Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Kivillä ja laatoilla väriä patiolle

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Luo upeita kuvioita ja viihtyisyyttä terassille ja pihapatiolle eriväristen pihakivien avulla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
50 €/m²

Johdanto

Kiviterassi on erittäin käytännöllinen ratkaisu. Se näyttää kuitenkin usein hieman tyl-sältä, varsinkin jos kivetyksin ja laatoin on päällystetty isoja alueita, ja kaikki on har-maata. Nyt toimimme hieman toisin: asennamme värillisiä kiviä ja laattoja harmaiden kivien väliin. Näin luomme erilaisia tiloja sekä kaarevan polun, joka katkaisee sekä värinsä että muotonsa avulla harmaat kivipinnat. Suoriin linjoihin saa vaihtelua myös harmaista kivistä tehdyillä viistoon asetetuilla laatoituksilla.

Esimerkkikohteessa asennetaan ”raamit”, kaareva polku, ”matto” pation oleskelualueelle ja viistokuvioinen päällyste eri alueiden välille. Tässä esitetyt ratkaisut tuskin sopivat sellaisi-naan omaan pihaasi, mutta toivottavasti esimerkit antavat sinulle hyviä ideoita.

Selvyyden vuoksi esittelemme kaikki omat alueet omana osioinaan. Todellisuudessa raamit, polku, ”matto” ja ristikkäiskiveys tehdään yhtenä urakkana.

Oikaise alusta, levitä sille useampi kerros soraa ja työstä siihen toimiva kaato, ennen kuin aloitat päällystetyöt. Alustan teosta löydät lisätietoja kotisivuiltamme.

Ohjeet

Kehikko (raamit)

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Suunnittelitpa yhden tai useamman värillisen kiveyksen tekoa, työ kannattaa aloittaa ympäröivästä kehikosta.

Näin lopputuloksesta tulee siisti ja halutun muotoinen. Kehikko antaa ohjausapua alueelle asennettavien päällystekivien asennukseen.

1

Seuraa narua. Kiristimme linjalangan, jotta voimme tarkasti seurata määritte-lemäämme linjaa. Reuna tehdään kahdesta rivistä harmaita, neliön muotoisia kiviä.

2

Asenna kivet puolilimityksin. Rivit limittyvät puolen kiven verran, jotta ne pysyvät tiiviisti kiinni toisissaan.

3

Työstä rivi istutusten ympärille. Reunus osuu tässä kukkaistutuksiin. Päätämme toisen kiviriveistä tähän ja jatkamme istutusten ympäri vain yhdellä kivi-rivillä. Ratkaisu korostaa istutusta kauniisti.

4

Suojaa kiveyksen reunoja rikka-ruohoilta. Reunojen viereen tehdään pienet kuivabetonivallit (1 osa sementtiä ja 4 osaa asennussoraa). Vallit painetaan tiiviisti kivisivuja vasten.

Polku

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kaareva polku antaa patiolle eloisan ilmeen. Polun väri eroaa muista päällys-teväreistä selvästi: valitsemamme piha-kivet ovat kullankeltaisia. Kivet ovat neliön muotoisia kuten patiota ympäröi-vässä kehikossakin.

Jotta kaareva muoto onnistuisi, kiin-nitämme reikänauhan alueen keskelle kaareen halutun säteen etäisyydelle. Reikänauhan avulla kivien asennussuuntaa voidaan ohjata työn edetessä. Keltaiset kivet sijoitetaan kahden har-maan kivirivin väliin, jolloin polku saa luonnostaan oman kehikkonsa. Työ aloi-tetaan jälleen kehikosta.

1

Ohjaa kaarta reikänauhan avulla. Kiinnitimme pitkän reikänauhan ruu-villa alueen keskelle, jotta voimme työstää kaarevan polun. Pidä nauha kireällä.

2

Pidä reunat tasaisina. Jotta reunakivet saataisiin yhtenäiseen linjaan, merkitsimme tussilla ensimmäisen kiven reunalinjan. Seuraavat kivet asetetaan saman merkin mukaan.

3

Viimeinen osuus oikaistaan. Kaarevan polun loppuosan pitää osua pensasaidan reunaan, joten oikaisemme kivilinjaa ohjurin avulla. Myös pitkä lauta käy hyvin ohjuriksi.

4

Asenna keltaiset kivet. Keltaisten kivirivien pitää myötäillä harmaita puo-len kiven limityksellä. Jälleen käytetään reikänauhaa, joka ohjaa asennussuuntaa.

5

Oikaise puolikkailla kivillä. Kaareva päällyste tarkoittaa sitä, että saumat limittyvät kaiken aikaa. Kahta saumaa ei saa olla samassa linjassa, joten kivien asennusta oikaistaan jatkuvasti puolikkailla kivillä.

6

Asenna useampi rivi kerrallaan. Asenna polku yhdellä kertaa täyteen leveyteensä, mutta asenna sisemmät rivit, lähinnä reunoja olevat kivet, aina rivin ensimmäisinä. Ne ohjaavat kaaren muotoa.

7

Työstä toinen reuna. Polku viimeistellään vielä yhdellä harmaalla kehikolla, joka tukeutuu muita kiviä vasten.

Matto

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Laatat voi asentaa ja yhdistää monin eri tavoin.

Keskelle patiota työstetään ”matto”, joka katkaisee harmaan päällysteen ja monien neliön muotoisten kivien pin-nan. Matto tulee pation oleskelualueelle, pöydän ja tuolien alle.

Valitsimme muutamia erikoisbetoni-laattoja, joiden väripinta sopii kaarevan polun kullankeltaiseen väriin.

Laattoja saa eri koossa, mikä tuo hieman lisää pelivaraa. Teemme alueen ympärille jälleen harmaan kivikehikon, jotta voimme työstää aluetta sen mukaan. Asennamme ensin kaksi sivua keskenään suoraan kulmaan, sitten laa-tat ja lopuksi loput kaksi sivua.

1

Koeasenna laatat. Monien erilaisten laattamuotojen ansiosta vaihtoehtoisia asennustapoja on useita. Kokeile asentaa laatat ensin tasaiselle alustalle.

2

Asenna kehikon kaksi sivua. Työstämme jälleen harmaista kivistä kehikon maton ympärille, aivan kuten ensimmäisessä työvaiheessa.

3

Varmista, että kulmat ovat suorakulmaiset. Käytämme apuna isoa suorakulmainta. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää 3:4:5 -menetelmää. Lue lisää osoitteesta www.teeitse.com.

4

Asenna matto kulmasta alkaen. Voit valita joko kiinteän laattakuvion tai asentaa laatat vapaasti. Jälkimmäinen tapa vaatii hieman enemmän laattoja, jotta saat alueen täytettyä.

5

Asenna viimeiset kaksi reunaa. Lopuksi asennamme kehikon kaksi viimeistä sivua.

VINKKI: Jos kehikon sivua pitää jatkaa tai lyhentää, voit leikata kiviä.

Kivet viistoon

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Värillinen ”matto” sisustaa oleskelualuetta ja luo tilan, johon puutarhapöytä sopii hyvin.

Nyt täytetään kehikon sisään jääneet laatoittamattomat kohdat. Tähän käyte-tään suorakaiteen muotoisia päällysteki-viä. Linjojen katkaisemiseksi kivet pää-tettiin asentaa viistoon kulmaan suh-teessa kehikkoon ja mattoon.

45°:n kulman löytämiseen käytetään jälleen isoa suorakulmainta. Voit myös-käyttää Pytagoraan 3:4:5 -kaavaa, jonka löydät kotisivuiltamme.

Kiviä joudutaan leikkaamaan jonkin verran, joten vuokraa laattaleikkuri tai osta tai vuokraa kulmahiomakone ja siihen kiveen sopiva leikkuulaikka.

1

Asenna ensimmäiset kivet oikeaan kulmaan. Käytämme isoa rakennussuorakulmainta, jonka avulla saamme kivet 45 :n kulmaan kehikkoon nähden.

2

Asenna kaikki kivet alueelle samalla kertaa. Leikkaa kivet mielui-ten vasta tämän jälkeen aukkokohtiin.

TÄRKEÄÄ! Säilytä limitys ja suunta, myös pieniä koloja luodessasi.

3

Säilytä oikea suunta. Kiristä naru ja varmista, että saumat myötäilevät kummankin sivun reunoja (tässä polkua) Toiseen suuntaan kulkevien saumojen on myös myötäiltävä joka toisessa rivissä.

4

Merkitse kolot. Aseta kivi kolon päälle ja vedä kiveen viiva viivaimella ja lyijykynällä. Pieni pätkä reikänauhaa kannattelee kiveä päällystekivien päällä.

5

Leikkaa kivet. Voit käyttää kulmahiomakonetta (tässä) tai vuokrata laattaleikkurin, jolla selviät useimmista viilloista.

TÄRKEÄÄ! Kiinnitä kivi kunnolla, käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.

6

Asenna kivet paikalleen. Tarkista, että saumalle jää tilaa (3-5 mm, vaikka se kuulostaa paljolta). Kiviä ei siis isketä tai pakoteta koloon.

7

Levitä kiveykselle saumahiekkaa. Harjaa ristisuuntaan saumoihin nähden, kunnes saumat ovat täynnä. Tärytä koko alue levytäryttimellä, lisää saumahiekkaa ja jatka, kunnes kaikki saumat ovat kokonaan täynnä.

Vie aikaa

Tämän 85 m²:n tekemiseen käytettiin kaksi viikkoa, mikä sisälsi esityöt ja kostutuksen.

Hinta

Noin 50 €/m²

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole kovin vaikea, mutta ison päällysteen teko vaatii paljon työtä. Tee esityöt huolella, niin päällyste kestää pidempään.

Piirustus

Kehikko

Kehikko rajaa koko päällystettävän alueen. Se koostuu kahdesta rivistä neliön muotoi-sia harmaita kiviä, jotka jatkuvat alueen ympäri. Kehikon ulkoreunat kannattaa varmistaa pienillä kuivabetonivalleilla.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Pihapolku

Pihapolku katkaisee harmaan päällysteen sekä värinsä että muotonsa avulla. Polun sisä- ja ulkoreuna on tehty neliön muo-toisista harmaista kivistä ja näi-den väli on täytetty neliön muo-toisilla kullankeltaisilla kivillä.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Pation matto

Matto osoittaa pation oleskelualueen paikan. Se koostuu neliskulmai-sesta kehikosta, harmaista kivistä, ja matto puolestaan kellertävän sävyisistä betonilaatoista. Laattoja on monen muotoisia ja ne voi asentaa edeltä määritellyn kuvion mukaan tai täysin vapaasti.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Viistoon kulmattu päällyste

Oikea ”pääkiveys” koostuu perinteisistä suorakulmaisista päällystekivistä. Jotta linjat saataisiin rikotuksi, kivet asennetaan viistoon ympäröivään kehikkoon nähden. Kiviä on sovitettava useaan kertaan eikä ainoastaan kaarevaa polkua vasten. Tämä vaatii, että säilytät narun ja suorakulmaimen avulla suunnat, jotta kaikki viistot saumat myötäilevät.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Kivillä ja laatoilla väriä patiolle
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin