Parin neliön kasvihuone ilman laseja

Seinustalle sijoitettuun lasittomaan ja akryylimuovilevyttömään kasvihuoneeseen mahtuvat kasvit, kukat ja kasvien hoitaja.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
300 euroa
Parin neliön kasvihuone

Kevytrakenteisessa kasvihuoneessa on paljon tilaa niin vihanneksille, yrteille kuin kukillekin.

Johdanto

Joskus homma on vain hoidettava itse. Kun nimittäin kartoittaa valmiiden kasvihuoneiden valikoimaa, ei jää epäilystäkään, etteikö niiden rakennetta voisi toteuttaa nerokkaammin.

Useimmissa malleissa ei ole paljoakaan tilaa kasveille eikä kasvien hoitajalle, ainakaan niin, että selän voisi aika ajoin suoristaa kasvien hoidon lomassa.

Näiden ohjeiden avulla voi rakentaa talon seinustalle kasvihuoneen, jossa on hyvää tilaa kasveille ja mahdollisuus seistä suorassa. Tulos näyttää oikealta kasvihuoneelta eikä huteralta laatikolta.

Tässä toteutuksessa ei myöskään tarvitse pelätä hauraan lasin särkymistä. Et myöskään tarvitse kalliita akryylile-vyjä, sillä ikkunat on tehty läpinäky-västä, vahvasta muovista, jota yleensä käytetään telttojen ikkunoissa ja venei-den purjeissa.

Koon voi päättää itse

Seinustan kasvihuone voi olla hyvä vaihtoehto, jos pihalta ei löydy tilaa tai sinne ei haluta sijoittaa erillään seisovaa kasvihuonetta.

Tämä kasvihuone on pohja-alaltaan vain 80 x 250 cm, joten sille löytyy tilaa pieneltäkin pihalta. Kasvihuoneeseen mahtuu kolme altakastelulaatikkoa, joissa on jokaisessa kaksi kasvia.

Jo kuudesta kasvista riittää kesäksi paljon iloa koko perheelle. Jos tarvitsetisompaa kasvihuonetta, voit leventää sivu- ja kattokehikkoja ja näin laajentaa kasvihuoneen alaa.

Kasvihuone rakentuu seitsemästä kehikosta, jotka on yhdistetty vankoilla ruuveilla. Kun kehikot on koottu, ne maalataan, ja muovikalvo kiinnitetään sinkiläpistoolilla. Lopuksi kiinnitetään muovia paikallaan pitävät listat.

Kasvihuone tuulettuu hyvin, mikä on tärkeää, koska näin pieni tila lämpe-nee nopeasti. Toinen kattokehikko on saranoitu toiseen, joka puolestaan on kiinnitetty päätyyn ja sivuihin. Saranoi-dun katonpuolikkaan voi avata portait-tain ja säädellä tuuletusta sään mukaan. Ovi pysyy avoinna myrskyhaalla.

Ohjeet

01
Rakenna kehikot 7 Vaihe

Kasvihuone koostuu kahdesta etusivun kehikosta, kahdesta sivukehikosta, yhdestä ovesta ja katosta. Ensin rakennetaan kehikot yksi kerralllaan, ja ne yhdistetään kokonaisuudeksi yksi kerrallaan. Kaikki kehikot maala-taan, ja lopuksi kokonaisuus kootaan yhdeksi rakenteeksi.

Kehikot ovat pieniä poikkeuksia lukuunottamatta yhdenmukaiset. Nyt näet, miten etuseinä ja ovi rakennetaan ja kootaan. Sivukehikot kootaan periaat-teessa täysin samalla tavalla.

Osat kannattaa sahata katkaisusahalla ja asetella niin, että voi varmistua niiden yhteensopivuudesta.

1

Aseta sahatut listat alustalle. Kehyslistat F ja G, jotka sahataan jiiriin, jätetään aluksi pidemmiksi, jotta jiirauskohdat voidaan merkitä.

2

Merkitse pystylistoihin (F, H ja J), mistä kohdin ne yhdistetään poikkijäy-kisteisiin. Varaa poikkijäykisteille 10 cm tilaa ja jätä 5 mm väliä kuten kuvassa.

