Pientalo on aikapommi!

Talollisen elämä on jatkuvaa taistelua aikaa vastaan, sillä kaikki rakenteet vanhenevat vääjäämättä. Jotkin rakenteet kestävät sata vuotta, mutta osa olisi pitänyt jo korjata. Jos et ole valpas, pommi voi räjähtää käsiin.

Tik tak, tik tak.

Jos kuuntelet tarkasti, voit kuulla kellojen tikittävän joka puolella kotiasi. Lähtölaskenta alkoi jo kauan ennen kuin muutit taloon, eivätkä kellot pysähdy koskaan. Talosi jokainen osa lähestyy loppuaan.

Jotkut talon osat ovat paremmassa kunnossa kuin toiset. Tiiliseinillä on vielä ainakin sata vuotta elin-aikaa, mutta ikkunat ovat kriittisemmässä tilassa. Ne kestävät enää neljästä vuodesta kuuteen kuukau-teen. Teknisen tilan ennuste on kaikkein huonoin: lämmitys kattila räjähtää käsiin minä hetkenä hyvänsä!

Kuulostaa jännittävältä tietokonepeliltä, mutta on arkipäivää jokaiselle talonomistajalle.

Ympäristöministeriö ja kuntotarkastusfirmat ovat laatineet yksityiskohtaisia aikatauluja siitä, kuinka monta vuotta rakennuksen eri osa kestävät. Taulukot kertovat esimerkiksi tiiliseinän, puuikkunoiden tai lämmityskattilan jäljellä olevat käyttövuodet.

Taulukot muistuttavat asukkaita siitä, että rakennus rapistuu käsiin, ellei sitä huolleta kunnolla. Parhaassa tapauksessa taulukot myös säästävät rahaa, sillä ne muistuttavat korjaus tarpeesta ennen kuin remontit tulevat todella kalliiksi. Taulukot myös pakottavat valmistautumaan edessä odottaviin remontteihin.

Paniikkiin ei ole mitään syytä. Talo pysyy kunnossa, jos pidät silmällä tikittäviä pommeja ja nollaat ne, kun näyttö alkaa vilkuttaa punaista.

Pommit voivat olla pieniä ja helppoja purkaa. Esimerkiksi ikkunat pitää maalata ennen kuin ne lahoavat. Pommit voivat olla myös vaikeita ja isotöisiä. Tiiliseinän saumat pitää joskus korjata, ja kattotiilet on vaihdettava, ennen kuin talo kärsii pahoista kos-teusvahingoista.

Joskus pelkkä kellon seuraaminen riittää. Esimerkiksi öljykattila kestää tietyn määrän vuosia. Aluksi kattilan huoltoon kannattaa kiinnittää huomiota, mutta jossain vaiheessa sen korjaaminen ei enää hyö-dytä. Uuteen lämmitysjärjestelmään kannattaa kerätä rahaa jo ennen kuin vanha hajoaa.

Ole kaukonäköinen

Talon järkevä huoltaminen vaatii taitoa ja tasapai-noilua. Uudisrakentamisessa on tärkeää, että talon vaikeimmin korjattavat rakenteet kestävät pisimpään ja helposti korjattavat rakenteet voidaan tarvittaessa uusia. Samanlaista priorisointia kannattaa harjoittaa myös talon kunnostamisessa.

Jos ulkovuoraus on kohtuullisessa kunnossa, kärsineet laudat kannattaa vaihtaa uusiin ja maalata koko talo kahteen kertaan. Osittainen korjaus ja uusi maali-kerros pidentävät laudoituksen elinikää ja palauttavat aikapommin kellon lähelle nollaa.

Jos ikkunan karmi on lahonnut, koko ikkuna kannattaa vaihtaa uuteen, sillä uudet ikkunat säästävät energiaa.

Maksa laina pois ennen talon purkamista

Kaikkiin pieniin ja isoihin korjauksiin ei ole valmista ohjetta. Insinöörit ovat toki laskeneet käyttöajan esimerkiksi parkettilattialle, mutta parketti kuluu eri taloissa eri vauhtia. Lattia kannattaa yleensä korjata itse, koska ammattilaisten palkkaaminen pieniin töi-hin tulee suhteellisen kalliiksi.

Tärkeintä on tiedostaa, että talon joka osa lähestyy viimeistä käyttöpäiväänsä. Sekin pitää hyväksyä, että talolle käy lopulta kuin öljykattilalle. Jokainen talo tulee joskus siihen pisteeseen, ettei sen korjaaminen enää kannata. Joskus talon purkaminen ja uuden rakentaminen on halvempaa ja järkevämpää kuin vanhan korjaaminen.

Talo ei välttämättä rapistu purkukuntoon sinun omistuksessasi, mutta siihenkin kannattaa varautua. Asuntovelka kannattaa maksaa pois hyvissä ajoin ennen talon viimeistä käyttöpäivää.

Tyypillinen 80-luvun talo

Olemme laatineet ajatusleikin: Selvitämme, miten 32 vuotta on nakertanut tyypillisen 80-luvun talon eri osia. Totuus on, että monet rakenteet lähestyvät loppuaan kovaa vauhtia. Rapistumisen vauhtiin voi kuitenkin vaikuttaa huollolla, käytöllä ja korjauksilla.

