Lasiseinät

Lasielementeillä voi suojata katetun terassin tuulelta ja säilyttää se silti valoisana tai käyttää niitä myös muissa kohteissa, kuten ulkorakennusten seinissä tai tuulensuojana seinustalla.

Johdanto

Lasituksen tarkoituksena on toimia katetussa terassissa tuulensuojana. Lasitukset sijoitetaan kattoa kannat- televien tolppien väliin. Annetut mitat on sovitettu juuri tämän artikkelin terassiin, mutta toteutustapaa voi mainiosti sovel-taa moniin eri kohteisiin.

Aukon mitat muodostuvat tässä terassin-lattian ja seinäpalkin alareunan välises-tä etäisyydestä ja kantavien tolppien si-säreunojen etäisyydestä.

Lasitimme terassin molemmat sivut. Kos-ka kyseessä ovat isot ja vaikeasti käsitel-tävät kehykset, päädyimme valmista-maan kumpaankin lasiosaan kaksi yhtä suurta moduulia, jotka on huomattavasti helpompi asentaa paikoilleen yksitellen. Kokosimme moduulit sivu sivua vasten ennen lasin asentamista. Moduulien mi-tat sovitetaan niin, että lasien ympärille tulee 0,5-1 cm ilmarako kaikkialle. Teim-me sen toisaalta siksi, että kehyksiä ei asenneta liian tiukoiksi ja toisaalta siksi, että voimme säätäa ja korjata pieniä epä-tarkkuuksia työn edetessä.

Huomioi turvallisuus lasia valitessasi

Tarvitsimme terassiimme lasitusta ”vain” tuulensuojaksi, joten yksinkertainen lasi oli meille ihan riittävä. Voit periaatteessa käyttää tavallista neljän millin ikkunalasia. Käytännössä sitä ei kuitenkaan kannata tehdä, koska lattiaan asti ulottuvien ikku-noiden vaara rikkoutua on liian suuri, var-sinkin jos talossasi asuu pieniä lapsia. Tä-män vuoksi mekin valitsimme ikkunaosiin neljän millin karkaistua lasia.

Karkaistu lasi on kuusi kertaa vahvem-paa kuin tavallinen ikkunalasi. Voidaan siis sanoa, että neljän millin karkaistu lasi vas-taa vahvuudeltaan 24 millin ”tavallista” lasia. Särkyessään karkaistu lasi menee pieniksi palasiksi ilman teräviä reunoja, kun taas tavallinen lasi särkyy teräväsär-mäisiksi paloiksi.

Tavallinen 4 mm:n lasi maksaa noin 42 € per m2. Karkaistun lasin hinta on noin kak-sinkertainen. Lasien tulee olla 5 mm lasi-tettavia aukkoja pienemmät.

Kuinka lasi särkyy?

Kokeilimme lasin särkymistä molemmilla lasetyypeillä. Lasien takaosat peitettiin läpinäkyvällä tarrafoliolla, jotta sirpaleet eivät lentelisi ympäriinsä. Ja sitten löimme.

Tavallinen ikkunalasi Tavallisesta neljän millin ikkunalasista irtoili sen rikkoutuessa neulanteräviä lasinsiruja. Haavoittumisvaara on suuri.

Karkaistu lasi Isku hajotti karkaistun lasin pieniksi nelikulmaisiksi palasiksi. Pirstaleiden reunat ovat terävät ja voivat aiheuttaa naarmuja, mutta eivät leikkaa.

Ohjeet

01
Ensin sahataan listat 4 Vaihe

1

Kaikki moduulikehyksen listat sahataan pituuteen. Katkaisusaha on kätevä, koska sillä voi sahata sekä kohtisuoraan että jiiriin. Hyvin varustetulla katkaisusahalla voi myös valmistaa liitosten urat.

2

Kuvan katkaisusaha voidaan ruuvista säätää toivottuun sahaussyvyyteen, jolloin terä leikkaa sivulistoihin (A) tarkalleen senttimetrin syvyyteen.

3

Poikkipienojen (C) urat merkitään kul-malla. Sahaa merkinnän sisäpuolelle useita uria. Jotta leikkauksiin tulisi oikea syvyys, työnnetään listaa hieman eteenpäin apulistalla, jos terää ei saa vedettyä kokonaan taakse. Poista ylimääräinen puu taltalla.

4

Kehyksien kaikkien ala- ja yläkarmilisto-jen (B) päädyt uritetaan saman periaatteen mukaisesti. Leikkauksen jälkeen ylimääräinen puu poistetaan taltalla, jotta kulmaliitoksien paikoista tulee juuri sopivat.

02
Kehys kootaan sisätiloissa 9 Vaihe

1

Alakarmin listan (B) ja poikkipienan (C) sisäpuolelle kiinnitetään kehyksen sisäpituuden pituiset 21 x 27 mm:n listat (D). Listat sijoitetaan alakarmin listan ja poikkipienan keskelle ja kiinnitetään liimalla ja 5 x 40 mm:n ruuveilla.

2

Ala- ja yläkarmien listat (B) sekä sivu-listat (A) kootaan kehykseksi. Kulmaliitokset painetaan tiukasti paikoilleen ja kiinnitetään liimalla ja 5 x 60 mm:n ruuveilla. Ala- ja ylä-karmien listoihin esiporataan 4 mm:n reiät.

3

Poikkipienat (C) painetaan uriin ja kiinnitetään liimalla ja 5 x 60 mm:n ruuveilla. Huomaa lista (D) alimman poikkipienan alapuolella. Tarkista kulmalla ja tuumamitalla.

4

Kaksi pientä listankappaletta (E) sovitetaan listojen D väliin, jolloin alakarmin sisäpuolelle muodostuu ”kehys”.

5

Alakarmi suljetaan 25 x 125 mm:n paneeli-laudoilla (N), tässä lehtikuusta. Ylimmän laudan urospontti ja alimman naaraspontti sahataan pois, jotta rako saadaan linjaan talossa jo olevien alakarmien kanssa.

6

Lehtikuusilaudat hiotaan ja kiinnitetään listoihin D ja E 5 x 40 mm:n ruostumattomilla ruuveilla. Alue ja lehtikuusilaudat käsitellään pohjustusöljyllä ennen asentamista.

7

Alakarmin alue suljetaan molemmista päistä. Laudat ovat samanlaiset kehyksen molemmin puolin. Muista, että naaraspontin (uran) tulee olla alaspäin.

8

Katkaisusahalla sahataan huulloksen muodostavat 15 x 43 mm:n listat sekä kaikki lasilistat. Katkaisusahalla saa leikattua tarkkoja jiirileikkauksia erinomaisesti.

9

Listat F, G ja H sovitetaan pituuteen ja sahataan jiiriin. Ne kiinnitetään molempien ruutujen sisäpuolelle 35 mm:n päähän etu-reunasta, jolloin ne ovat 8 mm takareunan ulkopuolella. Alakarmilistat J, K ja M sovitetaan pituuteen ja sahataan jiiriin. Osat käsitellään pohjustusöljyllä ja peittävällä puunsuojalla.

03
Kehys asennetaan paikalleen 8 Vaihe

1

Maalatut ikkunamoduulit ovat valmiit asennettavaksi.

2

Moduulit kootaan sivu sivua vasten ja koko ikkunaosa viedään vaateriin ja pysty-suoraan. Mahdolliset vinoumat korjataan pienillä palikoilla ja kiiloilla. Yläosaan, sivuille ja alaosaan muodostuu 0,5-1 cm:n rako. Osat kootaan 5 x 40 ja 5 x 60 mm:n ruuveilla.

3

Ikkunan huulloksen reuna tiivistetään 2 x 5 mm:n kumisella, itsekiinnittyvällä ikkunatiivisteellä. Tiivisteiden tarkoituksena ei ole eristää, vaan ehkäistä häiritsevää ääntä tuulisella säällä.

4

Ikkunalasit asetetaan huulloksiin. Lasit asettuvat paikoilleen tiivisteitä vasten juuri sopivasti, kun mittaukset on tehty oikein ja osat ovat pystysuorassa.

5

Laseja pitävät paikoillaan lasilistat, jotka varustetaan 2 x 5 mm:n ikkunatiivisteellä. Tiivisteet laitetaan paikoilleen listojen sahauksen, pohjustuksen ja maalauksen jälkeen. Kuvan lista sahataan 45 asteeseen molemmilta sivuilta ja sijoitetaan päälle.

6

Alakarmilista on sovitettu pituuteen siten, että se vastaa ikkunan huulloksen leveyttä. Lista on sahattu suorakulmaiseksi kaikilta sivuilta. Se on paksumpi kuin ylä-karmin ja sivujen lasilistat ja ulottuu sentin poikkipienojen ja alakarmin yli (tippareunaksi).

7

Molempien sivujen lasilistat sahataan 45 asteen kulmaan ylimpää lasilistaa vasten. Ne sovitetaan alakarmiin, jolloin alakarmilistaan muodostuu 6-7 mm:n väli. Kaikki lasilistat kiinnitetään galvanoiduilla niiteillä.

8

Lasiosien ja tolppien välisen ylimmän palkin välinen aukko suljetaan 15-21 mm:n listoilla molemmilta puolilta. Listat maalataan ennen paikalleen asentamista ja kiinnite-tään ikkunan puitteiden sivuihin galvanoiduilla niiteillä. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka hyvin moduulin alakarmit ja poikkipienat ovat tasapainossa talon muiden ikkunaosien kanssa.

Materiaalit

YHTEEN IKKUNAMODUULIIN (92,5 x 162 cm)

21 x 68 mm höylättyä mäntyä:
• 2 sivua á 159,8 cm (A)
• 2 ala-/yläkarmia á 92,5 cm (B)
• 2 poikkipienaa á 90,3 cm (C)

21 x 27 mm höylättyä mäntyä:
• 2 listaa á 88,3 cm (D)
• 2 listaa á 14,6 cm (E)

15 x 43 mm höylättyä mäntyä:
• 4 huulloslistaa á 88,3 cm (F)
• 2 huulloslistaa á 65,2 cm (G)
• 2 huulloslistaa á 68,4 cm (H)

15 x 33 mm lasilistaa alakarmiin:
• 2 kpl á 88,3 cm (J)

15 x 21 m lasilistaa (leikataan alakarmin listaan sopivaksi):
• 2 kpl á 68,4 cm (K)
• 2 kpl á 65,2 cm (M)
• 2 kpl á 88,3 cm (L)

25 x 125 mm paneelilautoja (esim. lehtikuusta):
• 4 kpl á 88,3 cm (N), sovitetaan korkeuteen, pontataan

4 mm karkaistua ikkunalasia:
• 1 kpl 64,7 x 83,3 cm
• 1 kpl 67,9 x 83,3 cm

Lisäksi:
• 2 x 5 mm itsekiinnittyvää ikkunatiivistenauhaa,13 metriä
• 5 x 40 mm ruuveja
• 5 x 60 mm ruuveja
• PU-liimaa
• Galvanoituja niittejä
• Pohjustusöljyä
• Peittävää puunsuojaa

Piirustus

Näin valmistat kehykset

Helposti tekisi mieli jakaa kehys kahteen yhtä suureen ikkunaosaan, mutta siitä olisi tässä tapauksessa seurannut se, että poikkipienat eivät olisi linjassa talon ik-kunapienojen kanssa. Tämän vuoksi pää-dyimme valmistamaan osat erikokoisiksi. Vaakalistojen (C) korkeutta mitatessa pi-tää muistaa jättää 5 cm ”ilmaa” lattian ja kehyksen alareunan väliin.

Moduulikehyksetvalmistetaan 21 x 68 mm:n höylätystä männystä (A ja B). Kulmaliitokset vahvistetaan lapaliitoksella ja vaakalista (C) kiinnitetään kehyksen sisäreunassa olevaan loveen.

Kaikki lasilistat (J, K ja L) sovitetaan pituuteen

ja sahataan 45 asteen kulmaan. Kootut moduulikehykset ja kaikki lasilistat käsitellään pohjustusöljyllä ja peittävällä puunsuojalla ennen paikoilleen asentamista.

Ikkunan huullos ilman jyrsintää

Ikkunan huullos koostuu 15 x 43 mm:n listoista (F, G ja H), jotka kiinnitetään kehyksen sivujen sisä-puolelle. Listat sahataan 45 asteeseen, jolloin kulma-liitokset sopivat kohdilleen.

Näin valmistat kehykset

Alakarmi valmistetaan 25 x 125 mm:n paneelilaudoista (N), jotka kiinnitetään molemmilta puolilta listoilla D ja E. Lautojen väli sovitettiin linjaan päädyssä olevien lasiosien kanssa. Alakarmin ja paneelilautojen alue käsitellään kahdesti pohjustusöljyllä ennen sulkemista.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Terassi