Kivillä ja laatoilla väriä patiolle

Luo upeita kuvioita ja viihtyisyyttä terassille ja pihapatiolle eriväristen pihakivien avulla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
50 €/m²

Johdanto

Kiviterassi on erittäin käytännöllinen ratkaisu. Se näyttää kuitenkin usein hieman tyl-sältä, varsinkin jos kivetyksin ja laatoin on päällystetty isoja alueita, ja kaikki on har-maata. Nyt toimimme hieman toisin: asennamme värillisiä kiviä ja laattoja harmaiden kivien väliin. Näin luomme erilaisia tiloja sekä kaarevan polun, joka katkaisee sekä värinsä että muotonsa avulla harmaat kivipinnat. Suoriin linjoihin saa vaihtelua myös harmaista kivistä tehdyillä viistoon asetetuilla laatoituksilla.

Esimerkkikohteessa asennetaan ”raamit”, kaareva polku, ”matto” pation oleskelualueelle ja viistokuvioinen päällyste eri alueiden välille. Tässä esitetyt ratkaisut tuskin sopivat sellaisi-naan omaan pihaasi, mutta toivottavasti esimerkit antavat sinulle hyviä ideoita.

Selvyyden vuoksi esittelemme kaikki omat alueet omana osioinaan. Todellisuudessa raamit, polku, ”matto” ja ristikkäiskiveys tehdään yhtenä urakkana.

Oikaise alusta, levitä sille useampi kerros soraa ja työstä siihen toimiva kaato, ennen kuin aloitat päällystetyöt.

Ohjeet

01
Kehikko (raamit) 4 Vaihe

Suunnittelitpa yhden tai useamman värillisen kiveyksen tekoa, työ kannattaa aloittaa ympäröivästä kehikosta.

Näin lopputuloksesta tulee siisti ja halutun muotoinen. Kehikko antaa ohjausapua alueelle asennettavien päällystekivien asennukseen.

Kehikko rajaa koko päällystettävän alueen. Se koostuu kahdesta rivistä neliön muotoi-sia harmaita kiviä, jotka jatkuvat alueen ympäri. Kehikon ulkoreunat kannattaa varmistaa pienillä kuivabetonivalleilla.

1

Seuraa narua. Kiristimme linjalangan, jotta voimme tarkasti seurata määritte-lemäämme linjaa. Reuna tehdään kahdesta rivistä harmaita, neliön muotoisia kiviä.

2

Asenna kivet puolilimityksin. Rivit limittyvät puolen kiven verran, jotta ne pysyvät tiiviisti kiinni toisissaan.

3

Työstä rivi istutusten ympärille. Reunus osuu tässä kukkaistutuksiin. Päätämme toisen kiviriveistä tähän ja jatkamme istutusten ympäri vain yhdellä kivi-rivillä. Ratkaisu korostaa istutusta kauniisti.

4

Suojaa kiveyksen reunoja rikka-ruohoilta. Reunojen viereen tehdään pienet kuivabetonivallit (1 osa sementtiä ja 4 osaa asennussoraa). Vallit painetaan tiiviisti kivisivuja vasten.

02
Polku 7 Vaihe

Kaareva polku antaa patiolle eloisan ilmeen. Polun väri eroaa muista päällys-teväreistä selvästi: valitsemamme piha-kivet ovat kullankeltaisia. Kivet ovat neliön muotoisia kuten patiota ympäröi-vässä kehikossakin.

Jotta kaareva muoto onnistuisi, kiin-nitämme reikänauhan alueen keskelle kaareen halutun säteen etäisyydelle. Reikänauhan avulla kivien asennussuuntaa voidaan ohjata työn edetessä. Keltaiset kivet sijoitetaan kahden har-maan kivirivin väliin, jolloin polku saa luonnostaan oman kehikkonsa. Työ aloi-tetaan jälleen kehikosta.

1

Ohjaa kaarta reikänauhan avulla. Kiinnitimme pitkän reikänauhan ruu-villa alueen keskelle, jotta voimme työstää kaarevan polun. Pidä nauha kireällä.

2

Pidä reunat tasaisina. Jotta reunakivet saataisiin yhtenäiseen linjaan, merkitsimme tussilla ensimmäisen kiven reunalinjan. Seuraavat kivet asetetaan saman merkin mukaan.

3

Viimeinen osuus oikaistaan. Kaarevan polun loppuosan pitää osua pensasaidan reunaan, joten oikaisemme kivilinjaa ohjurin avulla. Myös pitkä lauta käy hyvin ohjuriksi.

4

Asenna keltaiset kivet. Keltaisten kivirivien pitää myötäillä harmaita puo-len kiven limityksellä. Jälleen käytetään reikänauhaa, joka ohjaa asennussuuntaa.

5

Oikaise puolikkailla kivillä. Kaareva päällyste tarkoittaa sitä, että saumat limittyvät kaiken aikaa. Kahta saumaa ei saa olla samassa linjassa, joten kivien asennusta oikaistaan jatkuvasti puolikkailla kivillä.

6

Asenna useampi rivi kerrallaan. Asenna polku yhdellä kertaa täyteen leveyteensä, mutta asenna sisemmät rivit, lähinnä reunoja olevat kivet, aina rivin ensimmäisinä. Ne ohjaavat kaaren muotoa.

7

Työstä toinen reuna. Polku viimeistellään vielä yhdellä harmaalla kehikolla, joka tukeutuu muita kiviä vasten.

03
Matto 5 Vaihe

Keskelle patiota työstetään ”matto”, joka katkaisee harmaan päällysteen ja monien neliön muotoisten kivien pin-nan. Matto tulee pation oleskelualueelle, pöydän ja tuolien alle.

Valitsimme muutamia erikoisbetoni-laattoja, joiden väripinta sopii kaarevan polun kullankeltaiseen väriin.

Laattoja saa eri koossa, mikä tuo hieman lisää pelivaraa. Teemme alueen ympärille jälleen harmaan kivikehikon, jotta voimme työstää aluetta sen mukaan. Asennamme ensin kaksi sivua keskenään suoraan kulmaan, sitten laa-tat ja lopuksi loput kaksi sivua.

1

Koeasenna laatat. Monien erilaisten laattamuotojen ansiosta vaihtoehtoisia asennustapoja on useita. Kokeile asentaa laatat ensin tasaiselle alustalle.

2

Asenna kehikon kaksi sivua. Työstämme jälleen harmaista kivistä kehikon maton ympärille, aivan kuten ensimmäisessä työvaiheessa.

3

Varmista, että kulmat ovat suorakulmaiset. Käytämme apuna isoa suorakulmainta. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää 3:4:5 -menetelmää. Lue lisää osoitteesta www.teeitse.com.

4

Asenna matto kulmasta alkaen. Voit valita joko kiinteän laattakuvion tai asentaa laatat vapaasti. Jälkimmäinen tapa vaatii hieman enemmän laattoja, jotta saat alueen täytettyä.

5

Asenna viimeiset kaksi reunaa. Lopuksi asennamme kehikon kaksi viimeistä sivua.

VINKKI: Jos kehikon sivua pitää jatkaa tai lyhentää, voit leikata kiviä.

04
Kivet viistoon 7 Vaihe

Nyt täytetään kehikon sisään jääneet laatoittamattomat kohdat. Tähän käyte-tään suorakaiteen muotoisia päällysteki-viä. Linjojen katkaisemiseksi kivet pää-tettiin asentaa viistoon kulmaan suh-teessa kehikkoon ja mattoon.

45°:n kulman löytämiseen käytetään jälleen isoa suorakulmainta. Voit myös-käyttää Pytagoraan 3:4:5 -kaavaa, jonka löydät kotisivuiltamme.

Kiviä joudutaan leikkaamaan jonkin verran, joten vuokraa laattaleikkuri tai osta tai vuokraa kulmahiomakone ja siihen kiveen sopiva leikkuulaikka.

1

Asenna ensimmäiset kivet oikeaan kulmaan. Käytämme isoa rakennussuorakulmainta, jonka avulla saamme kivet 45 :n kulmaan kehikkoon nähden.

2

Asenna kaikki kivet alueelle samalla kertaa. Leikkaa kivet mielui-ten vasta tämän jälkeen aukkokohtiin.

TÄRKEÄÄ! Säilytä limitys ja suunta, myös pieniä koloja luodessasi.

3

Säilytä oikea suunta. Kiristä naru ja varmista, että saumat myötäilevät kummankin sivun reunoja (tässä polkua) Toiseen suuntaan kulkevien saumojen on myös myötäiltävä joka toisessa rivissä.

4

Merkitse kolot. Aseta kivi kolon päälle ja vedä kiveen viiva viivaimella ja lyijykynällä. Pieni pätkä reikänauhaa kannattelee kiveä päällystekivien päällä.

5

Leikkaa kivet. Voit käyttää kulmahiomakonetta (tässä) tai vuokrata laattaleikkurin, jolla selviät useimmista viilloista.

TÄRKEÄÄ! Kiinnitä kivi kunnolla, käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.

6

Asenna kivet paikalleen. Tarkista, että saumalle jää tilaa (3-5 mm, vaikka se kuulostaa paljolta). Kiviä ei siis isketä tai pakoteta koloon.

7

Levitä kiveykselle saumahiekkaa. Harjaa ristisuuntaan saumoihin nähden, kunnes saumat ovat täynnä. Tärytä koko alue levytäryttimellä, lisää saumahiekkaa ja jatka, kunnes kaikki saumat ovat kokonaan täynnä.

Vie aikaa

Tämän 85 m²:n tekemiseen käytettiin kaksi viikkoa, mikä sisälsi esityöt ja kostutuksen.

Hinta

Noin 50 €/m²

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole kovin vaikea, mutta ison päällysteen teko vaatii paljon työtä. Tee esityöt huolella, niin päällyste kestää pidempään.

Vinkit & niksit

Video

Kivien ja laattojen saumaaminen

Oikea asennushiekka tekee kiveyksestä vahvan

Video

Näin käytät tärylevyä

Tärylevy eli lätkä on suhteellisen yksinkertainen kone, mutta se on korvaamaton työkalu, kun pihalaatoille pitää tehdä tiivis pohja. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään.

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Pihalaatoitus