Istuta puu tuloväylälle

Juuriystävällinen rakenne on viherrakentajien ammattikieltä ja tarkoittaa sitä, että pihatie päällystetään autoille ja pihapuille luodaan hyvät olosuhteet kivien ja laattojen väliin. Kyse on ylisuuresta kukkaruukusta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päviä
Hinta
300 euroa

Kantavan kerroksen ansiosta vasta-istutetun puun ympärillä oleva alue kantaa huoletta koko auton painon pinnoitteen laskeutumatta.

Johdanto

Pelkistä pikkukivistä ja betonista koostuva piha saattaa näyttää tyl-sältä, minkä vuoksi monet talon-omistajat haluavat tehdä sisääntuloväy-lästään viihtyisämmän istuttamalla sinne kukkia, vihreitä kasveja tai puita.

Pienemmät istutukset eivät tuota suurempaa päänvaivaa, mutta tehtävä on hankalampi, jos sisääntuloväylään halutaan istuttaa puita. Puu vaatii nimit-täin tilaa sekä maan päällä että alla voi-dakseen kasvaa mahdollisimman hyvin. Muussa tapauksessa puu alkaa voida huonosti ja pahimmassa tapauksessa puun kasvavat juuret nostavat jossain vaiheessa päällystettä ylöspäin.

Ongelmaan on kuitenkin olemassa hyvin yksinkertainen ratkaisu. Puu vain istutetaan ylisuurta kukkaruukkua muistuttavaan tilaan: kahdella kerrok-sella kiviä ja kasvumullalla täytettä-vään kiviseen runkoon.

Menetelmä on nimeltään juuriystä-vällinen kantava kerros tai rakenne, joka varmistaa puulle parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet ja sallii samalla piha-tien säilyvän juuri sellaisena kuin olet sen tottunut näkemään. Puun ympärillä olevaa aluetta voidaan myös huoletta käyttää auton pysäköintiin joutumatta pelkäämään alustan painumista kasaan nelipyöräisen menopelin painon alla.

Ohjeet

01
Kaivuutyö 2 Vaihe

1

Soramurske ja kantava murske-kerros poistetaanraakamaahan saakka. Kaivauksen koosta riippuu, kuinka suureksi puu pääsee kasvamaan. Pienem-mälle puulle riittää 3 x 3 x 0,5 m:n kuoppa.

2

Päätetään puun sijoituspaikka ja lyödään kiinnityspaalu aivan sen viereen.

VINKKI: Paalu sijoitetaan sille puolella puuta, josta tuuli tavallisimmin puhaltaa.

02
Kivirunko 8 Vaihe

Meidän oli siirrettävä joitakin kuutioita maata, tarkalleen 4,5 m³, minkä vuoksi päätimme käyttää kaivamiseen kone-voimaa. Se helpottaa ja nopeuttaa työtä, eikä pienen kaivurin, kuormaajan ja täryttimen vuokraaminen maksa aivan mahdottomia. ”Kukkaruukuksi” kutsuttu rakenne, johon puu istutetaan, koostuu kahdesta kivikerroksesta ja kivien välisten onteloiden täyttämiseen käytettävästä mullasta. Kivirunko kantaa liikenteen rasitteen ja multa toimii puun juurten kasvualustana. Multaa ei siis paineta kasaan, jotta puun juuret pääsevät kasvamaan vapaasti, ilman että ne nostavat myöhemmin päällystettä ylöspäin.

1

Ensimmäinen kivikerros saa olla korkeintaan yhden kiven korkuinen. Käytimme n. 90-120 mm:n kiviä. Vaihtoeh-toisesti voi käyttää noin 60 mm:n murskaa.

VINKKI: Mitä pienempiä kiviä käytät, sitä enemmän kivikerrosta pitää täryttää.

2

On tärkeää levittää kivet yhtenäiseksi ja tasaiseksi kerrokseksi kuoppaan, joka tässä oli mitoiltaan 3 m joka suuntaan ja syvyydeltään 0,5 m. Suuremmille puille tulee puun hyvinvoinnin takaamiseksi kaivaa vähintään metrin syvyinen kuoppa.

3

Kivet lajitellaan lapiolla. Välissä olevat suuret kivet kannattaa poistaa, koska ne muussa tapauksessa pienentävät mullalla kuoppaa täytettäessä syntyvien onteloiden kokoa.

4

Tärytin on korvaamaton tärytet-täessä kiviä paikoilleen. Meidän urakkaamme riitti suhteellisen pienikin tärytin. Valitsemamme malli painaa 70 kg ja sen levyn pinta-ala on 50 x 36 cm. Sillä voi täryttää 350 m² tunnin aikana.

5

Ensin tärytetään kivirunkoa sen reunoilta ja siirrytään vähitellen kohti keskustaa ja siellä sijaitsevaa kiinnitys-paalua. Vaikka kaivauksen päälle ei laitettaisikaan laattoja, on pinnasta joka tapauksessa tehtävä mahdollisimman tasainen.

6

Multakerros levitetään pintaan. Se on tärkeää levittää tasaisesti ja tar-peeksi ohueksi kerrokseksi. Paksua multa-kerrosta on nimittäin vaikeaa valuttaa alas-päin sitä kastelemalla, joten kannattaa mieluummin laittaa useampi ohut kerros.

7

Maata kostutetaan varovasti, kun ensimmäinen multakerros on saatu paikoilleen. Veden tulee valua hitaasti kivien väliin. Paikat, joihin jää mullan jäljiltä jopa suuria aukkoja kivien väliin, tulee täyttää lisämullalla.

8

Sitten laitetaan seuraava kivi-kerros, minkä jälkeen toistetaan multakerroksen levittäminen ja sen valuttaminen alaspäin kastelemalla.

TÄRKEÄÄ! Älä levitä multaa paalun ympärille paikkaan, johon puu istutetaan.

03
Puun istutus 2 Vaihe

1

Puulle tehtyyn aukkoon viedään multaa. Puu on laitettava pari senttiä syvemmälle, kuin mitä se aiemmin on ollut (tämän voi tarkistaa puunkuoresta).

2

Tässä puu kiinnitetään paaluun kumisella sidontaremmillä, jota voi-daan sovittaa jälkikäteen puun kasvaessa suuremmaksi. Puun sitomiseen voi käyttää myös muita sidontamenetelmiä.

Sidonta ei saa olla niin tiukka, että se estää puun kasvun.

04
Ajoa varten valmis 2 Vaihe

Meidän urakassamme hyödynsimme pintakerrokseen pihassa jo ollutta kiviainesta. Kivikerroksen voi levittää asfal-tin levittämiseen tarkoitetulla asfalttiko-lalla tai käyttää haravan tasaista puolta. Jos päätät päällystää ajoväylän esimerkiksi betonikivillä tai laatoilla, kantavan kerroksen päälle on ensin laitettava noin kolmen sentin paksuinen kerros 20-30 mm:n sepeliä. Tämän jälkeen laitetaan kuitukangas ja viimeksi tasoittava kerros ja kivikerros. Kuitu-kankaan käytöllä estetään tasoittavan pintakerroksen katoaminen sepeliin. Sepelikerros toimii nimittäin nyt ilmastoivana kerroksena, jolla estetään mullan mätäneminen.

1

Juuriystävällinen rakenne on valmis. Koko komeus viimeistellään pikkukivistä koostuvalla pintakerroksella.

TÄRKEÄÄ! Jos pihatiellä ei aikaisemmin ole ollut pikkukivimursketta, on kustannuk-siin varattava n. 20-30 € lisää /kuutiometri.

2

Kivikerros levitetään asfaltti-kolalla/maisemointityökalulla aivan tasaiseksi pinnoitteeksi vastaistutetun puun ympärille.

Materiaalit

  • 4 m3 kiviä, koko 90-120 mm
  • 0,6 m3 multaa
  • Tarvittaessa pikkukiviä
  • Painekyllästetty sidontatukipuu

Erikoistyökalut

  • Asfalttikola - hinta n. 10--15 €
  • Pienoiskaivuri, -kuormaaja, levytärytin

Näiden koneiden päivävuokraushinnat ovat noin 50-100 €. Koneiden käyttö ei vaadi erityisestä kokemusta, ja vuokraa-mon antaman lyhyen opastuksen jälkeen koneiden käyttötekniikka tulee tutuksi.

Vie aikaa

Kunnon välineiden avulla työstä selviää päivässä.

Hinta

Materiaalit noin 300 €. Kolmen koneen vuorokausi-vuokra on suurinpiirtein saman verran.

Vaikeusaste

Tehtävä ei edellytä suurta ammattikokemusta (poislukien koneiden käyttö)

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …