Ulkoseinän eristäminen

Rakentajakoulun tässä osassa tehdään lisäeristys vanhaan puutaloon. Ammattilainen poistaa vanhan ulkoverhouksen ja eristeet ja tekee tilaa lisäeristeille. Samalla taloon tehdään uusi ulkoverhous.

Ennen eristämistä on tutustuttava eristämistä koskeviin suosituksiin. Seinissä eristeiden paksuus tulisi olla 250 mm. Tätä puutaloa on rakennettu moneen otteeseen, ja esimerkiksi tällä seinällä ensimmäiset kaksi metriä ovat melkein uusia, kun taas loppuosa on vanhempaa tekoa.

Siksi tällä kertaa uusitaan vain oikeanpuoleinen osa. Ammattilainen poistaa aluksi vanhat verhouslaudat. Uuden ja vanhan seinän rajakohdassa uudet verhouslaudat tulevat osittain vanhojen päälle, ja siksi pyörösahan ohjauskisko asetetaan niin, että se tulee suoraan pystysuoran tolpan kohdalle.

Kisko kiinnitetään parilla ruuvilla ja samalla tarkistetaan, että se tulee varmasti suoraan. Sähkökaapille jätetään tilaa, koska sähkökaappia ei saa itse ruveta siirtämään.

Se on jätettävä paikallisen sähköyhtiön tehtäväksi. Sahatun kohdan oikealla puolella olevat laudat voi nyt poistaa. Lautoja aletaan nyt irrottaa talosta vasaralla ja sorkkaraudalla.Monet laudat ovat sen verran lahoja, että ne on helppo poistaa.

Ikkunat ovat myös melko huonossa kunnossa ja melkein hajoavat, kun niitä yrittää poistaa. Siksi ammattilainen irrottaa ikkunaruudun isoilla imukupeilla. Myös ikkunan ympärillä olevat listat ja naulat pitää poistaa, mikä sujuu helposti sorkkaraudan avulla.

Ikkunankarmi sahataan puukkosahalla, mutta tolppa jätetään. Kun karmi on sahattu, loput on helppo irrottaa. Kun ulkoverhouksen uloimmat laudat on poistettu, poistetaan vanhat eristeet.

Eriste ei saisi joutua suoraan kosketukseen ihon kanssa, sillä mineraalivilla voi aiheuttaa kutinaa ja ärsytystä. Eristeet pannaan saman tien jätesäkkiin, joka viedään myöhemmin kierrätykseen. Eristeitä ei saa panna muiden materiaalien sekaan.

Kun puolet verhouslaudoista on irrotettu, käy ilmi, että talon alimmainen runkopalkki on lahonnut lähes kokonaan, ja se pitää vaihtaa, ennen kuin töitä voi jatkaa. Runkopalkki poistetaan sorkkaraudalla ja vasaralla. Lattialautojen läpi työntyvät naulat katkaistaan puukkosahalla.

Osa palkista on edelleen niin kovaa, ettei sitä voi poistaa sorkkaraudalla vaan siinäkin on käytettävä puukkosahaa. Palkin perustusten päällä olevaa osaa ei poisteta, koska seinä on edelleen sen varassa.

Sen sijaan ulompi puolisko poistetaan taltalla. Seuraavaksi on otettava mitat uutta runkopalkkia varten. Se tehdään 2 x 4 -tuumaisesta tolpasta Palkin päihin tehdään lovet, niin että se sopii muuhun kehikkoon. Mitat merkitään nivelmitalla, ja palkkia sahataan pyörösahalla sahauksen kohdalta oikeaan syvyyteen.

Sen jälkeen sahataan useita uria en osaan palkkia, joka veistetään pois. Puu koputellaan kevyesti irti vasaralla, ja viimeiset epätasaisuudet poistetaan taltalla. Runkopalkki on valmis asetettavaksi paikalleen.

Se koputellaan hieman sisemmäksi oikealta puolelta, ja sitten sen sivuun kiinnitetään tukilauta parilla 100-millisellä ruuvilla. Seuraavaksi palkki koputellaan paikalleen toiselta puolelta, ja tukilauta estää palkkia irtoamasta toisesta päästä.

Runkopalkki on kohtalaisen helppo asettaa paikalleen reunoilta, mutta keskellä se korvaa sen osan entisestä runkopalkista, joka edelleen kannattelee seinää, ja siksi sillä kohtaa on iskettävä kovempaa.

Kun palkki on samalla tasolla rungon muiden palkkien kanssa, se ruuvataan kiinni 100-millisillä ruuveilla. Koko seinä on painunut hieman, joten runkopalkkia pitää kohottaa 1-2 senttimetriä, jotta se tulee aivan talon rakenteen tasalle. Siksi palkkia kohotetaan ilmatyynykiilalla, ennen kuin se ruuvataan kiinni.

Sitten tarvitaan 14 millimetrin korkuinen palikka, joka asetetaan palkin alle ilmatyynyn tilalle. Kun palikka on leikattu sopivan kokoiseksi katkaisu- ja jiirisahalla, ilmatyyny poistetaan ja palikka naputellaan paikalleen.

Palkkia pitää nostaa hieman myös keskeltä, ja palkkia kohotetaan aluksi puukiilalla, ja sitten palikka koputellaan sen alle koputellaan. Palikan ulos työntyvä osa poistetaan puukkosahalla. Lopuksi palkki kohotetaan oikealta puolelta samalla tavalla.

Kaikki lattialaudat ruuvataan kiinni uuteen runkopalkkiin ennen purkutöiden jatkamista. Laudat sahataan sähkökaapin ympäriltä puukkosahalla. Sahan terä käännetään niin, että se sahaa johdosta poispäin. Näin varmistetaan, ettei saha vahingossa tkaise johtoa.

Nyt vanha ulkoverhous ja eristeet on poistettu. Ennen eristämistä seinää pitää hieman vahvistaa kahdella 2 x 4 tuuman tolpalla ikkunan molemmin puolin. Tolppaa pidetään seinää vasten, ja siihen merkitään suoraan, mihin kohtaan tulee vaakasuoria lautoja.

Myös niiden syvyys merkitään tolppaan. Kun merkinnät on tehty, tolppa sahataan oikean muotoiseksi pistosahalla. Tolpan keskellä sahataan vain poikittaisia merkintöjä pitkin. Pitkittäin ei tarvitse sahata, ellei sillä kohtaa ole oksia, sillä loven tekeminen sujuu paljon nopeammin vasaralla.

Tolpan voi nyt kiinnittää 100-millisillä ruuveilla ylhäältä ja alhaalta sekä 60-millisillä ruuveilla vaakasuoriin palkkeihin. Sitten merkitään toinen tolppa samalla tavalla.

Toisen merkinnän kohdalla on oksa, joten sitä ei voi lyödä vasaralla, vaan aukko on sahattava koko matkalta. Kun tolppa on oikean muotoinen, se asetetaan seinälle.Aluksi tarkistetaan, että tolppa on pystysuorassa. Sitten tarkistetaan pitkällä laudalla, että pystytolpat tulevat samalle tasolle.

Tolppa on kunnolla paikallaan ja sen voi ruuvata kiinni samalla tavoin kuin ensimmäisen tolpan. Ensimmäinen työpäivä alkaa olla pulkassa, ja on aika suojata seinä pressulla siltä varalta, että yöllä sataa.

Pressun kiinnittäminen käy helpoimmin ruuvaamalla lauta pressun päältä kiinni seinään. Seuraavan päivän aluksi poistetaan vanha ikkuna. Itse ikkuna poistetaan nostamalla. Sen jälkeen ikkunankarmi ruuvataan irti ja poistetaan seinästä.

Uusi ikkuna on erikokoinen. Siksi pystysuorien tolppien väliin kiinnitetään kaksi vaakasuoraa palkkia. Jos ikkuna vaihdetaan matalampaan, kuten tässä, on oltava tarkkana, että uusikin ikkuna tulee sellaiselle korkeudelle, että siitä näkee ulos kumartumatta.

Siksi uuden ikkunan yläreuna tulee aina samalle korkeudelle kuin entinen, mutta alareuna tulee ylemmäksi. Nyt ikkuna asetetaan paikalleen. Kummallekin puolelle asetetaan palikka, ja ikkunankarmi nostetaan niiden päälle.

Karmin pitäisi ulottua vajaat 2 senttimetriä tolppien ulkopuolelle, jotta se tulee verhouslautojen tasalle. Kun karmi on paikallaan, se kiilataan kiinni ylhäältä molemmilta puolilta ilmatyynykiiloilla.

Ikkuna kiinnitetään nyt pystytolppiin molemmilta puolilta kahdella karmiruuvilla.Ikkunankarmiin porataan valmiiksi reiät, niin ettei se vahingoitu ruuvattaessa karmiruuveja. Ruuvit tulevat karmin sisään, niin etteivät ne näy, kun ikkunat ovat kiinni.

Kun karmi on kiinnitetty, ikkunan voi kiinnittää paikalleen. Seinää vahvistetaan ikkunan alta vielä yhdellä tolpalla. Tolppa asetetaan seinää vasten, ja vaakasuoraan lautaan merkitään, mistä kohtaa on leikattava pois.

Lautaa leikataan pistosahalla, ja tolppa koputellaan paikalleen vasaralla. Sitten se ruuvataan kiinni muutamalla 100-millisellä ruuvilla alhaalta ja ylhäältä, ja keskeltä kahdella ruuvilla, niin että kummallakin puolelle tulee yksi. Seinää vahvistetaan myös ikkunan yläpuolelta.

Tolppaan on leikattu samanlaiset lovet kuin kahdessa ensimmäisessä tolpassa.Kun tolpat on paikallaan, voidaan aloittaa eristäminen. Esimerkistä poiketen eristeenä käytetään päällekkäin kahta 125-millistä mineraalivillalevyä, mutta ne asetetaan samalla tavalla.

Tähän voi käyttää yhtä hyvin myös lasivillaa. Eristettäessä on huolehdittava siitä, että eristeitä tulee koko seinälle. Ammattilainen mittaa aluksi pystytolppien välisen etäisyyden.

Sitten leveys merkitään eristematon ylä- ja alareunaan, ja matot leikataan oikean levyisiksi.Sitten eristeet asetetaan saman tien paikalleen – eristeet kannattaa leikata pari senttiä tolppien väliä leveämmäksi.

Näin matot ovat hieman kireällä, jolloin niitä on helpompi käsitellä. Tolpanvälien mittaamisen sijaan mattoja voi myös pidellä seinää vasten ja merkitä leikkauskohdat suoraan niihin. Ylös ei mahdu eristeitä seinästä esiintyöntyvän laudan takia.

Siksi eristeeseen leikataan pieni lovi, jotta se mahtuu paikalleen ilman että se puristuu kasaan. Mineraalivilla toimii niin, että mitä enemmän se on painunut kasaan, sitä vähemmän villassa on ilmaa, ja sitä huonommin se eristää lämpöä.

Siksi on tärkeää, että eristeet asetellaan huolellisesti paikalleen. Jos tiellä on esimerkiksi pystysuora lauta, eristemattoon on helppo leikata pieni lovi, niin ettei se puristu kasaan.

LUE LISÄÄ: 5 tapaa lisätä eristettä ulkopuolelle

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Talo