Kokoa kasvihuone 20 minuutissa

Voit nyt pakata myös kas-vihuoneen kokoon, kun laitat kesämökin talvi-kuntoon. Aloittelija puolestaan säästää paljon, kun harjoittelee tällä mallilla ennen arvokkaan lasikasvihuoneen ostoa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
170 euroa

Johdanto

Tämän kasvihuoneen idea on siinä, että sen kasaaminen ja poispak-kaaminen tapahtuu muutamassa minuutissa. Sen voi nostaa esimerkiksi vajaan tai autotalliin talveksi ja pystyt-tää seuraavana keväänä vaikka aivan uuteen paikkaan pihalla. On enemmän kuin järkevää pakata kauden päättyessä kasvihuone kasaan siirtolapuutarhasta tai kesämökiltä, jossa ei käydä talven ai-kana.Kasvihuoneen koko on vain 120 x 120 cm, mutta siinä on tilaa kolmelle kasvusäkille, jotka useimmissa tapauk-sissa riittävät kattamaan tuoreiden to-maattien ja kurkkujen tarpeen kesäksi. Koko on myös kohtuullinen, jos ensin haluaa kokeilla, millaista kasvihuoneen pitäminen on ennen kuin sijoittaa satoja euroja ammattimaiseen kasvihuoneeseen automaattisine ikkunan avaajineen tai kastelu- ja lämmitysjärjestelmineen.

Kasvihuoneemme ei paina paljon ja sitä on taitettuna helppo kuljettaa, koska sen lasiseinät on korvattu asuntovaunu-jen sivuteltoissakin käytetyn kaltaisella vahvalla muovikalvolla. Myös lasinsiruil-ta vältytään, vaikka lapset innostuisivat pelaamaan jalkapalloa puutarhassa.

Ohjeet

01
Perusrakenteet 5 Vaihe

1

Tässä ovat kaikki perusrakenteen osat. Kasvihuone koostuu kolmesta samanlaisesta kehikosta, joista kaksi tulee sivuille ja yksi päätyyn. Päätykehikkoon rakennetaan jälkeenpäin päätykolmio.

2

Purista pohjakappale (A) ja sivukappaleet (E) yhteen liitoksen päältä puristimella ja ruuvaa toisiinsa kiinni 5,0 x 90 mm:n ruuveilla. Kannattaa esiporata, jotta puu ei lohkeilisi.

3

Leikkaa pystypienat (F ja G) keskeltä yhteensopiviksi. Tee puun puoliväliin asti muutama viilto ja poista sitten irtonainen puuosa taltalla.

4

Yhdistä pystypienat (F ja G) liimalla ja 4,0 x 30 mm:n ruuveilla, jotka ruuvataan vinosti liitokseen. Näin ne kiinnittyvät pitemmälle puuhun ja liitoksesta tulee kestävämpi.

5

Kiinnitä keskimmäiset pienat (F) pohjaan ja ylimpään pienaan (A) naulauslevyillä, jotka ruuvataan kiinni 4,0 x 20 mm:n ruuveilla. Poikkipienat (G) kiinni-tetään ulkopuolelta sivukappaleiden (E) läpi.

02
Pääty ja oviosa 6 Vaihe

1

Tue perusrakenne levykappaletta vasten ja piirrä päätykolmio 30 asteen kallistuksella. Listoihin (M) piirretään leikkausviivat ja listat leikataan 30 astetta vinoiksi alhaalta ja 60 astetta ylhäältä.

2

Liimaa ja ruuvaa listat (M) yhteen 5,0 x 90 millin ruuveilla yläpuolelta ja 5,0 x 90 mm:n ruuveilla alapuolelta.

3

Kiinnitä päätykolmio (M) kehikon päälle 5 x 90 mm:n ruuveilla. Pidä liitoskohta puristimien avulla tiukasti kiinni, kun ruuvaat.

4

Käytä valmista päätykolmiota mallina ovipäädylle. Listat (A ja E) asetetaan paikalleen ja ruuvataan kiinni. Oviaukon (H) listojen leikkauskohta merkitään päätykolmioon (M).

5

Kaikki listat sahataan ja kehikko ruuvataan yhteen. Oven poikkipiena (N) merkitään, leikataan ja ruuvataan kiinni päätykolmion (M) sivuihin.

6

Jätä noin 0,5 cm ilmaa oven ympärille. Asettele oviaukon osat paikoilleen. Keskimmäisen poikkipienan (K) sijoittuminen mitataan linjaan poikki-pienojen (L) kanssa. Ruuvaa ovi paikoilleen.

03
Kattorakenne 3 Vaihe

1

Kattokehikot kootaan listoista (B), (P) ja (O) 5,0 x 90 mm:n ruuveilla ja keskipienojen naulauslevyillä. Esiporaus vähentää puun halkeilun vaaraa.

2

Säädä pyörösaha 60 asteeseen ja sahaa kattokehikon (B) yläreuna. Laudan voi myös sahata ennen kehikon kokoamista, jos se tuntuu helpommalta.

3

Kokoa osat kokeeksi kiinnittämällä ne puristimilla, jotta näet, sopivatko ne paikoilleen. Ruuvaa suojalista (R) oviaukon sisäpuolelle saranoiden vastapuolelle.

04
Muoviseinät 5 Vaihe

1

Käsittele kehikot pohjustusöljyllä ja maalaa kahdesti peittävällä puunsuojalla ennen muovikalvon asentamista. Maalaukseen voi käyttää telaa ja sivellintä siellä, missä se on tarpeen.

2

Kiristä muovikalvo hyvin paikoilleen ja pidä se paikallaan liimapuristimilla. Kiinnitä sen jälkeen muovi suojalistojen (Q) alle jäävillä niiteillä kehikkoon.

3

Leikkaa suojalistat (Q) sopiviksi kaikkialle ja kiinnitä ne 1,2 x 25 mm:n galvanoiduilla nauloilla.

4

Kiinnitä lopuksi suojalistat (Q) jokaisen keskipienan päälle. Kaikki listat on tietenkin maalattu joka sivulta ennen asentamista.

5

Leikkaa muovikalvo terävällä yleisveitsellä listojen reunoja pitkin. Syvälle puukehikkoon leikkaamista tulee varoa, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan puuhun ja vaurioittamaan sitä.

05
Saranat ja pohja 5 Vaihe

1

Jännitä lauta kehikon sivuun tukemaan saranoita ruuvauksen ajaksi. Kiinnitä saranat 4,0 x 20 mm:n ruuveilla. Tukilaudan avulla saranat on helpompi saada kiinnitettyä juuri oikeaan asentoon.

2

Purista päätykehikot yhteen sivukehikkojen kanssa puristimen avulla ja ruuvaa saranat kiinni.

3

Pidä kattokehikot yhdessä ja kiinnitä ne toisiinsa kolmella saranalla. Tässä ei puristimesta ole mitään hyötyä, joten kannattaa kutsua apuri paikalle.

4

Tee kasvihuoneen pohja paine-kyllästetyistä laudoista (S ja T). Kolme pienaa yhdistetään etummaiseen ja takimmaiseen lautaan (S) 4,0 x 40 mm:n ruuveilla.

5

Muut laudat asetellaan paikoilleen sopivin välein ja ruuvataan kiinni pienoihin (T).

06
Pystytys 8 Vaihe

1

Pohjan tulee olla aivan vaakasuorassa, joten se täytyy tarvittaessa tukea puupaloilla. Jokaiseen nurkkaan porataan reikä, jonka läpi voidaan lyödä ankkuritolppa.

2

Sijoita saranoitu sivukehikko ja pääty paikalleen alustalle. Tuulisella säällä on hyvä olla apuri mukana.

3

Kiinnitä sivut ja pääty pohjaan siipimuttereilla ja lukkoruuveilla 3 x 16 cm:n lehtisaranoiden läpi. Saranat ruuvataan pohjaan 4,0 x 20 mm:n ruuveilla.

4

Aseta kasvihuoneen toinen puolisko paikalleen ja kiinnitä sivut pohjaan lehtisaranoilla kuten edellä.

5

Kokoa puoliskot yhteen neljällä lukkoruuvilla ja kiristä ne siipi-muttereilla. Lukkoruuvit lyödään sivu-kappaleisiin (E) porattujen reikien läpi.

6

Nosta kattokehikko päädyn päälle ja työnnä paikoilleen. Apuria tarvitaan pitämään kehikkoa paikalleen sillä aikaa, kun otat lukkoruuvit esille.

7

Lyö neljä lukkoruuvia kattokehikon (O) ja päädyn (M) läpi porattuihin reikiin. Kattoa ei saa avattua, koska se vaikuttaisi kasvihuoneen vakauteen.

8

Kiinnitä katto päätyihin siipimuttereilla. Puun ja mutterin väliin tulee laittaa aluslaatta, jotta mutteri ei pääse löystymään.

Materiaalit

24 x 95 mm:n kuusta:
• 7 kehikko-osaa (A) á 111 cm
• 4 kattokehikon osaa (B) á 117 cm
• 2 ovikehikon osaa (C) á 42 cm
• 2 päätykehikon osaa (D) á 25 cm

24 x 45 mm:n kuusta:
• 8 kehikko-osaa (E) á 170 cm
• 3 pystypienaa (F) á 161 cm
• 3 poikkipienaa (G) á 111 cm
• 2 pystypienaa (H) á 175,4 cm
• 2 ovikehikon osaa (J) á 174,4 cm
• 1 ovipiena (K), 42 cm
• 2 poikkipienaa (L) á 25 cm
• 4 katon kehikko-osaa (M) á 70 cm
• 1 poikkipiena (N), 52 cm
• 4 katon kehikko-osaa (O) á 75 cm
• 2 katon pystypienaa (P) á 56 cm

8 x 21 mm:n listaa:
• Listaa muovikalvoille (Q), noin 60 m

8 x 33 mm:n listaa:
• 1 suojalista oveen (R), 174 cm

21 x 95 mm:n painekyllästettyjä lautoja:
• 14 pohjalautaa (S) á 139 cm
• 3 poikkilautaa (T) á 139 cm

Kirkasta muovikalvoa, leveys 137 cm:
• Kasvihuoneen ikkunoihin (U), yhteensä 9 m

Lisäksi:
• Ruostumattomia ruuveja:
4,0 x 20 mm, 4,0 x 30 mm, 4,0 x 40 mm, 5,0 x 60 mm ja 5,0 x 90 mm
• 1,2 x 25 mm:n galvanoituja nauloja
• 8 lukkoruuvia, 5,0 x 80 mm
• 4 lukkoruuvia pohjaan, 5,0 x 30 mm
• 12 aluslaattaa 5,0 mm:n muttereille
• 12 siipimutteria, 5,0 mm
• 6 lehtisaranaa sivuille, 4 x 30 cm
• 7 lehtisaranaa kattoon ja pohjaan, 3 x 16 cm
• 3 kpl 5 x 5 cm:n lehtisaranaa oveen
• 12 naulauslevyä, 4 x 12 cm
• 1 haka, 30 cm pitkä
• Ovenkahva, säppi ja helat, niittejä, puuliimaa, pohjustusöljyä, valkoista puunsuojaa

Vie aikaa

3-4 päivää

Hinta

Noin 170 €

Vaikeusaste

Kasvihuoneen rakentaminen ei ole vaikeaa, kunhan seuraa huolellisesti piirustuksia ja ohjeita.

Piirustus

Näin helppoa se on

Kasvihuone on hyvin yksinkertainen, koska sen lähtökohtana toimii perusrakenne. Ensin valmistetaan kolme samanlaista perusrakennetta. Neljänteen rakenteeseen sovitetaan ovi. Kahden rakenteen päälle asetetaan päätykolmio. Lopuksi kootaan kattorakenne, ovi ja pohjalevy. Osat ruuvataan kiinni toisiinsa - tämän helpompaa ei voi ollakaan.

Kattorakenne

Näin helppoa se on

Perusrakenne

Päätykolmio

Oviosa

Yleiskatsaus

Tästä näet, kuinka kasvihuoneen osat liittyvät toisiinsa. Kun olet koonnut osat, sinulla on vain kaksi sivua, katto ja pohja, joista huolehtia vuodesta toiseen.

Yleiskatsaus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kasvihuone