Kiviterassin rakentaminen

Tässä osassa rakennetaan noppakivistä 3 x 3 metrin kokoinen terassi. Uloimmaksi tehdään kehys kahdesta noppakivirivistä ja kehyksen sisään kaunis ja kestävä kaksinkertainen puoliympyräkuvio.

Käytännön syistä terassi rakennetaan hallin sisään, jossa on valmiiksi sorapohja, mutta kotirakentaja rakentaa terassin usein tavalliselle pihamaalle. Siinä tapauksessa maa kannattaa kaivaa pois terassin kohdalta ja täyttää kuoppa soralla.

Vaikka hallissa ei niin tarvitsisi tehdä, sora poistetaan, jotta työvaiheet näkyvät mahdollisimman selkeästi. Kun terassin paikka on päätetty, ensimmäiseksi sille on tehtävä vankat perustukset. Perustukset on suunniteltava käyttötarkoituksen mukaan.

Tässä pohja tehdään kävelemistä varten eikä kestämään auton painoa. Soralle ja noppakiville jää sopivasti tilaa, kun kaivetaan n. 20 cm syvä kuoppa.

Tässä käytetään pienoiskaivinkonetta, jollaisen voi vuokrata konevuokraamosta. Varsinkin isoja terasseja rakennettaessa se sekä helpottaa että nopeuttaa työtä merkittävästi lapiolla kaivamiseen verrattuna.

Kun kaivinkone on tehnyt raskaimman työn, kaivanto on viimeisteltävä lapiolla. Kuopasta ei tarvitse tulla täysin tasainen, mutta siihen ei saa jäädä liian suuria epätasaisuuksia. Terassista tulee siis 3 x 3 metrin kokoinen, ja kun sora on kaivettu pois, mitataan, että kuoppa on sopivan kokoinen.

Sivun pituus voi olla yli 3 metriä, mutta jos se on pienempi, on kaivettava lisää. Kun kuoppa on halutun laajuinen, tarkistetaan vielä, että se on tarpeeksi syvä. Kuopan tarkoitus on olla n. 20 cm syvä kuten tässä. Sitten merkitään terassin reunat terästolpilla ja linjalangalla.

Jos terassi tulee talon viereen, työ aloitetaan talonpuoleisesta reunasta. Talon sijainti näkyy tässä punaisella. Tolpat isketään paikalleen, kumpikin omalle puolelleen, ja niiden väliin pingotetaan lanka.

Ensimmäiseen tolppaan merkitään linjalangan korkeus niin, että se vastaa talon sokkelia johon lisätään yksi senttimetri. Näin saadaan noppakivipinnan korkeus.

Kosteusvahinkojen välttämiseksi terassin ja alimman tiilen välillä on oltava myös vähintään 10-15 cm väliä.. Tolppien välille pingotetaan linjalanka vesivaa'an avulla niin, että se tulee täysin vaakasuoraan. Näin varmistetaan, että molemmat reunat tulevat samalle korkeudelle.

Kun etummainen lanka on kohdallaan, kiinnitetään takimmainen lanka niin, että se kulkee etummaisen langan suuntaisesti. Tähän tarvitaan apulainen pitelemään mittanauhaa.

Linjalangasta mitataan 3 metriä, ja siihen isketään merkiksi tolppa. Kun tolppa on isketty paikalleen, tarkistetaan, ettei se ole liikahtanut maahan iskettäessä. Sama tehdään toisella puolella. Kannattaa aina tarkistaa kahteen kertaan, että mitat ovat oikein. Näin säästyy monelta harmilta eikä työ mene hukkaan.

Seuraavaksi merkitään vielä yksi piste suunnilleen etummaisen langan keskeltä ja lyödään maahan vielä yksi tolppa merkin kohdalle. Sitten mitataan toistaiseksi etäisyys takimmaiseen linjaankaan – tässä 3,3 metriä, joka merkitään paikalleen. Sen jälkeen sama etäisyys mitataan toiselle puolelle.

Pisteiden välinen etäisyys mitataan, keskipiste merkitään, ja merkin kohdalle lyödään tolppa. Keskellä olevien tolppien välinen viiva on nyt kohtisuorassa sekä etummaiseen että takimmaiseen linjalankaan nähden.

Seuraavaksi tämä viiva tarvitsee vain siirtää kummallekin sivulle niin, että muodostuu suorakulmainen neliö. Keskilangan ja tolpan etäisyys mitataan, tässä se on sopivasti 150 cm, joten samaa tolppaa voidaan käyttää jatkossakin. Sama etäisyys merkitään etummaiseenkin lankaan, ja siihen kohtaan lyödään tolppa.

Kannattaa huomioida, että lankaan tehty merkintä tulee tolpan reunan tasalle. Näin langan voi kiristää täsmälleen merkin kohdalle. Tolppien välille pingotettava lanka vastaa nyt terassin toista reunaa. Oikeat mitat tarkistetaan taas kahteen kertaan. Sitten sama tehdään toiselle puolelle täsmälleen samalla tavalla.

Kun viimeinen lanka on pingotettu ja tarkistettu, mitataan terassin lävistäjät. Lävistäjien on oltava yhtä pitkät. Tässä ne ovatkin, ja terassin pohja on täysin suorakulmainen. Seuraavaksi määritetään terassin kaato.

Aluksi etummainen ja takimmainen lanka asetetaan samalle korkeudelle vesivaa'an avulla. Siitä mitataan 6 cm alaspäin, johon tehdään merkki liidulla. Mitta vastaa 2 prosentin kaltevuutta, joka on vähimmäismäärä käytettäessä noppakiviä.

Sekä sivulanka että takimmainen lanka siirretään nyt merkin tasalle. Sama tehdään toiselle puolelle niin, että terassi laskeutuu tasaisesti koko leveydeltä. Kun ulkomitat ja kaato on merkitty, merkitään kaksi ulointa kiviriviä eli kehys.

Kahden noppakiven ja niiden välisen sauman leveys on yhteensä 21 cm, joten on asetettava kaksi tolppaa etummaisen langan suuntaisesti 21 cm päähän siitä.

Kuoppaan lisätään nyt hiekkaa niin, että se ulottuu sopivasti reunan tasalle. Koko kuoppaa ei tarvitse täyttää kerralla, koska noppakiven pinta on sen verran epätasainen, että tarkkaa määrää on vaikea arvioida.

    Lisää samasta aiheesta Terassi