Kuivausteline on myös katos

Ulkoilma raikastaa pyykit ja samalla säästyy energiaa, kun tuuli kuivattaa pyykit. Kun rakennat kuivauskatoksen, pyykkejä ei tarvitse heti noutaa sisään, vaikka ulkona ripsauttelisikin vettä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
250 euroa

Johdanto

Kuivausnarulta noudetut pyykit ovat ihanan raikkaita verrattuna kuivausrummussa kuivattuihin. Vaatteet tuoksuvat auringolta ja tuulelta, ja narukuivatus säästää lisäksi energiaa.

Ongelmana vain on, että juuri kun pyykit on ripustanut narulle, alkaa tietysti sataa. Ratkaisu on katettu kuivauspaikka, jossa pyykit voivat roikkua, vaikka ulkona tulisi ajoittaisia sadekuuroja. Pienellä panostuksella kuivauskatoksesta saa ihanan levähdyspaikan, kuten tässä esittelemässämme kohteessa.

Katoksessa voi kuivattaa pyykkejä ja sen alle voi asettaa penkin istuskelua tai mehuhetkiä varten.

Ja mikä parasta: kuivauskatos valmistuu viikonlopussa!

Ohjeet

Varaa rutkasti aikaa kaarien sahaukseen

Rutiinihommat vievät harvoin suunnitel-tua enemmän aikaa, mutta odottamatto-mia haasteita tulee aina eteen. Tässä projektissa pitkät kattopaarteet ja lyhyet, kattoa kannattelevat vinotuet voi-vat olla haastavia. Varaa niiden sahaamiseen varmuu-den vuoksi kunnolla aikaa. Hyvä nauhahiomakone voi säästää aikaa!

Kolmas käsi tehostaa työtä

Säästät paljon aikaa käyttämällä rakentamisessa apuna pikapuristimia. Niissä on se etu verrattuna ruuvi-puristimiin, että niitä voi käyttää yhdellä kädellä. Niiden puristusvoima riittää pitämään kaksi kappaletta yhdessä ja säleiköt pystysuorassa kiinni tukilaudoissa maan tamppaamisen ajan. Etenkin kun työskentelet yksin, pikapuristimet ovat kuin ylimääräinen käsi.

Lauantai: paarteiden sahaus

Tämän katoksen kattopaarteet (A) ja vinotuet (B) sahataan kaikki samasta 45 x 245 mm:n puutavarasta.

Vinotuet voi piirtää sopivan riman tai narun avulla. Samalla tekniikalla voi piirtää myös pitkät kattopaarteet, mutta se voi olla vaikeaa ja tulos voi olla epätarkka. Näytämmekin tässä, miten pitkät kattopaarteet piirretään joustavan riman avulla.

Aluksi rima kiinnitetään sahatavaraan viidestä kohtaa: kahdella ruuvipu-ristimella ja kolmella naulalla. Kun kaari on sahattu, uusi kaari piirretään ylöspäin lankulle (vaihe 2) ja sahataan. Paarretta käytetään toisen paarteen mallina uuden lankun päällä.

1

Piirrä ensimmäisen kattopaarteen (A) alakaari. Kiinnityskohdat merki-tään sahatavaraan ja yhdistetään toisiinsa esim. 12 x 15 mm:n rimalla. Kolmessa kes-kimmäisessä kiinnityskohdassa on naulat, ja päissä on ruuvipuristimet.

2

Kun olet sahannut kaaren, piirrä vastaava kaari 7 cm ylemmäs lankulle. Tästä tulee paarteen yläreuna. Piirtäminen käy helposti kahden riman avulla, jotka on kiinnitetty toisiinsa ruuvipuristimella.

3

Kun yläkaari on sahattu, käytä kattopaarretta toisen paarteen mallina. Voit kiinnittää paarteen ruuvipuristimilla piirtämisen ajaksi, ettei se pääse liikkumaan.

4

Sahaa toinen kattopaarre. Kattopaarteen sahaamiseen ei tarvita erityisen kapeaa terää, mutta anna terän etsiytyä ja sahata rauhassa puun läpi, jotta terä ei ala vähitellen vetää vinoon.

5

Sahaa vinotuet (B). Myös ne ovat kaarevia ja niin jyrkkiä, että piirrämme ne harpin virkaa toimittavan riman avulla, joka naulataan kaaren keskelle. Varminta on sovittaa pituus niin, että vinotukien päihin jää piirtovaraa reilusti.

Aseta lyijykynä naulassa pyörivän riman päähän.

Naulakiinnitys, etäisyys kaareen 87 ja vastaavasti 93 cm

6

Sahaa ensimmäinen vinotuki. Käytä sitä mallina ja piirrä ja sahaa loput kolme vinotukea. Päät sahataan vasta, kun rakennelma on pystyssä ja säleiköt kiinnitetty kattopaarteisiin - näin päihän saadaan varmasti oikea kulma.

7

Hio kattopaarteet. Työ käy kätevimmin nauhahiomakoneella, mutta jos sinulla ei ole sellaista, voit tietysti käyttää myös taso- tai epäkeskohioma-konetta, sähkö- tai käsihöylää tai hiomapaperia ja hiontatukea.

Säleiköt kasaan

Kuivauskatoksen kaksi säleikköä koostuvat maahan upotettavien tolppien (D) lisäksi puukehyksistä. Niitä voi käyttää myös vapaasti seisovina säleikköinä.

Puukehykset kasataan erillään tolpista ja tolpat kiinnitetään myöhemmin. Säleikön reunimmaiset pystyrimat (G) sahataan 24 x 45 mm:n rimasta ja kes-kimmäinen pystyrima (E) ja kaikki poik-kipienat (F) 45 x 45 mm:n rimasta. Koska reunarimat seisovat tolppien varassa, täyspaksun riman käyttäminen saisi ne näyttämään turhan massiivisilta.

Säleikön neljä ristiä liitetään yhteen liitoksin, koska se on helpointa, ja muut liitoskohdat ruuvataan.

1

Ristiliitokset vaativat muutaman loven tekemistä rimoihin. Merkitse, mistä kohtaa poikkipienat (F) ja pystyrima (E) liitetään toisiinsa. Sahaa viisi-kuusi viiltoa liitoskohtaan ja poista puuaines terävällä taltalla.

2

Ulommaisiin poikkipienoihin ei tehdä liitoksia - pystyrima ei kulje niiden läpi, vaan se päättyy niihin samalla tavalla kuin poikkipienat päättyvät reunarimoihin (G).

3

Naputtele poikkipienat paikoilleen pystyrimaan. Muista käyttää puista lyöntikapulaa. Vaikka liitokset on tehty huolellisesti, pienikin vastus jättää vasaran lyönnistä ruman jäljen pienan pintaan.

4

Ristiliitokset naulataan 16 x 35 mm:n sinkityillä nauloilla, jotka lyödään liitoksiin vinosti. Tämä on helpompaa kuin liitosten ruuvaaminen ja ruuvikantojen upottaminen puun pintaan.

5

Ruuvaa ulommaiset poikkipienat pystyrimaan kahdella 5 x 100 mm:n ruuvilla molemmissa päissä. Ruuvaa reunarimat (G) kiinni. Koska ne ovat pak-sumpia, käytä lyhyitä 5 x 60 mm:n ruuveja. Tarkista paikka ja kulma ennen ruuvausta.

Kiinnitä säleikkö pikapuristimilla ruuvauksen ajaksi.

Tolpat asennetaan maahan tai tolppakenkiin

Ihanteellisinta on, että avoimen rakennelman tolpat upotetaan 80-90 cm:n syvyyteen, jotta ne pysyvät pystyssä tampatussa maassa. Jos kiviä ja juuria on kuitenkin liikaa, tee rakennelmasta jäykempi.

Tukilaudat pitävät rakennelman suorassa

Jos tolpat eivät ole täysin pysty-suorassa, tue ne suoriksi tuki-laudoilla siksi aikaa, kun ruuvaat kattopaarteet ja vinotuet kiinni.

Sunnuntai: säleiköt pystyyn

Sunnuntaiaamuna painekyllästetyt tolpat kiinnitetään kahteen säleikköön ja sivut ovat valmiit. Katto kiinnitetään viimeiseksi säleikköjen päälle, joten seuraavaksi valitaan kuivauskatoksen sijoituspaikka.

Jotta tuuli ja sade eivät kastelisi pyykkejä, kuivauskatos kannattaa sijoittaa pensasaidan, seinustan tai puuaidan suojaan.

Jos tämä ei onnistu pihan mallin vuoksi, avoimen päädyn voi aina peittää näiden ohjeiden mukaan tehdyllä säleiköllä.

1

Kiinnitä tolpat (D) säleikön sivuihin. Käytä ruostumattomia 5 x 60 mm:n ruuveja, koska painekyllästetty puu antaa kovan vastuksen metallille. Ruuvaa ruuvit sisäpuolelta ohuiden reunarimojen läpi paksuihin tolppiin kiinni.

2

Merkitse seuraavaksi tolppien upotuspaikat. Tässä kattopaarteita käytetään mittaamiseen ja upotus-paikkoihin lyödään vaarnat.

