Nokkela siirrettävä kesäkeittiö

Tässä kesäkeittiössä on tiskiallas ja juokseva vesi kuten asuntovaunussa. Vesi virtaa pumpun avulla pöydän alla olevasta säiliöstä, kun hana avataan.

Johdanto

Kesäkeittiö mahdollistaa ruuan valmistamisen muillakin tavoin kuin grillaamalla – eikä tarvitse siirtyä kuumaan keittiöön. Pyörillä liikkuva pihakeittiö on todellinen loistomalli pesualtaineen ja vesijärjestelmineen, joka on peräisin matkailuvaunuista.

Ohjeet

01
Ensin tehdään jalat 3 Vaihe

Ensimmäiseksi tehdään se osa, jonka varassa koko pöytä on, eli sen jalat. Nii-den materiaalina on 70 x 70 mm rima. Jaloista kahden (B) pituudet ovat 850 mm. Kaksi muuta (A) ovat näitä 40 mm lyhyempiä eli 810 mm mittaisia. Niihin kiinnitetään aikanaan pyörät.

1

Jokaisen jalan yhteen kulmaan tehdään kaksi lovea (kts. piirros), kun jalat on ensin sahattu oikean mittaisiksi. Ylemmän loven voi tehdä sahaamalla, mutta alemman joutuu sahaamaan ja talttaamaan.

2

Loven keskelle asennetaan 8 x 60 mm kierretanko. Sille porataan 5 mm reikä ja se kierretään pohjaan kierteelle lukitun mutterin avulla. Ruuvi on asennettava kohtisuoraan loven pintaan nähden.

3

Jalat ovat nyt lähes valmiit. Lyhyempään jalkapariin on vielä porattava reiät myöhem-min asennettavien pyörien akseliruuveille.

02
Rungon kokoaminen 4 Vaihe

Keittopöydän keskeisiä osia ovat kaksi yhtäläistä kehikkoa. Toinen niistä kan-nattelee pöytälevyä ja toisen päälle kiin-nitetään hyllylaudat sekä kaapin pohja.

Kehikon eli pöydän alasarjan osat teh-dään 33 x 45 mm listasta. Yläsarjan kiin-nitykset jalkoihin tehtiin 50 x 100 mm pöydänjalkojen kiinnitysheloilla.

Yhtä hyvin listat voi kiinnittää liimalla ja ruuveilla. Kuvattuja heloja käyte-tään yleensä sellaisten pöytien kokoami-sessa, joiden jalat voi irrottaa.

Pöydän rakenne on luja ja se on varsin helppotekoinen moniin muihin liitosta-poihin verrattuna. Kaapin tekoa ajatel-len sarjoihin on asennettava myös poik-kituet, jotka tehdään samasta listasta kuin kehikkokin.

1

Sarjalistojen molempiin päihin sahataan tai jyrsitään ensin urat. Kulmahelan taivutetut kynnet upotetaan uriin ja hela kiinnitetään molemmilta sivuiltaan kolmella 25 mm yleisruuvilla.

2

Sarja kootaan ensin neljästä listasta ja viimeisenä asennetaan poikkituki. Sen paikka on 58 cm kehikon toisesta päästä. Poikkituki kiinnitetään molemmista päistä kahdella 70 mm yleisruuvilla.

3

Kuhunkin kulmaan kiinnitetään jalka. Lyhyempi jalkapari kiinnitetään päätyyn, joka on lähempänä poikkitukea. Ruuvi työnnetään kulmahelan reiän läpi ja kiristetään 8 mm mutterilla aluslevyineen. Jalkojen kiinnitys heloja on erilaisia.

4

Pöydän runko on valmis, kun sarjalistat on kiinnitetty jalkoihin edellä nähdyillä jalkojen kiinnitysheloilla sekä yleisruuveilla ja liimalla.

03
Alahyllyn teko 2 Vaihe

Alasarjaan kiinnitetään nyt alahylly, joka muodostaa samalla kaapin pohjan. Yksinkertaisin tapa on ruuvata kehikon sisäsivuille pohjalautojen kannatinlis-tat. Kannatinlistat voivat olla 21 x 21 mm tavaraa. Ne kiinnitetään 15 mm päähän sarjalistojen yläreunasta.

Pohja ja hylly tehdään 15 x 70 mm lis-tasta. Osiin tarvitaan yhteensä 19 lautaa, pituus 49 cm.

VINKKI: Pohjalautojen välit on kätevä säätää yhtä suuriksi esim. kovalevyliuskoilla.

1

Käännä runko kyljelleen ja kiinnitä kannatinlistat rungon sisäsivuille 15 mm päähän listojen yläreunoista. Kannatinlistat kiinnitetään kosteutta kestävällä liimalla ja 40 mm ruuveilla noin 20 cm välein.

2

Kannatinlistojen päälle kiinnitetään pohjalistat. Ne asennetaan tasavälein, väli 3-5 mm. Listat kiinnitetään liimalla ja 40 mm ruuveilla. Reunimmaisten listojen ulkokulmat pitää loveta jalkojen kohdalta.

04
Kaapin kokoaminen 4 Vaihe

Kaapin sivut sekä ovi kootaan kiinnittä-mällä uritettuihin 12 mm vanerilevyihin 33 x 45 mm kehikyslistat.

Vanerin tilalle voi hankkia palat kui-tulevypohjaista sisustuspaneelia, jota on yleensä helpommin saatavana kuin ku-vissa nähtävää uritettua vaneria.

Kehikkolistojen päät sahataan jiiriin ja niiden sisäkehän puolelle jyrsitään 10 mm syvät 13 mm leveät urat 10 mm pää-hän listan etusivusta. Uraan asennetaan oven ja seinien levyt.

Seinämät ja ovi tehdään liki samoilla mitoilla ja samalla tavalla. Seinät sovite-taan tarkasti rungon ylä- ja alasarjojen väliin ja päädyssä jalkojen väliin.

Kaapin kiinteät sivut tehdään ensin ja ovi viimeisenä. Ovi pysyy kiinni liuku-tai ikkunasalvalla tai haalla.

1

Listat katkaistaan tarvikeluettelon mittoihin. Päät katkaistaan 45° kulmassa eli jiiriin. Listojen sisäsyrjiin jyrsitään 13 mm leveät urat. Listojen pinnat ja kulmat sekä jyrsityn urat reunat siistitään hiomapaperilla.

2

Uritetusta vanerista tai kovalevystä sahataan peililevyt, jotka varustetaan kehyslistoilla. Kehysten kulmat yhdistetään kosteutta kestävällä liimalla (B3 tai PU) ja ohuilla 50 mm nauloilla tai ruuveilla.

3

Kolme kiinteää seinämää kiinnitetään kahdella 70 mm yleisruuvilla joka sivulta rungon sarjalistojen läpi ja yhdellä sivulla (keskelle sijoittuva väliseinä) poikkitukien läpi. Ruuveille porataan esireiät, ettei suhteellisen ohut lista halkea.

4

Viimeisenä asennetaan kaapin ovi. Se saranoidaan jalkaan kahdella 30 x 50 mm lehtisaranalla. Viimeistään tässä vaiheessa puuosat sivellään värittömällä puunsuojalla.

05
Pöytälevyn asennus 5 Vaihe

Pöytälevyn ja maustehyllyn materiaa-leiksi ja asentamistavaksi on paljon mahdollisuuksia. Mallikeittiön kaikki puuosat ovat mäntyä.

Pöydän koko on 62 x 160 cm ja maus-tehyllyn mitat 18 x 160 cm. Ne käsitellään värittömällä puunsuojalla ja mah-dollisesti lakataan ennen kiinnitystä. Maustehylly asennetaan pöydän päälle puutankojen varaan ja kiinnitetään ka-lusteruuveilla. Hyllystä tulee tällä ta-voin helposti irrotettava. Irrotusmahdol-lisuus on hyvä asia, kun pöytä siirretään varastoon talveksi.

VINKKI: Pöytälevyn voi joko ostaa valmiina määrämittaisena tai sen voi tehdä itse. Sopivia levyjä ja liimapuuta myyvät kaikki hyvin varustetut rakennustarvikeliikkeet.

1

Pöytälevy kiinnitetään 60 mm laippakantai-silla ruuveilla sarjalistojen läpi. Ruuveille porataan lähes ruuvien kierremitan kokoiset reiät. Kaksi ruuvia sijoitetaan pöydän päähän ja kolme kummallekin sivulle.

2

Valmiiksi tehdyssä kaapissa pöytälevyä on vaikea kiinnittää ruuveilla, joten kiinnitys tehdään kulmalevyillä. Kaikille neljälle sivulle tulee kaksi kiinnikettä.

3

Kalusteruuvien pyöreät vastamutterit upotetaan puutankoihin poikittain 30 mm etäisyydelle niiden päistä porattuihin reikiin. Tankoihin porataan pitkittäin kalusteruuvien tarvitsemat reiät (esim. Ø 7 mm).

4

Kannen läpi porataan kalusteruuvien reiät. Ruuvit työnnetään reikiin ja kierretään kiinni puutankojen poikittaisiin reikiin pujotettuihin lieriömäisiin vastamuttereihin.

5

Malliiksi tehty pöytä tarjoaa reilusti työskentelytilaa ja koko yksikkö on helposti liikuteltavissa. Kuvan pöydän toimivuutta on vielä viety askel pitemmälle, koska siinä on juokseva vesi ja viemäröinti.

06
Lisää mukavuutta 3 Vaihe

Ilman pesuallastakin tulee kyllä toi-meen. Muovivati ja vesikannu ajavat pe-riaatteessa saman asian. Upotettu pesu-allas vain on niin mukava! Kyse on tie-tysti jo ylellisyydestä, mutta tähän pöy-tään haluttiin ruostumattomasta teräk-sestä valmistettu pesuallas. Pöytä ei ole suuri, joten pieni, 40 x 50 cm kokoinen allas oli sopiva.

Pesualtaan asennuksessa on otettava huomioon muutamia asioita. Eräs kes-keisimmistä on, että pesualtaalle ei vahingossa tee liian suurta reikää, josta se solahtaa läpi. On myös muistettava var-mistaa, ettei sahan terä tärvele muita rakenteita aukkoa sahattaessa.

