Tukikohta puutarhatöille

Lyhyt lauta-aita, pieni työpöytä ja komposti – nämä riittävät muuttamaan sotkuisen pihanurkkauksen käytännölliseksi tukikohdaksi, joka sekä koristaa pihaa että helpottaa puutarhatöiden tekoa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
250 euroa

Johdanto

Useimmilla puutarhureilla on oma häpeäpilkkunsa, kuten sotkuinen nurkkaus, jossa vanhat ruukut ja säkit sekä ruostuneet kottikärryt ja puutarhajätteet viettävät leppoisia eläkepäiviään kaikessa rauhassa.

Lue, miten voit muutamin yksinkertaisin keinoin muuttaa pihasi häpeäpilkun siistiksi ja toimivaksi tilasi, joka houkuttelee järjestyksen ylläpitoon puutarhassa. Oksat, lehdet ja ruohonjätteet voi kerätä kompostiin. Pienelle pöydälle saa tyhjät ruukut ja pientyökalut, ja pöytä myös helpottaa pienempien askareiden tekoa. Muutaman metrin pituinen lautaaita antaa suojan kottikärryille ja tilaa puutarhaletkuille ja vesihanalle, joille on aina käyttöä pihalla.

Tehtävä on helppo eikä vaadi hankalien työkalujen käyttöä tai erityistaitoja. Poimi omaan pihaasi sopivat ratkaisut.

Ohjeet

01
Vapaasti seisova aita

Projekti alkaa lyhyen lautaseinän teolla. Pihan häpeäpilkku muuttuu toimivaksi kulmaukseksi.

Lauta-aita, tai paremminkin muutaman metrin pituinen lautaseinämä, sulkee näkymän nurkkauksen toisesta päädystä naapurin vajalle. Samalla aita kokoaa kulmauksen ja tar-joaa hyvän varastopaikan kottikärryille. Seinämän runko on tehty edullisesta puutavarasta ja pystytetty kolmen valmiiksi valetun pilarin päälle. Leveiden pystylautojen sau-moihin on asennettu kapeat rimat. Seinämän suojana on yläreunan lautakatos.

02
Hyvä pohja 3 Vaihe

1

Poista maa-aines pistolapion syvyy-deltä koko alueelta. Voit täyttää kaivamasi uran esimerkiksi soralla tms. ja säästyä näin ruohonleikkuulta lauta-aidan ja työpöy-dän ympäriltä. Voit myös laatoittaa alan, mutta se vaatii paljon enemmän työtä.

2

Kartoita aidan paikka ja korkeus. Se on helpointa, jos aidan korkeudeksi voidaan ottaa lautojen pituus. Puutarhassa on usein pakko mukailla aidan paikkaa puuston mukaan - ei vain runkojen ja oksien takia vaan myös juuristojen vuoksi.

3

Kolme betonipilaria upotetaan maahan. Jos maa on kosteaa, on syytä kaivaa roudattomaan syvyyteen. Lauta-aita kestää kyllä melko hyvin ankariakin talvia, jos se on rakennettu riittävän vankaksi ja tukevaksi.

03
Tukeva runko 8 Vaihe

1

Betonipilarit oikaistaan, jotta ne ovat suorassa linjassa ja samalla korkeudella. Viimeiset korkeusmillimetrit voi säätää, kun tolpat on ruuvattu kiinni. Sille on nimittäin rajansa, kuinka paljon raskaita pilareita voi iskeä alemmaksi.

2

Tolpat katkaistaan korkeuteen siten, että niiden yläpäät sahataan 30°:n kulmaan. VINKKI: Vastakkainen pää kannattaa sahata suorakulmaiseksi ennen kuin tolpat katkaistaan haluttuun pituuteen.

3

Tolpat kiinnitetään pilarikenkiin läpimenevillä pulteilla. Pyydä apulaista pitelemään tolppaa pystysuorassa, kun esiporaat 10 mm:n puuporalla. Tolppa jätetään noin 2 cm irti pilarikengän pohjasta, jotta se ei seiso sadevedessä.

Jos käytät konepultteja, pidä vastapuolelta kiinni, kun kiristät mutterin.

4

Rungon vaakapalkkien kulma-raudat ruuvataan kiinni helaruuveilla. Pystytolpassa ruuvit kiinnitetään tiiviisti liitoksen lähelle, vaakapalkissa kulma-raudan uloimmat reiät jätetään tyhjiksi, jotta palkki ei halkea.

5

Palkit sahataan ja kiinnitetään kulmarautoihin. Palkit on hyvä sahata vasta nyt, sillä betonipilarit ovat saattaneet hieman liikkua vastamöyhityssä maassa. Kunhan palkit ovat yhtä pitkät jokaisessa osiossa, kulmat säilyvät oikeina.

6

Jos lauta-aita on alttiina koville tuulille, sitä vahvistetaan liitosten yläpuolisin kulmaraudoin ja tarvittaessa vinotuin. Tässä naapurin aita ja vaja tarjoavat tuulensuojaa, joten rakenne ei kaipaa erikoisvahvistusta.

7

Katos rakennetaan 22 x 145 mm:n laudoista kuten aidan verhoilu, mutta katos koostuu kahdesta lautarivistä. Jos laudat eivät sovi täyspitkinä, katkaise ne niin, että liitokset tulevat keskitolppien kohdalle ja laudat yltävät 10 cm päätyjen yli.

8

Katoslaudat kiinnitetään tolppien päätyihin 4 x 55 mm:n ruostumatto-milla ruuveilla, sen jälkeen niitä vahviste-taan alapuolelta neljällä laudanpalalla. Käytä tähän 4 x 35 mm:n ruuveja. Päätyjen ”tuulilaudat” pitävät laudat yhdessä.

Listoista (22 x 45 mm) tehdään ”tuuli-laudat” katon päätyihin.

04
Laudat ja rimat 7 Vaihe

Seinämä verhoillaan leveillä laudoilla ja lautojen saumoihin kiinnitetyillä rimoilla. Tämän klassisen ulkoverhoi-lutekniikan hienous piilee siinä, että puu pystyy elämään vaihtelevan ilmankosteuden mukaan täysin ongel-mitta: lautojen väliset raot voivat kasvaa ja kutistua mutta ne jäävät rimojen alle piiloon. Jotta ratkaisu toimisi oikein, rimoja ei kiinnitetä lautoihin vaan ne naulataan tai ruuvataan suoraan runkoon kiinni.

Viistojen tippanokkien vuoksi listat sahataan hieman verhoilulautoja lyhyemmiksi, muussa tapauksessa rimat ”roikkuvat” alareunassa verhoilulautojen yli.

1

Laudat ja rimat sahataan päästä viistoon - rimat vajaan senttimetrin lautoja lyhyemmiksi. Alareunan tippanokan ansiosta sadevesi valuu lautojen ja rimojen pinnasta paremmin pois. Katkaisu/jiirisaha on paras työväline. Aseta se 15°:n kulmaan.

2

Laudat ruuvataan runkoon kiinni 4 x 55 mm:n ruuveilla. Käytä nivelmittaa apuna laittamalla se lautojen väliin, niin saat raoista yhtä suuret. Mitoita raot niin, että reunimmaisia lautoja ei tarvitse kaventaa pituussuunnassa.

3

Seinämän päädyt suljetaan laudalla, jolloin seinämä tuntuu vankemmalta ja yhtenäisemmältä. Jotta lauta saadaan tiiviisti koko pintaa vasten, lautaan taltataan pilarikengän vaatima tila.

4

Nyt lautaseinämä on valmis, jos haluat sen antavan mahdolli-simman hyvän suojan tuulelta. Jos on tärkeämpää, että aita näyttää tiiviiltä, ja kulmassa on muutenkin suojaisaa, voit asettaa lautojen väleihin rimat.

5

Aita pohjustetaan ja maalataan - vaikka aikoisit seuraavaksi asettaa rimat. Kun puu vetäytyy kesän kuivassa ilmassa, rimojen takaa paljastuu maalaamattomia kaistaleita, joten laudat kannattaa maalata ennen rimoitusta.

6

Ohuet rimat naulataan liitoksiin 4 x 100 mm:n galvanoiduilla nauloilla. Kuhunkin liitokseen tulee vain yksi naula, jota ei kiinnitetä lautoihin vaan aidan runkoon. Rimojen ja lautojen on saatava elää toisistaan riippumatta.

7

Lauta-aita maalataan uudelleen. Jos haluat hemmotella puuta, pohjus-ta se ensin öljyllä. Öljy tunkeutuu puuhun, suojaa sitä sisääntunkeutuvalta vedeltä ja kyllästää sen lahoa ja sieniä vastaan. Maali suojaa myös auringonvalolta.

05
Kompostisäiliö 3 Vaihe

Yksinkertainen komposti kootaan ennen kuin sen jalat upotetaan maahan.

Kun puutarhajäte jää seisomaan pihan perälle, se on arvotonta ainesta. Mutta kun jätteet kokoaa siistiin säiliöön ja katkoo paksuimmat oksat pienemmiksi paloiksi, syntyy hyvä komposti, jossa jätteet muuttu-vat mitä hienoimmaksi lannoitteeksi.

Rakennamme neliskanttisen vankan ja siistin kompostisäiliön: neljä kulmatolppaa kaivetaan maahan ja säiliö verhoillaan vaaka-rimoin. Säiliö tehdään kyllästämättömästä kuusesta, jotta maatumisprosessi ei häiriinny - säiliö kestää yleensä noin 8-10 vuotta.

1

Kulmatolppien kärjistä tehdään kiilamaiset kirveellä tai sahaten. Vaikka kompostointisyistä ei pitäisi käyttää painekyllästettyä puutavaraa tai sivellä puuhun lahonestoaineita, tolppien kärjet kannattaa upottaa pellavaöljyyn yöksi.

2

Rimat sahataan ja ruuvataan kul-matolppiin kiinni. Ensin kaksi sivua yhdistetään ruuveilla, sen jälkeen säiliö kootaan etu- ja takasivujen avulla. Niissä rimat saavat ylettyä sivuilla päädyn yli.

3

Kompostisäiliö isketään maahan raskaalla vasaralla. Laita lyöntikohtaan puupala, jotta et vahingoita säiliön puuta eikä säiliö väänny, kun isket kulmatolppiin vasaralla. Maalaa valmis säiliö.

Kiinteä hana vesiletkulle

Vesi on kaiken a ja o puutarhassa, ja vedentulon turvaamiseksi esittelemme hyvin yksinkertaisen ratkaisun: lauta-aitaan porataan reikä, johon kiinnitetään vesihana. Kun yöpakkaset ovat jättä-neet puutarhan, hanaan yhdistetään tavallinen puutarhaletku, jota voi käyttää piha-askareissa. Se, kuinka hankala tästä hanaliitok-sesta tulee, riippuu löytämistäsi liitti-mistä ja sovittimista. Helpointa on käyt-tää nykyaikaisia pikaliittimiä, jotka pitä-vät letkun tiukasti ja tiiviisti hanassa kiinni. Muista kuitenkin aina sulkea vesi hanasta, kun et enää tarvitse vettä.

Poraa, kunnes kärki menee läpi. Poraa sitten takaa, niin reiästä tulee siisti.

Kiinteä sora-alusta

Pihan työtilan alusta ei voisi olla nätimpi: pienet sorakivet asetellaan 10-12 cm:n kerrokseksi. Kuivan ja kiinteän sorapinnan päällä on mukava astella, ja pinta pysyy vuosia rikkaruohoista vapaana - varsinkin, jos soran alle on laitettu kuitukangas.

06
Työpöytä 7 Vaihe

Pöytä ruuvataan lauta-aitaan kiinni. Etuosa seisoo kahden jalan varassa.

Pienen työpöydän rakenne on niin yksin-kertainen, että sitä ei voi jättää seisomaan yksin - pöytälevy ja hylly on tuettu vain kahdella jalalla, takareuna on ruuvattu aitaan kiinni. Pöytälevy on koottu pontein ja urin varustetuista laudoista. Uloimmasta laudasta pontti on poistettu. Voit käyttää myös tavallisia lautoja, joista vesi valuu paremmin alas, mutta pöydän pinnasta tulee toisaalta hieman epätasaisempi.

Jalat seisovat kuivalla sorapinnalla, joten ne voi tehdä kyllästämättömästä puutavarasta kuten koko kulmauksen.

1

Pöytälevyn kehikko kootaan 6 x 100 mm:n ruostumattomilla ruu-veilla. Ruuvit tulevat laudan reunoille, joten esiporaa niitä varten 6 mm:n poralla siihen lautaan, johon ruuvit asetetaan ensin, ja 3 mm:n poralla päätypuun takapintaan.

2

Pöydän korkeus selviää sovittamalla pöytälevy parin väliaikaisen jalan pääl-le ruuvipuristimien avulla. Vasta kun kehik-ko on ruuvattu kiinni, pöytä on vakaasti aloillaan. Huomioi pöydän pinnoite lopullista pöytäkorkeutta arvioidessasi.

3

Kehikko ruuvataan lauta-aitaan ja etuosan jalkoihin kiinni. Seinä-kiinnitykseen käytetään 6 x 75 mm:n pultteja, joissa on mutteri toisella puolella. Jos runkoon on esiporattava, käytä pulttien sijaan kansiruuveja.

4

Pöytälevyn laudat ja hylly pohjustetaan ja maalataan, kun ne on sahattu pituuteen mutta ennen kuin ne kootaan levyksi. Syy on sama kuin lauta-aidan maalauksessa: puun eläminen ei paljasta maalaamattomia kohtia.

5

Maalatut laudat kiinnitetään 4 x 50 mm:n ruostumattomilla ruu-veilla pöytälevyksi ja hyllyksi. Pontit poistetaan etureunasta ja reunat pyöristetään ympäriinsä, jotta ne eivät ole liian terävät. Nyt pöytä voidaan pohjustaa ja maalata.

Ruukkuja ja muuta pientä

Vankka tarjotin on pieni ylimääräinen hienous toimivaan ja käytännölliseen työskentelynurkkaukseen. Sen päällä voi työskennellä, ja sillä saa pientavarat helposti kuljetettua ympäri puutarhaa.

Tarjotin on valmistettu 12 mm:n valuvanerista, jonka tumma filmipinnoite sietää kosteaa multaa päällään. Tarjotti-men kolme reunusta leikataan samasta levystä, ja sen kahvat on tehty reikien läpi työnnetyistä köydenpätkistä.

Sivut ja pohja kootaan ulkokäyttöön sopivalla pu-liimalla ja 4 x 30 mm:n ruu-veilla. 50 x 140 cm:n kokoinen tarjotin on riittävän iso, pöytälevyn syvyinen ja niin leveä, että sen pystyy vielä kantamaan. Tarjotin toimii myös kätevänä alustana.

Kun sivut ja pohja on koottu, köydet pujotetaan kahvanreikien läpi ja niiden päät solmitaan. Kahvat sijoi-tetaan hieman lähemmäksi etureu-naa, johon paino yleensä kohdistuu.

Valuvanerin reunat suojataan kosteudelta. Ne voi pohjustaa ensin öljyllä ja viimeistellä lopuksi ulko-käyttöön tarkoitetulla maalilla.

Kaikki on valmista - työt odottavat

Ylimääräisistä laudoista on tehty hylly, ja heloihin ja koukkuihin on ripustettu työkaluja. Pihan siivottomin nurkkaus on nyt puutarhatöiden keskipiste.

Materiaalit

Vapaasti seisova aita

45 x 95 mm:n mänty/kuusilautaa:
• 20 m runkoa varten (A)

22 x 145 mm:n höylätt. mäntyä/kuusta:
• 60 m pystylaudoitukseen ja katokseen (B)

22 x 45 mm:n höylättyä mäntyä/kuusta:
• 44 m rimoihin (C)

Lisäksi:
• 3 pilarikenkää 45 mm:n tolppia varten
• 6 kpl 10 x 60 mm:n lämpögalvan. pultteja
• 12 kulmarautaa ruuveineen
• Ruostumattomia puuruuveja, itsesenkkaavia, 4 x 35 mm ja 4 x 55 mm
• Galvanoituja nauloja, 4 x 100 mm
• Pohjustusöljyä (tarvittaessa)
• Puunsuojaa/punamultamaalia

Kompostisäiliö

45 x 45 mm:n höylättyä mäntyä/kuusta:
• 4 kulmatolppaa (A) á 100 cm

22 x 95 mm:n höylättyä mäntyä/kuusta:
• 12 rimaa (B) á 80 cm, kylkiin
• 9 rimaa (C) á 100 cm, etu- ja takasivuihin

Lisäksi:
• Ruostumattomia puuruuveja, 4 x 50 mm
• Punamultapuunsuojaa (Falu Rödfärg

Työpöytä

45 x 70 mm:n kuusta/mäntyä runkoon
• 2 pöydän pitk. sivua (A) á 140 cm
• 3 pöydän lyh. sivua (B) á 41 cm
• 2 hyllyn pitk. sivua (C) á 131 cm
• 3 hyllyn lyh. sivua (D) á 36,5 cm
• 2 jalkaa (E) á 90 cm

22 x 95 mm:n verhoilulautoja:
• 12 pöytälevyyn ja hyllyyn

Lisäksi:
• Ruostumatt. ruuveja, 4 x 50 mm ja 6 x 100 mm
• 4 lämpögalvanoitua puupulttia, 6 x 75 mm

Vie aikaa

2-4 päivää + kuivumisaika

Hinta

Noin 250 € kaikkiin tarvikkeisiin ja maaleihin.

Vaikeusaste

Tehtävästä tulee helpompi, jos sen suunnittelee ensin huolella ja piirtää paperille ennen kuin ryhtyy töihin.

Piirustus

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …