3 hyvää apulaista tekevät sinusta paremman nikkarin

Kolmen apulaisen avulla työsi verstaalla helpottuu ja kehityt yhä taitavammaksi nikkariksi. Valitse itse, mitä näistä apulaisista tarvitset eniten.

Johdanto

Työt verstaalla helpottuvat, kun käytettävissä on työkalu, jolla voi ohjata käsisahaa niin, että sahausviillosta tulee täysin suora tai halutun kulman suuntainen. Apua tuo myös tarkempi ja tasaisemmin sahaava pistosaha, jotta levyyn voi sahata pyöreän muodon. Haluat ehkä myös hioa pieniä esineitä ilman, että työ vie valtavasti aikaa.

Vaikka rahaa olisi käytettävissä enemmänkin, näihin tehtäviin ei ole hyviä valmiita ratkaisuja. Onneksi nikkari pystyy rakentamaan hyvän apuvälineen itse

3 hyvää apulaista

Voit rakentaa muutamasta levynpalasta ja kolmesta pienestä magneetista sahaustuen, jota voit hyödyntää sellaisen järeän puutavaran työstämisessä, josta ei selviä katkaisusahalla.

Puukiilasta ja kierretangosta voit rakentaa keskiohjaimen, joka ohjaa käsiyläjyrsintä terän jyrsiessä puulevyä millimetrin tarkasti ympyrän muotoon.

Hiomapöytä on tehty muutamasta levykappaleesta, jotka tukevat kappaleita, joista haluat hiomarullalla tehdä kauniin sileitä.

Valitse ja valmista mikä tahansa näistä kolmesta apulaisesta, niin elämäsi verstaalla helpottuu varmasti.

Sahaustuki

Kätevän sahaustuen avulla voit sahata tarkasti myös järeää puutavaraa, johon katkaisusaha ei pysty.

Keskiohjain

Keskiohjaimen avulla yläjyrsin muuttuu täydelliseksi sahaksi, kun haluat sahata kaaria tai ympyröitä.

Hiomapöytä

Hiomapöydän ja -rullan yhdistelmä helpottaa sekä pienten että isojen kappaleiden hiontaa.

Ohjeet

Sahaustuki takaa tarkan viillon

Kun katkaisusaha ei selviä työstä, joudut tarttumaan käsisahaan. Tämä vaatii, että pystyt seuraamaan merkkiviivaa tarkasti ja suorassa kulmassa. Sahaus-tuen avulla voit sahata katkaisusahan tarkkuudella.

Sahaustuen magneetit takaavat, että käsisaha pysyy suorassa ja oikeassa kulmassa, kunnes terä on saanut tolpasta varman otteen.

Tee näin

Katkaisusahalla on helppo sahata monenlaisia kulmia. Pienemmillä katkaisusahoilla ei kuitenkaan pysty katkaise-maan suurikokoista ja järeää puutavaraa.

Sahausviillosta halutaan yleensä tehdä pystysuora ja tarkalleen halutun kulman suuntainen. Monet nikkarit kokevat erityisesti sahauksen aloittamisen usein vaikeaksi.

Sahaustuki ohjaa sahaa viillon ensimmäisten sentti-metrien ajan, jotta pääset hyvin ja tarkasti alkuun.

1

Esiporaa 5 mm poralla kolmelle ruuville reiät kahteen levyyn (A ja B), jotka myö-hemmin kootaan 90° kulmaan.

VINKKI: Käytämme 18 mm koivuvaneria, mutta voit käyt-tää valitsemiasi listoja tai levyjä.

2

Yhdistä levypalat suoraan kulmaan liimalla ja 5 x 50 mm ruuveilla. Viiva osoittaa sahauslinjan.

3

Sahaa levypalat (A ja B) katkaisu-/jiirisahalla. Näin jäljestä tulee tarkka. Tässä sahaamme pään 45°:n kulmaan, mutta voit valita kulma-asteen tarpeesi mukaan.

4

Aseta kolme magneettia levypalalle (C). Käytämme kolmea kaappimagneettia upotuksiin. Sijoita ne levypalalle kuvan osoittamalla tavalla tasaisin etäisyyksin.

5

Magneeteissa on pieni kaulus. On tärkeää, että magneettien ylin reuna on samassa tasossa (tai hieman upotettu) levyn etupuolen kanssa. Tämän vuoksi kaulus on upotettava.

6

Työstä kaulusten upotus 18 mm poralla, ennen kuin poraat levyn läpi 14 mm poralla. Käytä työhön poratelinettä, jotta saat rei'istä täysin yhdenmukaiset.

7

Iske magneetit porattuihin reikiin. Huomaa, että tässä olemme esiporanneet reiät levyn (C) pohjalareunaan, joten levy on valmis ruuvattavaksi kiinni.

8

Yhdistä levyt, niin sahaustuki on valmis ohjaamaan sahanterääsi tarkasti sekä pystysuoraan että 45 asteen jiiriin.

9

Paina sahaustuki tolpan reunaa vasten. Saha ”tarttuu” ohjaimeen ja pysyy pystysuorassa. Magnee-tit pitävät sen siinä, mutta eivät estä sahan edestakaista liikettä.

10

Kun terä on yli 10 cm:n syvyydessä, magneetit eivät enää pitele sitä. Nyt sitä ohjaa vain sahausura.

Keskiohjain suuria kaaria varten

Puupala ja kaksi kierretankoa on kaikki, mitä tarvitset rakentaaksesi erittäin tarkan ja vakaan keskiohjaimen yläjyrsintäsi varten. Ohjaimen avulla voit sahata esimerkiksi pöytälevyyn suuren kaaren tai ympyrän.

Keskiohjaimen avulla voi työstää hyvin suuria ympyröitä. Työjäljen tarkkuus päihittää pistosahan.

Tee näin

Pistosaha on mainio laite pyöreiden levykappaleiden sahaamiseen. Useimmat pis-tosahojen ohjaimet välttävät kuitenkin vain pienimuotoi-siin töihin, ja terällä on usein vaikea sahata tarkasti pys-tysuoraa viiltoa.

Nyt voit sahata tarkasti haluamasi kokoisen ympyrän kalliiseenkin puulevyyn.

Vakaa keskiohjain ja ura-jyrsinterän käyttö takaavat siistin työnjäljen.

1

Tee ohjainpalaan mer-kinnät. Kuvan yläjyrsimen rinnakkaisohjaimen tankojen väli on 8,5 cm. Tämä sama etäisyys merkitään ohjainpalan jokaiseen sivuun. Merkinnät siirretään myös levyn reunaan.

2

Poraa palan sivulle kaksi reikää tankoja varten. Poraa suorassa kulmassa palan läpi 8,5 mm poralla.

3

Hae palan keskipiste piirtämällä linjat kulmasta kulmaan. Poraa keskipisteeseen läpimenevä reikä 5 mm poralla. Reikä on se keskipiste, jonka ympäri ohjainpala pyörii.

4

Kiinnitä kierretangot palan molemmilla sivuilla lukkomuttereilla. Aseta 8 mm aluslevyt palan ja mutterien väliin.

5

Keskiohjain on valmis. Kuvan ohjaimen tangot ovat 50 cm pitkät. Niiden avulla voi jyrsiä Ø 24-70 cm ympyröitä siirtämällä yläjyrsimen paikkaa tangoilla.

6

Aseta ohjainpalan alapintaan pienet huopapalat, jos ohjainpalan alapinnan ja jyrsittävän kappaleen välinen etäisyys on hyvin pieni, kuten kuvassa.

7

Aseta yläjyrsimeen urajyrsinterä. Pieniin levypaksuuksiin voit käyttää halkaisijaltaan pientä jyrsin-terää. Järeämpi puu vaatii jä-reämmän ja pidemmän terän, jotta se työntyy puun läpi.

8

Poraa sahattavan levyn keskipisteeseen reikä. Reiän tehtävänä on vain var-mistaa, että keskiohjaimen ruuvi tarttuu kiinni, jotta voit sahata täydellisen ympyrän.

9

Keskiruuvin on oltava tiukasti ohjainpalan reiässä. Laita ruuvin kannan alle aluslevy. Kiristä ruuvia vain sen verran, että huopapalat yhä liukuvat kappaleen päällä.

10

Kiinnitä ohjain-tangot rinnakkaisohjaimen pitimeen. Työnnä yläjyrsin paikalleen halutun säteen pituuden mukaan. Kiristä sormiruuveja varovasti.

11

Säädä jyrsintä-syvyys. Jyrsinterän pitää vain juuri ja juuri työntyä puuhun. Muista asettaa levy kaiken alle, jottet jyrsi pöytää.

12

Jyrsi vaiheittain, enintään parin milli-metrin syvyyteen jokaisella jyrsintäkerralla, kunnes terä on työntynyt koko levyn läpi.

Hio reunat todella tarkasti

Porakoneeseen kiinnitetty hiomarulla on nerokas väline kaartuvien reunojen hiontaan. Sitä on kuitenkin hankala ohjata vapaalla kädellä. Jos valmistat tämän kätevän hiomapöydän, voit hallita hiontaa paremmin.

Työpöydän voi rakentaa ylimääräisistä levypaloista. Käytämme 18 mm vaneria, mutta voit käyttää myös muun kokoista puutavaraa.

Tee näin

Hiomarullat ovat käteviä, kun puukappaletta on pyöristet-tävä. Reunasta tulee kuiten-kin tasainen ja suorakulmai-nen vain siinä tapauksessa, että käytössä on pöytä, jolle hiottavan puukappaleen voi asettaaa.

Rakennamme pienen työ-pöydän, joka on suunniteltu erityisesti hiomarullilla teh-tävään hiontaan. Hiomarullia on erikokoisia, joten työpöytä rakennetaan useasta työn-tölevystä (E), jotka voidaan laskea työpöydän huullok-seen.

1

Mittaa hiomarullan halkaisija. Tämän rullan halkaisija on 13 cm, joten pöytä-levyyn sahataan halkaisijaltaan 15 cm:n reikä, jotta rullan ympärille jää hieman ilmaa.

2

Mittaa etäisyys teli-neen pylväästä poraistu-kan keskipisteeseen. Mittaa tämän jälkeen poratelineen aluslevy - tilaa tarvitaan myöhemmin hiomapöydän jalkojen väliin.

3

Piirrä ylimpään levyyn (A) neliön muotoinen reikä. Tämän reiän koko on 20 x 20 cm. Poraa kulmiin 10 mm reiät ja sahaa pala irti pistosahalla. Sahaa mahdollisimman tarkasti ja hio reunat lopuksi.

4

Piirrä kahteen työntö-levyyn (E) viivat kulmasta kulmaan. Kuvan levyjen koko on 19,5 x 19, 5cm. Harpin avulla piirretään kaksi erikokoista ympyrää (tässä 5 ja 15 cm).

5

Sahaa molempiin työntölevyihin pyöreät reiät. Voit siistiä reunat myöhemmin valmiilla hiontapöydällä.

VINKKI: Pienten rullien reiät on helpointa sahata reikäsahalla.

6

Sahaa levykappale (B) samaan tapaan. Se on pienempi kuin levykappale (A) - 30 x 35 cm, ja neliön muotois-ta reikää on siirretty 4 cm levyn takareunasta sisäänpäin.

7

Levypalat liimataan ja ruuvataan yhteen. Tar-kista, että neliön muotoiset reiät sijoittuvat keskitetysti toisiinsa nähden, jotta huullos on yhtä leveä kaikilla sivuilla.

8

Käännä levypalat (A ja B). Nyt näet syntyneen huulloksen, jolle työntölevyt (E) asetetaan hiontatöissä.

9

Jalkasarjat liimataan ja ruuvataan yhteen niin, että pienet tassut (D) ovat suorassa kulmassa jalkoihin (C) nähden. Jalkojen ja tassujen alapinnat ovat samassa tasossa.

10

Jalkasarjat liimataan ja ruuvataan kiinni levykappaleeseen (B). Tässä pienet tassut osoittavat sisään-päin, mutta jos poratelineesi aluslevy on iso, voit kääntää tassut myös ulospäin.

11

Nyt voit kiristää työpöydän kiinni työpenkkiin. Pöydän pitää seistä keskitetysti suhteessa poratelineeseen ja näin ollen myös poraistukkaan.

12

Kiinnitä rulla pora-istukkaan. Laske sitä alaspäin niin, että hiomanau-han alin osa on suoraan uuden hienon pöytälevysi alapuolella. Nyt voit hioa kaarevia pintoja ja työstää pyöristyksiä.

Materiaalit

Sahaustuki

18 mm koivuvaneria
• 1 levy (A), 5 x 15 cm
• 1 levy (B), 8 x 25 cm
• 1 levy (C), 10 x 15 cm

Lisäksi:
• 3 magneettilukkoa upotusta varten, 0 13,6 mm
• 5 ruuvia, 5 x 50 mm
• Liimaa

Erikoistyökalut

• Porateline

Vie aikaa

Helppo ja mutkaton tehtävä. Tarvitset ainostaan tarkan katkaisusahan.

Hinta

Sahaustuen rakennat parissa tunnissa.

Vaikeusaste

Magneettilukot maksavat noin 3 €/3 kpl.

Keskiohjain

18 mm vaneria
• 1 ohjainpala, 7 x 12 cm

8 mm kierretanko
• 1 metri – jaettuna 2 x 50 cm

Lisäksi:
• 4 itselukittuvaa mutteria, 8 mm
• 4 aluslevyä, 8 mm
• 4 huopapalaa
• 1 ruuvi, 6 mm, pituus sovitetaan

Vie aikaa

Keskiohjainta ei ole vaikea rakentaa, kunhan on tarkkana.

Hinta

1 tunti.

Vaikeusaste

Alle 7 €.

Hiomapöytä

18 mm vaneria
• 1 levy (A), 35 x 50 cm
• 1 levy (B), 30 x 35 cm
• 2 jalkaa (C),12 x 30 cm
• 2 tassua (D), 4 x 30 cm
• 2 työntölevyä (E), 19,5 x 19,5 cm

Lisäksi:
• Liimaa
• 3,5 x 30 mm ruuveja
• 3,5 x 40 mm ruuveja

Vie aikaa

Pieni työpöytä on niin helppo ja nopea rakentaa, että se onnistuu kaikilta.

Hinta

Pari tuntia.

Vaikeusaste

Alle 15 €.

Piirustus

Sahaustuki

Kolme pientä levyä ja kolme magneettia. Enempää et tarvitse sahaustuen tekoon.

Sahaustuki

Keskiohjain

Keskiohjain koostuu ohjainpalasta ja kahdesta kierretangosta. Mitä pidemmät tangot, sitä suuremmat kaaret.

Keskiohjain

Hiomapöytä

Alimmista levyistä syntyy pöytä, ja kahta työntölevyä (E) voi vaihtaa hiomarullan koon mukaan.

Hiomapöytä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Työkalut