1

Reiän oikean koon määrittäminen ei ole vaikeaa. Sahausmalli piirretään ensin pahville, niin ongelmia ei tule. Reiän ääriviivat siirretään pöydän pintaan pahvimallin avulla.

2

Pesualtaan reikä sahataan pistosahalla. Reikä ei saa tulla liian lähelle pöydän reunoja, ettei saha ei osu sarjalistoihin tai pöydän kannen kiinnityksessä käytettyihin kulmalevyihin.

3

Ennen altaan asennusta aukot reunat lakataan tai maalataan. Pesuallas lasketaan reunaan pursotetun silikonimassan päälle. Pesuallas painetaan tiiviisti pintaa vasten ja kiinnitysruuvit kiristetään.

Materiaalit

RUNKO

70 x 70 mm rimaa
• 2 jalkaa (A), 810 mm
• 2 jalkaa (B), 850 mm

33 x 45 mm listaa
• 4 listaa (C), 1414 mm
• 4 listaa (D), 434 mm
• 2 poikkitukea (E), 490 mm

ALAHYLLY

21 x 21 mm listaa
• 2 kannatinlistaa (K), 835 mm
• 2 kannatinlistaa (L), 434 mm
• 2 kannatinlistaa (M), 550 mm

15 x 70 mm listaa
• 19 pohjalistaa (N), 490 mm

KAAPPI

28 x 45 mm listaa
• 10 kehyslistaa (P), 550 mm
• 2 kehyslistaa (R), 434 mm
• 4 kehyslistaa (S), 545 mm

Uritettua 12 mm vaneria
• 1 päätylevy (F1), 354 x 470 mm
• 1 ovi (F2), 465 x 465 mm
• 1 taustalevy (F3), 470 x 470 mm
• 1 sivu (F4), 470 x 470 mm

PÖYTÄ JA MAUSTEHYLLY

• pöytälevy (G), 620 x 1600 mm
• maustehylly (H), 180 x 1600 mm
• Ø 45 mm puutankoa, josta 2 kpl 300 mm kannatinta (J)

PYÖRÄT

• 2 pyörää, Ø 160 mm, akselinreikä 20 mm
• 2 pyörien akselia
• 2 kpl 12 x 140 mm ruuveja
• 2 kpl 12 mm lukkomuttereita ja aluslevyt
• 4 kpl 12/30 mm aluslevyjä

PESUALLAS

• pesuallas, ruostumatonta terästä, koko noin 400 x 500 mm
• viemäriputkea
• silikonimassaa
• kytkimellä varustettu vesihana
• 12 V vesipumppu
• 1 m vesiletkua
• 12 V paristo tai akku ja akkulaturi
• 2 vesikanisteria, 25 l

Lisäksi
• 8 pöydänkulmahelaa, 50 x 100 mm
• 8 kierretankoa, 8 x 60 mm
• 8 mutteria ja aluslevyä, 8 mm
• 25, 40, 50, 70 ja 80 mm sinkittyjä yleis- ruuveja (pitkäaikaista käyttöä ajatellen ruuvit saisivat olla ruostumattomia eli A2-laatua)
• 1 ikkunasalpa tai haka ja silmukka
• 2 lehtisaranaa, 30 x 50 mm
• 8 kulmalevyä
• 4 huonekalujen kasausruuvia, 6 x 80 mm ja niiden lieriömäiset vastamutterit
• väritöntä puunsuoja-ainetta
• ulkokäyttöön soveltuvaa lioteohenteista lakkaa tai kalustemaalia
• B3-luokan puuliimaa tai uretaaniliimaa

Hinta

Noin 200 euroa ilman pesuallasta, kanistereita ja matkailuvaunun vesijärjestelmää.
Noin 350 euroa kaikkine tarvikkeineen.

Piirustus

Jalkojen sisäsivuihin tehdään 45 x 20 mm lovet sarjalistoja varten. Jaloissa (A) lovet ovat 190 mm ja jaloissa (B) 150 mm korkeudella.

Keittopöytä

Keitto- ja työpöydäksi suunniteltu pöytä voi vaikuttaa työläältä tehdä monimut-kaisen rakenteensa takia, mutta ohjeita noudattaen ja vaihe vaiheelta edeten se valmistuu melko vaivattomasti.

Keittopöytä

Pumppujärjestelmä

Vesijärjestelmän asennuksessa noudatetaan sen omaa asennusohjetta. Järjestelmä on käytössä matkailuvaunuissa, joten ei liene ihme, että tarvittavat osat saa helpoiten hankittua matkailuautoja sekä -vaunuja ja niiden tarvikkeita myyvistä erikoisliikkeistä.

Vesi nousee pumpun voimalla kanisterista hanaan.

Pumppu käynnistyy, kun vesihanan nuppia käännetään aukipäin.

Pumppu on uppopump-pumalli.

Jännitelähteenä on kaksi sarjaan kyt-kettyä 6 V paristoa.

Pumppujärjestelmä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö