Siirrettävä kesäkeittiö keittolevyllä

Tässä kesäkeittiössä on neljä isoa pyörää, joten sitä on helppo siirrellä sisään ja ulos tilanteen mukaan. Katso, miten rakennat sen.

Johdanto

Keittovaunu on koottu rakenneosista. Siinä on käyttötarkoitukseen sopivia lisävarusteita kuten koukkuja, pesuallas, leikkuulauta, liesitaso ja maustepullojen teline.

Ensin tehdään jalkakehikot, joiden varaan asennetaan hyllyt ja pöydän kansi. Sitten kanteen sahataan aukot, joihin asennetaan tasoliesi ja muut varusteet.

Vaunun tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä se on ulkona aina kaikkien nähtävillä, vieraidenkin.

Kun vaunua ei käytetä, se työnnetään katon alle suojaan. Muutenkin se on pa- ras pitää varjossa ja peitettynä, jotta se pysyisi pitkään kauniina.

  • Siirrä auringon mukaan
  • Tee aterioita ulkosalla
  • Vankka ja näyttävä
  • Paljon mahdollisuuksia

Ohjeet

01
Jalusta kantta ja hyllyjä varten 5 Vaihe

Jalusta muodostuu paksusta rimasta tehtävistä kahdesta kehikosta, jotka yh-distetään keskenään kuudella listalla. Jalkakehikot voi koota eri tavoilla. Viereisen sivun vihjelaatikossa selostetaan kaksi muuta tapaa ohjeen ja tämän si-vun kuvissa esitetyn lisäksi.

Kalustevetimet kiinnitetään niiden mukana tulevilla ruuveilla. Lyhyet ruu-vit täytyy upottaa syvälle pöytälevyyn tai niiden tilalle pitää ostaa uudet. Rei-kiä ei kuitenkaan tarvitse tapittaa, kos-ka ne ovat pöytälevyn alla.

1

Liimaa jalkarimat (B) ja niiden väliset vaakapienat (D) liimauspuristimen avulla. Jotta vaunun päätyihin asennettavista kalustevetimistä saisi varmasti hyvän otteen, jalka-kehikoiden ylimmät päätyrimat asennetaan 20 mm jalkojen päitä alemmas.

2

Poraa tapeille 8 mm reiät. Levitä tappei-hin ja reikiin reiluhkosti liimaa ja naputa tapit reikiin.

3

Sahaa tappien päät poikki jalkapuun pinnan tasalta pistosahalla tai käsisahalla.

4

Kiinnitä hyllykannattimet (H) vaaka-pienoihin (C) 40 mm yleisruuveilla. Kanna-tinlistat jätetään vaakapienoja 11 mm alemmas, että hyllylle muodostuu huullos.

5

Pöytään tehtiin kaksi alahyllyä laudois-ta (J), jotka kiinnitetään tukilistoihin (G) liimalla ja sähkönitojalla. Kiinnitykset voi tehdä myös 40 mm yleisruuveilla.

02
Pöytälevy tehdään liimapuulevystä 2 Vaihe

Tärkeä rakenneosa on pöytälevy. Malli-työssä se on pyökkiä. Piirroksen aukko-jen mittojen täytyy tietysti olla todellisten keittotason, kivilevyn ja pesualtaan mittojen mukaiset. Jos niiden mitat poikkeavat mallityössä käytetyistä, auk-kojen kokoja täytyy muttaa.

Keittotasoa (upotettava tasoliesi) var-ten ylimpään sarjapuuhun tehtävä lovi saa olla enintään puolet puun paksuu-desta. Kivilevyn pinnan mitat olivat 260 x 260 mm, mutta sen reunoissa oli huul-los ja alapinnan mitat 230 x 230 mm ja asennusaukko sen kokoinen. Se kiinni-tetään pöytälevyyn silikonimassalla.

Pyökistä valmistettu pöytälevy on riit-tävän kovaa yleensä keittiön työpöytään, mutta se on ainakin kaksi kertaa niin kallis kuin männystä tehty levy. Pöytäle-vy on käytännöllisin sivellä ja hoitaa puu- tai pellavaöljyllä.

VINKKI

TÄRKEÄÄ

Ei puunsuojaa pöydän pintaan

Ruokatavaroiden käsittelyyn tarkoitet-tuja puupintoja ei saa tehdä kestopuusta eikä puutavaraa saa käsitellä puunsuoja-aineilla, koska ne sisältävät ihmisellekin haitallisia sienimyrkkyjä. Puupintoja voi hoitaa kyllä pellava- ja ruokaöljyillä.

1

Piirrä pöytälevyyn keittolevylle ja altaalle tehtävien aukkojen paikat. Poraa aukon kulmiin aloitusreiät pistosahan terälle.

2

Tasoliedelle piti taltata lovet sarjapui-hin (C), koska lieden pituus ja toisaalta sy-vyys vaativat sitä. Lovet voi tehdä mittojen mukaan tai upottamalla leisi ensin pöytäle-vyyn ja kokeilla mitat sen avulla.

03
Keittolevy ja muut varusteet 5 Vaihe

Pöydän kaksi alahyllyä ovat hyllynkan-nattimien varassa. Ylempään hyllyyn ja pöytälevyyn kiinnitetyt pitkät ja melko korkeat kaapinovien tai muut kalusteve-timet pitävät huolen siitä, etteivät keit-tiötarvikkeet putoile maahan.

Keittolevy ja mahdollinen uuni liite-tään sähköverkkoon jatkojohdolla, joka liitetään talon ulkopistorasiaan.

Kivilevyjä myyvät kiviliikkeet sekä eräät kylpyhuone- ja keittiökalusteliik-keet. Kovat kivilajit eivät sovi leikkuualustaksi. Vuolukivi kyllä käy, sillä se ei tylsytä kovia veitsiä nopeasti.

1

Ruuvaa pyörät jalkoihin. Pyöriksi kannattaa valita kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, joista ainakin toinen on varustettu jarrulla.

2

Asenna kalustevetimet mukana tulleilla ruuveilla, jos niiden pituus riittää. Reikiä ei tarvitse täyttää puutapeilla, koska ne eivät kuitenkaan jää näkyviin.

3

Hio kaikki pinnat kevyesti ja sivele pöydän pintaan pellavaöljyä. Hoitoaineeksi kelpaa vaikka ruokaöljy. Muut puuosat voi käsitellä puunsuojalla ja lakata.

4

Vetimien ruuvit voi upottaa suunnilleen pöytälevyn puoliväliin, jos mitta ei muuten riitä. Vetimet ruuvataan kiinni alhaalta nii-den mukana tulevilla ruuveilla.

5

Keittolevy kiinnitetään alapuolelta upo-tettavan tason mukana tulevilla kiinnikkeil-lä. Pöytälevy asennetaan päätyjen jalkakehi-koihin 90/100 mm yleisruuveilla tai nauloilla.

Materiaalit

40 mm liimapuulevy
• 1 pöytälevy (A), 1164 x 705 mm

70 x 70 mm rimaa
• 4 jalkaa (B), 912 mm
• 6 vaakapuuta (C), 984 mm
• 6 vaakapuuta (D), 510 mm

33 x 45 mm listaa
• 2 vaakapuuta (E), 984 mm
• 2 vaakapuuta (F), 510 mm
• 4 hyllyjen tukilistaa (G), 984 mm

21 x 21 mm listaa
• 4 hyllynkannatinta (H), 984 mm

15 x 70 mm lautaa
• 26 hyllylautaa (J), 508 mm

Lisäksi
• 1 kivilaatta, mitat 230 x 230 mm
• 1 tasoliesi tai keittolevy
• 18 mm puulevyä pullojen tukilevyksi (K), 90 x 290 mm
• kosteudenkestävää puuliimaa tai PU-liimaa
• puunsuoja-ainetta
• mahdollisesti puuöljyä (kannen hoito)
• 4 huonekalupyörää
• 2 kalustevedintä sivuille
• 4 kalustevedintä pituus noin 340 mm
• ripustuskoukkuja
• 2 kalustevedintä, pituus noin 50 cm ylähyllyn päätyreunoille
• 1,5 m 8 mm puukeppiä tai tappeja
• sinkittyjä 40 ja 90 mm ruuveja

Hinta

Noin 150 euroa. Kivilevy maksaa noin 15 euroa ja tasoliesi tyypistä riippuen 100–600 euroa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö