Rakenneilmaisin: Testi - rakenneilmaisin

Rakenneilmaisin: Rakensimme testiseinän ja liikutimme ilmaisimia reunasta reunaan nähdäksemme, mitä ne löytävät.

Ennen kuin seinään porataan reikä kaiuttimia varten, taululle tai hyllykölle, on syytä varmistaa, ettei osu seinään upotettuun vesiputkeen tai kaapeliin. Tämän vuoksi kannattaa tutkia rakenneilmaisimen avulla, mitä seinän sisään on kätketty, sillä kupari- tai rautaputkiin ja virtaa kuljettaviin sähkökaapeleihin olisi ikävä porata. Ilmaisin löytää myös puukoolaukset kipsiseinästä. Näin selviää helposti myös se, mihin kohtaa seinää voi asentaa hyllyjä tai keittiönkaappeja.

Yllätyimme, miten moni ilmaisin ei löytänyt kovin helposti virtaa kuljettavia kaapeleita, vaikka valmistajat lupailivat toisin. Itse asiassa vain yksi laitteista soveltui kaapeleiden hakuun, muut paremminkin puurakenteiden paikallistamiseen. Testasimme 8 kohtuuhintaista ilmaisinta nähdäksemme, onko niistä mihinkään. Tarjolla on paljon kalliimpiakin ammattilaisilmaisia, mutta useimmat nikkarit eivät innostu sijoittamaan laitteeseen niin suuria summia.

Rakenneilmaisin: Näin testasimme

Ilmaisimen kyky löytää vesiputkia ja sähkökaapeleita kevyestä puu- ja kipsiväliseinästä testattiin tätä testiä varten rakennetussa ympäristössä.

Teimme testiseinän rakentamalla puurangan ja kiinnittämällä sen päälle kaksi kerrosta kipsilevyjä. Kipsilevyjen taakse asennettiin 10 mm:n kupariputki, rautaputki, puuranka ja 230 V:n sähkökaapeli.

Kaikkien osien paikat piirrettiin kipsiseinän etupuolelle, jotta voitiin nähdä, missä kohteiden ulkoreunat ja keskilinjat sijaitsevat. Tämä oli tärkeää, jotta pystyimme tarkistamaan mittalaitteiden kyvyn löytää erilaisia seinärakenteisiin upotettuja kohteita.

Luettuamme kaikki käyttöohjeet liikutimme jokaista ilmaisinta viisi kertaa edestakaisin jokaisen hakukohteen yli. Kahden ensimmäisen pyyhkäisyn tarkoituksena oli laitteiden kalibrointi, ja loput kolme kertaa selvittivät, miten tarkasti laitteet pystyivät löytämään kohteen keskikohdan, ja miten paljon tulos vaihteli kokeesta toiseen. Lopuksi arvioimme, miten helppoa laitetta on käyttää ja mittatuloksia lukea. Tutkimme myös, kuinka helppolukuiset käyttöohjeet ovat.

Rakenneilmaisin: Testautut laitteet

  • BOSCH PMD 7
  • BOSCH PMD 10
  • STANLEY FATMAX S300
  • SKIL 0551A
  • ZIRCON I 65
  • LASERLINER MULTIFINDER PLUS
  • BILTEMA LÆGTESØGER
  • ZIRCON I 700