3

Poraa kaksi ruuvinreikää jokaisen pystylistan liitokseen (F, H ja J). Reiät on helpointa ja tarkinta tehdä poratelineessä tai pylväsporakoneella.

4

Kokoa etuseinän kaksi ulointa puolikasta. Aseta kehikot levyn päälle niin, että kulmat ovat suorat. Kiinnitä listat puristimilla ruuvaamisen ajaksi, niin osat pysyvät hyvin paikallaan.

5

Ruuvaa kehikot yhteen esiporattujen reikien läpi 5 x 80 mm ulkokäyttöön tarkoitetuilla ruuveilla.

6

Ruuvaa alin lauta (A) paikalleen kahden uloimman kehyslistan (H) väliin 5 x 80 mm ruuveilla.

7

Kiinnitä naulauslevyt ovireunaan, jotta alin poikkijäykiste pysyy paikoillaan. Käytä pieniä kupukantaisia ruuveja, esim. 3 x 20 mm, ja tee liitos niin, että se jää sisäpuolelle.

02
Kokoa kehikot 6 Vaihe

1

Kiinnitä ylin poikkijäykiste (B) paikalleen, jolloin kaksi kehikon-puolikasta yhdistyy ja muodostaa kasvihuoneen etuseinän.

2

Kiinnitä jiiriin sahattavat listat (G) paikoilleen ruuvipuristimilla ja merkitse viistoon sahattavat linjat (punaiset viivat). Suorakulmaimen avulla saat yläosan liitoskohdan osumaan hieman oven keski-kohdan yläpuolelle, mikä näyttää hyvältä.

3

Sahaa listojen F ja G päädyt viistoon juuri piirrettyjen merkki-viivojen mukaan. Sahaa käsisahalla.

4

Yhdistä viistot listat (G) 5 x 80 mm ruuveilla ja tämän jälkeen 40 x 120 mm naulauslevyillä. Käytä 3 x 20 mm naulauslevyruuveja.

5

Valmis etukehikko. Kulmaraudat on sijoitettu kehikon sisäpuolelle, jotteivät ne näy.

6

Kokoa muut kehikot. Ovikehikko, kaksi sivukehikkoa ja kaksi kattokehikkoa kootaan samaan tapaan 5 x 80 mm ruuveilla.

03
Asenna ikkunat 6 Vaihe

Raskaiden kalliiden lasien tai akryylile-vyjen sijasta kasvihuoneen ikkuna-aukot peitetään läpinäkyvällä muovima-teriaalilla. Tällaista materiaalia käyte-tään purjeveneiden purjeissa ja teltoissa. Se on paitsi lasinkirkasta, myös vahvaa ja auringonvaloa kestävää.

Ratkaisu ei ole halpa. Kasvihuoneen verhoilu maksaa noin 130 €, mutta tämä on kuitenkin halvempi ratkaisu kuin lasin tai akryylilevyjen käyttö. Muovia voi ostaa purjeneulomoista, markiisival-mistajilta tai vastaavista paikoista. Muo-vin leveys on 137 cm, mikä huomioitiin kehikkojen korkeudessa, jotta muovi on helppo kiinnittää.

1

Nyt asennetaan "ikkunat". Esimerkissä käytettyä muovia myytiin rullatavarana, joten siitä saatiin kehikkojen pituuteen sopiva pala. Muovia on myös helppo leikata.

2

Lyhennä muovia niin, että se on hieman kehikon aukkoa suurempi. Terävä katkoteräveitsi on hyvä työkalu leikkaamiseen.

3

Kiristä muovi paikalleen ja kiinnitä se sinkiläpistoolilla. Sinki-lät jäävät listojen alle piiloon, joten ulko-näön takia sinkilöitä ei kannata säästellä.

4

Sahaa listat P ja Q niin, että ne sopivat kehikkoaukkojen ympärille. Listoja on helpoin sovittaa pituuteen lista-sahalla, mutta ne voi myös vain katkaista.

5

Kiinnitä listat 12 x 25 mm galvanoiduilla nauloilla.

VINKKI! Iske vasaralla naulan kärkeen kerran ennen kuin naulaat sen kiinni, niin naula ei halkaise ohutta listaa.

6

Poista ylimääräinen muovi katkoteräveitsellä. Leikkaa muovi tiiviisti listan vierestä ja muista katkaista veitsen terä välillä, jotta se pysyy varmasti terävänä koko työskentelyn ajan.

04
Pystytä kasvihuone 7 Vaihe

1

Ruuvaa ensin kaksi sivua etuseinään kiinni 4 x 50 mm ruuveilla etuseinän kehikon läpi.

2

Nosta kasvihuone seinustalle, kun kehikot on koottu ja pystytä se haluamaasi kohtaan.

3

Aseta kasvihuone vaateriin seinustalle. Kasvihuonetta voi oikaista asettamalla sen etureunan alle kiilapaloja.

4

Tähän tulee yksi tukijalka. Esimerkkitapauksessa maanpinta viettää 5 cm, joten kasvihuoneen etureunaa täytyi kiilata ylemmäksi.

5

Kiinnitä maalattu tukijalka sivukehikkoon 4 x 35 mm ruuveilla. Sijoita tuki tarkasti kulmakohtaan, jotta se seisoo vakaasti eikä heilu.

6

Laattojen ja kehikon välinen rako katetaan kolmella 21 x 95 mm laudalla, jotka ruuvataan sisäpuolelle kiinni 4 x 35 m ruuveilla. Laudat ovat toki alttiina kosteudelle, mutta ne voi vaihtaa muutaman vuoden välein.

7

Kiinnitä kasvihuone talon seinään kulmaraudalla. Esimerkin seinä on puusta, joten siihen on helppo ruuvata. Jos kiinnitys tehdään kiviseinään, ruuvitulppa on kiinnitettävä ensin.

05
Kiinnitä katto 5 Vaihe

Nyt kasvihuone on jo lähes valmis. Enää tarvitaan ovi ja katto, ja sen jälkeen voidaan jo paneutua tomaattien vilje-lyyn suurella innolla.

Katto koostuu kahdesta kehikosta, joista toinen on kiinteä ja toinen sara-noitu toiseen kiinni. Saranoidun osion voi avata ja sulkea, jotta kasvihuoneen lämpötilaa voidaan säätää. Pieni kasvi-huone lämpenee hyvin nopeasti. Tämän vuoksi avattavaan kehikkoon kannattaa kiinnittää liukusalpa, jolloin tuuletusta voi säädellä portaittain. Jos oven vielä varustaa myrskyhaalla, tuuletusmah-dollisuudet tuplaantuvat, ja herkät kasvit selviävät kesähelteistä.

1

Nosta toinen kattokehikko paikoilleen niin, että se myötäilee kehikon viistolistoja. Asenna ensin se kehikon puolikas, jota ei ole aikomus avata.

2

Kiinnitä kattokehikko viistoihin kehyslistoihin 4 x 50 mm ruuveilla sekä edestä että yläpuolelta.

3

Aseta toinen kattokehikko paikoilleen. Tarkista, että harja on vaakasuora. Jos näin ei ole, kiilaa rakennetta hieman. Kahden kehikon pitää sopia toistensa linjaan täydellisesti.

4

Ruuvaa kaksi seinälistaa (G) seinään kiinni kattokehikkojen tueksi. Nämä listat on maalattu talon seinien värisiksi eli valkoisiksi.

5

Kiinnitä kaksi kattokehikkoa toisiinsa harjalta kolmella saranalla. Nyt toinen kehikko voidaan avata, kun kasvihuonetta halutaan tuulettaa kuumana kesäpäivänä.

06
Asenna ovi 3 Vaihe

1

Kiinnitä ovisaranat. Niiden paikkojen ei tarvitse olla täysin tarkat, mutta tarkista, että saranat sopivat kehikkoon, johon ovi kiinnitetään.

2

Aseta ovi aukkoon ja kiilaa se paikalleen, jotta oven ympärillä on tasaisesti tilaa. Ruuvaa saranat kiinni.

3

Kiinnitä huulloslistat (P) oviaukon sisäpuolelle. Näin ovea varten saadaan reuna, jota vasten ovi voi painautua suljettaessa.

07
Viimeistely 3 Vaihe

1

Asenna lopuksi ylimmäksi ovisalpa, jolla kasvihuone voidaan sulkea. Asenna lisäksi vedin ja pari myrskyhakaa pitämään ovea kiinni.

2

Jos seinän ja kasvihuoneen väliin jää rako, kuten esimerkissä, sen voi kattaa tarvittaessa listoilla.

3

Kiinnitä sivukehikkoihin tarvittaessa hyllyjä. Tässä käytetään 21 x 95 m lautoja, jotka ripustetaan kahden 40 x 60 x 80 mm kulmaraudan varaan.

Materiaalit

21 x 95 mm lautaa:
• 1 poikkijäykiste (A), 241 cm
• 7 poikkijäykistäjää (B) á 77,3 cm
• 8 poikkijäykistäjää (C) á 76 cm
• 3 poikkijäykistäjää (D) á 67,3 cm
• 4 poikkijäykistäjää (E) á 79 cm

21 x 45 mm listaa:
• 2 kehyslistaa (F) á182,5 cm
• 4 viistolistaa kehikkoon ja seinään (G) á 133 cm
• 6 kehyslistaa (H) á 165 cm
• 2 ovilistaa (J) á 171 cm
• 4 kattokehikon listaa (K) á 138 cm
• 2 kattokehikon listaa (L) á 79 cm
• 2 kehyslistaa (M) á 77,3 cm
• 2 kehyslistaa (N) á 76 cm
• 1 kehyslista (N1), 67,3 cm

8 x 45 mm listaa:
• Peite- ja huulloslistaa (P), yhteensä n. 11 m

8 x 21 mm listaa:
• Peitelistoja (Q), yhteensä n. 37 m

Lisäksi:
• 3 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 50 mm ja 5 x 80 mm ruuveja
• 12 x 25 mm galvanoituja nauloja
• 4 kpl 40 x 120 mm naulauslevyjä
• 4 kpl 40 x 60 x 80 mm kulmarautoja
• 2 kpl 50 x 100 mm ovisaranoita (mitat avattuna)
• 3 kpl 50 x 50 mm kattokehikon saranoita (mitat avattuna)
• 1 kpl 40 x 160 mm työntösalpa
• 1 myrskyhaka, 15 cm
• 1 myrskyhaka, 30 cm
• 1 vedin
• 1 liukusalpa, 30 cm
• Noin 900 x 137 cm (leveys) muovia
• Puunsuojaa

Vie aikaa

Pari päivää + maalin kuivumisaika.

Hinta

Noin 300 €

Vaikeusaste

Kun mitat otetaan huolellisesti, hanke sopii useimmille kotinikkareille.

Piirustus

Rakenne koostuu kehikoista

Jotta kasvihuone olisi mah-dollisimman helppo rakentaa, se tehdään lähes yhden-mukaisista kehikoista. Kaksi yhteen kytkettyä kehikkoa muodostaa etuseinän ja mo-lemmat sivut, yksi kehikko toimii oviaukkona. Katto koostuu kahdesta yhteen saranoidusta kehikosta, jois-ta toinen voidaan avata. Kasvihuoneeseen on käytetty vain kolmea lista- ja yhtä lau-takokoa. Lauta kannattaa sahata mittaan jo etukäteen.

Rakenne koostuu kehikoista

Vinkit & niksit

Yksityiskohdat viimeistelevät ilmeen

Kasvihuoneen voi sisustaa kuten haluaa. Hyllyt ja koukut tekevät kasvihuoneen ilmeestä viihtyisän. Tästä kasvihuoneesta haluttiin tehdä ennen kaikkea tilava. Hyllyjen avulla tilaa saadaan lisää esimerkiksi ruukuille ja asetelmille. Lattialla on tilaa altakastelu-laatikoille, joissa istutuslaatikoihin asennetut kasvit saavat varmasti tarvitsemansa veden.

Hyllyillä on paljon tilaa esim. ruukuille ja yrteille tai upeille kukille.

Oven myrskyhaka lisää pienen kasvi-huoneen tuuletus-mahdollisuuksia.

Kattokehikko pysyy auki liukusalvan avulla, ja näin kasvihuone tuulettuu kesähelteillä.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kasvihuone