Pergola, jossa on teräsverkosta tehty "katto"

Tämän pergolan rakenne on yksinkertainen: kaksi tolppariviä yhdistetään toisiinsa poikkipuilla ja yläpalkeilla. Päälle asennetaan harjateräkset, joiden ympärille köynnöskasvit voivat kasvaa tiheäksi katoksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
350 euroa

Johdanto

Tässä talossa asuva perhe on jo kauan unelmoinut vehreästä kukkivasta katosta. Piha näyttääkin jotenkin liian avonaiselta ja tasaiselta. Ideoimme ratkaisuksi pergolan. Kun se ajan myötä vihertyy, se suojaa terassia ja jakaa puutarhan useaan pieneen osaan.

Pergola koostuu yksinkertaisesta puurungosta, katto puolestaan vahvasta teräsverkosta, johon köynnöskasvit pääsevät hyvin takertumaan.

Verkko on itse asiassa tarkoitettu betonin raudoitukseen, mutta se soveltuu erinomaisesti myös tähän tarkoitukseen. Verkon ruosteinen väri sopii yhteen lehtien, runkojen ja maan värien kanssa.

Tässä kohteessa pergola sivuaa ilta-auringon valaisemaa terassia ja yltää talosta ulkorakennukseen. Taloon kiinnitetty pergola on vakaa, ja vahva teräsverkko lisää vakautta entisestään. Tolpat voidaan kiinnittää teräsjalkoihin.

Ohjeet

01
Tolppien pystytys 4 Vaihe

Jos rakennat vapaasti seisovan pergolan, tolpat kannattaa valaa maahan. Mutta jos rakenne on tuettu taloon kuten tässä ja tolpat liitetty toisiinsa vahvalla raudoi-tusverkolla, ei tolppia tarvitse valaa. Teräsjalat riittävät usein perustaksi.

Ole huolellinen ja tarkka, kun sijoitat runkotolppia, jotta saat ne asetettua täy-sin suoraan linjaan. Linjasta paikka pai-koin ulos työntyvät tolpat tekevät pergo-lasta harmittavan epäsiistin näköisen.

Tässä tolppien väli on 170 cm. Omassa kohteessa kannattaa kiinnittää huomio-ta pergolaan kohdistuvaan kuormituk-seen ja asentaa tolpat sen mukaan.

1

Mittaa tolppien paikat ja kaiva routimattomaan maahan saakka. Kuopan on oltava halkaisijaltaan 10 cm suurempi kuin tolppa, jotta maan saa lopuksi tampattua tiiviiksi tolpan ympärillä.

2

Aseta tolppa kuoppaan lyötyyn teräsjalkaan ja täytä kuoppa vähitellen tolpan ympäriltä. Tamppaa maa kuoppaa täyttäessäsi. Jos valat tolpat kiinni, pidä niitä paikoillaan muutamien puristi-mien avulla kunnes betoni on kovettunut.

Tolpan alapään ja maanpinnan väliin olisi hyvä jättää rakoa.

3

Tolpat oikaistaan linjaan narun avulla. Naru sidotaan tiiliseinän saumaan lyötyyn naulaan ja toisessa päässä ensimmäiseen runkotolppaan. Loput tolpat oikaistaan tämän mukaan.

4

Aseta välikappaleet sen narun päähän, jonka mukaan tolpat suoristetaan linjaan. Jos keskimmäiset tolpat asettuisivat tiiviisti naruun kiinni, ne saattaisivat työntää narua niin, että viimeiset tolpat asettuvat virheellisesti.

02
Raami ja verkko 8 Vaihe

Tolppien päälle rakennetaan kehikko, raami, johon kattona oleva teräsverkko kiinnitetään. Kun verkko on saatu paikoilleen, rakennetta jäykistetään parilla poikittaispalkilla, jotka tukevat teräsverkkoa keskeltä.

Kehyspalkit asetetaan runkotolppien ulkoreunan loviin. Ruuvit eivät kanna puun, teräksen, kasvien ja lumen painoa vaan pitävät vain rakenteen kasassa.

Jotta pergola sopisi mahdollisimman hyvin puutarhaan - ja jotta sitä ei tarvit-sisi sijoittaa talojen välissä olevalle ki-veykselle - pergolan toinen sivu ”saha-taan” viistoon. Yksi pergolan kulma jää ilman alatukea, mutta kulma sijaitsee niin lähellä tolppaa, että se ei haittaa.

1

Raami kiinnitetään ruostumat-tomilla ruuveilla (6 x 90 mm), sillä painekyllästysaine ruostuttaa tavalliset ruuvit. Esiporaa raamiin ruuvinreiät 6 mm:n poranterällä, elleivät ruuvit ole itsesenkkaavia malliltaan.

Sahaa lovi molemmista reunoista 5 mm raami-palkkia pienemmäksi, jotta palkki asettuu hieman tolpan yli.

2

Yhdestä pergolan pitkästä sivus-ta tehdään lyhyempi, sillä muutoin yksi kulmatolpista pitäisi asettaa kiveyk-selle. Viistoon sahaus, jonka rakenne vaa-tii, tehdään niin, että poikkipalkki asetetaan irralleen pitkän sivun palkin päälle.

3

Viistokulma ruuvataan kiinni. Muista esiporata, jotta puu ei halkea. Käytä jälleen 6 x 90 mm:n ruuveja. Kaksi viimeistä poikkipalkkia saavat odottaa sovittamista ja kiinnittämistä, kunnes verkko on leikattu ja asetettu paikoilleen.

4

Asetamme verkon raamin päälle, jotta voimme merkitä siihen leikkauskohdat. Voit myös leikata mittojen mukaan, mutta me haluamme mielummin nähdä osat omilla paikoillaan ennen kuin leikkaamme.

5

Verkko leikataan kulmahiomakoneella. Me valitsimme 8 mm paksun teräsverkon, joka saattaa kuulostaa turhan vahvalta, mutta jos verkon päälle kerääntyy lunta, pergolan on kestettävä varsin paljon painoa.

Muista suoja-lasit ja kuulosuojaimet!

6

Verkko kiinnitetään raamiin galvanoiduilla kaapelikiinnittimillä. Kiinnitykseen käytetään 4 x 40 mm:n ruostumattomia pyöreäkantaisia ruuveja.

7

Poikittain kulkevat irtopalkit asetetaan lopuksi raamin väliin. Vain yksi jokaista 150 cm kohti, jotta pergolan ilme säilyy mahdollisimman kevyenä. Pergola on valmis kasveja varten. Puunsuojauksella voidaan lisätä pergolan kestävyyttä.

8

Jo ensimmäisenä kesänä köynnöskasvit kiipeävät runkopalkkeja ja teräsverkkoa pitkin ja luovat kaunista vehreyttä puutarhaan.

Materiaalit

100 x 100 mm:n painekyll. puutavaraa:
• 7 tolppaa, á 3,6 m

50 x 100 mm:n puutavaraa:
• 17 m raamiin ja poikittaispalkkeihin

8 mm:n raudoitusverkkoa, kentät 10 x 10 cm:
• 1 verkko, 2 x 5 m (leikataan mittaan)

Lisäksi:
• A4 ruostumatt. ruuveja, 6 x 90 mm
• A4 ruostumatt. ruuveja, 4 x 40 mm, pyöreäkantaisia
• Kaapelikiinnittimiä, 10 mm, galvanoitu

Erikoistyökalut

• Erikoislapio tolpan kaivua varten
• Kulmahiomakone

Vie aikaa

2-3 päivää

Hinta

Noin 350 €

Vaikeusaste

Painavat tolpat ja raskas verkko tekevät työstä vaati-van. Mutta jos vertaa työpa-noksen suuruutta pergolan luomaan vaikutelmaan, projekti ei ole liian vaikea.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pergola