Ulkokeittiö - helppo avata ja sulkea

Tämä kesäkeittiö on tehty yksinkertaisista puukehikoista, jotka on kiinnitetty toisiinsa saranoilla. Voit taittaa pöydän kokoon helposti ja nopeasti talven ajaksi. Katso, miten rakennat sen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
80 euroa

Johdanto

Tälle Ulkokeittiö lle on helppo löytää tilaa, sillä kun pöytää ei tarvita, se voidaan taittaa kasaan, jolloin se ei vie turhaan tilaa.

Pöytä on tehty kolmesta kehikosta, jotka on yhdistetty saranoilla niin, että sivut voidaan taittaa auki ja kiinni. Pöydän enimmäiskorkeus on 120 cm. Sen takakehikkoon voidaan saranoida kolme levyä, jolloin pöytätason alle ja ylle saadaan hyllyt. Pöydän ainoa mekaaninen osa ovat saranat, ja nekin on helppo kiinnittää. Pöytätaso ja hyl-lyt on kiinnitetty lukkopulteilla ja sii-pimuttereilla, jotka saa tarvittaessa nopeasti kiristettyä tai irrotettua, kun pöytä halutaan avata tai taittaa kasaan varastointia varten.

Ulkokeittiö n voi maalata, tai jos haluat jättää pöydän puun väriseksi, käsittele se puuöljyllä ennen käyttöä.

Näin pöytä avataan

Pöytä avataan taittamalla ensin sivut auki.

Tämän jälkeen nostetaan pöytätaso ja hyllyt ylös.

Pöytätaso ja hyllyt kiinnitetään toisiinsa siipimuttereilla.

Ohjeet

01
Kehikot kootaan 3 Vaihe

1

Merkitse ensin, missä kohdin poikki-listat (H) yhdistyvät pystylistoihin (G), kun ne on sahattu mittaan. Tee merkinnät samaan tapaan listaan L, johon listat K yhdistetään.

Tee merkinnät yh-teen pystylistaan, ja piirrä ne suora-kulman avulla muihin, niin tiedät, mihin porata.

2

Poraa listoihin (G) kaksi reikää joka liitokseen, ensin 10 mm poralla noin puoleen syvyyteen puuta, ja tämän jälkeen 5 mm poralla, joka sopii ruuviin. Poraa samalla tavalla listojen L liitoksiin.

3

Kokoa sivukehikot ja taka-kehikko. Purista osat yhteen levyn suoraa kulmaa apuna käyttäen. Näin kehikoista tulee koottaessa varmasti suorakulmaiset.

02
Tee ristikot 5 Vaihe

Taka- ja sivukehikoihin tehdään ristikot, jotka sekä jäykistävät että koristavat pöydän rakennetta. Ristikot tehdään sahaamalla ja talttaamalla loviliitos kohtaan, jossa listat risteytyvät. Näin ne tulevat koottaessa keskenään siististi samaan tasoon.

Kehikot ja ristikot kootaan ruuveilla. Kun ruuvit on ruuvattu, reiät tulpataan 10 mm tapeilla, jotka katkaistaan ja hiotaan puupinnan tasoon. Tämä on helppo tapa työstää liitokset. Näin pöytäkokonaisuuden ilmeestä muodos-tuu kaunis ja viimeistelty.

1

Merkitse listojen (J) keskikohta ristikkoa varten. Aseta listat kehikon alle, ja merkitse, miten niiden päät pitää sahata. Sahaa listat mittaan. Aseta ne takaisin kehikkoon ja merkitse, mistä kohtaa listat sovitetaan yhteen.

2

Sahaa liitokseen muutama viilto, jotta voit taltata loven auki. Käytä pistosahaa viiltojen sahaamiseen ja talttaa sitten lovi terävällä taltalla.

3

Kokoa ristikot liimalla ja dyckert-nauloilla. Laita liitokseen ensin liimaa ja naputa ristikot yhteen. Naulaa tämän jälkeen listat 16 x 35 mm dyckert-nauloilla. Sijoita naulat kuten kuvassa näkyy.

4

Ruuvaa ristikot kiinni kehikkoihin. Sijoita ristikot ensin kehikoille ja purista kiinni ruuvipuristimilla, kun ne ovat oikealla paikalla. Kiinnitä ristikot 70 mm ruuveilla.

5

Naputa tapit ruuvinreikiin. Laita reikiin ensin liimaa ja naputa sitten 10 mm tapit sisään. Sahaa ja hio ne tasohiomakoneella listareunojen tasoon.

03
Runko kootaan 7 Vaihe

Kun pöydän runko kootaan, kehikot saranoidaan, jotta pöytä voidaan tarvit-taessa taittaa kokoon.

Tämän jälkeen rakennetaan pöytätaso ja hyllyt, jotka kootaan ruuvaamalla laudat kiinni poikkilautoihin. Pöytätasoa varten kiinnitetään ensin kaksi ulointa lautaa, ja tämän jälkeen muut laudat jaetaan tasan niin, että niiden väliin jää yhtä paljon rakoa.

Lopuksi pöytätaso ja hyllyt kiinnitetään saranoilla takakehikkoon. Kun pöytätaso ja hyllyt on nostettu ylös, ne pysyvät pai-kallaan pulttien ja siipimuttereiden avulla. Taso ja hyllyt saa nopeasti myös irti, kun pöytä halutaan taittaa kasaan.

1

Saranat kiinnitetään 4 x 20 mm ruuveilla. Ruuvaa ensin kolme saranaa kumpaankin kulmalistaan (G). Kiinnitä tämän jälkeen kulmalistat kumpaankin sivukehikkoon 4 x 20 mm ruuveilla.

2

Purista sivukehikot kulmalistoineen kiinni takakehikkoon ruuvipuristimilla. Kun sivut ovat oikeilla paikoilleen, ne kiinnitetään 4 x 50 mm ruuveilla, ja tämän jälkeen pöydän runko on valmis.

3

Rakenna pöytätaso ja hyllyt. Aloita pöytätasosta. Kiinnitä poikkilaudat (B) kahteen uloimpaan pöytätason lautaan (A) 4 x 40 mm ruuveilla. Työnnä tämän jälkeen muut laudat paikoilleen ja ruuvaa ne kiinni tasaisin lautavälein.

4

Ruuvaa kaksi ripustuslistaa (E) kiinni lautojen B väliin, niin pöytätaso voidaan kiinnittää takakehikkoon.

5

Etureuna (F) kiinnitetään päälle 2,2 x 45 mm dyckert-nauloilla. Se voi-daan myös ruuvata kiinni, mutta naulat nä-kyvät vähemmän. Tee hyllyt samaan tapaan.

6

Kiinnitä pöytätaso ja hyllyt takakehikkoon. Ruuvaa kolme saranaa pöytätasoon ja kumpaankin hyllyyn. Laske teline maahan. Asenna pöytätaso ja hyllyt ja kiinnitä saranat takakehikkoon 4 x 20 mm ruuveilla.

7

Nosta hyllyt ja pöytätaso ylös ja pidä ne paikoillaan ruuvipuristimilla. Poraa 5 mm reiät sivukehikoiden ja uloim-pien poikkilautojen läpi kuudelle pultille, jotka pitävät pöydän ja hyllyt paikoillaan. Iske pultit sisään ja kiinnitä siipimuttereilla.

Materiaalit

19 x 95 mm lautoja:
• 10 lautaa (A) á 130 cm, pöytätasoa ja hyllyä varten

24 x 45 mm listoja:
• 3 poikkilistaa (B) á 53 cm
• 3 poikkilautaa (C) á 22,5 cm
• 3 poikkilautaa (D) 30 cm
• 6 ripustuslistaa (E) á 58,2 cm
• 3 etureunalistaa (F) á 130 cm
• 8 pystylistaa (G) á 120 cm, kehikoita varten
• 6 vaakalistaa (H) á 41 cm, sivukehikoita varten
• 6 listaa (J), á 65,8 cm, ristikoihin
• 2 listaa (K), á 51 cm, takakehikkoon
• 3 vaakalistaa (L), á 126 cm, takakehikkoon

Lisäksi:
• Ruuveja: 4 x 20 mm, 4 x 40 mm, 5 x 70 mm
• Galvanoituja dyckert-nauloja: 2,2 x 45 mm ja 16 x 35 mm
• 15 saranaa, 50 x 50 mm
• 6 lukkopulttia, 5 x 80 mm
• 6 aluslevyä 5 mm:n rei’ille
• 6 siipimutteria 5 mm:n rei’ille
• Puuöljyä

Vie aikaa

1-2 päivää

Hinta

Noin 80 €

Vaikeusaste

Pöytä on helppo koota kahdella ruuvilla joka liitoksesta. Älä sijoita ruvia liian lähelle ulkoreunaa, jotta listat eivät halkea.

Piirustus

Kehikot ovat hyvin avonaise. Niiden keskellä on vain yksi ristikko, joten rakenne on ilmava ja pöytä kevyt. Molemmat sivukehikot, pöytätaso ja sen ylä- ja alapuolella olevat hyllyt on asennettu saranoilla, joten ne voi nostaa ylös ja laskea alas.

Taittopöytä koostuu taka- ja sivukehikoista. Pöytätaso (poikkilautoineen B) ja hyllyt (C ja D) saranoidaan takakehikkoon, jotta ne voidaan tarvittaessa taittaa alas.

Vinkit & niksit

Toimii myös istutuspöytänä!

Taittopöytä sopii myös istutuspöy-däksi. Työskentelykorkeus on hyvä, ja ruukuille, mullalle, kukille ja piha-työkaluille on paljon tilaa. Talvisin pöydän voi viedä varastoon.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö