Testi - rakenneilmaisin

Ennen kuin seinään porataan reikä kaiuttimia varten, taululle tai hyllykölle, on syytä varmistaa, ettei osu seinään upotettuun vesiputkeen tai kaapeliin. Tämän vuoksi kannattaa tutkia rakenneilmaisimen avulla, mitä seinän sisään on kätketty, sillä kupari- tai rautaputkiin ja virtaa kuljettaviin sähkökaapeleihin olisi ikävä porata. Ilmaisin löytää myös puukoolaukset kipsiseinästä. Näin selviää helposti myös se, mihin kohtaa seinää voi asentaa hyllyjä tai keittiönkaappeja.

Yllätyimme, miten moni ilmaisin ei löytänyt kovin helposti virtaa kuljettavia kaapeleita, vaikka valmistajat lupailivat toisin. Itse asiassa vain yksi laitteista soveltui kaapeleiden hakuun, muut paremminkin puurakenteiden paikallistamiseen. Testasimme 8 kohtuuhintaista ilmaisinta nähdäksemme, onko niistä mihinkään. Tarjolla on paljon kalliimpiakin ammattilaisilmaisia, mutta useimmat nikkarit eivät innostu sijoittamaan laitteeseen niin suuria summia.