Kukallinen varjonjalka

Pyörällinen kukkalaatikko koteloi paksun betonipohjan. Laatikko toimii tukevana aurinkovarjon jalkana, jota on helppo siirrellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
80 euroa

Johdanto

Pyörällinen laatikko ja reilu annos betonia painoksi. Näin yksinkertaisista aineksista rakentuu aurinkovarjon jalka, joka toimii myös koristeellisena kukkalaatikkona. Jalka työstetään vedenkestävästä 21 mm:n vanerista ja vuorataan sinkityillä teräslevyillä. 7–8 cm:n betonikerroksen keskelle asetetaan putki varjon kiinnittä- miseksi. Laatikolle kertyy painoa 40 kg, mikä riittää isollekin varjolle, mutta laatikkoa on yhä kevyt siirtää.

Ohjeet

01
Pohjalla on monta tehtävää 7 Vaihe

Työstä ensin laatikon pohja, sillä sen on selvittävä monesta tehtävästä.

Laatikon toiseen päätyyn asennetaan kolme pyörää, mutta vastakkaiseen päätyyn kiinnitetään jalaksi lyhyt lank ku. Näin varjonjalka rullaa vain silloin, kun sitä nostetaan kiinteän jalan puolelta.

Pohja työstetään valmiiksi kahta salaojaputkea ja varjon tangolle tarkoitettua rautaputkea varten.

1

Poraa pohjan (A) keskelle reikä putkikiinnik keelle (J). Poraa 52 mm:n reikäsahalla  50 mm:n putkea varten.

VINKKI: Etsi keskipiste piirtä-mäl lä ristikkäislinjat. Tämä on mittaamista helpompi keino.

2

Poraa pohjaan (A) reiät kahdelle salaojaputkelle (K).  20 mm:n muovi putki asen netaan 10 cm:n etäisyydelle jokaisesta sivusta. Reiät tehdään  20 mm:n oksaporalla.

3

Kiinnitä pyörät riviin pohjan toiseen reunaan. Tee merkinnät pyörien reikien läpi ja poraa pohjalevyn läpi 6,5 mm:n poralla. Kiinnitä jokainen pyörä neljällä lukkopultilla ja mutterilla.

4

Kiristä jalkalankku (D) kiinni pohjalevyn alle ja esiporaa 10 mm:n poralla reiät kahdelle pitkälle lukkopultille. Sahaa lankku niin, että se aset-tuu pulttien kantojen kanssa samaan korkeuteen kuin pyörät.

5

Työnnä lukkopultit jalkalankun (D) läpi ja iske ne niin syvälle, että pultin kauluk sen reunat ottavat kiinni. Kiristä mutterit pultin toiseen päähän. Pulttien kannat pitävät jalan irti terassin kosteudesta.

6

Kiinnitä tukipala (C) pohjan alapuolelle liimalla. Aseta pala putkikiinnik-keen reiän päälle keskitetysti ja poraa palan keskelle  20 mm:n salaojitusreikä.

7

Työnnä salaojitus-putket (K) pohjalevyn (A) läpi liimamassaan. Putken tulee työntyä hieman ulos alapuolelta, jotta vesi valuu alas putken reunoista.

02
Kiinnitä vanerisivut 2 Vaihe

Laatikon neljä sivua ovat yhdenmukaiset, ja niitä kaik-kia limitetään pohjalevyyn yhdistettäessä niin paljon, että sivut yltävät toisen laa-tikkoa tukevan sivun yli.

Sivut asennetaan niin, et tä niiden alareuna on noin 20 mm irti maasta. Näin ne peit-tävät pyörät ja jalan, ei vät kä ole tiellä laatikkoa siirret-täessä. Tämä tekee laatikosta myös kevyemmän näköisen, mikä on sille vain eduksi.

1

Kiinnitä ensimmäinen sivu (B) pohjalevyyn (A) laatikon kiinteäjalallisella (D) kyl-jellä. Sivulevyn pitää yltää 5 cm poh ja n yli. Levyä tuetaan pali kalla (X) työn aikana. Kiinnitä sivu liimalla ja 4 x 50 mm:n ruuveilla.

2

Kiinnitä sitten muut sivut (B) niin, että jokai-nen niistä yltää seuraavan sivun yli. Ensimmäinen levy sai tukea jalasta (D), muut sivut saavat tukea toisistaan. Kokoa kaikki liimalla ja ruuveilla.

03
Vuoraa sivut teräslevyillä 4 Vaihe

Laatikon sisäsivut tiiviste-tään sinkittyjen teräslevyjen avulla. Paikallinen LVIS-yritys leikkasi levyt valmiiseen mittaan. Tehtäväksi jää vain levyjen asennus laatikkoon ja niiden tiivistäminen kul-mista liima/saumamassalla.

Sinkityt teräslevyt ovat melko hintavia, ja voit hy vin käyttää myös jotakin ylijää-mämateriaalia: kattohuopaa, vinyyliä, muovia tms.

1

Pursota laatikon sisä-pintaan muutamia liimavanoja. Käytämme TEC7-saumamassaa, joka liimaa ja tiivistää, joten selviämme molemmista tehtävistä samalla patruunalla.

2

Paina teräslevyt (E) liimamassaan ja iske ne paikoilleen vasaralla. Käytä leveää palikkaa apuna jaka-massa iskua tasaisesti, jotta teräslevy ei kolhiinnu.

3

Tiivistä levyjen reunat vanalla liima/sauma-massaa. Silota liimapinta tarvittaessa muovipalalla, jotta saat saumasta varmasti tiiviin.

4

Paina kostea betoni laatikkoon. Levitä se huolellisesti paikoilleen, sillä lopputuloksesta tulee painava.

04
Vala putki­ kiinnike 7 Vaihe

Putkikiinnikkeen, johon aurinkovarjon tanko työnne-tään, halkaisijakoko on 5 cm. Näytämme nyt, miten se valmistetaan. Kiinnike saa mieluummin olla hieman liian iso kuin liian pieni. LVIS-liike esiporasi siipimutterilla varustetulle pultillemme reiän, jotta aurinkovarjo on tarvittaessa helppo irrottaa.

Käytämme valmista karkeaa sementtiä, johon lisätään vain vettä.

1

Levitä liimaa reiän reunoille liimaa keskelle pohjaa (A) ja myös tukipalaan (C), joka kannattelee putkikiinnikettä (J).

2

Työnnä putkikiinnike (J) paikalleen ja tiivistä sen ja pohjan sauma liimamassalla.

VINKKI: Silota sormella, mutta pue ensin kertakäyttöiset suojakäsineet käteesi.

3

Oikaise putkikiinnike (J) niin, että se seisoo suorassa kulmassa laatikon poh jaan nähden. Anna liiman kuivua yön yli, jotta kaikki putket saadaan paikoilleen, kun ne valetaan.

4

Tee seuraavana päivänä teräslevyyn merkki, jot ta näet, milloin betonikerros on 7 cm paksu. Tee merkit sala­ ojaputkille (K), ne tulevat sa maan kor keu teen, ja täytä ne mineraa­ livil lalla, jotta betoni ei tuki niitä.

5

Täytä betonia pohjalle merkkiviivaan asti. Iske tarvittaessa kumivasaralla laatikon sivuihin, jotta betoni täryttyy ja tiivistyy putkea ja sivuja vasten. Betoni sekoite­ taan melko kiinteäksi.

6

Vala putkikiinnikkeen (J) ympärys korkeam­ maksi. Käytämme betoni­ muot tina muoviruukkua (Z), josta leikkasimme pohjan pois. Ruukkua painetaan ensi alkuun vain hieman kosteaan betoniin.

7

Täytä ruukku (Z) uu­ della betoniannok sella, kun ensimmäinen betoni erä on kiinnittynyt. Ruukku kiin nittyy kunnolla, kun saamme betonin asettumaan iskemällä pieniä iskuja ruukun sivuihin.

05
Maalaa ja koristele 4 Vaihe

1

Naulaa tai ruuvaa reunalistat (F) sivuihin (B). Sahaa listat 45 asteen jiiriin, jotta voit yhdistää ne kulmissa. Maalaa sivu mieluiten vasta sitten, kun pääset kaikkiin pintoihin käsiksi.

2

Liimaa koristelistat (G ja H) kiinni niin, että ne muodostavat yhtenäisen kentän joka sivussa. Myös nämä listat sahataan 45 asteen jiiriin ja maa­ la taan. Pidä niitä aloillaan pienillä hakasilla liiman kuivumisajan.

3

Kiinnitä jämäkkä kahva sivuun jalan (D) yläpuo­ lelle (D), jotta voit tarttua siihen kun haluat siirtää painavaa jalkaa. Valitse kahvaan sopivat ruuvit ja käytä lisäksi liimaa.

4

Poraa lopuksi reikä aurinkovarjon tankoon (Y) putkikiinnikkeen reiän läpi 7 mm:n poralla. Nyt voit kiin nittää varjon pultilla ja siipi mutterilla, käytä esimerkiksi 6 x 70 mm:n kokoa.

Materiaalit

21 mm:n vedenkest. vaneria:
• 1 pohjalevy (A), 47,9 x 47,9 cm
• 4 sivua (B) á 35 x 50 cm
• 1 tukipala (C), 10 x 10 cm

45 x 75 mm:n höyl. soiroa:
• 1 jalka (D), 47,6 cm, joka sahataan 65 mm:n leveyteen

15 x 43 mm:n höyl. mäntylistaa:
• 4 reunalistaa (F) á 55 cm

9 x 43 mm:n höyl.mäntylistoja:
• 8 vaakakoristelistaa (G) á 42 cm
• 8 pystykoristelistaa (H) á 25 cm

Lisäksi:
• 4 teräslevyä (E) á 27,8 x 47,8 cm
• Noin 40 kg karkeaa betonia
• Putkikiinnike (J), 35 cm, Ø 50 mm
• 2 salaojaputkea (K), 2 x 10 cm
• 3 pyörää, rakennekork. 70 mm
• Lukkopultit + mutterit, 2 kpl 10 x 100 mm ja 12 kpl 6 x 40 mm
• Ruostumatt.ruuveja, 4 x 50 mm
• Galvanoituja hakasia, 2 x 40 ja 1,2 x 20 mm
• 1 galvanoitu kahva
• Pultti + siipimutteri, 6 x 70 mm
• Sauma/liimamassaa, 1 patruuna
• Vedenkestävää puusepänliimaa

Vie aikaa

Reilu päivä + betonin kovet-tu mis- ja maalin kuivumisaika

Hinta

Noin 80 €

Vaikeusaste

Mukava ja helppo hanke

Piirustus

40 kilon painoisen laatikon toisessa päädyssä on pyörät ja toisessa kiinteä jalka. Se toimii tukevana aurinkovarjon jalkana, jota on helppo siirrellä.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa etatä viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarha