Mukulakiviseinämä pitää reunapenkereen paikallaan

Seinämän rakentaminen mukulakivistä on kovaa työtä. Toisaalta siitä tulee todella tyylikäs ja kestävä, jos se kootaan kunnolliselle perustalle ja kallistetaan hieman reunapenkerettä kohti, jolloin seinämä vastustaa painetta paremmin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
1.200 euroa

Johdanto

Jos puutarhaan halutaan tasoeroja, on keksittävä hyviä ratkaisuja, joilla luonnostaan valumaan pyrkivä maa saadaan pysymään paikoillaan.

Tässä kohteessa etupuutarha oli kir-jaimellisesti kaatumassa terassille, joten tarvittiin kestävämpi ja pitkäaikaisempi ratkaisu. Asukkaat päättivät rakentaa mukulakivistä seinämän pitämään valuvan penkereen aisoissa. Seinämän perustan on ensinnäkin oltava kestävä, ja sen on kallistuttava hieman maahan päin. Kun seinämä on valmis, se on vielä tuettava niin kutsutulla taustavalulla. Mallityönä tehty seinämä on suora talon seinustalla ja kaartuu sitten takapuutarhaan päin.

Mukulakivien laittaminen on aina palapelin kokoamista, sillä kivikoot vaihtelevat paljon. Lopputuloksesta tulee kaunis, jos näkee hieman vaivaa kivien valinnassa ja yrittää saada ne sopimaan toisiinsa leikkaamatta kiviä.

Kannattaa vaihdella työskentely-asentoa usein selän säästämiseksi, koska kivien nostelu on rankkaa työtä. Tässä valmistettuun seinämään tarvit-tiin kaikkiaan kahdeksan tonnia muku-lakiviä ja kolmesta neljään kertaan niin paljon betonia ja laastia.

Perusta
Seinämän perustan on oltava tukeva, jotta seinämästä tulee niin vahva, että se kestää penkereen luoman paineen. Tukeva perusta syntyy täyttämällä 90 cm syvä ura betonilla.

Ensimmäinen rivi
Ensimmäisen kivirivin tulee tarttua hyvin betoniin. Kivet naputellaan paikoilleen vaakasuoraan. Jokainen kivirivi kallistuu 1,5 cm edellistä kiviriviä enemmän penkerettä kohti.

Valmis seinämä
Mukulakivet ovat nyt paikoillaan. Kerroksia tuli kaikkiaan neljä, joten seinämän korkeus on noin 60 cm. Seinämän taakse tehtiin taustavalu seinämän tueksi.

Ohjeet

01
Suora osuus 8 Vaihe

Mukulakivisen seinämän perustan on oltava betonista. Näin voit olla varma siitä, että seinämä ei laskeudu ajan kuluessa. Perusta valetaan 20 cm leveään uraan, joka on kaivettu 90 cm:n roudattomaan syvyyteen.

Aloitamme seinämän suorasta osuu-desta. Ohjausnarun avulla riveistä saa suorat ja kivet saa samaan tasoon. Narulla merkitään seinämän pituus ja ladottavan kivirivin korkeus.

Ensin kannattaa laittaa 10 ensim-mäistä kiveä ja saumata ne. Sitten uraan valutetaan lisää betonia, joka tiiviste-tään ennen kuin jatketaan seuraavilla 10 kivellä, jotka saumataan. Vaihtelemalla tehtäviä tällä tavoin säästät selkääsi.

1

Seinämän perustalle kaivetaan 90 cm syvä ura. Naru jännitetään suoran osuuden pituudelle. Kaivoimme laattareunan ja penkereen välisen uran pistolapiolla, mutta tehtävää varten voi myös vuokrata kaivurin.

2

Naru viritetään kahteen rautaput-keen. Niiden tulee kallistua 15 cm pen-gertä kohti, jotta seinämä kestää paineen. Vesivaaka asetetaan pystyyn rautaputken viereen. Metrin korkeudella vesivaa´an ja putken välillä on oltava 15 cm:n rako.

3

Perustaa varten kaivettu ura täyte-tään betonilla, joka on niin kuivaa ja tiivistä, että siihen voi painella kivet saman tien. Betonia kaadetaan uraan 2-3 metriä kerrallaan ja betoni painellaan tiiviiksi esim. tylpällä palkilla ennen kivirivin laittoa.

4

Mukulakivet naputellaan pai-koilleen kumipäisellä vasaralla. Kivien on seurattava narua ja oltava aivan suorassa. Niiden etäisyys toisiinsa on noin 1, 5 cm. Alimman mukulakivirivin tukeva kiinnittyminen betoniin on tarkistettava.

5

Mukulakivien koko vaihtelee suuresti. Sillä ei ole niin suurta merkitystä alimmissa riveissä, joita puutarhurit kutsuvat liuskeiksi, vaan kivet vain asetellaan linjaan etureunoistaan. Yläkerroksista tulee siistimmät, jos kivet ovat samankaltaisia.

Kaksi kivistä käänne-tään lyhyt sivu ulos-päin, jotta seinämästä saadaan oikean pituinen ilman kivien leikkaamista.

6

Saumat täytetään laastilla, jota valu-tetaan pystysaumoihin. Paina kapealla saumauslastalla hieman laastia vastaan, kun valutat sitä alaspäin. Sen jälkeen laasti painetaan kokoon lastalla. Muurauskauhaa voi samalla painaa kivien reunoja vasten.

7

Saumat pyöristetään ylhäältä sau-mauslastalla, koska sauman etummai-nen reuna jää näkyviin työnnettäessä kiviä ”portaittain” 1,5 cm penkereeseen päin. Kun kerrokset porrastetaan, seinämä kallistuu penkereeseen oikeassa kulmassa.

8

Narua nostetaan 16-17 cm seuraa-vaa kiviriviä varten. Kivien korkeus on 14 cm, ja lisäksi saumalle on varattava pari senttiä. Laastia levitetään edelliselle kivi-kerrokselle ja seuraava kivikerros asetetaan laastiin. Sitten aloitamme pyöreän osuuden.

02
Pyöreän seinä-män valmistelu

Seinämän kaarevaa osuutta on hieman vaikeampi mitata, mutta kiinnittämällä narun seinän vierus-talla olevaan rautaputkeen saamme aikaan eräänlaisen jättikokoisen harpin, jota käytämme seinämän kaarevan osuuden laittamiseen. Kiristämällä narua voidaan toisaalta tarkistaa kaivettavan perustan paikka ja toisaalta varmistaa, että kaarta muodostavien kivien keski-kohdat ovat oikeassa linjassa.

03
Pyöreä osuus 6 Vaihe

1

Ensimmäinen kivirivi laitetaan paikoilleen seinämän kaarevaan osuu-teen. Vesivaa’alla tarkistetaan, että kivet ovat oikeassa tasossa. Jos näin ei ole, ne naputel-laan paikoilleen kumivasaralla. Ohjausnaru on jännitetty mahdollisimman lähelle kiviä.

2

Lyömällä rautatangon maahan kaaren keskustaan voimme varmis-taa seinämän kauttaaltaan tasaisen kaare-vuuden. Kun tankoon sidotaan naru, syntyy jättiharppi, jonka avulla kaikki kivet voidaan latoa yhtä pitkälle kaaren keskustasta.

3

Seinämän kaarevassa osuudessa kivien väliset saumat ovat vain 1 cm leveitä terassiin päin kääntyvällä puolella. Saumat eivät saa olla tätä kapeam-pia, koska niillä on oltava tietty leveys, joka antaa seinämälle mahdollisuuden elää.

4

Jokaiselle kivikerrokselle kaadetaan runsaat 2-3 cm saumauslaastia, johon kivet väännetään paikoilleen, kunnes ne ovat tasossa. Kivet limitetään siten, että ne peittävät toisensa 1/3:lla ja 2/3:lla.

5

Betonia kaadetaan taustavaluksi vahvistamaan seinämää. Valu aloitetaan, kun toinen kivikerroksista on paikoillaan sekä suorassa että kaarevassa osuudessa. Sen jälkeen valu-uraa täytetään betonilla sitä mukaa kuin seinämää rakennetaan.

6

Rautatankojen oikea kallistuma tarkistetaan, kun ohjausnarua nostetaan kerros kerrokselta. Saumoista ei tule yhtä paksuja, koska mukulakivien koot vaihtelevat suuresti. Kokoeroja voidaan tasoittaa saumoilla.

Taustavalu naputellaan kevyesti paikoilleen palkinpätkällä.

04
Kivien valmistelu 3 Vaihe

1

Mukulakivet harjataan pehmeällä harjalla pahimpien saumauslaasti-jäämien poistamiseksi mieluiten puolesta tunnista tuntiin kivien paikoilleen latomisen ja saumauksen jälkeen.

2

Kivet kostutetaan vedellä esimerkiksi muurausharjalla, minkä jälkeen jokainen kivi harjataan perusteelli-sesti esimerkiksi astianpesuharjalla. Työhön on hyvä varata runsaasti aikaa.

3

Puutarhaseinämä on valmis, betoni ja sauma-laasti ovat täysin kovettu-neet. Puutarhaa ei kannata perustaa aivan kiinni muuriin ennen kuin koko seinämä on kovettunut. Tähän kuluu noin kolme viikkoa säistä riippuen.

Materiaalit

(42 metrin seinämään)

 • 8 tonnia mukulakiviä, portugalilaista tummaa graniittia
 • 10 m³ valuseosta
 • 125 säkkiä sementtiä, á 25 kg
 • 6 m³ muuraussoraa

Erikoistyökalut

 • Vapaapudotussekoitin (vuokraa tarv.)
 • Muurauskauha
 • Saumauslasta
 • Pitkiä rautatankoja
 • Kumivasara
 • Muurausharja, pehmeä harja
 • Vie aikaa

  Noin 2 viikkoa

Hinta

Noin 1.200 € 10 metrin muuriin

Vaikeusaste

Tee perustus ja kallistus reunapengertä kohti huolella. Pidä mielessä, että mukulakivien asennustyö on raskasta.

Piirustus

Kaikki, mitä et näe

Mukulakivet ovat vain murto-osa maata pitelevästä seinämästä.

Kaikki, mitä et näe

Video

TEKNIIKAT: Kivien ja laattojen halkaiseminen

Kulmahiomakone ja iso laikka hoitavat homman

TEKNIIKAT: Isojen ympyröiden piirtäminen

Se on helppo patenttivanteesta ja kepistä tehdyllä "harpilla"

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarha