Vala betonikouru

Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien talojen sadevedet pitää ohjata talosta pois, jotta perusta ja kellari eivät kärsi kosteudesta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
20 euroa

Kouru ohjaa sadevedet metrin päähän talosta, jotta perustus ja kellari ovat suojassa kosteudelta.

Johdanto

Märkä maa on monen kunnan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevan talon ongelma. Talon ympärys tulee niin märäksi, että se vaatisi kuivattajan tai ylimääräisen tuuletuksen järjestämisen talon alle. Kosteusongelman voi ratkaista myös ohjaamalla sadevedet betonikourua pitkin etäämmälle talosta. Kourun voi valaa itse.

Lue, miten metrin mittainen kouru valetaan. Jos on tarve pidemmälle kourulle, voi valaa ylimääräisiä, mutta yksittäiset kappaleet eivät saisi olla metriä pidempiä. Muussa tapauksessa ne altistuvat pakkasvaurioille.

Viemäriverkostoalueella betonikourua voi käyttää sadeveden ohjaamiseen yhä kauemmaksi. Näin viemäriverkostoon kertyy vähemmän vettä, jolloin myös kellarin tulvimisriski pienenee.

Ohjeet

01
Rakenna valumuotti vanerista ja palkeista 9 Vaihe

Valumuotti rakennetaan 22 mm valuvanerista ja pienistä palkin pätkistä. Työhön voi käyttää myös ohutta vaneritai kovalevyä. Tällöin levyä on vakautet-tava alapuolelta esimerkiksi rimoilla.

Valumuotin päälle tulee kolme lyhyttä palkkia. Ne sahataan 30 asteen kulmaan ja kiinnitetään myöhemmin ruuveilla vaneriin.

1

Sahaa vaneri mittojen mukaan. Käytä laudanpätkää ohjaimena, jos sahaat pyörösahalla. Näin viillosta tulee täysin suora.

2

Sahaa kulmatut palkinpätkät mittaan. Käytä katkaisu-/jiirisahaa ja säädä se 30 asteeseen. Palkin sisämitan pitää olla 13,5 cm. Sahaa viisi kappaletta.

3

Ensimmäinen palkkipala asetetaan niin, että se sijaitsee vanerilevyn yläosan keskellä. Tarkista mitat.

4

Kiristä keskitetty palkkipala vanerilevyyn ja ruuvaa se kiinni alapuolelta. Käytä 4 x 55 mm ruuveja.

5

Palkkipalat kootaan sivuilta myös ruuveilla. Vaikka valumuotti on hyvin pieni, sen sivuihin kohdistuu paljon painetta, kun se täytetään betonilla.

6

Viisi yläosan palkkikappaletta ovat paikoillaan. Nyt kiinnitetään kaksi pitkää palkkia. Juuri kiinnitettyjen pienten palkkien kulma siirretään pitkiin.

7

Kaksi pitkää palkkia sahataan ylhäältä kulmaan ja asetetaan pai-koilleen. Tarkista, että kouru on kauttaal-taan yhtä leveä ennen kuin kiinnität palkit.

8

Muotin toiseen päähän merkitään pohjakappaleen paikka. Sahaa kappale mutta älä ruuvaa sitä vielä kiinni. Ensin on työstettävä upotus.

9

Putki, jolla betoniin tehdään kourun muoto, lepää pohjakappa-leen päällä. Käytä reikäsahaa ja puista apupalikkaa, kun teet upotuksen.

02
Kourun vesikanavan muotoilu 9 Vaihe

Nyt valumuotille annetaan muoto, jotta vesi pääsee valumaan betonikourua pit-kin. Pitkään kouruun käytetään 75 mm syöksyputkea. Suoraa putkea vai-keampaa on ehkä löytää sopivaa pyöreää muovimuottia. Tämä lampunkuuppa löytyi Biltemasta.

Lampunkuupan halkaisija on 150 mm. Tuote maksoi noin 5 euroa.

1

Pidä putkea paikallaan ja mittaa, miten syvälle se pitää asentaa. Tarkista vesivaa’alla, että putki on molem-mista päistä tarkalleen yhtä syvällä.

2

Putki kiinnitetään lampun-kuuppaan. Aseta kuuppa paikoilleen ja merkitse, mihin kohtaan putki sijoittuu.

3

Teippaa putki kiinni kuuppaan. Jos olet valmis uhraamaan lampun-kuupan, saat sen pysymään paremmin paikallaan, jos kiinnität sen sulateliimalla.

4

Betonia pitää vahvistaa raudoitus-verkolla. Leikkaa tai sahaa kappale, joka sopii valumuottiin.

TÄRKEÄÄ! Raudoitusverkko täytyy peittää kauttaaltaan vähintään 3 cm:llä betonia.

5

Tarkista, että raudoitus sopii muottiin. Sitä ei saa laittaa liian tiiviisti muotin reunaa vasten. Älä kuitenkaan vielä asenna raudoitusverkkoa.

6

Tarkista vesivaa'alla, että putki on yhtä syvällä molemmista päistään. Merkitse pitkällä tussiviivalla, mihin syvyyteen putken halutaan asettu-van betonissa. Poraa putkeen reikiä.

7

Työnnä rautatangot muoviputken läpi. Näin muoviosat pysyvät paikoil-laan. Tarkista jälleen vesivaa’alla, että putki on oikein asennettu. Jos se on liian alhaalla, nosta raudoitusverkkoa kiilojen avulla.

8

Poista putki ja lampunkuuppa. Teip-paa kaikki vanerin ja palkkien väliset saumat. Teippi estää betonin kosteutta kar-kaamasta. Käytä esim. maalarinteippiä.

9

Sivele valumuotin sivut öljyllä. Näin valmis betoni irtoaa helpommin. Tähän voi käyttää mitä öljyä tahansa, myös ruokaöljyä. Pohjaa ei tarvitse öljytä.

03
Kourun valu ja reunojen hionta 6 Vaihe

Pieniä valutöitä varten kannattaa käyt-tää valmisbetonia. Silloin ei tarvitse kuin lisätä vettä ja sekoittaa.

Tähän kouruun tarvitaan 25 kilon säkki. Se sekoitetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen annos laitetaan muot-tiin ennen raudoitusverkkoa, putkea ja kuuppaa. Kun kouru täytetään toista-miseen, putki ja kuuppa kiristetään tiukalle betonin kovettumisen ajaksi. Kata betoni muovilla, jottei se kuivu.

1

Kaada betoniin vettä ja sekoita porakoneen vispilällä. Seos saa mielellään olla hieman paksua, liika vesi heikentää betonia. Ensimmäiseen annokseen käytetään puolet säkistä.

Paina betonia alas ja tärytä sitä, jotta ilmakuplat katoavat.

2

Aseta raudoitusverkko paikal-leen. Tarkista, että se sijoittuu vähin-tään 3 cm:n päähän reunasta kaikkialla.

VINKKI: Käytä 3 cm paksuja kapuloita, niin etäisyys reunaan on helpompi tarkistaa.

3

Kaada loppu betoni muottiin niin, että muotti täyttyy lähes reunaan asti. Paina tai tärytä ilmakuplat betonista pois. Aseta putki ja kuuppa paikoilleen ja paina, kunnes rauta osuu valumuotin reunaan.

4

Poista ylipursuva betoni, ennen kuin kiristät putken valumuottiin kah-della kuormaliinalla. Käytä kiristinliinoja putken molemmissa päissä. Peitä muovilla, jottei betoni kuivu liian pian.

Ole tarkkana, että kuuppa ja putki pysyvät toisissaan kiinni.

5

Poista suojamuovi, putki ja kuuppa ennen kuin purat muotin. Hio reunat kevyesti, jotta niistä tulee pyöreät. Se vahvistaa reunoja.

6

Betonikouru asetetaan paikoil-leen. Syöksyputken suppiloa (syöksy-putken alinta osaa) käännetään siten, että sadevesi osuu kouruun.

Kouru on läpi kovettunut 3–4 viikossa. Tätä ennen sitä ei saisi kuormittaa.

Materiaalit

• 45 x 70 mm höylättyä mäntyä
• 22 mm valuvaneria
• 4 x 55 mm ruuveja
• Maalarinteippiä
• Raudoitustankoja tai -verkkoa
• Pohjustusöljyä (tarv. ruokaöljyä)
• Betoniseos/valmisbetonia

Lisäksi:
• 75 mm muovinen syöksyputki
• Lampunkuuppa (valaisimen kupu)
• Teippiä

Erikoistyökalut

• Kuormaliinoja

Vie aikaa

Päivä, joka jakautuu kahdelle päivälle kuivumisajan vuoksi.

Hinta

Noin 20 € tämän mittaiselle kourulle.

Vaikeusaste

Valu on helppo tehdä, myös metrin mittaisen valumuotin teko onnistuu helposti. Vain putken ja kuupan liitos saattaa tuntua vaikealta.

Piirustus

Vesikourun mitat

Kouru valetaan niin, että se on kaikkialta 7 cm paksu, ja tässä tapauksessa metrin mittainen. Jos vesi halutaan ohjata pi-demmälle talosta, rakenna pidempi kouru, mutta kui-tenkin niin, että sen yksittäiset osat ovat korkeintaan metrin.

Vesikourun mitat

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Voitele valumuotti öljyllä

VINKIT: Betonia ilman ilmakuplia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …