Katos tuo hiekkalaatikolle varjoa ja suojaa

Siisti ja vankka hiekkalaatikko, jossa lapset voivat leikkia sateelta ja auringolta suojassa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
270 euroa

Johdanto

Lasten hiekkalaatikosta saa melko vähällä vaivalla hieman hienom-man kuin vain painekyllästetyistä laudoista tehdyn laatikollisen hiekkaa.

Käsittelemättömästä puusta tehdyt vankat laudat eroavat rakennustarvike-liikkeiden vakioratkaisuista, kuten myös leveät penkit, pyöristetyt muodot ja var-sinkin aurinkokatos, joka antaa hiekka-laatikolle omanlaisensa ilmeen. Katos suojaa sateelta ja auringolta. Penkit puo-lestaan ovat tarpeeksi leveät toimiak-seen myös pöytänä. Reunoilla voi istua.

Katoksen ompeli purjeneulomo, muusta osasta hanketta voi tehdä niin haastavan kuin itse haluaa.

Ohjeet

01
Tolpat sahataan leveistä lankuista 3 Vaihe

Tolppia (D) varten ostetaan käsittele-mättömiä 75 x 150 mm lankkuja, jotta ei tarvitse käyttää painekyllästettyä puuta. Lankut halkaistaan kahdeksi 70 x 70 mm:n tolpaksi. Lankut on helpoin hal-kaista isolla pöytäpyörösahalla, mutta pyörösahakin käy, varsinkin jos siinä on ohjainkisko, jolloin lankku voidaan sahata molemmista sivuista. Tolppien päälle sahataan lovet yläjuoksuille (E).

1

Leveät lankut halkaistaan niin, että niistä tulee kaksi tolppaa (D). Sahaa ne ensin pituuteen, sitten pitkittäin - molem-mista sivuista, jos terä ei yllä läpi. Oikaise sivut sähköhöylällä tai hiomapaperilla.

2

Sivut oikaistaan yläjyrsimellä. Jyrsi 45 asteen terällä leveä huullos, joka päättyy alhaalla 3 cm:n päähän penkistä, ylhäällä 3 cm:n päähän yläjuoksusta (E).

3

Yläjuoksuun (E) sahataan lovi tolpalle (D), kun tolppia on lyhennetty 15°:n viisteellä. Viisteestä tehdään hieman pienempi kuin yläjuoksussa.

02
Sivut ja tolpat yhdiste-tään hiekkalaatikoksi 9 Vaihe

Hiekkalaatikko rakennetaan tolppien ympärille. On paljon parempi ruuvata sivut tolppien sivuihin kiinni kuin yrit-tää koota niitä ruuveilla päädyistä tai käyttää isoja naulauslevyjä.

Ensin kootaan kumpikin pääty (A) kahteen kulmatolppaan (D) ja penkkiin (C) kahdeksi päädyksi. Tämän jälkeen päädyt yhdistetään pitkiin sivuihin (B), ja lopuksi laatikoa vahvistetaan alapuolelta kiinni ruuvattavilla kolmioilla (K).

1

Kahden pitkän sivun (b) päädyt muotoillaan, esim. kulhon avulla niin, että päädyt kaartuvat tyylikkäästi ylöspäin penkkien (C) alla. Kaava leikataan pahvista ja muoto piirretään kaikkiin neljään päätyyn.

2

Pitkät sivut (b) sahataan pistosahalla kaavan mukaan. Lyhyihin sivuihin (A) sahataan vastaavat muodot.

VINKKI: Jätä puolet viivan leveydestä jäljelle, kun sahaat viivaa pitkin.

3

Tolpat (d) asetetaan lyhyiden sivu-jen (a) päälle päädyt samaan tasoon. 10 x 100 mm täkkiruuveja varten porataan sivujen (A) läpi 10 mm poralla, sitten tolppiin 6 mm poralla.

4

Penkkeihin (c) tehdään pyöreät kulmat ja reunat pyöristetään. Muoto tehdään samalla kaavalla kuin pitkiin sivuihin (B). Yläjyrsimeen on kiinnitetty pyöristysterä.

5

Penkkeihin (c) sahataan aukot tolpille (d). Ensin kulmiin porataan reiät 8 mm poralla, jotta sahanterä voidaan työntää läpi. Sen jälkeen tolpille sahataan neliskulmaiset aukot.

6

Penkki (c) työnnetään tolppaan (d) ja kiinnitetään päätysivuun (A) 5 x 80 mm ruuveilla. Varmista, että penkki asettuu täysin suoraan kulmaan tolppiin nähden ennen kuin ruuvaat sen kiinni.

7

Nyt hiekkalaatikko kootaan ruuvaamalla pitkät sivut (B) tolppiin (D) ja tämän jälkeen päätyihin (A) ja penkkiiin (C). Tässäkin käytetään 10 x 100 mm täkkiruu-veja, ja tehdään reiät 10 ja 6 mm poralla.

8

Kolmiolevyt (k) kiinnitetään laatikkoon alapuolelta ruostumatto-milla 5 x 50 mm ruuveilla. Kolmioiden väliin kiinnitetään 12 mm tiivisteet sivuilta.

9

Penkki (c) ruuvataan kiinni pit-kään sivuun (b) yhdellä ruuvilla kaikista tolpista. Jälleen käytetään 5 x 80 mm ruostumattomia itseporautuvia ruuveja.

03
Juoksut, rimat ja harja-orsi katosta varen 5 Vaihe

Nyt päästään katoksen tekoon, jolloin kangas kiristetään kolmelle rimalle; har-jalle (J) ja alas sivuille kahden riman (H) yli. Kaksi rimaa asetetaan suoraan vaa-kajuoksujen (E) päälle, ja harjaorsi nostetaan lyhyille pystypalkeille (F).

Yläjuoksujen päät muotoillaan niin, että alimmat rimat myötäilevät purjetta ja aiheuttavat mahdollisimman vähän kulumaa kankaan kiinnitysnaruille.

1

Vaakajuoksujen (E) päät muotoil-laan niin, että rimat (H) myötäilevät purjekangasta. Hiekkalaatikko näyttää persoo-nalliselta, kun päät ovat kaarevat. Vaakajuok-sun pituus, 242 cm, sallii 31 cm:n ”räystään”.

2

Vaakajuoksujen (E) reunat pyöris-tetään yläjyrsimellä, kun ne on ensin viistetty pistosahalla. Tässä käytetään 10 mm pyöristysjyrsinterää. Jyrsi reuna 2-3 kertaa, niin se näyttää siistiltä.

3

Vaakajuoksujen (E) keskelle asennetaan pystytolppa (F), joka tukee harjaa (J). Sahaa tolppaan lovi, jotteivät kaksi 5 x 80 m ruuvia kannattele katosta yksinään. Sido vaakajuoksut tolppiin (D) puupulteilla.

4

Harjaan (J) tehdään kaksi lovea, jot-ta se saadaan pystytolppiin kiinni. Ensin sahataan harja ja rimat pituuteen ja reunat pyöristetään. 25 mm syvä lovi taltataan auki. Sahatut viillot helpottavat talttaamista.

5

Kattorakenne kootaan yhteen. Harja (J) asennetaan pystytolpalle (F) ja kiinnitetään yläpuolelta 5 x 120 mm ruuveil-la. Vinojäykiste (G) sahataan 45°:n kulmaan ja kiinnitetään 5 x 120 mm ruuveilla.

Materiaalit

45 x 250 mm lankkua:
• 2 päätysivua (A) á 180 cm
• 2 pitkää sivua (B) á 220 cm
• 2 penkkiä (C) á 240 cm

75 x 150 mm käsitt. kuusta:
• 4 tolpat (D) á noin 7 x 7 x 125 cm
Lankut halkaistaan pituussuunnassa, joten täyslevyistä lankkua tarvitaan yhteensä noin 250 cm

33 x 70 mm rimaa:
• 2 yläjuoksua (E) á 242 cm
• 2 pystytolppaa (F) á 34 cm
• 2 vinojäykistettä (G) á 28 cm
• 2 päätyrimaa (H) á 265 cm
• 1 harjaorsi (J), 265 cm

12 mm vaneria:
• 4 kolmiota (K) ja jalat, pituus 60 cm

Lisäksi:
• Lämpögalv. täkkiruuvit, 10 x 100 mm
• Lämpögalv. lukkopultit, 10 x 90 mm
• Ruost. ruuveja, 5 x 50 mm, 5 x 80 mm ja 5 x 120 mm
• 1 aurinkovarjo, 250 cm x 240 cm
• Tiivisteitä, remmejä ja kiinnitysheloja

Vie aikaa

1-3 päivä

Hinta

Puuosat, ruuvit ja hiekka noin 120€, valmis katos noin 150€.

Vaikeusaste

Jos neulomo ompelee kankaan, loput työt ovat helppo-ja puutöitä. Työn vaikeus-asteen voi päättää itse.

Piirustus

Hiekkalaatikko rakennetaan neljän vankan tolpan varaan (D), joten naulauslevyjä ei tarvita. Ensin kootaan ja yhdistetään kaksi päätyä lyhyeen sivuun (A), istui-meen (C) ja kahteen tolppaan (D). Tämän jäl-keen päädyt yhdistetään pitkiin sivuihin (B). Lopuksi tehdään runko, jonka varaan katos kiristetään.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarha