Kaikki on kiinni saranoista

Ovet, ikkunat, kaapinovet – jos jotakin käännetään, se kääntyy saranoista. Mutta siinä missä yksi ovi kääntyy kahden yksinkertaisen teräslevyn avulla akselinsa ympäri, toinen kääntyy monimutkaisempien muotoonpuristettujen levyjen, akselien, jousien ja ruuvien turvin. Kumpikin sarana on paras ratkaisu – siihen tilanteeseen.

Olet ehkä monien muiden tavoin miettinyt, miksi Ikean kaappien saranat ovat niin monimutkaisia. Kun mökillä olevan mahonkisen
lipaston ovet ovat kääntyneet auki ja kiinni jo sata vuotta, niin miksi kaapinovea ei nykyinsinööritietämyksellä pystytä varustamaan saranalla, joka ei muistuttaisi enemmän Star Wars-elokuvan rekvisiittaa kuin saranaa?

Mutta kun asiaan perehtyy tarkemmin, huomaa, että Ikean kaapinovien saranat – kuten muidenkin kalustevalmistajien – ovat tavallaan aivan yhtä yksinkertaisia kuin vanhan mahonkilipaston saranat. Nykyisten elementtikaappien ratkaisut ovat näet juuri niin yksinkertaisia kuin ne voivat olla.

Lue lisää: helat

Monia lahjoja - ja rajoitteita

Vanhan mahonkilipaston yksinkertaisen lehtisaranan ja uusien monimutkaisten kaappisaranoiden väliin mahtuu monia kehitysvaiheita, jotka ovat poikineet useita oivalluksia. Sen lisäksi. että oven saa avattua - ja tähän vanhat kunnon saranat vain kykenivätkin -, uudet saranat tarjoavat joukon muita mahdollisuuksia:

  • Sarana sallii oven kääntymisen, vaikka ovi sijaitsee kaapin ulkopuolella.
  • Saranaa ei näy kaapin ulkopuolelle.
  • Sarana pitää oven täysin auki tai täysin kiinni
  • Sarana pysyy lastu- ja mdf-levyissä ongelmitta kiinni.
  • Sarana voidaan kiinnittää ristipääruuvein esiporattuihin reikiin.
  • Saranan toinen osa tulee kaappiin ja toinen oveen kiinni – ja sen jälkeen kaappi kootaan
  • Saranoita voi säätää joka suunnassa.

Sarana sallii oven kääntymisen, vaikka ovi sijaitsee kaapin ulko-puolella. Saranaa ei näy kaapin ulkopuolelle. Sarana pitää oven täysin auki tai täysin kiinniSarana pysyy lastu- ja mdf-levyissä ongelmitta kiinni. Sarana voidaan kiinnittää ristipää-ruuvein esiporattuihin reikiin. Saranan toinen osa tulee kaappiin ja toinen oveen kiinni - ja sen jälkeen kaappi kootaanSaranoita voi säätää joka suunnassa.

Ainoa todellinen heikkous näiden kaikkien ominaisuuksien rinnalla on se, että saranaa voidaan käyttää vain tehdasvalmisteisissa, vakiolevyistä tehdyis-sä kaapeissa, joissa on esiporatut reiät.

Mahonkikaapin yksinkertaisia lehtisaranoita voidaan käyttää missä tahansa sikarilaatikoista ja keittiökaapeista aina ikkunoihin ja puutarhaportteihin.

Tai paremminkin lähes kaikkialla - niitä ei voi käyttää nykykeittiöiden lastulevykaapeissa, joissa ovet asettuvat kaapin ulkopuolelle ja kaapit ovat tiiviinä rivinä. Mutta muita puutteita niissä ei sitten olekaan.

O pi lisää ja löydä oikea sarana

Tästä alkaa tarinan jännittävä vaihe. Lehtisaranaa ei nimittäin tarvitse muuttaa paljoakaan, kun sen saa jo tukevasti lastulevyyn kiinni. Yhtä lailla voit löy-tää saranan, joka sallii oven asettumi-sen kaapin ulkopuolelle. Ja saranan, joka kykenee molempiin näistä.

Kun olet lukenut seuraavan sivun historian, homma muuttuu äärimmäisen helpoksi. Kun myöhemmin törmäät Ikean saranoiden eri ominaisuuksiin, löydät näitä ominaisuuksia ja monia muita saranoita myös ovista, ikkunoista ja kaikkialta muualta. Sen jälkeen ei ole vain helppoa koota ja korjata kaappeja ja ovia: opit myös, miten ovet saa käänty-mään paremmin kuin koskaan, sillä osaat valita juuri oikean saranan.

Yksinkertainen lehtisarana

MONIPUOLINEN. Lehtisarana on klassikko. Selkeä, vahva, moni-puolinen - ja monien mallien äiti.

Lehtisarana on paitsi useimpien nykysara-noiden äiti myös laajalti edelleen käytettävä saranamalli. Tämä saranatyyppi on selvinnyt ajan murroksesta, sillä se on niin vahva, kestävä, tarkka ja yksinkertainen, että se päihittää jatkuvasti monet monimutkai-semmat uutuussaranat lukemattomissa erilaisissa käyttötilanteissa.

Saranamalli on selvinnyt ajan murrokses-ta myös siinä mielessä, että siitä on syntynyt salamannopeasti uusia sovelluksia - reuna-saranoita, kalustesaranoita, pianosaranoita ja joitakin myöhemmin tulleita saranaversioita, joita niin ikään kutsutaan lehtisaranoiksi.

Yksinkertainen lehtisarana

Monimutkainen kaappisarana

ERIKOISTUNUT. Pystyy muuhunkin kuin kääntymiseen, ja käytetään tiettyyn tehtävään.

Tässä esiteltävä kaappisarana on saranoiden kehitystyön huipulta. Tämä malli on vain muutaman vuoden ikäinen, uusimmissa malleissa on lisäksi vaimentimet, jotta ovet sulkeutuisivat äänettömästi.

Alalla on erikoistuttu kiivaalla vauhdilla, ja lyhyessä ajassa on kehitetty lukematto-mia erilaisia uusia vaihtoehtoja. Vielä esimerkiksi 50 vuotta sitten tarjolla oli vain perinteisiä lehtisaranoita.

Kaappisaranassa on yksi merkittävä heik-kous: sitä voidaan käyttää lähinnä vain siihen tehtävään, johon se on suunniteltu, eli teolli-sesti valmistettujen elementtikaappien stan-dardoituihin kaapinoviin. Mutta saranasta on moneen muuhunkin kuin vain pitele-mään kääntyilevää ovea paikoillaan.

Sarana pitää oven kiinni tai auki. Sitä voi säätää, kunnes ovet asettuvat oikein. Saranoita valmistetaan useista eri materaa-leista. Ne sopivat rungon sivuilla ja ovissa oleviin vakioreikiin, joten mittaa, vesivaakaa tai nikkarointikokemusta ei tarvita - tarvitaan vain ristipäinen ruuvitaltta.

Monimutkainen kaappisarana

Sää vaatii saranansa

MATERIAALIT. Saranan on oltava säänkestävä, jos se asetetaan ulos.

Ajattele ilmastoa, kun ryhdyt valitsemaan saranaa. Saranan on näet kestettävä ilmastossaan. Vankkoihin ulko-oviin, porttei-hin, aitoihin yms. suositellaan kuumasinkittyjä saranoita. Jos ulkokohde on rakenteeltaan hennompi, kuumasinkityksen luoma paksu sinkkikerros voi olla hieman kömpelö. Tällöin voit käyttää messinkiä tai ruostuma-tonta terästä. Sisätiloihin voi valita minkä tahansa. Terässaranat ovat usein sähkösinkittyjä tai lakattuja, kalliita messinkisaranoi-ta käytetään arvohuonekaluissa.

Kuumasinkitys on edullista ja suojaa hyvin.

Sähkösinkitetty teräs on sileämpää mutta ei yhtä vahvaa.

Ruostumaton teräs kestää - myös setrija painekylläste-tyssä puussa.

Kallista messinkiä käytetään kalusteissa ja laivoissa.

Pulverilakattua terästä käytetään kaapeissa ja väliovissa.

Pyöreät vai terävät reunat

UPOTETUT LEHDET. Pyöreät kulmat eivät ole vain koristeita - ne on helpompi upottaa yläjyrsimellä.

Perinteisissä saranoissa oli terävät kulmat ja ne oli helpointa upottaa puuhun taltan avulla. Nykyajan puusepät ovat pistäneet taltan naulaan ja tarttuneet yläjyrsi-meen, ja tämän vuoksi monien saranoiden kulmat on pyöristetty. Jos näet haluaa jyrsiä puuhun upotuksen saranaa varten, on paljon helpompaa, jos saranassa on pyöreät kulmat. Tällöin voi jyrsiä kaavan mukaan, eikä työ vie kuin muutaman sekunnin saranaa kohden.

Suorat kulmat on helpoin upottaa talttaamalla.

Pyöreät kulmat on helpoin upottaa yläjyrsimen avulla.

Koottu vai muutettu

MUUTOKSET. Lehtisaranoihin tehdyillä pienillä muutoksilla on suuri merkitys.

Ennen kuin ostat lehtisara-nan, muista vilkaista sen toista päätyä. Joissakin saranoissa molemmat lehdet ovat tiiviisti toisissaan kiinni, joissakin toinen lehti on eril-lään, ja jossakin muussa mal-lissa toinen lehdistä on asen-nettu jollakin muulla tavalla.

Tätä saranaa käytettäessä kaapinoven saa kiinnitettyä hieman kaapinreunan sisä-puolelle - ja oven hieman karmin sisäpuolelle.

Niissä kohteissa, joissa lehdet ovat tiiviisti toisissaan kiinni, on se etu, että saranan voi kiinnittää upottamatta saranaa puuhun ja ilman, että yhteen koottavat sara-nanlehdet sijoittuvat liian etäälle toisistaan.

Levitetyt lehdet upotetaan yleensä kaappiin ja oveen.

Jos lehdet ovat tiiviisti kiinni toisissaan, lehdet jäävät yleensä pinnan päälle.

Piilotettujen lehtien myötä oven voi asettaa hieman kaapin sisään.

Oikealla ja vasemmalla

YKSIPUOLINEN. Sara-nat ovat yleensä vain toisella puolella.

Usein pitää ensin valita puoli ja sitten vasta sarana, sillä vaikka joitakin saranoita voi kääntää kaikkiin suuntiin, jotkin ovat riippu-vaisia painovoimasta. Jos saranassa on tappi ja reikä, tappi on laitettava osoitta-maan ylöspäin, muuten ovi putoaa alas. Ovi on oikeakä-tinen, jos se aukeaa sarana-puolelta nähden oikealle.

Vasenkätinen kaapinovi ja oikeakätinen kaapinovi.

Vasenkätinen ovi ja oikeakätinen ovi.

Heikkojen reunojen ympäri

VANKKA OTE. Taivutetut saranat takaavat hyvän otteen, jos oven reunat eivät kestä saranoita.

Kun kaappiin kiinnitetään ovi, sarana tulee usein oven reu-naan, jonka materiaali on aivan liian pehmeää saranoi-den kiinnittämiseen. Lastu-levyn, mdf-levyn ja jopa mas-siivipuun reuna kestää harvoin tavallisen reunasaranan luo-maa vääntöä. Tarvitaan saranamalli, jossa saranan lehti taittuu heikon kaapinreunan yli levyn sivupinnalle, johon ruuvit on helppo kiinnittää tiukasti. Tällaisia saranoita on paljon. Usein molemmissa lehdissä on kulmataitokset.

Sarjoihin ja omaan käyttöön

SARJATUOTANTO. Elementtikaappien saranat sopivat hyvin myös tee itse -tehtäviin.

Nykyaikaisten sarjavalmisteisten kaappien kätevät saranat pysty-vät moneen, mutta niitä on liian hankala kiinnittää kaappeihin, joita ei ole tarkoitettu koottaviksi valmiista osista. Onneksi on olemassa vastaavilla omi-naisuuksilla varustettuja saranoita, joita voi käyttää kaapeissa joissa ei ole esi-porattuja reikiä.

Sarjavalmisteisissa kaapeissa piilosaranat kiinnitetään esiporattuihin standardireikiin.

Itse rakennettaviin kaappeihin sopivat saranat, jotka eivät edellytä esi-porattuja reikiä.

Sarana työntää kiertopistettä

LIIKE. Sarana siirtää kiertopistettä usein eteenpäin tai sivusuuntaan.

Useimpia vaate-, keittiön- tai kylpyhuoneen kaappeja ei voisi avata, jos ovet kääntyisivät pelkästään yksinkertaisten, sileiden lehtisaranoiden varassa.

Kaapit on nimittäin yleensä aseteltu vieretysten ja niiden ovet on asetettu rungon ulkopuolelle.

Tämä aiheuttaa ongelmia, sillä lehtisaranat kohtaavat keskiviivansa, kun kaapinoven takareuna kohtaa kaapinrungon ulkoreunan, ja kun kaapinoveen tarttuu, se kolahtaa välittömästi viereiseen kaapinoveen.

Ongelman voi ratkaista jatkamalla sarananlehteä, jolloin se työntää keskiviivansa – ja kiertopisteensä – pidemmälle oven etureunaan.

Ovi avautuukin kaapin oman leveyden sisäpuolelle. Kiertopistettä siirtävä tekniikka on tavanomainen useissa erilaisissa saranamalleissa. Useimmiten kiertopiste ei työnny vain eteenpäin vaan myös toiselle sivulle.

Jatkettu sarana työntää kiertopistettä eteenpäin, jolloin ovi avautuu kaapinrungon sisäpuolelle.

Huulletussa ovessa kiertopiste siirtyy hieman kaapinrungon ulkopinnan sisäpuolelle.

Jos ovikarmi on sisempänä, keskitappi työntyy eteenpäin, jolloin oven saa täysin auki.

Pulttisarana ja huullettu ovi siirtävät kiertopistettä sisemmäksi kaapin-reunan keskelle.

Ovi työntyy kaapinrungon ulkopuolelle

ETEENPÄIN. Kun ovea työnnetään sivulle päin, sarana sallii tavaroiden oton kaapista.

Vaikuttaa ehkä liioittelulta, että saranassa on kuusi akselia ja koko joukko varsia. Mutta se on välttämätöntä, jotta kaapinoven voisi työn-tää ovea avattaessa kaapin sivulle. Vain näin kaappiin voi sijoittaa tavaroita ja laatikoita, ja ottaa niitä jälleen siel-tä ulos - olivatpa kaapinovet rungon sisä- tai ulkopuolella.

Piilosarana työntää ulkopinnassa sijaitsevaa ovea sivulle päin - näin ovi ei kolahda naapurikaappiin.

Sama sarana suoriutuu samalla tavalla ovessa, joka sijaitsee kaapin sisäpuolella.

Tämä messinkisarana on piilossa, kun ovi on kiinni, ja näyttää upealta, kun ovi on auki. Sarana kääntyy 180° – ja maksaa 10 kertaa enemmän kuin yllä olevat saranat, joten se sopii kalliisiin kaappeihin.

Leveät tai kapeat lehdet

LEHDEN MUOTO. Mitä leveämpi lehti on, sitä pidemmäl-le levyyn se yltää, ja sitä vankemmin sen saa kiinni.

Tila määrittelee useimmiten sen, kuinka leveä tai kapea sarananlehti saa olla.

Neliönmallisilla lehdillä luo-daan käytettäviin ruuveihin ja saranoiden vahvuuteen näh-den hyvä ote, mutta yleensä saranan on sovittava varsin kapeaan reunaan. Lehtisaranoita käytetäänkin ylivoimai-sesti eniten reunasaranoina.

Jos kiinnitettävä materiaali on hentoa ja sitä on tuettava koko pituudelta, käytetään pianosaranaa, joka yltää koko tai lähes koko reunan pituuteen. Tämä on itse asiassa yksi niistä harvoista tilanteista, joissa sarana pystyy kantamaan painon yksinään.

Leveillä lehdillä saadaan hyvä ote pinnasta.

Reunasaranoiden on kestettävä vain kapean reunakiinnityksen turvin.

Modernit saranat

STANDARDI. Moniin oviin ja ikkunoihin asennetaan nykyisin kiinteät saranajärjestelmät.

Jos aiot vaihtaa uuteen ikkunaan saranan, voit nykyisin tehdä sen vain yhdellä tavalla: selvittämällä saranan tuotenumeron ja löytä-mällä tarkalleen samanlaisen sarana. Lähes kaikki uudet ovet ja karmit on varustettu standar-dimittaisin huulloksin, joihin saranat ja helat asennetaan.

Tämä on käytännöllistä ja rajoittavaa, eikä anna asennus-virheisiin tai omalle luovuudelle minkäänlaisia mahdollisuuksia. Toisaalta järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuksia - liian monia esiteltäväksi tässä!

Kiinteät huullokset raameissa ja karmeissa ohjaavat saranat paikoilleen.

Uudet ikkunat kääntyvät helois-saan ylös-, sisään- ja ulospäin. Helat eivät muistuta saranoi-tuja esi-isiään edes etäisesti. Toisaalta ne selviävät vähin-täänkin yhtä paljosta.

Kiinteä vai osista koostuva

JOUSTAVUUS. Kun saranan saa osiin, portin tai oven pystyy nostamaan pois.

Sekä hentoja kaapinovia että raskaita tallinovia on hel-pompi käsitellä, jos ne saa nostettua saranoiltaan. Saranan lehdet voi ruuvata vuorotellen paikoilleen ilman raskaan oven mukanaan tuo-maa painoa. Ikkunan saa irro-tettua maalausta varten ja oven siirrettyä sivuun, jos oviaukosta pitää saa leveämpi esine läpi. Yleensä saranan kiinteässä osassa on tappi ja oveen, porttiin tai ikkunaan kiinnit-tyvässä osassa reikä, joka sopii tähän tappiin.

Lehti- ja kaappisaranoissa voi olla myös irtotappi, jol-loin osat on helpompi ottaa erilleen ilman, että joutuu irrottamaan saranat. Sisäovet roikkuvat nykyisin yleensä pulttisaranoista.

Saranoita erilaisille alustoille

JALANSIJA. Irrallisen tappiosan saa kiinni kaikkiin alustoihin.

Koukkusaranan tapista - porttisa-ranan vankimmasta versiosta - on monta mallia, jotka kiinnitetään puuhun ja betoniin eri tavoin.

Pienempi portintappi kantaa puutarhaportin ja keskikokoisen ikkunan.

Läpimenevät pultit lisäävät paljon saranan vahvuutta.

Vankemmat koukkusaranan tapit selviävät suuremmasta painosta.

Muuraukseen upotettu tappi takaa erinomaisen kantokyvyn betonissa.