Tyypillinen 80-luvun talo

Rakenteiden odotettu elinikä

Taulukoiden luvut ovat arvioita rakennuksen eri osien odotetusta käyttöiästä.

Suomen ympäristöministeriön, omakotitaloliiton ja kunto tarkastusfirmojen käyttämät taulukot kertovat rakennuk sen eri osien teknisen käyttöiän. Tekninen käyttöikä on teoreettinen, kokemukseen ja tietoon perustuva aika, joka ei ota huomioon kiinteistön ominaispiirteitä tai asumisen aiheuttamaa kulutusta. Oikeassa elämässä rakenteiden käyttöikään vaikuttavat kuitenkin monet muut asiat kuten sääolosuhteet, mekaaninen rasitus ja kunnossapito.

Taulukot ovat erinomainen apu talon omistajalle, joka haluaa asua talossaan mahdollisimman kauan. Taulukoita voi etsiä verkosta esimerkiksi osoitteesta omakotiliitto.fi. Omakotitalon huoltokirja niminen opas kertoo rakentei den tekniset käyttöiät ja antaa suosituksia eri rakenteiden korjaus, huolto ja uusimisaikatauluista.

Kun rakennukseen vaihdetaan katto, kannattaa uusi aluskate valita huolella. Aluskatteen pitäisi kestää yhtä pitkään kuin katemateriaalin.

ALUSKATE

Nykyaikaset aluskatteet kestävät yhtä pitkään kuin niiden päälle tarkoitetut katteet. Toisin oli ennen. Vielä 1990-luvulla aluskatteena saatettiin käyttää kaikkein halvinta rakennusmuovia. Vanhojen aluskatteiden kestävyydestä on vaikea sanoa mitään varmaa, mutta uusien aluskatteiden käyttöiäksi oletetaan katteen käyttöikää.

LÄPIVIENNIT JA VESIKOURUT

Ilmastointien läpiviennit ja vesikourut kestävät yleensä kymmeniä vuosia, mutta ovat alttiita vaurioille. Raskas lumi saattaa irrottaa läpiviennin liitoksen katosta, ja täynnä lehtiä olevat vesikourut voivat haljeta pakkasessa. Kaikkia katolla olevia rakenteita ja niiden osia kannattaa pitää silmällä erityisen tarkasti. Kattorakenteiden vaihtaminen on halpaa siihen verrattuna, millaisia vahinkoja vuotava katto aiheuttaa.

KATE

Kate on katon ja koko rakennuksen päällimmäinen kerros, joten siihen pääsee helposti käsiksi. Kate voi olla joko halpa ja lyhytikäinen tai kallis ja kestävä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että katolla on usein vaikea tehdä jopa pieniä korjauksia. Katteen vaihtamiseen tarvitaan yleensä telineet, ja koko talo on vaihtamisen aikana pelkän aluskatteen varassa. Kallilla ja kestävällä katteella on puolensa, sillä kattoa ei kannata uusia joka muodin mukaan.

ULKOSEINÄT

Ulkovuorauksen käyttöikä riippuu materiaalista. Mineriittilevyt ovat halpoja, mutta kestävät vain vähän aikaa muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Puu ja tiilet kestävät pitempään, mutta vaativat huoltoa. Ulkovuoraus pitää maalata säännöllisesti, ja lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Tiiliseinä kestää ainakin sata vuotta, mutta saumoja pitää paikata silloin tällöin. Alla olevaan taulukkoon on listattu joidenkin seinämateriaalien tyypilliset käyttöiät.

OVET JA IKKUNAT

Korkealaatuiset ikkunat kestävät käytännössä ikuisesti, jos niistä huolehditaan kunnolla. Vanhoja ikkunoita vaihdetaan nykyään uusiin, vaikka ne olisivat vielä ihan hyvässä kunnossa, sillä uudet energiansäästölasit pienentävät sähkölaskua. Myös ovien lämpöarvot ovat parantuneet viime vuosina.

PUTKET JA PATTERIT

Käyttövesiputket, lämmitysputket ja viemärit pitäisi vaihtaa uusiin ennen viimeistä käyttöpäivää. Jos putket ehtivät ruostua puhki, ne saattavat aiheuttaa todella vaikeita ja kalliita vesivahinkoja. Jotkut putket voi myös sukittaa, jolloin koko putkistoa ei ole pakko uusia. Myös viemärit voi pinnoittaa uusiksi sisäpuolelta.

KATTOIKKUNAT

Kattoikkunoiden valmistajat ovat harvassa, eikä erilaisia ikkunatyyppejä ole paljon. Hyvälle pohjalle rakennettu kattoikkuna vaatiin usein vain vähän huoltoa.

LATTIAT

Lattian pintamateriaalin käyttöikä riippuu hyvin paljon talon asukkaista. Esimerkiksi koirat tai kenkien pohjassa kantautuva vesi pilaavat hyvänkin parketin pinnan nopeasti. Lattian muut rakenteet ovat hyvin suojassa, ja niiden vauriot johtuvat usein vesivahingoista tai rakennusvirheistä.

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Talo