Uutta puuta pintaan

Riippuu monesta eri tekijästä, onko talon ulkoverhoilu uusittava 20 vuoden kuluttua vai kestääkö se monta sukupolvea. Tärkeintä on pitää puu kuivana ja sallia sen eläminen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
30 €/m2

Johdanto

Puutalon päätyverhoilun elämä oli jo ensimmäisestä päivästä alkaen tuomittu lyhyeksi ja ankaraksi kamppailuksi lahoamista vastaan. Jokaisesta sadekuurosta pääsi vettä rakenteisiin, ja jo ensimmäinen kuiva viikko sai puun kutistumaan, jolloin sadat naulat alkoivat irtoilla ja repiä puun kuituja.

Tässä oli perimmäinen syy sille, että verhoilu oli uusittava; toki monia muitakin hyviä syitä löytyy kohentaa puu-verhoilua. Puu sinänsä on kauttaaltaan sahattu, koottu ja kiinnitetty hyvän rakennustavan mukaan. Esimerkin pääty osoittaa etelään, ja auringon paahtavat säteet ja toistuvat kuivien ja märkien päivien vaihtelut ovat lisänneet naulojen jatkuvaa hiertoa. Rimat ja laudat ovat halkeilleet, pinta on rapautunut ja sisäpinnat ovat altistuneet hyvin nopeasti sienille ja laholle.

Nyt työt tehdään yksityiskohtia myöten huolellisesti, jotta pääty kestää - jos ei ikuisuutta, niin 1-3 sukupolvea. Ikkunat reunustetaan listoin, muut seinät ovat kestäneet elämää paremmin ja saavat jäädä silleen. Virheet korjaa-malla varmistetaan, että puu saa elää vapaasti leveyssuun-nassa ilmankosteuden vaihteluiden mukaan ja vesi valuu nopeasti pois. Näin päädylle taataan pitkä ja kaunis elämä.

Ohjeet

01
Eristys ja tuulensuoja 7 Vaihe

Ensin puretaan päätyseinän ulkolaudoi-tus: listat, ikkunoiden ympärystä ja koko lautaverhoilu.

Jos laudat olisivat olleet paremmassa kunnossa, rimojen poisto olisi riittänyt siistin pinnan aikaansaamiseksi.

Koska pääty joka tapauksessa verhoil-laan uusiksi, tilaisuus käytetään hyväksi ja lisätään eristystä 50 mm:llä sekä asennetaan uusi, tiivis tuulensuojakerros. Vanhat tuulensuojalevyt jätetään aloil-leen, ne antavat lisäsuojaa.

Ulkopuolinen lisäeristys lyhentää räystäitä, ja ikkunat ja ovet uppoavat syvemmälle julkisivuun. Tämä huomioi-daan syvennyksiin asennettavilla listoil-la (R) ja leveämmillä ikkunalaudoilla (K).

1

Ensin puretaan ja poistetaan vanha puuverhoilu ja ovien ja ikkunoiden listat ja laudat. Työvälineinä on iso sorkkarauta ja painava vasara. Lisäeristeiden vuoksi ovien ja ikkunoiden ympärys on uusittava niin, että karmien sivuista tulee täysin tiiviit.

2

Koolaus tehdään uusiksi, jotta uusi verhoilu saadaan siihen kiinni. Aloita alareunan vaakarimoista (B). Jos seinä on hyvin vino tai kaareva, viritä kulmasta kulmaan naru ja oikaise rimat korokepaloilla.

3

Kun seuraava vaakarima (B) on kiinnitetty, sen annetaan levätä parin 59 cm korkean pystyriman päällä. Rimat ovat 1 cm eristettä lyhyempiä. Rimojen päätyihin on ensin kiinnitetty kulmaraudat, jotta rimat saadaan helposti paikoilleen.

4

Eristeet (D) työnnetään paikoilleen, kun koolaus on valmis ikkunoiden ja ovien ympärillä. Hukkapaloja syntyy vähän, sillä vaakarimojen (B) välinen etäisyys on mitoitettu eristeiden kokoon. Muista hansikkaat ja hengityssuojain.

5

Tuulensuojalevyt (E) asetetaan eristeiden päälle. Ne voi kiinnittää huopanauloilla tai hakasilla, mutta nopeim-min ne saa kiinni sinkilävasaralla: lyö sinkilä-vasaralla riman päällä olevaan levykohtaan, niin sinkilä kiinnittyy puurimaan.

6

Tuulensuojalevyjen pystysaumat teipataan kiinni 10 cm:n limityksellä. Jos kaksi kaistaletta yhdistyy suoraan vaakariman kohdalla, päällikerroksen voi puristaa kiinni, sillä se saadaan tiiviiksi seuraavassa vaiheessa.

7

Tuuletusrimat (F) ruuvataan levy-jen päälle, keskelle alla olevia rimoja (B). Rimat on kiinnitettävä kunnolla vähin-tään 40 cm välein ruuveilla, pelkät hakaset eivät riitä. Laita rimojen päälle tuuletus-rimat myös ikkunoiden ympärillä.

02
Ulkoverhoilu 5 Vaihe

Koska vanha puuverhoilu jää muilla sei-nillä näkyviin, uusi puuverhoilu tehdään samaan malliin kuin vanha: käytetään leveitä lautoja, joiden välit katetaan kapeilla rimoilla.

Laudat ja rimat on pohjustettu ja maalattu hyvissä ajoin etukäteen. Jos laudat maalaa vasta kun verhoilu on tehty, voi olla varma, että rimojen taakse lautojen pintaan ilmestyy maalaamatto-mia kaistaleita, kun puu kuivuu.

Lautojen täytyy voida elää leveys-suunnassa, kun ilmankosteus vaihtelee. Tämä onnistuu, kun käytetään kapeita rimoja. Esimerkissä jokaiseen tuuletus-rimaan ruuvataan vain yksi ruuvi leveitä lautoja ja kapeita rimoja kiinnitettäessä.

Uusi pääty näyttää upealta ja on vanhaa paremmin suojattu lahoa vastaan.

1

Tuuletusrimoihin (F) tehdään merk-kiviivat lautoja (G) varten: yksi ylä- ja yksi alarimaan. Työ sujuu nopeasti, kun viiva vedetään mittalistaan (M) tehdyn, lautaa ja 1-1,5 cm leveää rakoa vastaavan merkinnän avulla. Viivat siirretään tuuletusrimaan.

2

Maalatut laudat (G) ruuvataan kiinni tuuletusrimoihin (F). Pidä lautaa merkkiviivaa vasten ja kiinnitä se ruuvilla tuuletusrimaan. Lautojen yläreuna on sahattu tarkasti ikkunan tai katon linjaan. Alareunat on jätetty ylipitkiksi.

3

Merkitse rimojen (H) paikat. Apu-na käytetään kahdesta listasta tehtyä palaa, joka kootaan kulmaan: ohut lista, joka mahtuu rakoon ja 2 cm paksu lista (P), jonka oikea reuna vastaa rimojen reunaa. Tee merkit ylös, alas ja keskelle.

4

Nyt rimat (H) saa nopeasti kiinni. Pidä rimaa merkkiviivaa vasten ja kiin-nitä se yhdellä ruuvilla kaikkiin tuuletus-rimoihin (F) lautojen (G) välisestä raosta. Käytä kärjestään itseporautuvia ruuveja, niin et joudu esiporaamaan.

5

Lopuksi verhoilun alareuna siistitään pyörösahalla. Sekä laudat että rimat on jätetty hieman ylipitkiksi, ja nyt ne on helppo lyhentää oikeaan mittaan ohjauskiskon ja pyörösahan avulla. Alareuna sahataan viistoon.

Materiaalit

• Rimoja (B ja C), 50 x 50 mm, mäntyä
• 50 mm eristettä (D), 60 x 90 cm
• Tuulensuojalevyt (E) ja teippiä
• Tuuletusrimat (F), 25 x 50 mm, mäntyä
• Aluslaudoitus (G), 25 x 200 mm, mäntyä
• Rimat (H), 25 x 50 mm, mäntyä
• Sinkitty peltiprofiili (J) ikkunan päälle
• Ikkunapelti (K)

Lisäksi:
• 5 x 60 mm ruuveja (ulkokäyttöön)
• 5 x 80 mm ruuveja (ulkokäyttöön)
• Sinkilöitä/hakasia
• Puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

1 vko esimerkin päätyseinään + maalaus- ja kuivumisaika

Hinta

Noin 30 €/seinäneliömetri

Vaikeusaste

Jokainen vaihe on yksinkertainen, mutta jotta lopputulos olisi toimiva ja hieno, yksityiskohdat edellyttävät tarkkuutta.

Piirustus

Näin yksinkertainen uuden julkisivuverhoilun rakenne on. Yksityiskohdista kerrotaan kuudessa alareunan laatikossa.

Kun talon ulkoverhoilu uusitaan, vanhat laudat voi jättää alle, jos ne ovat kunnossa ja niin tiiviit, että tuuli ei pääse uusien eristeiden alle. Esimerkin laudat olivat kuitenkin pahoin vaurioituneet.

Verhoilu tehdään leveistä vuorauslaudoista ja kapeista rimoista, mutta ohje on mallista riippumatta aina sama: puun pitää saada elää ja pysyä kuivana.

Vinkit & niksit

Yksityiskohdat pidentävät eloa

Vanhan päätyseinän suurin virhe on se, että kaikki laudat on naulattu kahdella tai useammalla naulalla laudan poikkisuuntaan, joten lauta ei voi elää leveyssuunnassa, kuten puutekee ilmankosteuden vaihdellessa. Lautaan syntyy jännitettä, joka voi halkaista puun.

Toinen ratkaiseva virhe on se, että vesi pääsee pinnan alle, josta se imeytyy nopeasti ja haihtuu hitaasti. Tällöin laholle ja sienikasvustolle syntyy mahdollisuus vaurioittaa puuta.

Uusi pääty näyttää upealta ja on vanhaa paremmin suojattu lahoa vastaan.

1. Anna puun elää leveydessä

1. VIRHE: Sekä aluslaudat (G) että kapeat rimat (H) halkeavat, sillä ne on kiinnitetty liian monella naulalla. Joka kerta, kun puu vetäytyy kokoon kuivalla ilmalla, naulat vastustavat liikettä. Rimat on naulattu kiinni aluslautoihin virheellisesti.

RATKAISU: Rimat (H) kiinnitetään yksittäisillä ruuveilla, jotka ohjataan laudoituksen (G) välistä alla oleviin tuuletusrimoihin (B) kiinni. Laudat (G) kiinnitetään vain yksittäisillä ruu-veilla, laudat pysyvät muutenkin paikoillaan rimoituksen alla.

2. Estä veden pääsy alareunaan

2. VIRHE: Sekä laudat (G) että rimat (H) on sahattu alareunasta suoraan, ja ne ovat sokkelissa kiinni. Kaikki sadevesi, joka valuu päätyä pitkin alas, työntyy puun sisään ja kerääntyy halkeamiin niin, että päätypuu pääsee imemään vettä ja lahoamaan.

RATKAISU: Laudoista ja rimoista tehdään niin lyhyet, että ne jäävät irti sokkelista. Päädyt sahataan viistoon niin, että vesi valuu niiden etureu-nasta alas. Näin vesi ei pääse voimak-kaasti imevään päätypuuhun, johon sivellään lisäksi puunsuoja-aine.

3. Jatka vain ilmaraolla

3. VIRHE: Jos lauta (G) ei ole ollut tarpeeksi pitkä, kaksi lautaa on sahattu suoraan toistensa jatkoksi. Tämä jatkostapa houkuttelee sadeve-den tehokkasti halkeamiin, joissa se imeytyy salamannopeasti puun päätyyn ja haihtuu hitaasti pois.

RATKAISU: Parasta olisi välttää kokonaan pitkien lautojen jatkamista pystysuunnassa. Jos pitkiä lautoja ei saa, laudat on sahattava viistoon ja niiden väliin on jätettävä vähintään 5-10 mm rako. Päädyt pohjustetaan ja puusuojataan ennen kiinnitystä.

4. Parempi vaakajuoksu

4. VIRHE: Jotta on voitu käyttää halpoja lyhyempiä lautoja, pääty on katkaistu korkeussuunnassa vaaka-palkilla, joka koostuu kolmesta lau-dasta (C). Tämä on tehty täysin väärin, sillä nyt sadevesi pääsee syvälle listo-jen (H) ja lautojen (G) alle.

RATKAISU: Parasta olisi välttää kokonaan vaakapalkkia löytämällä tarpeeksi pitkät laudat. Jos vaaka-palkkia tarvitaan, se varustetaan Z-muotoisella alumiiniprof ililla (J), joka johtaa veden varmasti vaakalau-dan (X) ja peitelistojen (H) yli ja ulos.

5. Oikein ikkunoiden päällä

5. VIRHE: Ikkunoiden yläpuolella olevan vuorilaudan (N) päällä on vaakapuulista (V), joka on lähes täysin laho. Alas valuva sadevesi jää listalle ja kulkeutuu siitä pääty-verhoiluun ja vuorilautojen taakse, josta se tihkuu karmiin (U).

RATKAISU: Vuorilaudat katetaan tämän sijaan Z-mallisella alumiiniprof ililla (J). Koska ikkunat ovat lisäeristyksen vuoksi nyt aiempaa syvemmällä julkisivussa, vuorilaudat ja karmi (U) on yhdistettävä sopivan-levyisellä listalla (R).

6. Oikein ikkunan alla

6. VIRHE: Ikkunoiden alareunassa puuosat on koottu avonaisin raoin ja vaakapinnoin, joten vesi pääsee vuorilautojen taakse ja sieltä edelleen rakenteiden sisään.

RATKAISU: Z-mallinen ikkunapelti (K) johtaa veden varmasti vuorilau-tojen (N) yli. Ikkunapenkki kiinnitetään karmiin ja saumamassaan rihlatuilla alumiininauloilla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …