Kaksintaistelu: Kalkkilaasti - Kipsilaasti

Millä seinät kannattaa rapata: kalkki- vai kipsilaastilla?

Kalkkilaastia saa ”märässä” muodossa, johon lisätään hieman vettä.

Kalkkilaasti - vaatii näppäryyttä

Kalkkilaasti on perinteinen valinta, mm. sen vuoksi, että maaperässämme on jo luonnostaan kalkkilaastin sisältämiä materiaaleja. Kalkkilaasti on vahvaa ja edullista.

Kalkkilaasti on vahvaa, edullista ja helposti saatavilla olevaa laastia, jota on käytetty näillä leveysasteil-la monien sukupolvien ajan. Sementtiin sekoitettu kalkkilaasti on eniten käy-tetty laasti sekä ulko- että sisäkäyttöön.
Kalkin, tai liidun, helppo saatavuus maaperästä on perusteena perinteiselle tavalle käyttää kalkkilaastia, joka kestää kosteaa pohjoismaista ilmastoa.

Aito kalkkilaasti sekoitetaan sammu-tetusta kalkista, hiekasta ja vedestä. Aito laasti on diffuusiovapaata, jonka kovet-tuminen toisaalta vie kauan, kun se yhtyy ilmakehän happeen.

Tämän vuoksi kalkkilaastiin alettiin jo 1800-luvulla lisätä sementtiä, jotta se saataisiin kovettumaan veden kanssa ilman sijasta. Tämä tapahtuu nopeam-min ja laastista tulee vahvempaa. Täl-laista laastia kutsutaan KC-laastiksi.
Kalkkilaastia voi ostaa kaikista raken-nustarvikeliikkeistä. Sitä myydään usein säkeissä, joissa on 15 litraa kosteahkoa kalkkilaastia, jossa on täyteaineena joko hiekkaa tai hieman karkeampaa soraa.

Lisää vain vesi

Laastiin sekoitetaan hieman vettä, jotta sen koostumuksesta tulee kiisselimäi-nen, mutta se ei valu. Vesiharjausta ja ohuita rappauskerroksia varten laastin pitää olla juoksevampaa. Sitä voi käyttää heti tai lisätä siihen sementtiä suhteessa 1:11 käyttötarkoituksesta, alustasta ja alkuperäismateriaalista riippuen. Alustan pitää olla kiinteä ja rappausker-roksessa pitää olla jotakin, johon laastin saa tarttumaan ja sitoutumaan. Yleensä puhdistetulle seinäpinnalle levitetään karkeaa sementtilaastia, joka on ohut sekoitus hiekkaa tai soraaa ja sementtiä. Sekoitus ”paiskotaan” seinään niin, että pinnasta tulee karkea ja nyppyläinen. Kattoihin ja muihin hankaliin alustoihin voi naulata kanaverkkoa, johon rappaus-kerros saadaan tarttumaan. Laastia voi levittää kerroksittain 15-20 mm:n paksuisena ja silottaa se vaahtokumilastalla tai vedellä kostutetulla hiertimellä. Isompia pintoja varten seinään kiinni-tetään pystyohjurit, joiden mukaan rappauskerros oikaistaan.

Yhteenveto

Kalkkilaasti sopii kalk-kipohjaisilla aineilla rapattujen seinien kor-jauksiin. Ulkona ja kellareissa ja muissa kos-teissa tiloissa laastiin lisätään sementtiä.

Kipsilaasti - helppo ja nopea käyttää

Kipsilaastia käytetään laajalti, ja sen käytöllä on pitkät perinteet eri puolilla maailmaa. Kaikille se ei kuitenkaan ole vielä tuttu tuote, vaikka sillä on monia hyviä puolia erityisesti tee itse -töitä varten.

Kipsilaasti kovettuu useimpiin materiaaleihin. Se voidaan levittää paksuna kerroksena yhdellä kertaa.

Kipsilaastia on uskomattoman helppo työstää, ja sitä voi levittää paksuja kerroksia kerrallaan ilman, että sen pinta alkaa halkeilla. Materiaalin edut selviävät yleensä nope-asti myös niille remontoijille ja nikkaroi-jille, joille tuote ei ole vielä tullut tutuksi. Laasti sopii erinomaisesti sisäkäyttöön.

Kipsilaastia käytetään paljon erityi-sesti Välimeren maissa. Kipsi syntyi entisaikojen lämpi-mien merenlahtien haihtumisen yhtey-dessä. Ensimmäisiä merkkejä kipsin käy-töstä rakennuksissa on löydetty Egyptin Kheops-pyradimin yhteydestä noin 4500 vuotta sitten. Pohjoismaissa kipsilaasti on tähän nähden verrattain uusi tuote.

Kuten kalkkipohjainen laasti, myös kipsilaastista on erilaisia karkeusasteita. Sen sijaan kalkkilaastista poiketen kipsi toimitetaan aina kuivana, sillä vesi käynnistää kemiallisen kovettumisen.

Helppo ja joustava

Viime vuosina kipsilaastin käyttö on yleistynyt. Kipsipohjaiset laastit ovat vallanneet alaa perinteisten kalkki-laastien rinnalla.

Yksi kipsipohjaisen laastin suuri etu on, että se ei muodosta jännitteitä eikä tämän vuoksi myöskään halkeile kuivu-essaan tai kovettuessaan. Kipsilaastia voidaankin levittää jopa 50 mm paksuisina kerroksina. Lisäksi kipsi kiinnittyy hyvin moniin materiaaleihin ja sopii näin ollen kohteisiin, joissa alustamate-riaali vaihtelee. Erikoistuotteiden avulla kiinnittymistä voi edelleen parantaa.

Kipsiä voi vahvistaa erikoisverkolla tavallisilla pinnoilla. Ulkokulmat ovat hauraita, joten niitä on vahvistettava teräksisillä kulmaprofiileilla.

Kun kuivalaastiin on lisätty vesi ja se on sekoitettu sileäksi, kermaiseksi mas-saksi, sitä on helppo hallita ja levittää alustaan teräslatalla tai leveällä lastalla. Suuremmille pinnoille voidaan kiinnit-tää pystyohjureita, jotta laasti saadaan vedettyä sileästi latan tai ohjauskiskon reunaa vasten. Sopivasti kiinnittyneen laastin pintaan sivellään hieman vettä pinnan silottamiseksi ja tasoittamiseksi.

Yhteenveto

Kokemattomalle muuraajalle kipsilaasti on ehdottoman hyvä valinta kohteisiin, joissa valmis laastipinta ei joudu veden ja kosteuden kanssa kosketuksiin.

    Lisää samasta aiheesta Materiaalit