Kaksintaistelu: Kattotiilet savesta - Kattotiilet betonista

Kannattaako kattomateriaaliksi valita savi- vai betonitiili?

Kattotiilet savesta

Talojen kattoja on katettu savitiilillä jo vuosituhansien ajan. Tiilet patinoituvat kauniisti. Ne kestävät yleensä yli sata vuotta ja niitä saa erivärisinä ja -muotoisina.

Poltetusta savesta valmistetut kat-totiilet ovat perinteinen ja kestävä kattomateriaali, joka on koristanut suomalaistaloja satoja vuosia. Monet niistä tiilistä, jotka muovattiin, muotoiltiin, kuivatettiin ja poltettiin pari sataa vuotta sitten, ovat edelleen käytössä katoilla ja niitä voi yhä ostaa mm. käytettyjen rakennustarvikkeiden myymälöistä.

Alunperin pienet tiilitehtaat valmisti-vat kattotiiliä savesta, jota ne pystyivät paikkakunniltaan kaivamaan.

Värit ja pinnat

Savilaatuja on useita ja värejä yhtä monta. Väriä voi myös muuttaa nosta-malla tai laskemalla savenpolton lämpö-tilaa. Yleisin käytetty väri on punainen, mutta tiiliä saa myös ruskeina, keltaisina tai mustina. Lisäksi tiiliä saa lasitet-tuina eri väreissä. Lasitus ehkäisee levän ja sammalen tarttumista.

Asennustekniikka

Lähes kaikki savitiilet vaativat aluska-ton. Vain jotkut huulloksella varustetut mallit muodostavat tästä poikkeuksen.

Koska kattotiilet on poltettu, niiden koossa ja muodossa voi olla pieniä eroja. Tämä koskee erityisesti lukkiutumatto-mia tiilimalleja, lukkiutuvat tiilimallit pysyvät tarkemmin mitoissaan.

Koska savikattotiilet ovat hieman pie-nempiä kuin betonitiilet, useampia tiiliä joutuu kiinnittämään yhteen. Tämän vuoksi savitiilikatto on hitaampi asentaa kuin betonitiilikatto. Kattotiilet kiinnite-tään ruoteisiin sitojilla, jotka yleensä sopivat vain tiettyyn tiilimalliin.

Hintataso

Savikattotiilet ovat 30-50 % kalliimpia kuin betonitiilet. Kattotiilen hinta ei kuitenkaan ole kattoremontin suurin kulu-erä, sillä valtaosa kustannuksista koostuu urku- ja korjaustöiden palkoista. 140 m2:n kattopinnan verhoilu punaisilla kattotiilillä tulee noin 2 500 € kalliimmaksi kuin betonitiiliä käytettäessä. Tämä on alle 10 % uuden katon hinnasta ilman eristeitä, vesikouruja jne.

Yhteenveto

Savikattotiilet ovat kestäviä ja hintansa väärtti, jos kattoa ei tarvitse korjata. Tiilet eivät ole paljon betoni-sia kalliimpia, joten tiilet voi valita ulko-näön perusteella.

Kattotiilet betonista

Betonitiili on nykyaikainen vaihtoehto savikattotiilelle. Betonitiilet ovat edullisempia, pinta on yhtenäisempi ja tiilet on nopea asentaa.

Nykyään yhä useampi kattoneliö-metri peitetään ennemmin betoni- kuin savitiilillä. Varsinkin uudisrakentajat valitsevat betonin.

Betonikattotiilen historia ulottuu 1800-luvun keskivaiheille, jolloin keski-eurooppalaiset valmistajat kokivat savi-kattotiilien kysyntään vastaamisen vai-keaksi. Betonista ryhdyttiin valmista-maan halvempia tii-liä, joita ei tarvitse polttaa, ja joista saatiin näin täysin yhdenkokoisia.

Värit ja pinnat

Betonitiilten värivali-koima on rajallinen ja useimmat tiilet ovat saman muotoisia. Pinta haalistuu ja patinoituu yleensä nopeasti, ja kattoon tarttuu sammalta ja levää, mikä vaikuttaa katon ulkonäköön.

Pintakäsitellyt kivet säilyttävät värinsä pidempään, eivätkä sammal ja levä tartu niihin yhtä nopeasti. Erityinen ClimaLife-tiili sisältää lisäksi kemiallisia ominaisuuksia, joiden ansiosta tiilet voivat puhdistaa suoraan kattopinnan yllä olevaa ilmaa.

Asennustekniikka

Betonikattotiilet asennetaan yleensä alustalle ja sijoitetaan vaakaruoteisiin, mutta tarjolla on myös tiivistyslistoja, jotka estävät loskan ja lumen tunkeutumisen tiilien alle. Tämän vuoksi nämä kattotiilet asennetaan ilman aluskatetta. Koska betonikattotiilet ovat savisia suu-rempia ja täysin yhdenmukaisia, niiden asennus sujuu nopeammin. Asennetta-via ja kiinnitettäviä tiiliä on lisäksi vähemmän, ja betonikattotiilet on hel-pompi asentaa täysin suoriin riveihin.

Toisaalta kattorakenteen pitää olla täysin suora, sillä palkkien tai aluskaton vinoudet näkyvät valmiissa täysin yhdenmukaisessa katossa selvemmin kuin elävämmällä kattopinnalla.

Yhteenveto

Uudisrakentajalle betonikattotiilet ovat hyvä valinta, varsinkin jos katon asentaa ammattilainen, sillä betonitiilet ovat edullisempia ja nopeampia asentaa.

Jos katon asentaa itse, taloudelliset edut ovat pienemmät, sillä betonitiilet eivät kestä yhtä kauan kuin savitiilet eivätkä ne ole käytettyinä savitiilten arvoisia. Jos valitsee ClimaLife-tiilet, jotka maksavat lasitettujen tiilten ver-ran, saa samalla ilmanpuhdistajan, joka kestää koko katon eliniän.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Materiaalit