ja alaosa (B) viistosti pituu-teen. Helpointa on säätää upotus saha 45°:n kulmaan.

VINKKI: Kokeile hukkapalaan, jotta tiedät, että kulma on 90°, kun liimaat kappaleet yhteen.

2

Sahaa kaikki neljä kappaletta (A ja B) leveyteen. Yhden levyn paksuudesta tulee kaapin syvyys. Valitse verstaallesi sopiva syvyys. Me teemme levyistä 30 cm syviä.

3

Aseta neljä kappaletta (A ja B) peräkkäin ulkopinta ylöspäin. Jos sinulle on pitkä pöytä, jossa on suora etureuna, aseta ne sen linjaan, tai oikaise levyt ohjainkiskon tms. avulla.

4

Valmistele liimaus maalarinteipin avulla. Kun sivu (A) ja pohja (B) tukeutuvat tiiviisti toisiinsa, aseta pätkä parasta maalarinteippiäsi liitoksen linjaan. Tee samoin toisissa sivuissa.

5

Levitä liimaa kaikille liitospinnoille, kun olet kääntänyt liitoksen ylösalaisin. Kaada hyvää puusepänliimaa kuppiin ja sekoita siihen pari tippaa vettä. Levitä ohentamaasi liimaa koko liitospinnalle.

6

Nosta ensimmäinen sivu 90°:n kulmaan ja teippaa reunat. Jotta saat kulman oikein, kokoa kulma suora-kulman mukaan. Liimaa pitää puristua ulos koko liitoksen pi-tuudelta - jos ei, lisää liimaa.

7

Jatka seuraavaan kulmaan. Kun koko osio on koottu tasaisella pöydällä, tarkista, että ristikkäismitat ovat yhtä pitkät, jolloin kulmat ovat suorat. 20 min kuluttua liima on niin kovaa, että voit jatkaa töitä.

02
Etu- ja taka-sivun verhoilu 7 Vaihe

Etu- ja takasivun verhoilu tehdään kahdesta liimapuu-levystä. Etusivu asetetaan kaapin sivujen ja pohjan ulkopuolelle. Tämä on siis-tein ratkaisu, koska tällöin etusivun reunoja ei näy.

Takaverhoilu asennetaan laatikkoon niin, että sen reu-nat eivät näy ulkopuolelta.

Verhoilu saa kuitenkin odottaa, kunnes etusivu on liimattu ja sahattu uudestaan 5 cm leveiden reunusten kanssa työkalukaapin oviksi.

1

Taka- ja etusivun levyt (C) sahataan pareittain, jotta ne sopivat tarkasti yhteen. Aseta levyt tiiviisti yhteen tasaiselle alustalle sahausta varten. Sahaa pyörösahalla liitoksen läpi, jot ta reunat sopivat yhteen.

2

Kokoa taka- ja etusivun levyt (C) pareittain. Sivele ohennettua liimaa molempiin liimattaviin reunoihin. Aseta levyt paperilla, joka pystyy imemään ylimääräisen liiman, ja purista levyt tiukasti yhteen.

3

Sahaa etuosa. Aseta rakennelma etuosan muo-dostavien yhteen liimattujen levyjen (C) päälle. Tarkista ristimitoin, että rakenne on suorassa kul massa. Piirrä merkkiviiva koko laatikon ympäri.

4

Sahaa etulevy (C) merkintöjen mukaan. Sahauk sesta selviää helposti ja tarkasti käyttämällä ohjain kiskoa ja upotussahaa, vaikka pois sahattavaa olisi vain muutama millimetri.

5

Liimaa etulevy (C) raken nelmaan (A ja B). Levitä puusepänliiimaa etureu-noi hin, aseta rakennelma etu-levyn päälle ja yh distä osat puristimilla. Tarvitset tasai sen alustan, jossa on tilaa puristimille.

6

Sahaa laatikon etuosa irti, jotta siitä voidaan tehdä kaksi ovea. Vedä viiva koko laatikon ympäri 5 cm:n etäisyydelle reunasta. Aseta laatikko parin puupalikan päälle lattialle ja sahaa oviosa irti.

7

Sahaa takaverhoilu (C) ja liimaa se kiinni raken-nelman sisäpuolelle. Aseta ra-kennelma takaverhoilun päälle ja vedä viiva sisäsivuja pitkin. Sahaa viivan mukaan ja liimaa takaverhoilu takareunaan.

03
Etuosa jaetaan kahdeksi oveksi 2 Vaihe

1

Sahaa nyt etuosa kahteen osaan keskikohdastaan, niin saat kaksi yhden mu-kaista ovea. Jos terä ei yllä levyn läpi, voit sahata lopun käsi n.

2

Ovet suljetaan keskeltä listalla (D). Ovissa on reu-nukset kolmella sivulla ja vii -mei selle sivulle liimataan uusi lista (D). Sahaa ja liimaa se kiinni.

04
Asenna kaappiin ovet 4 Vaihe

1

Merkitse saranoiden paikat. Ovet kiinnitetään kaappiin saranoilla. Purista ovi kaappiin oikealle paikalleen. Tee merkinnät kolmelle lehtisaranalle 12 cm:n päähän ylä­ ja alareunasta sekä keskelle.

2

Talttaa saranoiden paikat. Talttaa vapaalla kädellä saranoille paikat molempiin reunoihin, siis oveen ja kaappiin. Talttaa varovasti molemmilta sivuilta, jottet poista liikaa puuta.

3

Ruuvaa ovet kiinni. Ase ta kolme 4-5 mm paksua välikettä oven ja laatikon väliin, jotta saat saranat tarkasti oikeaan leveyteen. Purista ovi välikkeiden ympärille ja kiinnitä saranat molempiin reunoihin.

4

Magneettilukko pitää ovet tiukasti kiinni. Liimaamme lukkoa varten pie­ nen palikan (E) kaapin yläosan (B) alle. Lukon iso osa kiinnite­ tään oveen. Kohtaan, jossa osa osuu palikkaan, tulee pieni levy.

05
Ripusta suojaa vaativat työkalut 5 Vaihe

Nyt kaappi voidaan sisustaa. Tässä kaapissa on vain yksi hylly, mutta voit toki asen-taan niitä useammankin.

Taltat ripustetaan oveen, jolloin ne ovat hyvin suojassa kolhuilta. Taltat on saatava niin tiukasti kiinni, että ne eivät putoa, kun kaappia avataan ja suljetaan. Ripus-tam me vanhemman pyöreä-kahvaisen ja uudemman lit-teäkahvaisen talttasarjan. Tilaa on myös höylälle.

1

Merkitse listaan, mihin ripustat pyöreäkahvaiset taltat. Aseta taltat sopivin etäi­ syyksin ja tee merkinnät jokaisen taltan molemmalle sivulle.

2

Poraa jokaiselle taltalle reikä poralla, joka sopii ko. taltan terän kaulukseen mitattu­ na suoraan kahvan alta. Sijoita reikä keskelle kahden aikaisem­ min tekemäsi viivan väliin.

3

Sahaa listaan ura etupuolelta jokaisen reiän kohdalle. Tee urasta 2-3 mm leveämpi kuin taltan kapea osa. Aseta terä paikalleen ja kierrä sitä puoli kierrosta, niin taltta pysyy paikallaan.

4

Työstä toiseen oveen teline uudemmille litteä­ kahvaisille taltoille. Ne voi aset­ taa kahden kapean listan väliin. Tee etulistasta 2 mm matalampi kuin takalistasta, jotta saat terät helposti ja vakaasti paikoilleen.

5

Myös höylä saa suojaisan paikan kaapissa. Se on talttojen tavoin pidettävä erossa metallista. Parista litteästä listas­ ta syntyy helposti pieni tuki, jota vasten höylän voi asettaa seisomaan takaseinää vasten.

Materiaalit

16 mm liimapuulevy, leveys 32 cm

 • 2 sivua (A) á 80 x 30 cm
 • 2 ylä- ja alakappaletta (B) á 60 x 30 cm
 • 4 etu- ja takasivun levyä (C) á 80 x 32 cm (sovitetaan myöhemmin)
 • 2 ovireunusta (D) á noin 77 x 5 cm
 • 1 puupalikka (E) lukkoa varten, 26 x 3 cm
 • 1 kiinteä hylly (F), 57 x 22 cm
 • Pienempia kappaleita ripustukseen

Lisäksi:

 • 2 magneettilukkoa
 • 6 lehtisaranaa, 50 x 14 mm
 • PVAc-liimaa (valkoista puusepänliimaa)
 • Maalarinteippiä, leveää ja laadukasta
 • Ruuveja ja niittejä sisustusta varten

Vie aikaa

Viikonlopppu

Hinta

Noin 100 €

Vaikeusaste

Yksinkertainen, mutta kaappi on tehtävä huolella, jotta siitä tulee täysin pölytiivis.

Piirustus

Käytännössä kaappi rakennetaan ensin umpilaatikoksi (piirros vas.). Sitten etuosa saha taan ja jaetaan kahdeksi oveksi (punaiset viivat). Kaappi sisuste taan niin, että taltat yms. ovat pölyltä suojassa (oik. piirros).

Vinkit & niksit

Upota sisäsivuun hylly

Laatikko on vielä ilman etu- ja takasivua, joten nyt sen sisäsivuihin upotetaan hylly.

Kaappiin voi asentaa hyllyjä kan-nattimien tai listojen varaan, mutta me liimaamme hyllyn (F) sivujen (A) uraan kaapin jäykistämiseksi.

Sivuille (A) tuleva ura tehdään, kun kaapin etuosa on sahattu irti. Sahaa uralle pyörösahalla 6 mm syvät reunat, ja poista sitten puu urien välistä taltalla. Hylly liima-taan uriin, kun taustaverhoilu on paikallaan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …