Pienen pihan ratkaisut

Aidatulla pikkupihalla ei ole tilaa tavalliselle vajalle. Seuraavilla ohjeilla voi rakentaa sopivat pienvajat tavaroille, jotka halutaan piiloon tai suojaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
220 euroa

Johdanto

Kaikki rivitalossa asuvat tuntevat ongelman: talon takapiha on niin pieni, että sinne ei millään mahdu tavallista pihavajaa. Kun tarvitaan lapiota, ruohonleikkuria tai pihatyökaluja, ne on tuotava huoneiston läpi etupihan varastosta tai kierrettävä koko rivitalo.

Nyt ongelmaan on tarjolla ratkaisu. Ohjeet osoittavat, miten voi rakentaa kaksi erillistä pienvajaa tai komeroa. Erikoisuutena on, että vajaan talletettavat pihatyökalut ja tarvikkeet mitataan ennen vajan rakentamista. Tämän jälkeen vajat rakennetaan mittojen mukaan.

Tällä pihalla tarvittiin vaja grilliä varten ja toinen vaja ruohonleikkurille ja parille klaffituolille.

Näiden vajojen kattomateriaaliksi valittiin sinkkilevyt, sillä talossa oli sinkkiset vesikourut, tuuletusritilät ja peitelistat. Näin vajat sopivat hyvin ympäristön ilmeeseen.

Nyt ruohon-leikkurilla ja klaffituoleilla on katto suojanaan.

Ohjeet

01
Rakenna kulmatolpat 3 Vaihe

Vajan koko sovitetaan pallo-grillin mittojen mukaan. Sen ulkohalkaisija on 85 cm. Rakennamme siis vajan, jonka oviaukko on 90 cm. Korkeus on sama kuin aidan, tässä tapauksessa 168 cm.

Perinteisten kulmatolppien sijasta valmistamme kulmat kahdesta erikokoisesta puutavarasta: 25 x 100 mm ja 25 x 75 mm. Jälkimmäiset sahataan 25 x 150 mm lau-doista. Tolppien ulkomitoiksi tulee näin 100 x 100.

1

25 x 75 mm:n kulma-laudat (A2 ja B2) työstetään halkaisemalla 25 x 150 mm:n laudat pituussuunnassa.

2

Käytä katkaisu-/jiirisahassa stopparia, kun sahaat laudat pituuteen. Jätä kulmatolppien laudat pari senttimetriä ylipitkiksi, jotta niissä on varaa katon kaltevuudelle.

3

Laudat (A1 ja A2 sekä B1 ja B2) kootaan 90°:n kulmaan. Käytä 5 x 60 mm ruuveja enintään 30 cm:n etäisyyksin. Mittaa ja sahaa kulmatolppien yläpäät kattoa varten oikeaan kaltevuuteen.

02
Rakenna vajan kaksi sivua 6 Vaihe

Vaja sijoitetaan talon seinää vasten, joten vain vajan vasen puoli on umpinainen. Jos rakennetaan vapaasti seisova vaja, myös oikea sivu tehdään umpinaiseksi - samaan tapaan kuin vasen sivu.

Sivut rakennetaan niin, että kaikkien osioiden ulko-sivuihin tulee huullos. Tätä huullosta käytetään ulko-pinnan verhoilulautojen kiinnittämiseen.

1

Aseta valmiit kulma-tolpat toistensa sivuille. Tolpan sisäsivuun kiinnitetään tukipalkki (C) kolmella 5 x 45 mm ruuvilla. Tukipalkki on nostettu 2 cm kulmatolppien alapinnasta.

2

Seuraava tukipalkki (D) asennetaan niin, että tukipalkin yläreunasta kulmatolpan alapintaan on 100 cm. Kiinnitä 5 x 45 mm ruuveilla. Keskimmäinen tukipalkki on vain 125 mm leveä.

3

Ylin tukipalkki (E) asennetaan niin, että se myötäilee katon kaltevaa linjaa. Tee viiva kulmatolppien sisäpintaan ja sahaa tukipalkin molemmat päät ennen kuin kiinnität sen 5 x 45 mm ruuveilla.

4

Käännä sivu esiin ja sovi-ta 25 x 75 mm laudat (F ja G) niin, että ne ovat tiukasti kulmatolppien välissä. Laudat kiinnitetään tukipalkkiin niin, että kohtaan muodostuu huullos.

5

Kuvissa näkyy yläosan toisen sivun huullos. Yllä oleva kapea laudankap-pale (G) on 75 mm leveä. Se on kiinnitetty tukipalkin E päälle, joka on 100 mm leveä. Näin huullos on kaikkialta 25 mm leveä.

6

Sivujen ulkopinnat ovat nyt valmiita ulkoverhoilua varten. Osioiden ylä- ja alareunassa on kaikkialla 25 mm leveä huullos, johon ponttilaudat kiinnitetään.

E:n ja G:n yläreunat ovat linjassa, joten alareunassa on 25 mm syvä huullos.

Keskimmäisen tukipalkin molemmilla sivuilla on 25 mm huullokset.

C:n ja F :n alareunat ovat linjassa, joten huullos on tässä yläreunassa.

03
Rakenna peilit ja kokoa vaja 3 Vaihe

Osiot voisi täyttää levyillä, mutta suosittelemme pontat-tua pintaa, joten sekä peilit että ovet verhoillaan 19 x 100 mm:n kuusiponttilaudoilla. Ne voidaan sovittaa kenttien korkeuteen ja leveyteen ilman suurta hukkapuun määrää. Sitten runko käsitellään puunsuojalla.

1

Ponttilaudat sahataan sopivaan pituuteen. Asen-na laudat kenttiin. Uria ja pont-teja ei paineta yhteen. Tarkista, että jako menee tasan. Ensim-mäistä ja viimeistä lautaa joutuu usein sovittelemaan.

2

Runko ja peilit maalataan. Tämän vuoksi peililaudat on jätetty kenttiin irralleen. Laudat pohjustetaan ja maalataan puunsuojalla ennen kuin ne kiinnitetään pysyvästi.

Sivut sidotaan vaakatukipalkeilla. Kiinnitä ensin tukipalkki (H) ja asenna tukipalkki (J) niin, että se myötäilee tolppien yläreunan linjaa. Asenna lopuksi palkki (E) keskelle kattopintaa.

04
Rakenna ovet vinojäykisteillä 4 Vaihe

Ovet valmistetaan samaan tapaan rakensitpa isoa tai pientä vajaa: rivi ponttilau-toja yhdistetään toisiinsa, jolloin niistä syntyy etusivu.

Oven takapuoli jäykiste-tään poikkilaudoilla ja vino-jäykistäjällä. Ainoa ero vajo-jen ovissa on poikkilautojen ja vinojäykisteiden luku-määrä. Kun oven koko mita-taan, pitää huomioida, että ovien alareuna on 20 mm irti maasta.

1

Sahaa ponttilaudat (S) mittaan ja kokoa ne urista ja ponteista. Kaksi ulointa lautaa kavennetaan niin, että kum-paankin reunaan jää yhtä leveät laudat. Liimaa laudat toisiinsa urien ja ponttien kohdalta.

2

Sahaa kaksi vaakalautaa (M) pituuteen ja aseta ne samansuuntaisesti 12 cm:n päähän oven ylä- ja alareunasta. Kiinnitä laudat parilla niitillä. Nyt voit merkitä vinojäykisteen (N) paikan.

3

Vinojäykisteet upotetaan lautoihin tehtyjen pienten lovien avulla. Lovien viillot merkitään ja ne sahataan auki pistosahalla. Vinojäykistettä sovitetaan, kunnes se asettuu tiukasti lovien väliin.

4

Ponttilaudat ovat liian ohuita, jotta suoraan takapuolen lautojen läpi kiinnitetyt ruuvit kestäisivät niissä. Siksi on tyydyttävä etupuolella näkyviin jääviin ruuvinkantoihin.

05
Rakenna pieni vaja 3 Vaihe

Pieni vaja rakennetaan samaan tapaan kuin isompi, kulmalaudoista tolppien sijaan. Tämä vaja on mitoi-tettu niin, että sinne mahtuu pieni ruohonleikkuri ja muutama tuoli. Tasakattoa voi käyttää myös grillauspöytä-nä, vaikka vaja on metrin korkuinen. Vaja on umpinai-nen yhdeltä sivulta, sillä se rakennetaan kiinni isoon vajaan. Jos vaja rakennetaan irralliseksi, tarvitaan peili-lautojen kummallekin sivulle huullokset.

1

Jalat tehdään laudoista: 25 x 100 mm (A1) ja 25 x 75 mm (A2). Ne on koottu kulmittain. Yläreunan linjassa ja 20 mm maanpinnan yläpuolelle kiinnitetään kaksi tukipalkkia (B) jalkojen sisäpuolelle.

2

Laudat (D) kiinnitetään B:hen 5 x 45 mm ruuveilla niin, että niiden ylä- ja alareunassa on 25 mm syvä huullos tukipalkille. Uloimmat laudat (G) sahataan leveyteen. Lopuksi laudat irrotetaan ja maalataan.

3

Sivut yhdistetään ylä-laudoilla C, jotka kiinnitetään jalkojen kulman sisäpintaan 5 x 45 mm ruuveilla. Kaksi ylimääräistä lautaa (C) asennetaan. Ne tuovat katolle ylimääräistä tukea. Lauta E

06
Ison vajan pystytys 6 Vaihe

1

Vajan runko kiinnitetään aitaan ja seinään 5 x 60 mm ruuveilla. Puunsuoja-ainetta on hieman säästetty ja maalattu vain näkyville jäävät osat.

2

Vanerilevy (Q) asennetaan paikalleen alapuolen lautoihin 5 x 45 mm ruuveilla. Huomaa, että levyn reuna on pohjustettu ja maalattu.

3

Sinkkilevy liimataan kiinni asennusliimalla. Käytä saumauspistoolia ja purista putkilosta vanerilevylle liimavanoja.

4

Liimavana sijoitetaan lähelle kaikkia reunoja noin 25 cm vanerilevyn reunasta. Liimavana on helppo levit-tää hienohampaisella lastalla.

5

Sinkkilevy (G) painetaan asennusliimaan. Myöhemmin aidan päälle asennetaan peitelista. Sen tehtävänä on sulkea aidan ja katon välissä oleva rako.

6

Saranat ja salpa kiinni-tetään 4,5 x 30 mm ruuveilla. Aloita ruuvaamalla saranat ensin kiinni oveen ja kiilaa ovi tarvittaessa oikeaan korkeuteen, kunnes kaikki saranat on kiinnitetty. Asenna työntösalpa.

07
Pienen vajan pystytys 4 Vaihe

1

Grillipöydällä varustettu vaja voidaan kiinnittää ison vajan vaakapalkkiin ja aitaan.

2

Vanerilevyt (F) kiinni-tetään alapuolella oleviin lautoihin. Levy ulottuu 20 mm etureunan ja vasemman sivun yli. Levyn reunat on tiivistetty usealla maalikerroksella.

3

Levitä asennusliima-vanat reunoihin ja noin 25 cm välein vanerilevyn sisäpinnalle ennen kuin maali silotetaan hienohampaisella hammaslastalla. Paina sinkkilevy (G) liimaan.

4

Ovi, josta ruohonleikkuri ja tuolit työnnetään sisään, asennetaan kahden T-saranan varaan. Ovi lukitaan pienellä työntösalvalla.

Materiaalit

Vajan materiaalit:

25 x 100 mm painekyll. mäntyä:
• 2 jalkaa (A1) á 168 cm
• 2 jalkaa (B1) á 150 cm
• 2 tukipalkkia (C) á 85 cm
• 3 kpl (E) á 88 cm (päädyt sahataan kulmaan, joten toinen sivu on 85 cm)
• 1 tukipalkki (H), 105 cm
• 2 tukipalkkia (J) á 100 cm

25 x 125 mm painekyll.mäntyä:
• 2 tukipalkkia (D) á 85 cm

25 x 150 mm painekyll. mäntyä (sahataan 25 x 75 mm kokoon):
• 2 jalkaa (A2) á 168 cm
• 2 jalkaa (B2) á 150 cm
• 2 lautaa (F) á 70 cm
• 1 lauta (G), 73 cm (päädyt sahataan kulmaan, joten toinen sivu on 70 cm)
• 1 lauta (K), 90 cm

25 x 50 mm painekyll.listoja:
• 6 palkkia (M) á 44 cm
• 4 vinojäykistettä (N) á 60 cm

19 x 100 mm kuusiponttilautoja:
• 12 lautaa (L) á 140 cm
• 9 lautaa (S) á 80 cm
• 9 lautaa (P) á 60 cm

22 mm kattovanerilevyä:
• 1 levy (Q), 100 x 112 cm

Sinkkilevy tai kuumasinkitty teräspelti:
• 1 levy (R) paksuus 0, 8 mm, 102 x 114 cm

Lisäksi:
• Ruuveja: 4,5 x 30, 5 x 45 ja 5 x 60 mm
• 4 kpl T-saranoita, 100 x 155 mm
• 1 salpa, 32 x 78 mm, galvanoitu
• Puuliimaa, pohjustetta ja maalia

Grillipöytävajan tarvikkeet:

25 x 100 mm painekyll. lautoja:
• 4 jalkaa (A1) á 97,5 cm
• 4 tukipalkkia (B) á 135 cm
• 5 päällyslautaa (C) á 60 cm

25 x 150 mm painekyll. lautoja (sahataan 25 x 75 mm laudoiksi):
• 4 jalkaa (A2) á 97,5 cm
• 2 lautaa (D) á 120 cm
• 1 lauta (E), 50 cm

25 x 50 mm painekyll. listoja:
• 2 poikkitukea (K) á 48 cm
• 1 vinojäykiste (L), 60 cm (sovitetaan)

19 x 100 mm pontattuja kuusilautoja:
• 14 ponttilautaa (H) á 80 cm
• 7 ponttilautaa (J) á 87,5 cm

22 mm kattovanerilevyä:
• 1 kattolevy (F), 72 x 142 cm

Sinkkilevy (tai kuumasink.teräspelti):
• 1 sinkkilevy (G), 0,8 mm, 74 x 144,5 cm

Lisäksi:
• 4,5 x 30 mm ruuveja
• 5 x 45 mm ruuveja
• 5 x 60 mm ruuveja
• 2 kpl T-saranoita, 100 x 155 mm
• 1 työntösalpa, 32 x 78 mm, galvanoitu
• Puuliimaa ja asennusliimaa
• Pohjustetta ja maalia

Vie aikaa

Jos kaikki materiaalit ovat valmiina, molemmat vajat ehtii rakentaa viikonlopussa.

Hinta

Grillivajan materiaalikulut: noin 220 €. Lisäksi 80 € sinkkilevyyn.

Grillipöydällinen komero/ vaja: noin 60 €. Lisäksi 80 € sinkkilevyyn.

Vaikeusaste

Vajojen rakentaminen onnistuu perustyökaluilla.

Piirustus

Isompi vaja pulpettikatolla

Vajan ovet rakennetaan ponttilaudoista.

Isompaan vajaan tehdään kaksi 44,5 x 140 cm:n kokoista ovea. Ne rakennetaan 19 x 100 mm ponttilaudoista (L), jotka kiinni-tetään kolmeen vaakapalkkiin (M). Ovet jäykistetään kahdella vinojäykisteellä (N).

Isompi vaja pulpettikatolla

Pienempi vaja

Vaja on rakennettu kahta toimintoa varten. Sinne pitää mahtua ruohonleikkuri ja pari klaffituolia. Lisäksi vajan katto toimii pöytätasona, vaikka vaja on metrin korkuinen, mikä on hieman tavanomaista pöytäkorkeutta enemmän.

Vaja rakennetaan kolmesta eri vakiomittaisesta painekyllästetystä kuusipuutavarasta.

Pienempi vaja

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto