Tee vedelle kouru

Rajut rankkasateet aiheuttavat paljon painetta viemärijärjestelmälle. Sadevesipenkin avulla veden voi palauttaa hienosti takaisin luontoon.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
28 euroa

Johdanto

Sadevettä kannattaa kerätä talteen puutarhan kastelua varten. Näin säästät vesilaitoksen toimittamaa puhdasta vettä. Tynnyriin kerättävä vesimäärä on kuitenkin niin rajallinen, että sillä ei ole suurta vaikutusta viemärijärjestelmään. Jos tavoitteenasi on säästää viemäreitä, selvästi tehokkain keino on johtaa vesi sadevesipenkkiin.

Ohjeet

01
Rakenna muotti 5 Vaihe

Päätimme valaa vesikourut betonista, koska se on sekä halpa että kestävä materiaali. Vesikouruun pitää saada kat-tokouruja muistuttava muoto ja ”aukko”, ja tämä toteutetaan valamalla betoni pvc-putken muotissa.

Kouru valmistetaan sen kokoisista ja painoisista osista, joita on helppo käsi-tellä. Koska osien tulee olla samanlaiset, valu vaatii yhden tai useamman täysin samanlaisen valumuotin. Valmistamme muotit 20 mm vesivanerista ja Ø 160 mm:n pvc-viemäriputken pätkästä.

1

50 cm:n pätkä PVC-putkea (A) halkaistaan pituussuunnassa käsisahalla. Huomaa, että putkea ei halkaista tasan yhtä suuriin osiin.

2

Sahaa muotin pohja (B) ja jyrsi siihen urat 4 cm:n etäisyydelle molemman pitkän sivun reunasta sisäänpäin. Urien syvyys on 1 cm, ja ne jyrsitään 8 mm urajyrsinterällä.

3

Täytä jyrsityt urat rakennus-silikonilla. Värillä ei ole väriä, mutta koska liimaamme osat myöhemmin samalla aineella, olemme valinneet harmaan (betonin värisen) saumamassan.

4

Muotin sivut (C) ja päädyt (D) rakennetaan valmiiksi. Reunoihin esiporataan reiät ja ruuvit kiristetään vain kevyesti, jotta muotin voi helposti jälleen purkaa betonin kovetuttua.

5

Kovettunut betoni on helppo irrottaa muotista, jos muotin on sivellyt öljyllä. Mitään erikoisöljyä ei tarvita, halpa ruokaöljy ja sieni riittävät mainiosti.

02
Valu 2 Vaihe

Rakennustarvikeliikkeistä voi ostaa val-missementtiä, johon lisätään vain vesi. Tämä on monella tapaa erinomainen ratkaisu, mutta myös hieman kalliimpi. Jos haluat selvitä kaikkien halvimmalla, sekoita betoni itse - sekin onnistuu onneksi helposti.

Sekoita valuhiekka ja sementti toisiinsa suhteessa 1 osa sementtiä ja 4 osaa hiekkaa, ja varmista, että ainekset sekoittuvat hyvin. Koska sekoitamme tässä vain pieniä määriä, betonin voi sekoittaa käsivoimin. Jos tarjolla kuiten-kin on betoninsekoitin, sitä kannattaa tietysti käyttää.

1

Sekoita sementtimassasta suhteellisen tasainen seos. Sen pitää vain työntyä kulmiin ja asettua tasaisesti pvc-putken pintoja vasten.

2

Jotta betoniin ei muodostuisi ilmakuplia, ja jotta massa työntyisi kaikkiin kulmauksiin, naputtele muotin sivuja kevyesti kumivasaralla. Toista tätä säännöllisesti koko valuprosessin ajan.

03
Pura muotti 2 Vaihe

Valun jälkeen betonin pitää kuivua noin vuorokauden. Voi olla hyvä valmistaa useampia muotteja, jos tehtävään tarvi-taan useampia kouruosioita. Valumuotti, joka on rakennettu kuvassa nähtävistä materiaaleista, kestää noin 10-15 muotin valua. Kunhan vain muistat purkaa muotin varovasti, puhdistaa sen ja öljytä sen valukertojen välillä.

1

Irrota ruuvit vuorokauden kuluttua ja irrota valumuotin sivut ja päädyt (C ja D) pareittain pohjasta (B).

2

Sileät ja öljytyt pvc-putket irtoa-vat helposti betonista. Betoni-reunat voivat kuitenkin olla herkkiä kol-huille vuorokauden kovettumisajan jäl-keen. Pinoa osiot ja anna niiden kovettua viikon, ennen kuin asennat ne paikoilleen.

04
Kaiva vesipenkki 4 Vaihe

Kuvassa nähtävä sadevesipenkki on tar-koitettu vain pientä kattopinta-alaa var-ten, mutta koska maa on suhteellisen savista ja jäykkää, poistamme maata vesipenkin alueelta. Penkin muoto on makuasia, tässä siitä tehdään puoliym-pyrä 2 metrin halkaisijakokoon, jolloin sen pinta-alaksi tulee 3, 14 neliömetriä. Se on sijoitettu 2 metrin päähän talosta, joten syöksykouruista vesipenkkiin joh-tavia kouruja tarvitaan neljä sekä lisä-osa, joka työntyy vesipenkkiin. Vesikou-rujen kaato on 1 cm/m.

1

Sadevesi ohjataan viemäriin. Tukimme viemäriputken suun ja yhdistämme syöksyputken tämän sijaan vesikouruun.

2

Tähän tehdään pyöreä vesi-penkki niin, että se voidaan mitata keskipisteestä ulospäin. Tolppaan kiinnitetyn metrin mittaisen narun avulla vesipenkin reunus voidaan kaivaa tarkasti.

3

Ensin lapioimme kaiken multa-maan pois koko vesipenkin alalta. Ota multa tqalteen. Kaiva sitten 60 cm:n syvyy-teen, ja poista tiivis maa-aines. Tätä maaainesta ei tulla enää käyttämään.

4

Lapioi kuopan pohjalle 20 cm:n kerros puhdasta hiekkaa. Sekoita ylös kaivamaasi maahan hiekkaa ja täytä sillä seuraavat 20 cm kuopasta. Levitä tämän päälle ohut hiekkakerros.

05
Asenna vesikouru 6 Vaihe

1

Kaiva syöksyputkelta vesipenkille johtava ura. Tee urasta hieman kourunosia leveämpi. Kaiva niin syvään, että uran pohjalle mahtuu tasoitushiekkaa ja päälle oikaisuhiekkaa.

2

Aseta uraan kerros tasoitus-hiekkaa ja tärytä se kunnolla. Kapeassa urassa ei voi käyttää levytärytintä, mutta selviät työstä hyvin tolpalla tai järeällä lekalla.

3

Oikaise kourun pohja hiekalla, jotta saat osat lähes maantasoon. Kor-kein kohta on talon sokkelilla. Tarkista, että kourussa on kaatoa 1 cm/metri kohti vesi-penkkiä. Aseta ensimmäinen osio sokkelia vasten ja tarkista sen asento vesivaa’alla.

4

Liimaa osiot yhteen harmaalla rakennussilikonilla. Pursota silikonia reilusti, jotta saumasta tulee tiivis. Leikkaa ylimääräinen silikoni pois, kun saumat ovat kovettuneet.

5

Asenna kourun betoniosiot. Tarkista jatkuvasti vesivaa’alla, että kourun kaato on kunnossa. Kourun asennuksen jälkeen silikonin pitää saada kovettua pari tuntia, ennen kuin varsinainen sadevesipenkki asennetaan.

6

Tähän sadevesipenkkiin istutettiin koristeheiniä. Tarjolla on myös taimia ja pensaita, jotka viihtyvät mainiosti sadevesipenkin vaihtelevissa olosuhteissa. Kysy lisää puutarhaliikkeistä tai -opistosta.

Materiaalit

PVC-putkea, Ø 160 mm:
• 50 cm (A) (riittää kahteen muottiin)

20 mm vesivaneria:
• 1 pohja (B), 23 x 50 cm
• 2 sivua (C) á 11 x 54 cm
• 2 päätykappaletta (D) á 11 x 23 cm

Lisäksi:
• 16 kpl 5 x 50 mm ruuveja
• Patruuna rakennussilikonia
• 1 säkki sementtiä
• Noin 60 kg hiekkaa (5 kourunosaan)
• 1 m3 hiekkaa
• Kottikärryllinen tasoitushiekkaa

Vie aikaa

Riippuu keruualtaan koosta ja valettujen elementtien määrästä. Tämä vedenkeruu-järjestelmä rakentui vkl:ssa.

Hinta

Sementistä ja hiekasta valet-tu osa maksaa noin 3 €. Muo-tin hinnaksi tuli noin 25 €.

Vaikeusaste

Keskivaikea. Sahaa ja kokoa valumuotin osat tarkasti. Käytä vesivaakaa ahkerasti, kun asennat vesikourua.

Piirustus

Valumuotin rakenne

Valumuotti rakennettiin viidestä puukappaleesta (valulevyt) ja halkaistusta pvc-viemäriputkesta. Muotti kootaan ruuveilla niin, että se voidaan myöhemmin taas purkaa osiin, ja siinä voidaan valaa monta samanlaista kourunosaa.

Valumuotin rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.