Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Päätä itse miltä laattasi näyttävät

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Useimmat betonilaatat näyttävät ihan yhtä tylsiltä. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Voit luoda laattoihin jännittävän ja erikoisen pinnan, jos valat ne itse.

Päätä itse miltä laattasi näyttävät

Johdanto

Jos rakennat puisen valumuotin ja sekoitat betonin itse, voit valaa juuri tarpeittesi kokoisia laattoja. Rakennamme ison valumuotin, jossa voi luoda viisi eri betonipintaa. Jos haluat valaa laattoja esim. pihapolkua varten, voit valaa ne paikan päällä.

Tarvitset vain yhden laatan kokoisen valumuotin, jota käytetään kaikkiin laattoihin, ja jota siirretään, kun betoni on saanut
kovettua 2–3 päivää. Tai jos haluat laatoittaa suuremman alueen, voit valaa osaan laatoista hieman erikoisemman pintakuvion.

Nämä laatat on valettu kuitubetonista. Voit käyttää myös tavallista betonia. Se ei ole yhtä vahvaa, mutta maksaa vain puolet kuitubetonin hinnasta.

Ohjeet

Näin valat laatat itse

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Jos rakennat puisen valumuotin ja sekoitat betonin itse, voit valaa juuri tarpeittesi kokoisia laattoja.

Rakennamme ison valu-muotin, jossa voi luoda viisi eri betonipintaa. Jos haluat valaa laattoja esim. pihapolkua varten, voit valaa ne paikan päällä. Tarvitset vain yhden laatan kokoisen valumuotin, jota käytetään kaikkiin laattoihin, ja jota siirretään, kun betoni on saanut kovettua 2-3 päivää. Tai jos haluat laatoittaa suu-remman alueen, voit valaa osaan laatoista hieman eri-koisemman pintakuvion. Nämä laatat on valettu kuitubetonista. Voit käyt-tää myös tavallista beto-nia. Se ei ole yhtä vahvaa, mutta maksaa vain puolet kuitubetonin hinnasta.

1

Rakenna 38 x57 mm:n rimoista valumuotti haluamasi kokoiselle laatalle. Jos olet tekemässä polkua, voit siirrellä muottia.

2

Aseta muotti maahan ja tarkista sen suoruus. Ylin mul ta kerros on poistet tu ja sen tilalle on levitetty 10 cm tiivis-tettyä asennushiekkaa.

3

Sekoita betoni. Se on helpoin tehdä (vuokratussa) betoni-sekoit ti messa. Käy täm-me kuitubetonia, jo ka on vahvinta betonilaatua.

4

Täytä muotti beto-nilla ja levitä se ta-saisesti. Oikaise pinta vetämällä suoraa lautaa muottipinnan yli.

5

Tärytä muottia, jot-ta saat ilma kup lat pois. Paina isku pora -konetta muotin päälle ase tettua levyä vasten.

6

Lisää betonia ja oikaise pinta. Täry tä muottia uudes taan. Beto-ni on nyt valmista erikois-pinnan käsittelyyn.

Sileä pinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Leikkaa pala esim. vahvaa höyryn-sulku muo via ja aseta se betonille. Silota kädellä ilmakuplat pois.

2

Levitä nyt muovin päälle hiekkaa, jotta muovi painautuu betonia vasten.

3

Poista muovi, kun betoni on kovettu-nut noin vuorokauden. Muutaman kuukauden päästä valkoiset kalkki-jäänteet ovat hävinneet.

Pesty pinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Harjaa pintaa vedel lä, kun betoni on lähes kovettunut noin 3 vuorokauden kuluttua, jotta päällimmäisen ker-rok sen kivet tulevat esiin.

2

Kostuta betonia suolahapolla (1 osa happoa 10 osaan vettä) 3-5 vuorokauden kulut-tua. Harjaa sitä laattoihin, ja anna vaikuttaa 5 min.

3

Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä. Laatta näyttää nyt hieman ”kuluneelta”.

Harjattu pinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Harjaa betonia va ro vasti jäykällä har jalla, kun betoni on kiin nit tynyt mutta ei vielä kovettunut (1-3 tuntia). Harjaa yhteen suuntaan.

Rapattu pinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Rappaa pinta parin tunnin kuluttua, kun betoni on kiinnitty-nyt mutta ei vielä täy sin kovettunut. Pin nas ta tu-lee karkea ja rustiikkinen.

Musta murskepinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Levitä sileäksi työstetylle betonipinnalle tasainen murskekerros.

2

Käytä rappaus-lastaa painaaksesi ja upottaaksesi murskeen betoniin.

3

Murske pitää saada lopuksi aivan muotin tasoon. Silota pinta mahdollisimman hyvin rappauslastalla.

4

Harjaa laattaa vedellä muutaman tunnin kuluttua, kun betoni on kovettunut. Käytä kalkkiharjaa.

5

Huuhtele murske-pinta vedellä. Tämä sujuu helpoiten puutarharuiskulla.

6

Harjaa pinta suo la-happo liuok sella (1 osa happoa, 10 osaa vet tä) 3-5 vrk:n ku lut tua. An n a vai kut taa 5 min. Huuh tele puhtaalla vedellä.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin