Rakenna vankka tukimuuri puutarhaan

Maan paine on tukimuurien suurin uhka. Ajan mittaan paine voi työntää muurin ulos muodostaan. Varsinkin jos muurin on tuettava rinnettä, on tärkeää rakentaa tukevasti ja harkiten.

Johdanto

Vaikeinta tukimuurin perustamisessa on saada siihen sopiva kaltevuus. Kaltevuudella on merkitystä, sillä se ja muurin kokonaispaino toimivat esteenä rinteeseen kohdistuvalle maamassan paineelle. Yksi vaihtoehto on käyttää valmiiksi kalteviksi valettuja harkkokiviä, joilla muuriin saadaan automaattisesti noin kymmenen asteen kaltevuus.

Valuharkkokivet säästävät aikaa

Valuharkkokivien käyttö säästää aikaa ja vaivaa, koska tällöin ei tarvitse löytää juuri oikeanmuotoisia laattoja tai tavallisia kiviä koko muurin pituudelta ja joka kerroksen väliin. Kaltevilla harkkokivillä voi itse rakentaa noin metrin korkeuteen saakka. Suuremmalla kaltevuudella ja ammattilaisten avulla voidaan muuri rakentaa jopa kolmen metrin korkeuteen. Kannattaa kuitenkin aina muistaa noudattaa valmistajan rakennusohjeita.

Lujempi muuri harkkokivistä

Harkkokivistä rakennettu muuri on kestävä, koska kivissä olevat nystyrät lukitsevat kerrokset tiukasti toisiinsa kiinni, jolloin yksittäiset kivet eivät pääse työntymään muurista ulos. Rakentaminen on paljon nopeampaa kuin laattoja ja tavallisia kiviä käytettäessä. Tyylikäs tulos syntyy helposti, ja on varmaa, että muuri kestää vuodesta toiseen.

Suuri valikoima lukkiutuvia kiviä

Harkkokiviä löytyy pyöreän muotoisista graniitin kaltaisiin kiviin, ja useimmat niistä soveltuvat reunojen muotoiluun, kaarimaisiin muureihin jne. Tässä neljä ulkomaista kivivaihtoehtoa. Kotimaisia muurikiviä valmistavat mm. Lakan Betoni, Abetoni ja HB-Betoniteollisuus.

Danblokke-harkkokivi painaa 27 kg. Tiiviiseen muuriin tarvitaan 24 kiveä/neliö-metri. 10 asteen kallistuksella muurin suurin rakennuskorkeus on 1,6 metriä.

Variantblokke-harkkokivi painaa 22 kg ja niitä tarvitaan 26 kpl/m2. Kivet lukkiutuvat uristaan. Kaltevuutta ohjataan mallinneella, jonka voi tilata kivien kanssa yhtä aikaa.

SF-blokke-harkkokivi painaa 30 kg. Yhteen neliömetriin muurta tarvitaan 22 harkkokiveä. Kivissä ei ole lovitusta, vaan niiden v-muoto lukitsee ne toisiinsa.

Scanstone-harkkokivi painaa 22 kg ja niitä tarvitaan 25 kpl/neliömetri. Kiven pinta on ro-soinen ja graniittimainen, värejä on paljon.

Tukimuuri kolmella tavalla

Lukitus ja kallistus
Danblokke-, Scanstone- ja vastaavilla tukimuuriharkoilla ensimmäinen ker-ros asetetaan tasaisesti maakosteaan betoniin. Asennusnystyrän ansiosta seuraava kerros painuu automaattises-ti hieman taaksepäin suhteessa etureu-naan. Näin syntyy noin 10:n prosentin kallistus kuin itsestään. Tarkka kallistus-prosentti riippuu harkkotyypistä. Muurin taakse tulee sijoittaa vähintään 10 cm:ä leveä kerros tiivistettyä soraa ja mahdollisesti pohjalle myös salaojaputki, jos rinteestä erittyy paljon vettä.

Vain lukitus
Jotkut tukimuuriharkot lukkiutuvat toisiinsa siirtämättä päällä olevaa hark-koa taaksepäin. Tämän vuoksi ensim-mäinen kerros tulee asetella toivotulla kallistumalla maakosteaan betoniin. Lukkiutumismekanismin ansiosta har-kot soveltuvat tukimuuriin, sillä maaaines ei pääse työntämään yksittäisiä kiviä muurista irti tai muotoilemaan muurin muotoa uudelleen. Ensimmäi-sen harkkokerroksen asettelussa on oltava erittäin tarkka. Kaikkien kivien on kallistuttava tasan 10 astetta - tai enemmän, jos muurista halutaan kor-keampi kuin 1,5 metriä. Tällöin on jo syytä käyttää ammattilaista apuna.

Ei lukitusta, ei kallistusta
Kartanokiviä, betonimuurikiviä, tuki-muurielementtejä tai vastaavia ei-puhtaasti tukimuurikiviä käytettäessä muuria ei saisi rakentaa noin 60 cm:ä korkeammaksi. Tämän lisäksi kivimuuri täytyy tukea takaapäin valamalla 10 cm paksu taustavalu maakosteasta betonista. Lisäksi muurin taakse tarvi-taan tiivistettyä soraa ja mahdollisesti myös salaojaputki.

Ohjeet

01
Muuri vaatii tukevan perustan 10 Vaihe

Aloita kaivamalla pois kaikki multa ja maa-aines. Jos maa on routimatonta, matalien muurien pohjaukseksi riittää maan poistaminen ja korvaaminen murskesoralla. Routivilla mailla maata pitää poistaa jopa 50-60 cm ja tehdä tar-peeksi paksu ja kantava kerros sepelistä tai murskeesta. Salaojituksella välte-tään vesipainanteet. Tiivistetyn murske-sorakerroksen päälle levitetään kivituhkaa tai hiekoitussepeliä (tässä työssä kivet asetellaan betoniin). Yli metrin korkuisen muurin rakentamiseen on syytä pyytää ammattiapua. Korkeiden muurien alle on hyvä valaa betoniantu-ra, laittaa routaeristys ja lujittaa muuria harjateräksillä ja muurikivien reikiin valetulla betonimassalla.

1

Täytä vako murskesoralla. Tiivistä maa täryttämällä jokaisen 30 cm:n sorakerroksen jälkeen. Jos junttaat käsijuntalla, tiivistä jokaisen 10 cm:n kerroksen jälkeen.

2

Täytä vako maakostealla betonilla. Kerroksen tulee olla n. 20 cm paksu ja 50 cm leveä. Voit käyttää valmisbetonia tai sekoittaa betonin itse. Sopiva suhde on viisi osaa hiekka-ja kiviainesta yhteen osaan sementtiä.

3

Pingoita linjalanka muurin etureunan ja ensimmäisen kivikerroksen yläreunan kohdal-le (ensimmäinen harkkokivikerros). Huomioi, että harkkokivien alareunan tulee olla noin 3 cm laattojen yläreunan tai nurmikon tason alapuolella.

4

Upota ensimmäinen harkkokivi betoniin, painamalla esimerkiksi vasaran varrella. Tarkis-ta, että yläpinta on vaakasuorassa ja harkon etuosa langassa kiinni. Muurin onnistuminen riippuu ensimmäisen kerroksen tarkkuudesta.

5

Säilytä 2-5 mm:n saumaväli edetessäsi ensimmäisen rivin kanssa. Maakostean betonin annetaan kovettua pari päivää ennen jatkamista. Limitä seuraava kerros niin, että kivet ovat puoli kivenmittaa päällekkäin. Näin kivet kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.

6

Nyt latominen on helppoa! Seuraavat kerrokset on helppo asetella, koska harkon takanystyrä varmistaa jokaisen harkon asettumisen juuri oikealle paikalleen.

7

Pienet epätasaisuudet voi tasoittaa asetta-malla pieniä pahvi- tai huopapaloja kerrosten väliin. Tämä on tehtävä ennen seuraavan kivi-kerroksen asettamista, joten tarkista kerrosten suoruus säännöllisesti linjalangan avulla.

8

Täytä muurin tausta murskeella, särekivillä tai muulla läpäisevällä aineksella. Tausta täyte-tään aina routimattomalla maa-aineksella. Muurin taakse kannattaa tehdä salaojitus, varsinkin, jos muurin takana on rinne.

9

Tiivistä tausta käsijuntalla noin 20 cm:n kerrosvälein. Älä tiivistä liikaa, jotta vesi pääsee tihkumaan kerroksen läpi. Peitä lopuksi 20 cm:n hiekkakerroksella. Pintaan voi levittää multaa kukkien tai nurmikon kasvualustaksi.

Jotta harkot lukittuisivat tiiviisti toisiinsa, limitimme kerrokset puolen kivenmitan verran. Limittäminen kolmasosan verran näyttäisi varmasti yhtä hyvältä.

Materiaalit

85 cm korkeaan, 8 m:n muuriin:
• Danblokke-harkkokivet, 580 €
• 2 m³ hiekkaa
• 3 m³ soramursketta
• 1 m³ hiekka/kiviseosta
• 10 säkkiä sementtiä

TYÖKALUT

• Lapio ja kauha
• Tärytin
• Käsijuntta
• Narua ja paaluja • Vatupassi
• Kottikärryt • Betoninsekoitin

Hinta:

Yhteensä noin 830 €

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.