3

Poraa reiät tolppakairalla. Se on helppoa, jos maaperä ei ole kivistä tai täynnä juuria. Koska pelkät vinotuet (B) tukevat katosta väännöltä pitkittäis-suunnassa, upota tolpat vähintään 80 cm:n syvyyteen.

Tolppiin kiinnitetty säleikkö upotetaan.

4

Aseta ensimmäinen säleikkö pystysuoraan. Tarkista samalla, että se on kohtisuorassa katoksen pituusakseliin nähden ennen maan tamppaamista. VINKKI: Tamppaa maa tasaiseksi tolppien ympäriltä maan täytön jälkeen.

5

Aseta toinen säleikkö maahan. Oikaise se pystysuoraan ja tarkista, että se on yhdensuuntaisesti ensimmäisen säleikön kanssa. Muista myös tarkistaa, että säleiköt on asennettu samalle korkeudelle maanpinnasta.

Katon asennus

1

Aseta kattopaarteet (A) oikealle korkeudelle ja kiinnitä ne ruuvi-puristimilla. Kun kulmat ovat kohdillaan, ruuvaa paarteet tolppiin 5 x 100 mm:n ruuveilla. Vinoumat korjaat helposti väliaikaisilla tukirimoilla.

2

Ruuvaa viisi poikkipaarretta (C) kattopaarteisiin kiinni kahdella 5 x 100 mm:n ruuvilla molemmin puolin. VINKKI: Kun käytät uusia itseporautuvia ruuveja, joiden varressa oleva jyrsijänura leikkaa puun säikeet, esiporausta ei tarvita.

3

Kiinnitä vinotuet (B) kulmiinsa katkaisukohtien piirtämistä varten. Vinotuen ja tolpan väliin asetetaan 45 mm paksu kattopaarretta (A) vastaava puupala, joten vinotuki ja paarre ovat kohdakkain ja merkitseminen käy tarkasti.

Vinotuet on helppo lyhentää pistosahalla.

4

Ruuvaa sahatut vinotuet (B) kiinni. Tolppaan (D) tulee kaksi ruuvia, ylös 6 x 120 mm:n ruuvi ja alas 5 x 70 mm:n ruuvi. Kattopaarteeseen (A) tulee kaksi 5 x 70 mm:n ruuvia.

Tolpat katkaistaan paarteiden mukaan.

5

Maalaa kuivauskatos. Jos ehdit edellisenä iltana pohjustaa ja maalata kerran, voit päättää viikonlopun toisen maalikerroksen maalaamiseen ja katon kiinnittämiseen. Jos maalaat ensimmäisen kerroksen nyt, kuivuminen vie pari päivää.

6

Kiinnitä trapetsilevyt (H) paarteisiin. Levyt leikataan 109 x 330 cm:n kokoisesta levystä hienohampaisella pistosahalla. Muitakin kattolevytyyppejä voi käyttää, jos trapetsilevyjä ei ole saatavilla.

Materiaalit

Puutavaraa 45 x 245 mm:
• 2 kattopaarretta (A) à 244 cm
• 4 vinotukea (B) à 70 cm

Puutavaraa 45 x 70 mm:
• 5 poikkipaarretta (C) à 80 cm

Tolpat 70 x 70 mm:
• 4 tolppaa (D) à 270 cm

Rimaa 45 x 45 mm:
• 2 pystypienaa (E) à 152 cm
• 12 poikkipienaa (F) à 61,2 cm

Rimaa 24 x 45 mm:
• 4 säleikön reunapuuta (G) à 161 cm

Valokatteet:
• 2 trapetsilevyä (H) à 109 x 110 cm
• 1 trapetsilevy (J) 110 x 40 cm(levyt voi katkaista yhdestä 109 x 330 cm:n levystä)

Lisäksi:
• Ruuvit: 5 x 60 mm, 5 x 70 mm, 5 x 100 mm ja 6 x 120 mm
• Ruuvit trapetsilevyihin
• 16 x 35 mm:n sinkittyjä nauloja
• Peittävää puunsuojaa

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Noin 250 euroa

Piirustus

Kaareva kuivauskatos

Säleiköt rakennetaan erikseen ja upo-tetaan maahan ennen pitkien katto-paarteiden (A) kiinnittämistä. Vinotuet (B) kiinnitetään ennen kattoa.

Kaareva kuivauskatos

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät nauhahiomakonetta

Tällä videolla näytetään, miten käytät nauhahiomakonetta. Se on vahvin hiomakone, joka tekee karkeaa jälkeä. Epätasaisen pinnan hiomisessa voi säästää paljon aikaa, jos pinta hiotaan aluksi nauhahiomakoneella.

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …