Kaksintaistelu: linoleumi - vinyyli

Mikä lattiapäällyste on paras?

Linoleumi - luonnonmateriaali

Lattiapäällysteenä käytettävä linoleumi valmistetaan monista eri luonnonmateriaaleista, joten se on sekä ympäristöystävällinen että sisäilman kannalta hyvä valinta.

Edut

 • Parempi sisäilma kuin vinyylillä
 • Korjaa itse itsensä
 • Tehdään luonnonmateriaaleista
 • Hyvin helppohoitoinen
 • Saatavana myös helposti käsiteltävinä laattoina

Huonot puolet

 • Linoleumikaistaleet ovat jäykäh-köjä, mikä vaikeuttaa asennusta
 • Ei sovellu märkätiloihin
 • Vaatii hyvin tasaisen alustan

Linoleumi kestää hyvin kulutusta, on helppo hoitaa ja sen pinnalla on mukava astella. Materiaali on saanut nimensä pellavaöljystä (esim. ruot-siksi linolja, tanskaksi linolie). Linoleumi valmistetaan pellavansiemenistä ja hartsista, jota saadaan puista (kaatamatta niitä). Lattiapäällysteenä käytettä-vään linoleumiin on lisätty kalkkia ja puujauhetta, joka on puuteollisuudessa syntyvä jäännösaine. Linoleumi läpi-värjätään luonnollisilla orgaanisilla väripigmenteillä, jotka eivät kuormita luontoa. Kokonaisuutta vahvistetaan juuttiverkolla, joka on valmistettu luonnollisista kasvikuiduista.

Vinyylin tavoin myös linoleumi vaatii täysin tasaisen alustan. Usein alustaa on kohennettava perusteellisesti joko lattia-tasoitteella tai sileillä, tiiviisti toisiinsa liitettävillä levyillä. Alustan reiät, reu-nukset ja halkeamat näkyvät linoleumin pinnassa nopeasti sen asettauduttua.

Lattia vaatii näppäryyttä

Linoleumia saa yleensä 2 metriä leveinä kaistaleina. Suuria kappaleita on han-kala käsitellä. Vaikka materiaali taipuu ja joustaa, se voi helposti murtua. Mate-riaalin leikkaaminen putkiläpivientejä ja muita esteitä varten vaatiikin näppä-ryyttä. Linoleumikaistaleiden asentami-nen ei ole helpoimpia nikkarointitöitä.

Pienemmissä tiloissa lineleumin voi asentaa irralleen, mutta paras tulos syn-tyy liimaamalla materiaali alustaan. Mahdolliset liitossaumat voidaan tiivis-tää hitsauslangalla, mutta tämä on am-mattilaisen tehtävä. Jos linoleumi liima-taan alustaan, liitossaumat voidaan yleensä tukea toisiinsa niin tiiviisti, että hitsausta ei tarvita. Linoleumia on tar-jolla myös laattoina, mutta ne vaativat liimauksen. Toisaalta laattoja on hel-pompi käsitellä kuin kaistaleita.

Linoleumin etuna on, että se pystyy ”sulautumaan yhteen” ja lukitsemaan itse ajan myötä mahdolliset liitoskohdat, jolloin niistä tulee täysin tiiviit ja huo-maamattomat. Tämä merkitsee myös sitä, että linoleumi materiaalina pystyy itse korjaamaan siihen tulleet pienet viillot, naarmut ja kolot.

Yhteenveto

Linoleumi säilyttää sisäilman hyvänä, on helppo puhdistaa ja sopii kaikkiin tiloihin märkätiloja lukuun ottamatta. Linoleumi maksaa n. 25-35 €/m2.

Vinyyli - helpoin materiaali

Vinyyli on keinomateriaali, joka muodostaa pehmeän, kulutusta kestävän ja tiiviin lattian, joka soveltuu myös märkätiloihin. Vinyyli on helppo asentaa, ja siitä on tarjolla useita eri väri- ja kuviovaihtoehtoja.

Edut

 • Laaja valikoima värejä ja kuvioita
 • Saatavilla jopa 4 m:n kaistaleina, mikä nopeuttaa asennusta
 • Voidaan asentaa ilman liimaa
 • Pehmeä ja taipuisa

Huonot puolet

 • Sisältää pvc:n pehmennysaineita
 • Voi värjäytyä muista aineista
 • Vaurioita ei voi korjata
 • Näkyvät liitossaumat

Tavanomaisin vinyylipäällyste on valmistettu useasta erilaisia omi-naisuuksia sisältävästä pvc-kerroksesta. Näin saadaan vahva mutta pehmeä ja mukava materiaali. Vinyy-listä on tarjolla erilaisia väri- ja kuvio-vaihtoehtoja. Lattia voi näyttää puulta, kiveltä tai muulta ”luonnolliselta” mate-riaalilta.

Helppo asentaa

Vinyyli on helppo asentaa itse, ja pie-nemmissä tiloissa materiaalin voi asentaa ilman liimaa vanhalle lattialle, ikään kuin lattiamaton. Vinyyliä myydään jopa 4 metriä leveinä kaistaleina, ja jos kaistaleita joudutaan liittämään toisiinsa, työhön riittää kak-sipuolinen teippi. Teipistä ei saa vapau-tua kemiallisia aineita, jotka voivat vär-jätä vinyylin pehmennysaineen. Tämä seikka on syytä tarkistaa vinyylivalmis-tajalta. Sama koskee liimaa, jos lat-tiapäällyste liimataan kokonaan alus-taan. Liitokset tiivistetään joko hitsaus-langalla (ammattilaisen toimesta) tai kaatamalla liitoksiin nestettä, joka ”liimaa” vinyylit yhteen. Tällöin on kyse kylmähitsauksesta, jonka voi tehdä itse.

Märkätiloissa käytetään vinyyliä, jota kutsutaan homogeeniseksi vinyyliksi, mutta sen asentaminen ja hitsaaminen vaatii aina ammattilaisen palkkaamista. Pvc:n on vuosikausia oletettu luovan sisäilmaongelmia. Pvc:n pehmennysai-neita pidetään virheellisesti mm. allergiaa aiheuttavina ja hormonitasapainoa häiritsevinä. Tämä on johtanut siihen, että valmistajat ovat kehittäneet vinyyli-lattioihin uusia ja vähemmän ongelmal-lisia pehmennysaineita.

Vinyyliä ei voi purkutöiden yhteydes-sä heittää roskiin, vaan materiaali on toimitettava jätteenkäsittelykeskukseen.

Huoltotoimet

Vinyylilattiat puhdistetaan täysin neut-raaleilla puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä saippuaa ja muita kalvon muo-dostavia tuotteita. Päällyste on varus-tettu polyuretaanipinnalla, joka kestää kulutusta. Saippua tekee lattiapinnasta rasvaisen.

Yhteenveto

Vinyyliä on helppo työstää ja se sopii hyvin eteiseen, keittiöön ja huoneisiin, joissa käytetään vettä ja joissa on näin kosteutta. Hinnat noin 8-25 €/m2.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Materiaalit