Tarkista talosi myrskyn jälkeen

Vaikka sinusta tuntuu, että talosi selvisi myrskystä ehjänä, paikat kannattaa tarkistaa huolellisesti.

Kasvihuoneet kuuluvat usein kotivakuutuksen piiriin.

Kun myrsky on laatunut eikä tuuli enää paukuta kattoa, koko talo kannattaa tarkistaa mahdollisten vaurioiden varalta. Tarkistuskierros kannattaa tehdä jo senkin takia, että mahdolliset vauriot voidaan korvata kotivakuutuksesta.

Tavallinen kotivakuutus kattaa myrskytuhot

Tavalliset kotivakuutukset korvaavat yleensä myrskyjen tekemät vahingot. Vakuutuksissa on kuitenkin eroja. Joissakin maksamisen ehtona voi olla tietty tuulilukema tai sademäärä. Ellei vakuutuksessa ole tarkkaa mainintaa myrskyn määritelmästä, vakuutus korvaa myös sellaisten sääilmiöiden aiheuttamat vahingot, jotka eivät täytä virallista myrskyn meterologista määritelmää, mutta joista puhutaan yleisesti myrskynä.

Kotivakuutus on tärkein, mutta ei kata kaikkea

Tavallinen kotivakuutus kattaa vain sellaiset rakennuksille ja irtaimistolle aiheutuvat tuhot, jotka on mainittu vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Jotkut piharakennelmat kuten kylpypalju tai laituri eivät välttämättä kuulu vakuutuksen piiriin. Laaja kotivakuutus voi korvata esimerkiksi salamaniskun särkemän television, jota tavallinen vakuutus ei kata.

Omat vakuutusehdot ja vakuutuskirja ja etenkin niiden pieni präntti kannattaa lukea huolella.

Pieni vaurio kasvaa helposti isoksi

Talo kannattaa tarkistaa myrskyn jäljiltä myös siksi, että vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Pieni vahinko kasvaa helposti isoksi viimeistään seuraavassa myrskyssä.

Pahimmat paikat

Savupiippu, katto, vesikourut ja syöksytorvet voivat kärsiä myrskyssä. Tarkista, etteivät kattotiilet tai -pellit ole irronneet ja että savupiippu, rännit ja syöksytorvet ovat pysyneet oikeilla paikoillaan.
Lisäksi kannattaa tarkistaa antenni ja kaikki ulkorakennukset. Etenkin kasvihuoneen ja viherhuoneen isot lasipinnat saattavat mennä rikki kovalla tuulella.