Toivota tulijat tervetulleiksi

Kaunis piha vaatii upean sisäänkäynnin. Köynnöskasvien verhoilema kaunis veräjä houkuttelee tulijaa astumaan sisään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
350 euroa

Johdanto

Kaunis piha vaatii upean sisäänkäynnin. Köynnöskasvien verhoilema kaunis veräjä houkuttelee tulijaa astumaan sisään. Veräjän voit hyvin tehdä itse. Kun rakennat osat verstaalla ja kokoat ne yhteen vasta paikan päällä, selviät työstä helposti ja nopeasti.

Veräjän neljä tolppaa ja välikappaleet on tehty 95 x 95 mm:n lehtikuusesta ja sahattu mittaan jo liikkeessä. Huomaa, että tolppien korkeuteen täytyy laskea 90 cm lisää, sillä sen verran niitä pitää upottaa maahan.

Ohjeet

01
Kaareva poikkipuu 5 Vaihe

Portin kaksi sivutolppaa on yhdistetty toisiinsa poikittain asetetulla päällys-puulla. Portin sulavalinjaisuutta lisää päällyspuun kevyesti kaartuva muoto. Muodon aikaansaamiseksi käytämme perinteisiä puusepänkeinoja emmekä taivuta lankkuja muotoon päivä-kausien ajan ruuvipuristimilla. Tarvitsemme sen sijaan pistosahaa ja kahta samanlaista 160 cm pitkää 45 x 150 mm:n lehtikuusilankkua (muutkin puulajit ja 45 x 145 mm:n mitat käyvät yhtä hyvin). Lankkujen kaarevan muodon luominen vaatii kolme helppoa työvaihetta.

1

Aloita kiinnittämällä lankku (D) työpöytään. Piirrä kaareva muoto, joka yltää 2 cm:n päähän yläreunasta ja 20 cm:n päähän molemmista päädyistä. Käytä 140 cm pitkää listaa harppina.

Kaarilinja on lankun alareunassa 120 cm pitkä - se yltää 60 cm keskilinjan molemmille puolille.

2

Sahaa lankku piirtämääsi kaarilinjaa pitkin. Voit käyttää pistosahaa tai vannesahaa, jos verstaaltasi löytyy sellainen.

3

Aseta kaareva palkkipala lankun päälle, suorat reunat vastakkain. Kun kahden lankun keskikohdat ovat tar-kasti päällekkäin, päällyspuun päädyt ulot-tuvat 20 cm kaariosan päätyjä pidemmälle.

4

Liimaa molemmat lankunkappaleet yhteen PU-tai puusepänliimalla (ulkokäyttöön tarkoitetulla liimalla). Purista kappaleet yhteen ruuvipuristimilla ja hio yli pursunut liima pois, kun se on kuivunut.

5

Yhteen liimatun palkin korkeus on 15 cm. Se on liian paljon, joten yläreunasta sahataan 5 cm pois koko pituudelta. Sahaa myös palkin alakulmista kolmiot pois, jotta kaareva päällyspuu näyttäisi hieman kevyemmältä.

02
Ritilät 2 Vaihe

Kahden kaarevan päällyspuun väliin asetetaan ritilät, jotka työstämme seuraavaksi. Ritilät tehdään 70 cm pitkistä 28 x 145 mm:n (tai vast.) terassi-laudoista, jotka halkaistaan kahteen ker-taan siten, että niiden lopullinen koko on 28 x 47 mm. Käytä lautojen halkaisemiseen pyörösahaa tai pöytäpyörösahaa. 10 cm:n päähän ritilöiden reunoista taltataan lovet, joiden avulla ritilät kiinnittyvät päällyspuihin. Tee lovista 20 mm syvät ja 45 mm leveät. Sen jäl-keen jokaiseen puuritilään porataan kaksi reikää. Reikien läpi viritetään köynnösnarua, johon kasvit tarttuvat ja jota pitkin ne pääsevät kiipeämään.

1

Ritilät (E) sahataan mittaan eli 70 cm pituuteen. Sen jälkeen jokaiseen ritilään taltataan lovet 10 cm:n etäisyydelle päädyistä. Lovet ovat 45 mm leveitä ja 20 mm syviä. Ritilöiden alakulmat sahataan 45°:n kulmaan.

2

Jaa ritilät päällyspuiden väliin tasaisesti ja kiinnitä ne ruuveilla. Aloita keskimmäisestä ja ruuvaa jokainen ritilä kahdella 4,5 x 60 mm:n ruuvilla kaarevaan päällyspuuhun kiinni. Sen jälkeen päällyspuut voidaan asentaa.

03
Poikkituet 2 Vaihe

Portin etu- ja takatolpat (A) kytketään toisiinsa ylhäältä kahdella poikkituella (B), jotka työstetään 95 x 95 mm:n lehtikuusesta (tai vastaavasta). Ne sahataan samalla tavalla kuin päällyspuihin kiinnittämämme ritilät eli myös poikkitukiin tehdään lovet ja niistä sahataan alakulmat pois.

Poikkituet ovat 70 cm pitkiä. 10 cm:n päähän molemmista päädyistä talta-taan 95 mm leveät ja 45 mm syvät lovet, jotka sopivat portin pystytolppien (A) yläpäihin. Lisäksi poikkitukien ala-kulmat sahataan 45°:n kulmaan, aivan kuten teimme ritilöidenkin kanssa.

1

Sahaa 5-6 uraa 95 mm leveää lovea varten. Lovet ovat 10 cm:n päässä päädyistä. Niiden avulla poikkituet saadaan asetettua tolppien (A) päälle. Sahaa ensin kaksi ulointa uraa, jotta loven leveys pysyy halutunlaisena. Urasyvyys on 45 mm.

Sahaa ensin poikkitukeen uria.

2

Siisti lovien pohja taltalla. Puhdista lovien pohja taltalla siistiksi karkeamman talttaamisen jälkeen. Sahaa poikkitukien alakulmat 45°:n kulmaan. Nyt poikkituet ovat valmiit.

04
Alapoikkituet 2 Vaihe

Alapoikkituet (C) sijaitsevat etu- ja takatolppien (A) välissä kummallakin puolella porttia. Tässä kohteessa työs-timme alatukiin tapit, ja myöhemmin teemme tolppiin lovet tappeja varten, jotta saamme tuet kiinnitettyä. Ala-poikkituet tehdään 95 x 95 mm:n lehtikuusesta. Tässä alatuet sijoittuvat 20 cm maanpinnan yläpuolelle. Poikki-tuen näkyvä osuus on 32 cm pitkä (sama kuin etu- ja takatolppien välinen etäisyys), ja tolppien tapit upotetaan 5 cm tolppien sisään. Alapoikkitukea varten tarvitaan siis 32 + 5 + 5 = 42 cm:n pituinen pala lehtikuusta.

1

Sahaa merkkiviivoja pitkin tolpan molemmissa reunoissa. Poista reu-nimmaiset palat. Jäljelle jäänyt keskimmäi-nen 35 mm:n levyinen pala on osa tappia.

2

Mittaa 15 mm tapin sivuilta ja sahaa pystyyn 50 mm:n syvyyteen. Sahaa tolpan molemmilta sivuilta 15 mm sisäänpäin, jotta ylimääräiset reunapalat irtoavat. Tee toinen tappi samalla tavalla.

05
Tapinlovi tolppaan 3 Vaihe

1

Merkitse tolppaan (A) alapoikki-tuen (C) sijainti. Maanpinnasta on 20 cm poikkituen alareunaan. Merkitse tapin mitat siten, että lovi asettuu tolpassa keskelle tapille merkitsemääsi aluetta.

2

Talttaa lovi auki esiporattuasi siihen ensin reiän. Älä tee reiästä liian suurta, ja talttaa lovi vähän kerrallaan. Kiinnitä sitten tapit etu- ja takatolppien loviin PU-liimalla. Vahvista liitosta kiinnittä-mällä tappien päätyyn 6 x 120 mm:n ruuvi.

Poikkitappi kiinnitetään liimalla ja ruuvilla.

3

Nyt tolpat (A) ja poikkituet (B) yhdistetään. Aseta tolppa pöydän päälle kuten kuvassa, niin onnistut helpommin. Poikkituet asetetaan tolppien päälle loviensa varaan. Käytä PU-liimaa ja kahta 6 x 120 mm:n ruuvia joka liitoksessa.

06
Asennus 6 Vaihe

1

Veräjän toinen puoli on valmis asennettavaksi. 20 cm poikkituen (C) alapuolelle asetetaan väliaikaisesti pari lautaa ”syvyysrajoittimeksi”. Kun tolppa kaivetaan maahan, lautojen alapinta tulee samalle tasolle kuin maanpinta.

Tolppiin kiinnitetään galvanoitu teräs-lanka köynnös-kasveja varten.

2

Sitten kaivetaan. Kuopan on oltava vähintään 90 cm syvä ja aukon halkaisijan noin kolme kertaa suurempi kuin tolpan, jotta ympäröivä maa saadaan tiiviiksi, kun kuoppa täytetään. Maa tampa-taan jokaisen 10 cm:n kerroksen jälkeen.

3

Apulaudasta on hyötyä. Veräjän tolppien väli on leveydeltään 120 cm. Apulauta, johon on kiinnitetty palikat oikeille etäisyyksille veräjän molempia tolppia varten, auttaa veräjän asennuksessa.

Parista lautaan kiinnitetyst palikasta on apua veräjän tolppia aennettaessa.

4

Tarkista vesivaa'alla, että tolpat ovat pystysuorassa ja päällyspuut samassa tasossa keskenään ja vaaterissa.

5

Ruuvipuristimien, parin tiilis-kiven ja lautojen avulla voit säätää tolppia siten, että ne asettuvat oikealle korkeudelle, kun täytät kuoppia. Tässä työvaiheessa apulaisesta olisi apua.

6

Lopuksi tolppiin kiinnitetään päällyspuut. Käytä 6 x 150 mm:n ruuveja. Nyt veräjä on valmis.

07
Veräjän portti 5 Vaihe

Veräjän voi jättää silleen, mutta jos haluat varustaa sen portilla kuten me teimme, voit tehdä sellaisen esimerkiksi 22 x 95 mm:n terassilaudoista. Ne kiinnitetään kahteen 28 x 72 mm:n lehtikuusesta tehtyyn vaakapoikkitu-keen (G) ja vinotukeen (H). Saat nämä mitat ostamalla 28 x 145 mm:n terassilautoja ja halkaisemalla ne pyörö-sahalla. Pystylautojen väliset etäisyy-det sovitetaan niin, että portin levey-deksi tulee 118 cm. Näin portin sivujen ja tolppien väliin jää 1 cm:n ilmaraot.

1

Laudat (F) sahataan 110 cm:n pituuteen. Levitä laudat 118 cm:n leveyteen käyttämällä pieniä lista-kappaleita lautojen väleissä kiiloina.

2

Kiinnitä kaksi poikkitukea (G) väliaikaisesti ruuveilla portin kahteen reunimmaiseen lautaan. Älä kuitenkaan kiinnitä tukia kaikkiin lautoihin, sillä ne maalataan ja niitä sahataan vielä.

3

Merkitse ja sahaa poikkituen lovi. Aseta vinotuki (H) poikkitukien (G) päälle. Vinotuki upotetaan 10 mm poikki-tukiin rakenteen vankistamiseksi. Piirrä lovien paikat poikkitukiin ja sahaa lovet.

Aloita sahaamalla H kuvan mallin mukaan.

4

Kiinnitä tuet lautoihin. Käännä portti niin, että voit työskennellä sen etupuolella. Kaikki laudat ruuvataan kiinni poikkitukeen ja vinotukeen 4 x 40 mm:n ruuveilla.

5

Portissa on myös kaareva yläosa kuten veräjän päällyspuissa. Tee muodosta pahvinen malli ja piirrä muoto porttiin. Kaareva muoto sahataan pistosa-halla ja reunat hiotaan hiomapaperilla.

Köynnöskasvit pääsevät kiipeämään tolppien välissä 3 mm:n galvanoitua teräslankaa pitkin.

Materiaalit

Tarvikkeet veräjää varten:

95 x 95 mm:n tolppia:
• 4 tolppaa veräjää varten (A) á 307 cm
• 2 yläpoikkitukea (B) á 70 cm
• 2 alapoikkitukea (C) á 42 cm

45 x 145 mm:n lankkua:
• 2 kaarevaa päällyspuuta (D) á 160 cm

28 x 145 mm:n lautaa (halkaistaan)
• 9 ritilää (E) á 28 x 47 mm, pituus 70 cm

Lisäksi:
• PU-liimaa
• 4,5 x 60 mm:n, 6 x 120 mm:n ja 6 x 150 mm:n ruuveja
• 3 mm:n galvanoitua teräslankaa

Tarvikkeet porttia varten:

22 x 95 mm:n terassilautoja:
• 10 portinleveyttä (F) á 110 cm

28 x 145 mm:n terassilautaa (halkaise):
• 2 poikkitukea (G) á 28 x 72 mm, pituus 118 cm
• 1 vinotuki (H), 28 x 72 mm, pituus 116 cm

Lisäksi:
• 2 galvanoitua tappilevyllistä tallinovensaranaa, á 3 x 46 cm, 1 galvanoitu salpa,
4 x 40 mm:n ruuveja

Vie aikaa

Noin 350 € (lehtikuusesta) + maalaustarvikkeet

Hinta

Pitkä viikonloppu verstaalla ja päivä asennusvaiheessa.

Vaikeusaste

Projekti ei ole vaikea, mutta se vaatii huolellisuutta. Asennus on tehtävä tarkasti.

Piirustus

Kaareva päällyspuu luo veräjän ilmeen. Seuraa vaihe vaiheelta eteneviä työohjeita sen valmistamiseksi. Galvanoitu teräslanka kiinnitetään veräjän molemmille puolille ja ritilöiden (E) väliin, jotta kasvit pääsevät kiipeämään.

Käytä 140 cm:n listaa viivoittimena.

Tee merkinnät päällyspuuhun D (vaihe 1). Sahaa osat irti ja aseta D1 D2:n päälle (vaihe 2). Sahaa lopuksi päällyspuun yläreunasta 5 cm pois ja puun alakulmista kulmat pois (vaihe 3).

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puutarha