Siirreltävä verstas

Loimme verstaan työkalutaulun, jonka voit ottaa mukaasi sinne, missä sitä tarvitaan. Saat työkalut myös nopsasti takaisin verstaan seinälle, kun palaat niiden kanssa kotiin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
250 euroa

Taulu ripustetaan vaunuun, jossa on samanlaiset viistolistat kuin verstaallakin.

Johdanto

Ajatus hyvin organisoidusta verstaasta, jossa ruuvitaltat, pihdit ja lenkkiavaimet riippuvat hyvässä järjestyksessä, on useimmille meistä vain etäinen haave. Ajatus ei kohtaa arkitodellisuutta, sillä työkaluja tulee jatkuvasti käytettyä kaikkialla: katolla, keittiön altaan alla, mökillä, vanhempien luona ja uudessa lastenhuoneessa.

Ota verstas mökille mukaan

Tämän työkalutaulun avulla voit tavoittaa unelmasi: se on jaettu pieniin kenttiin työkaluperheittäin, jolloin voit valita niistä juuri tiettyyn tehtävään tarvitsemasi välineet ja ottaa taulun mukaan työmaalle. Jos aiot asentaa mökille uuden altaan, nappaat autoon mukaan LVIS-työkalut sisältävän taulun. Kun palaat kotiin, kaikki pihdit ovat jälleen valmiiksi oikeilla paikoillaan.

Hyvä työkalutaulu tarjoaa monta etua sekä verstas- että mökkikäytössä: tarvittava lenkkiavain löytyy helposti, ja työkalut ovat suojassa iskuilta ja naarmuilta. Taulua täydentävät sähkötyökalulaatikko, irralliset työkalut ja vaunu, johon taulut ja laatikot voi ripustaa.

Kuljetusvarmuus

Tarvitaan hieman lisätyötä, jotta työkalut riippuvat varmasti ja vaurioitumatta, kun työkalutaulu kuljetetaan työmaalle. Hieman mielikuvitusta käyttäen voit yksinkertaisilla keinoilla ja tarvikkeilla - magneettilukosta tarrateippiin - kuljettaa taulua turvallisesti. Tässä muutama idea heti aluksi.

Ohjeet

01
Näin rakennat taulun 4 Vaihe

Työkalutauluun mahtuu 6 osiota, joiden luku-määrää ja muotoa voit vapaasti muuttaa niin, että ne sopivat omaan seinääsi ja työkaluil-lesi. Taulu rakennetaan 15 mm:n koivu- ja kuusiviilua sisältävästä sekavanerista, joka on noin puolet halvempaa kuin koivuvaneri ja lähes yhtä hyvänäköistä. Osioissa on kahvat, joten ne on helppo nostaa ripustuksestaan. Ripustukseen riittävät viistot listat. Jos et ra-kenna vaunua, voit asentaa alareunaan listan, joka pitää taulun pystysuorassa. Kiinnitä taulu kulje tus ta varten ylä- ja alareunasta.

1

Sahaa ripustuslistat (B ja C) 15 mm:n vanerista. Jaa 9 cm le-veät kaistaleet pituussuun nassa 45°:n viiistoviillolla. Tämä on hel-poin tehdä pöytäpyörösahalla.

2

Tee tauluihin (A) kaavan avulla merkinnät ripus-tus listoja (B) varten ohjuria (X) apuna käyttäen. Se on koottu puupalikasta ja kovalevypalasta. Työ sujuu nopeasti ja tarkasti.

3

Kiinnitä kantolistat (B) liimalla ja 3,5 x 25 mm:n ruu-veilla. Käännä terävä reuna alas -päin ja taulusta poispäin, jotta se voi tarttua seinään kiinnitettä-vään lis taan (C)..

4

Työstä taulun molem-piin sivuihin kanto-kahvat. Valmista jälleen "ohjuri", jonka läpi voit porata kah vo jen reiät, niin saat kaikista kahvoista yhdenmukaiset.

02
Näin rakennat laatikon 4 Vaihe

Kuutta työkalutaulua täydennetään kolmella laatikolla, jotka on varattu niille esineille, joita on hankala ripustaa: lisäakuille, latureille, porasarjoille jne. Laatikot integroidaan osaksi taulua, ja ne ripustetaan kolmeen alimpaan tauluun samalla tavalla kuin taulut ripuste­ taan seinään ja vaunuun. Laatikot rakenne­ taan 12 mm:n vanerista ja kumpaankin sivuun jyrsitään hyvät, isot kahvat. Jotta pienet tarvikkeet pysyisivät järjestyksessä, laati­ koissa on väliseinät, jotka liukuvat 14 mm:n jyrsityssä urassa.

1

Laatikon päätyjen (D) kahvat jyrsitään 22 mm:n urajyrsinterällä. Koska kahvoja työstetään yhteensä 6, kannat­ taa valmistaa hyvä jyrsinkaava, jonka avulla kahvoista saadaan siistit ja yhdenmukaiset.

2

Väliseinille (G) jyrsitään urat laatikon pohjaan (F) ja sivuihin (E) yhdellä kertaa. Kiristä pohja ja sivut tiiviisti yhteen ja jyrsi 6 mm syvät urat 14 mm:n urajyrsinterällä.

VINKKI: Sijoita urat vapaasti väliseinäpaikkojesi mukaan.

3

Kokoa laatikko liimalla ja 3 x 30 mm:n ruuveil­ la. Esiporaa 3 mm:n poralla ja käytä upotusterää, jotta ruu vien kannat eivät jää esiin. Piilota ruuvit tarvitt. puutasoitteella.

VINKKI: Purista osat puristimil­ la yhteen, ennen kuin ruuvaat.

4

Kiinnitä kantokahvat (H) liimalla ja ruuveilla laatikon takasivuun ja asenna vastaavat seinälistat (J) taului­ hin (A). Käytä 3,5 x 25 mm:n ruuveja. Sahaa ripustuslista viistoon samaan tapaan kuin tauluissa.

03
Näin rakennat vaunun 4 Vaihe

Vaunu rakennetaan 15 mm:n edullisesta sekavanerista. Vaunussa on kuljetuspyöräl­ linen pohjalevy ja seinä, jossa on tilaa kahdelle pienelle tauluille. Ne ripustetaan viistolistoille kuten seinässäkin, ja vaunun seinälistat asennetaan samalle etäisyydelle kuin seinässäkin. Seinä sijaitsee keskellä pohja levyä, jotta laatikot voivat riippua juuri ja juuri pohjalevyn sisäpuolella. Kaksi päätytaulua jäykistävät vaunun rakennetta, ja viistot viillot helpottavat taulujen kahvoihin tarttumista.

1

Kiinnitä seinä (L) pohjaan (K) ja ota mitat neljää pyö rää varten. Seinä kiinnite­ tään liimalla ja 4 x 40 mm:n ruu­ veilla. Pyörät kiinnitetään vasta lopuksi, mutta otam me jo nyt mitat pyörien pult tien reikiä var­ ten. Ne porataan 6 mm:n poralla.

2

Seinälistat (M) kiinnite­ tään seinään (L) ) 3 x 2,5 mm:n ruuveilla ja liimalla. Alin asennetaan tiiviisti vaununpoh­ jaa vasten, jotta taulut voidaan irrottaa niiden osumatta vaunulaatikkoon, ylimmäinen oikaistaan tämän mukaan.

3

Kiinnitä päädyt (N) liimalla ja 3,5 x 25 mm:n ruuveilla. Varmista, että seinä seisoo pystysuorassa pohjalla ja päädyt myötäilevät pohjan pintaa ja seinän yläreunaa. Kiinnitä pyörät 6 x 25 mm:n lukkopulteilla ja ­muttereilla.

4

Kokoa laatikot ja ripus­ ta ne. Laatikko pysyy al ­ haal la kahden he lan avul la. Vau­ nun yläreunaan lai tetaan kolme 8 mm:n tappia laa ti kon ohjaa­ miseksi paikal leen. Laita laatik­ ko paikalleen ja poraa poikittain pohjan läpi reunaan.

Materiaalit

3 laatikkoa väliseinillä

12 mm:n sekavaneria
• 6 päätyosaa (D) á 16,8 x 20 cm
• 6 sivua (E) á 18 x 60 cm
• 3 pohjaa (F) á 20 x 60 cm
• 6 väliseinää (G) á 17,4 x 21 cm

15 mm:n sekavaneria
• 6 kantolistaa (H) á 59 cm
• 6 seinälistaa (J) á 59 cm
H ja J sahataan 7 cm leveistä kaistaleista (tai kuten tauluissa)
• Liimaa ja ruuveja

Laatikollinen kuljetusvaunu

15 mm:n sekavaneria
• 1 pohja (K), 60 x 62 cm
• 1 seinä (L), 55 x 62 cm
• 4 seinälistaa (M) á 59 cm. Leikataan 9 cm leveistä kaistaleista (tai kuten tauluissa)

12 mm:n sekavaneria
• 2 päätyä (N) á 30 x 56,6 cm
• 2 päätyosaa (P) á 10 x 17,6 cm
• 2 sivua (R) á 10 x 64,4 cm
• 1 pohja (S), 20 x 64,4 cm

Lisäksi
• 2 kuljetuspyörää, Ø 75 mm
• 2 jarrull. kääntöpyörää, Ø 75 mm
• 16 lukkopulttia, 6 x 25 mm
• 16 lukkomutteria, 6 mm
• 2 lukitushelaa
• Liimaa, ruuveja ja tappeja

6 taulua

15 mm:n sekavaneria
• 6 taulua (A) á 50 x 60 mm
• 12 kantolistaa (B) á 59 cm
• 4 seinälistaa (C) á 183 cm
Kantolistat (B) ja seinälistat (C) leikataan 9 cm:n kaistaleista, jotka halkaistaan 45°:n viisteellä pituussuunnassa.

Lisäksi
• 12 silmukkakahvaa, korkeus 128 mm
• Puusepänliimaa, 3,5 x 25 mm ruuveja ja tulppia seinäripustusta varten.

Vie aikaa

3-4 päivää

Hinta

Noin 250 € näillä materiaaleilla tehtynä. Mdf- tai lastu levyt tulevat edullisemmiksi.

Vaikeusaste

Yksinkertainen tehtävä, joka vaatii hyviä työkaluja. Asen-na ripus tus listat tarkasti.

Piirustus

Siirreltävä työkalutaulu

Työkalutaulu koostuu 6 pienemmästä taulusta, jotka ripustetaan seinään viistoreunaisten listojen avulla. Samaa tekniik kaa käytetään laatikoihin ja vaunuun, joissa taulujen ja laatikoiden paikkoja voi siirrellä. Näitä ei toki ole pakko rakentaa - työkaluvaunusta voi iloita myös ilman niitä.

Siirreltävä työkalutaulu

Taulut ripustetaan työntä-mällä kantolistat (B) seinä-listojen (C) päälle niin, että viistoreunat tarttuvat toisiinsa. Ylimmän ja alim-man taulurivin väliin pitää jättää vähintään 2 cm, koska alim man taulun irrottaminen alim man taulun irrottaminen vaatii 1,5 cm tilaa.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Verstas