Pidä pyykit ja itsesi kuivana

Markiisin kattamilla kuivausnaruilla pyykit voi kuivattaa ulkona suojassa sadekuuroilta ja linnunjätöksiltä. Pyykkien kuivuttua markiisin alle jää pieni oleskelutila, jossa on mukava istuskella ja nauttia iltapäiväauringosta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
150 euroa

Johdanto

Kuivausteline harvoin kaunistaa pihaa tai terassialuetta, mutta pyykit on aina mukava kuivattaa ulkona. Teline, josta olisi muutakin iloa kuin vain sen seiso-minen jaloillaan, on kauan kaivattu keksintö. Nyt apua on tarjolla, sillä nikkaroitava kuivausteline pystyy moneen: se kannattelee pyykkejä, kun ne halutaan ripustaa ulos kuivumaan, ja mikä parasta, markiisin alla sateelta suo-jassa. Markiisin alla olevaa tilaa voi käyttää myös oleske-luun, kun ei ole pyykkipäivä, tai teline voidaan vain taittaa pois tieltä seinälle.

Ohjeet

01
Kehikko listoista ja laudoista 6 Vaihe

Kuivausteline koostuu kehikosta kuivausnaruineen. Jotta sen voisi kääntää ylös ja alas, asennetaan kaksi vipu-vartta, jotka pitää taittaa yhteen. Tämä vaatii pulteille isot reiät, joten työhön tarvi-taan 10 ja 28 mm:n porat. Lapiopora sopii hyvin tähän tehtävään.

Pari sopivaa naulauslevyä pitävät telineen avatussa asennossa.

1

Poraa listoihin (A ja F) reiät. Pyörökeppien reiät porataan 28 mm poralla, pulttien reiät 10 mm poralla.

2

Sahaa F-kappaleen pyöristykset pisto-sahalla. Ne voi piirtää valmiiksi harpilla, purkinkannen tai jon-kin muun 45 mm:n halkaisijan omaavan esineen avulla.

3

Kokoa kehys. Listat C ja E ruuvataan yhteen 5 x 80 mm ruuveilla. Kokoa ne levylle suoraan kulmaan.

Levyn avulla liitoksesta tulee C suorakulmainen.

4

Sahaa kaksi viiltoa nau-lauslevyihin (K). Etum-maisen reiän pitää olla molem-missa raudoissa avaimenreiän muotoinen. Käytä rautasahaa.

Ruuvin täytyy sopia ”avaimen-reikään”.

5

Kiinnitä saranalista (D) kehykseen. Käytä kolmea saranaa ja 3,5 x 20 mm:n ruuve-ja. Ruuvaa kaksi naulauslevyä kiinni kehyksen etuosaan (E).

6

Saranalista (D) ja kehys yhdistetään.

02
Kokoa teline ja vipuvarret 3 Vaihe

Kuivausnaru pujotetaan kehikon kumpaankin pää-tyyn kiinnitettyihin viiteen silmukkaruuviin. Jotta vipu-varsia pystyy kääntämään ylös ja alas, kehykseen kiinni-tetään vinojäykisteet (F) 10 x 80 mm lukkopultilla ja 10 mm lukkomuttereilla. Laita pari aluslevyä vinojäykisteiden ja kehyksen väliin, jotta osat liikkuvat kevyesti.

1

Kiristä kuivausnaru kehykseen. Kehyksen molemmissa päädyissä on nyt viisi silmukkaruuvia. Pujota naru silmukasta silmukkaan.

2

Kokoa listat (A) ja jäy-kistäjät (F). Ne yhdiste-tään lukkopultilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla.

Laita listojen väliin pari aluslevyä.

3

Osat ovat valmiina. Jäykistäjät, kehys ja pyörötangot ovat valmiita seinälle asennettavaksi.

03
Kiinnitä teline seinään 11 Vaihe

Kun telineen paikka on pää-tetty, se kiinnitetään ruu-veilla ja tarkistetaan, että rakennelma on suorassa.

Saranalista (F) ja vinojäy-kisteet (F) kiinnitetään sei-nään.

Verhotankokaistaleella varustettu markiisi kiinnite-tään kahteen pyörökeppiin ja takimmainen pyörökeppi (G) ruuvataan kiinni seinään. Tämä jälkeen jäljellä on enää hienosäätöä.

1

Kiinnitä saranalista (D). Varmista, että se asettuu vaakasuoraan ja kiinnitä se 5 x 60 mm ruuveilla.

2

Kiristä jäykistäjät (F). Aseta 8 mm lista jäykistä-jien ja kehyksen väliin niin, että siihen jää hieman rakoa. Käytä jäykistäjiin 5 x 70 mm ruuveja.

3

Asenna pyörötanko (G). Pujota se listoissa (A) olevien reikien läpi.

4

Kiinnitä markiisi. Kiinnitä kangas parilla niitillä, jotta se ei putoa sillä aikaa, kun sivelet liimaa ja liimaat sen kiinni pyörökeppiin.

5

Aseta kantavat ruuvit jäykistäjiin (F). Kehikon pitää olla vaaka-asennossa ja ruuvien pitää sopia naulaus-levyjen (K) koloihin.

6

Aseta etummainen pyörötanko (H) paikoil-leen markiisiin. Pujota pyörö-keppi kankaan verhotanko-kaistaleen läpi ja työnnä keppi jäykistäjien (F) reikien läpi.

7

Ruuvaa takimmainen pyörökeppi (F) kiinni. 4 x 40 mm ruuvit pyörökepin kummassakin päässä pitävät sen paikallaan.

Kierrä pyörötankoa niin, että kangas kiristyy.

8

Sahaa jokaiseen kehikon listaan lovi (E). Näin kantavat ruuvit voidaan ohittaa, kun kehikko lasketaan alas.

9

Ruuvaa vivut paikal-leen. Kaksi vipua sijoite-taan kumpikin omiin listoihinsa (A) niin, että ne pitelevät kehystä, kun teline on avattu.

10

Tarkista, että kaikki toimii. Avautuuko teline? Lopuksi voit maalata sen ja asentaa peitelaudat. (B)

11

Peitelaudat (B) ovat paikoillaan yläpuolella (ne pitää maalata ensin) eli kaikki on nyt valmista.

Materiaalit

45 x 45 mm mäntylistoja:
• 2 listaa (A) á 200 cm

24 x 95 mm lautoja:
• 2 peitelautaa (B) á 223 cm
• 2 kehyslautaa (C) á 189 cm

24 x 45 mm mäntylistoja:
• 1 saranalista (D), 198 cm
• 2 kehyslistaa (E) á 92,5 cm
• 2 vinojäykistettä (F) á 185,5 cm

28 mm pyörötanko:
• 1 pyörökeppi (G), 218 cm
• 1 pyörökeppi (H), 203 cm

Lisäksi:
• 1 markiisi (J), 140 x 198 cm
• 2 naulauslevyä (K) á 20 x 120 mm
• 2 kpl 10 x 80 mm lukkopultteja (L)
• 2 kpl 10 mm lukkomutteria
• 6 aluslevyä 10 mm:n reiällä
• Niittejä
• PVA-liimaa
• 3 saranaa, 60 x 46 mm
• 10 kpl silmukkaruuveja, 8 mm
• 10 m kuivausnarua
• Ruuveja: 3,5 x 20 mm, 4,0 x 30 mm, 4,0 x 40 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 70 mm, 5,0 x 80 mm

Vie aikaa

Päivä

Hinta

Noin 150 €

Vaikeusaste

Yksinkertainen mutta mukava projekti, josta kaikki vähänkin nikkaroineet selviävät.

Piirustus

Telineen rakenne on tällainen

Kehys on saranoitu saranalistaan (D). Systeemiä, jolla telineen saa nostettua ylös ja laskettua alas, ohjataan vinojäykistäjillä (F). Markiisi on kiinnitetty pyö-rökeppeihin (G ja H). Listat (A) pitävät rungon koossa, ja sopivan kokoiset naulauslevyt (K) ja ruuvit kokoavat telineen toimivaksi rakenteeksi.

Telineen rakenne on tällainen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarha