Kesäkeittiö puusta integroidulla altaalla

Tässä kesäkeittiössä on integroitu tistiallas ja paljon säilytystilaa, ja se on tehty kokonaan puusta. Voit tehdä siitä helposti sopivan mittaisen omien tarpeidesi mukaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
200 euroa

Ohjeet

01
Kehikko ja jalat 5 Vaihe

Ulkokeittiö koostuu kahdesta kehikosta: yhdestä, jota käytetään pöytälevynä, ja alemmasta tasosta, jolle voi asettaa kat-tilat ja astiat. Kehikot kiinnitetään nel-jällä jalalla. Kaksi takimmaista jalkaa ovat pitkiä, jotta niihin voidaan kiinnit-tää taustaverhoilu ja jalkojen alareunaan saadaan asennettua hyllylevy.

Puuosat on helpointa sahata katkaisu-/jiirisahalla, mutta tarvittaessa työn saa tehtyä myös käsisahalla.

Puuosat kannattaa sahata useam-massa vaiheessa, jotta kokonaisuudesta on helpompi muodostaa kuva. Aloita kehikoiden päätykappaleista, jotta voit koota osat sitä mukaa kun sahaat ne.

1

Sahaa osat katkaisu-/jiirisahalla. Osat kannattaa sahata sitä mukaa kun niitä tarvitsee. Näin kokonaiskuva säilyy paremmin mielessä. Jos haluat ryhtyä heti rakentamaan, aloita kehikon osista.

2

Merkitse ruuvinreikien paikat etummaisiin kehikonosiin. Mittaa 22 mm päädystä ja 25 mm pitkän sivun reunasta ja esiporaa reiät 6 mm poralla. Upota reiät syvyysrajoitinta käyttäen.

3

Kiinnitä osat yksi kerrallaan. Anna pitkien osien (A) yltää lyhyempien osien (B) yli. Yhdistä osat 6 x 80 mm puuruuveilla. Tarkista ristimitta, kun kehikko on koottu, jotta voit olla varma, että se on suorakulmainen.

4

Sovita nyt alin kehikko jalkoihin (D ja E). Kiinnitä se väliaikaisesti parilla ruuvipuristimella ja hienosäädä kehikko pai-kalleen. Esimerkissä kehikon yläreuna sijoit-tuu 30 cm:n päähän jalkojen alareunasta. Kiinnitä kehikko jalkoihin 6 x 80 mm ruuveilla.

5

Kiinnitä yläkehikko jalkoihin (D ja E). Kehikon etureuna sijoite-taan etujalkojen (D) yläreunan kanssa samaan linjaan. Esiporaa, upota reiät ja kiinnitä ruuveilla. Tarkista korkeus- ja ristimitta vielä kerran.

02
Pöytätaso 4 Vaihe

Kun kehikot on kiinnitetty jalkoihin, jal-kojen sisäpuolelle kiinnitetään tukisoi-rot, joihin pöytätason laudat voidaan myöhemmin kiinnittää. Ensin laudoista rakennetaan pöytätason kehikko, joka sahataan kulmissa 45°:n kulmaan, jotta liitoksista tulee siistin näköiset.

Sijoita ensin kuusi lautaa tasaisin väli-matkoin kehikolle ja ruuvaa kiinni. Jotta lautojen välisistä raoista tulee yhtä suuret, mitataan ensin koko lautojen vaatima tila. Jaa luku rakojen määrällä, joka tässä on 7. Lautojen väliset raot saavat olla melko suuria, noin 10 mm, jotta vesi valuu tasolta hyvin pois. Kiinnitä myös alemman hyllyn laudat.

1

Sahaa laudat (F ja G), jotka kiinnite-tään ruuveilla ylimpään kehikkoon. Laudat sahataan päistä 45°:n kulmaan. Aloita pitkistä laudoista (F) ja kiinnitä ne kehikkoon puristimilla. Sahaa lyhyet laudat (G) ja kiinnitä kaikki osat ruuveilla.

2

Asenna poikkituet (C) jalkojen (D ja E) sisäpuolelle, jotta pöytätason muodostavat laudat saadaan johonkin kiinni. Soirot kiinnitetään 6 x 80 mm ruuveilla kummastakin päädystä.

3

Aseta laudat (K), (L) ja (M) alimmalle kehikolle, jotta kehikkoa voidaan käyttää hyllynä. Laudat sahataan pituuteen ja ruuvataan kiinni niin, että lautojen väliin jää tasaiset raot.

Jalkojen ulkopuolelle kiinnitetään pari lyhyttä kappaletta, muuten tasosta näyttäisi puuttuvan jotakin.

4

Ulkokeittiö alkaa muotoutua, kun pöytälevy ja jalat ovat paikallaan, mutta rakenteesta puuttuu yhä hylly ja pesuallas. Vasta niiden myötä rakennel-masta tulee keittiö eikä vain työpöytä.

03
Hyllyt 3 Vaihe

1

Kiinnitä hyllynkannatin takimmaiseen jalkaan (E) niin, että se tulee jalan yläreunan tasoon. Käytä ruostumattomia ruuveja, joita ei voi kiinnittää liian syvälle esiporattuihin ja upotettuihin reikiin.

2

Asenna kaksi lautaa (N) hyllyn-kannattimille. Tässä käytetään 22 x 120 mm lautoja. Myös nämä laudat kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla.

3

Kiinnitä kaksi puolipyöreää hyl-lyä (R) lautojen takareunaan (P). Hyllyt sahataan 22 x 145 mm laudoista ja asennetaan lautojen (P) ja takaverhoilun päälle, jonka jälkeen hyllyt kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla.

04
Pesuallas 5 Vaihe

Nyt altaalle tehdään aukko. Kaikki merk-kiviivat pitää tehdä huolella, jotta altaan paikkaa ei sahata väärin.

Tämä allas on sijoitettu pöytälevyn toiseen päähän. Tällöin jotkut pöytäle-vyn tämän päädyn lyhyemmistä lau-doista tuetaan poikkilaudoin, jotka kiinnitetään pöytälevyn alapintaan. Lopuksi levy kiinnitetään reunoista kulmaraudoilla. Kulmaraudat ruuvataan kiinni alakehikkooon.

Ennen kuin allas ja sekoitin kiinnite-tään levyyn, keittiö maalataan. Kaikki osat on helpompi maalata jo ennen niiden kokoamista.

1

Mittaa altaan paikka. Käännä allas ylösalaisin ja piirrä merkkiviiva altaan reunojen ympäri.

2

Piirrä uusi merkkiviiva 10 mm edellisen merkkiviivan sisäpuolelle. Altaan paikka sahataan tätä sisempää merkkiviivaa seuraten.

3

Sahaa altaalle aukko pistosahalla si-sempää viivaa seuraten. Reunan pieni rispaantuminen ei haittaa, sillä se ei näy, kun allas on paikallaan. Tarkista, että allas sopii aukkoon ja säädä aukkoa tarvittaessa.

4

Aseta allas pöytätasoon. Yleensä altaan reunus tiivistetään silikonilla, jotta altaan ja pöytälevyn väliin ei pääse vettä, mutta ulkokeittiössä tällä seikalla ei ole niin väliä, joten allas asennetaan ilman tiivistävää silikonivanaa.

5

Asenna pöytälevyn alle altaan molemmille sivuille lauta allasta varten. Sahaamisen jäljiltä jäi muutamia lyhyitä puupaloja, joille on käyttöä tuki-paloina. Esiporaa varmuuden vuoksi ennen kuin ruuvaat palat kiinni.

Lauta tukee pöytätason lautoja ja estää samalla lyhyitä puukappaleita vääntymästä.

Materiaalit

45 x 95 mm soiroja:
• 4 kehikonsivua (A) á 200 cm
• 4 kehikonsivua (B) á 51 cm
• 4 poikkitukea (C) á 51 cm
• 2 jalkaa (D) á 90 cm
• 2 jalkaa (E) á 150 cm

28 x 70 mm lautoja:
• 2 reunuslautaa, pöytään (F) á 205 cm
• 2 reunuslautaa, pöytään (G) á 65 cm
• 4 lautaa, pöytään (H) á 189 cm
• 1 lauta, pöytään (J) 180 cm
• 5 lautaa, hyllyyn (K) á 205 cm
• 2 lautaa, hyllyyn (L) á 180 cm
• 2 lautaa, hyllyyn (M) á 7 cm

Lisäksi:
• 2 lautaa (N), 22 x 120 mm, á 205 cm
• 3 lautaa (P), 22 x 120 mm, á 192 cm
• 4 lautaa (Q), 22 x 145 mm, á 192 cm
• 2 hyllykannatinta (tässä IKEAn)
• 2 lautaa altaan tueksi
• Pieniä hyllyjä (R), sahattu 22 x 145 mm:stä
• Ruuveja, 6 x 80 mm ja 4,2 x 45 mm

Erikoistyökalut
• Porakoneen syvyysrajoitin

Vie aikaa

Noin 2-3 päivää sis.kuiv.ajan

Hinta

Noin 200 €

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole vaikea, mutta osien sahaaminen ja kokoa-minen vie aikaa. Osat kannattaa maalata ennen kokoamis-ta. Me maalasimme vasta lopuksi, jotta työvaiheista saatiin paremmat kuvat.

Piirustus

Rakenn

Ulkokeittiö on rakennettu vakiomittaisesta puutavarasta. Se koostuu kah-desta kehikosta, jotka kiinni-tetään neljään jalkaan. Taka-jalat ovat niin pitkät, että nii-hin voidaan yhdistää hylly ja taustaverhoilu. Kehikoiden päälle tulevat laudat, joita voidaan käyttää pöytälevynä ja säilytystilana.

Rakenn

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö