16 helppoa ideaa monikäyttöistä verstasta varten

Verstailla käytetään enemmän sähkötyökaluja kuin koskaan.Lisäksi usein on tarvetta työskennellä myös etäämmällä verstaasta.Tässä 16 hyvää ideaa nykyaikaista, monikäyttöistä verstasta varten.

Sähkötyökalut on pakattu laatikoihin, joista ne saa helposti esille.

1: Pyöräkuljetin levyjä ja tolppia varten

Yksin työskenneltäessä on hankala selvitä isoista levyistä ja järeistä tolpista. Jos rakennat tämän pie-nen pyörällisen kuljettimen, selviät helpommalla. Voit kiinnittää levyt ja tolpat ruuvipuristimilla, jol-loin ne on helppo vetää tai työntää pyörien päällä sinne, missä niitä tarvitaan.

Isoja kumipyöriä myydään monissa rakennustar-vikeliikkeissä. Valitse tarpeeksi isot pyörät, jotta apuvälineesi ei juutu kiinni, kun kuljetat sitä soralla, hiekalla tai ruoholla. Varmista myös, että putki sopii pyörän akseliin, sillä putken pitää olla tiukasti kiinni. Sama koskee kierretankoa. Putki saa jatkua hieman pyörän navan yli, jotta pyörä pyörii vapaasti, kun aluslevy ja mutteri on asennettu paikoilleen.

Isopyöräisellä apu-välineellä voi kuljet-taa isojakin levyjä, myös sora-alustalla.

1

Sahaa putki kahtia. Osat työntyvät ulkosivuilla pari milliä pyörän napojen yli.

2

Asenna aluslevyt ja ”lukitse” pyörät itse-lukittuvilla muttereilla.

3

Liimaa ja kiinnitä alusta (B) ja sivu (C) 5 x 50 mm ruuveilla.

2: Valitse oikea kaapelikela

Tavallista jatkojohtokelaa ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Jos työs-kentelet ulkona, osta oikea, paksu-johtoinen kaapelikela.

Vedä kaapeli aina kokonaan kelasta ulos, myös silloin, kun tarvit-set vain pari metriä johtoa. Johto voi nimittäin lämmetä paljon, jos se on kytketty tehokkaaseen sähkö-työkaluun, eikä johtoa ole rullattu kokonaan ulos.

Kuvan kaapelikelassa on paksu, pyöreä johto, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Se kestää jopa 2990 W. Jos johtoa ei ole kelattu au-ki, voit kuormittaa sitä vain 1000 W.

3: Suojaa teräviä työkaluja

Talttojen, jyrsinterien ja sahojen hienot terät ovat hyvin herkkiä, ja niiden tehokkuus perustuu niiden terävyyteen. Tämän vuoksi niitä ei saisi koskaan säilyt-tää työkalupakissa irrallaan. Kuvassa on hyvä kotelo vii-delle terävälle taltalle. Jokainen terä on suojattu pienellä muovihatulla. Näin myös kotelo ja sormet pysy-vät turvassa (terän lisäksi), kun kaivat tarvitsemaasi terävää työkalua esille työkalupakistasi.

4: Rakenna omat kuljetuslaatikot

Näiden laatikoiden avulla isket kaksi kärpästä yhdellä kertaa: saat tavarat verstaalla järjestyk-seen, ja välineet on valmiiksi pakattu, kun lähdet töihin kesä-mökille tai tuttavasi luokse.

Sovita laatikoiden korkeus sähkötyökalujesi mukaan, mutta pidä laatikoiden leveys ja pituus samana. Tällöin ne voi pinota. Jokainen laatikko rakennetaan niin, että siihen mahtuu yksi tai kaksi sähkötyökalua tar-vikkeineen, esim. pistosaha ja terät tai yläjyrsin ja jyrsinterät.

Rakensimme laatikot 9 mm vanerista. Ohuempaa materiaa-lia ei kannata käyttää.

Laatikoissa on kädensija-aukot mutta ei kansia.

Laatikot voi pinota verstaalla, ja niitä on helppo kuljettaa.

1

Päädyt sahataan ja niihin pora-taan 25 mm reiät kahva-aukoille. Sahaa reikien väli pistosahalla.

2

Sivut kootaan liimalla ja sinkilöillä. Nyt sinkilä-pistoolista on paljon apua.

3

Listoihin jyrsitään 1 mm huullos, joiden avulla laatikot on helppo pinota.

4

Listat sijoittuvat 15 mm laatikon alareunan alapuolelle. Ne liimataan ja naulataan kiinni.

5

Pohja liimataan ja naulataan listoihin kiinni. Se vakauttaa laatikkoa.

5: Suojaa itseäsi

Sähköhöylä, yläjyrsin, katkaisu-/jiirisaha ja monet muut sähkötyökalut pitävät niin kovaa ääntä, että ennen moottorin käynnistämistä olisi hyvä suojau-tua kuulosuojaimin. Kuulosuojaimet eivät saisi sijaita kovin kaukana, jotta saat ne nopeasti käyttöön.

Jos suojaimet löytyvät samasta työkalupakista kuin suojalasit, hansikkaat ja hengityssuojain, ne on helppo ottaa mukaan myös työmaalle.

6: Pyörien päälle

Vankkoja irtopyöriä saa melko kohtuulli-seen hintaan, myös lukittavia malleja. Jos asennat työpöytäsi alle pyörät, voit hel-posti siirrellä työpöytää paikasta toiseen verstaalla. Pöytä on helppo ja nopea siirtää myös toiselle työmaalle.

7: Käytä vyötä

Älä enää pistä ruuveja suuhusi tai ota työkaluja kainaloon, kun ryhdyt työs-kentelemään ulkona ja alat kiivetä esim. katolle. Jos varustaudut työkaluvyöllä, saat molemmat kädet käyttöön ja voit pidellä tikkaista kiinni. Vyö on kätevä, ja vältyt kiipeämästä tikkaita ylös ja alas. Mieti työprosessisi läpi, ennen kuin täytät työkaluvyön taskut.

8: Työskentele turvallisesti

Kaksi pihatuolia tai puutarhapöytä eivät korvaa työpöy-tää, kun töitä teh-dään ulkona. Lopputuloksesta tulee siistimpi ja tar-kempi, jos kappaleet on kiinnitetty vakaasti kiinni puristimilla. Kahden van-kan pukin ja työpöy-dän avulla voit työs-kennellä kunnollisen pöydän ääressä oikealla korkeudella.

9: Johdot kuriin

Verstaalla johdot kannattaa ripustaa katosta, koska lattialla lojuvat irtojohdot voi-vat aiheuttaa monia onnettomuuksia. Näin voi tapahtua myös ulkona, mutta ei yhtä helposti. Valmistimme puisen tukivarren 21 x 21 mm listasta ja vanerista. Sen saa pienillä puristimilla pöytään kiinni. Sen voi myös kätevästi irrottaa ja siir-tää muuhun kohtaan.

Kattokoukku

10: Työpöytä peräkärryyn

Tämä idea on esitelty aikaisemminkin, mutta se on niin mainio, että halusimme sen mukaan tähän koosteeseen. Tarvitaan peräkärry, joka seisoo vakaasti. Sitä on helppo siirtää paikasta toiseen. Jos sen reunaa vasten kiinnittää levyn, työ-pöydän saa sopivalle korkeudelle.

Sekä pöytälevyn että tukijalan voi valmistaa terassilaudoista. Kun asennat neljä lautaa vierek-käin ja jätät ilmaa lautojen väliin, saat noin 54,5 cm leveän työpöydän.

Pöytälevyn alle asennettavat listat sijoitetaan vähintään 2,5 cm uloimman laudan reunan sisä-puolelle. Näin pöytälevy lepää myös peräkärryn takalevyn päällä, jolloin pöytä on vieläkin vakaampi. Kahden pystytuen etäisyys sovitetaan peräkärryn leveyden mukaan.

Jos peräkärry on kiinnitetty vetokoukkuun, ei tukijalkoja tarvita.

Kahden tukijalan avulla työpöydästä saa hyvin vakaan. Jaloissa on kannat, jotta jalat eivät uppoa alustaan.

1

Vain tukijalan yläosa kiinnitetään peräkärryn takalevyyn. Esiporaa reiät 13 mm puuporalla.

2

Peräkärryn sisäpuolelle kiinnitetään aluslevyt, ennen kuin siipimutterit kiristetään.

11: Työasema jiiri-/katkaisusahalle

Jos sinulla ei ole katkaisu-/ jiirisahallesi työasemaa, voit nopeasti rakentaa sellaisen itse. Jos käytät alumiinitikkaita ”pöytänä” ja laitat tikkaat kahden pukin päälle, voit asettaa sahan esim. 22 mm vanerilevyn päälle. Levyn tulee olla niin iso, että koko sahan alusta pysyy vakaasti paikallaan. Aseta levyn alle kaksi lista-palaa, jotta levy ei liu’u tik-kaiden sivukiskojen väliin.

Paksu puupalkki toimii tukena laudoille ja listoille, jotta ne saa-daan vaateriin sahauksen ajaksi. Palkki kiinnitetään puristimilla.

12: Koukku tikkaisiin

Kun työskentelet tikkailla, purkit tai säh-kötyökalu on mukava saada ripustettua koukkuun. Näin voit keskittyä pitämään tikkaista kiinni. Kuvan koukku on Hultaforsin Wibe. Koukut maksavat noin 15 €.

13: Käytä nokkakärryjä

Monet sähkötyökalut myydään nykyään kovissa salkuissa. Usean salkun kantaminen yhtä aikaa on kuitenkin hankalaa. Jos tarvitaan monia koneita, nokkakärryistä on apua. Niitä voi käyttää myös moneen muuhun asiaan verstaalla, eivätkä ne maksa mahdottomia.

14: Valmis saumaamaan

Saumauspistoolia, patruunoita, lastoja yms. tarvitaan usein yhtä aikaa ja lähes aina verstaan ulkopuolella. Älä anna työkalujen täyttää hyllyjä tai työkalutauluasi, vaan pidä ne yhteen kerättynä laatikossa. Näin ne ovat aina valmiina työkeikalle.

15: Käytä ohjainkiskoa

Kun käytät pyörä- tai upotussahaa, saat tarkimman viillon, jos kuljetat sahaa kiskoa pitkin. Jos et omista pitkää ohjainkis-koa, voit tehdä sellaisen. Tässä olemme valmistaneet ohjaimen kahdesta 6 mm vaneripa-lasta. Kapea kappale, joka ohjaa sahan pohjalevyä, liimataan ja kiinnitetään hakasilla, eikä se saa olla korkeampi kuin etäi-syys pohjalevyn alareunasta sa-han moottorin alareunaan. Kun ohjainkisko on sahattu oikeaan mittaan, niin sen reuna sijoite-taan sahattaessa merkkiviivalle.

16: Levy poratelineelle

Kiinteät koneet kannattaa asentaa levyille, jotta ne eivät vie verstaalla pöytäti-laa ja niitä on helppo siirtää. Tällaisia laitteita voivat olla esim. ruuvipenkki ja porate-line. Kun työskentelet ulkona, kiinnitä työkalut työpenkkiin muovi-kiilojen väliin. Kuvan porate-line on asennettu 21 mm paksulle vanerilevylle. Kun työpenkin muovikiiloja kiristetään, porateline saa-daan kiinnitettyä vakaasti ja tukevasti paikallaan.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Verstas